Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Elu korterelamus enne ja pärast uue seaduse kehtima hakkamist

Uute korterite pakkumine ja müük: kas vajad seda infot?

Tõnu ToomparkKas oled kinnisvaraarendaja või maakler? Kas tunned huvi uute korterite turul toimuva vastu? Kas tahad teada, milline on pakkumise seis numbrites väljendatuna ja kui palju pakkumistest ostja leiab?

Koondan regulaarselt kokku elamispindade uusarenduste turu info. See annab hea võimaluse saada konkreetne pilt, milliseid projekte arendatakse ja kirjeldada neid projekte selliselt, et see annab võimaluse praktiliste otsuste langetamiseks.

Saan sind aidata, kui oled näiteks kinnisvaraarendaja ja tahad teada:

 • millised on konkureerivad projektid;
 • milline on pakkumiste struktuur toalisuse ja korteri pindala osas;
 • millised on korterite hinnad;
 • ja kõige tähtsam – millised korterid müüvad ja millised mitte.

Olen aastate jooksul välja töötanud aruandevormid, mis annavad optimaalse kasu arenduse otsuste tegemiseks. Suudan pakkuda elamispindade turu detailse hetkeolukorra kirjelduse kui aastatepikkuseid aegridasid kõikide Tallinna arendusprojektide kohta.

Kas tundub huvitav? Kas soovid asjast lähemalt rääkida? Võta ühendust: Tõnu Toompark, +372 525 9703, tonu@toompark.ee.

Koolitus Üüriinvesteeringute koolitus

Käsiraamat uuest korteriomandi- ja korteriühistuseadusest Kinnisvarakooli e-poes sooduskupongiga soodsam

Uus korteriomandi- ja korteriuhistuseadus2018. aasta alguses jõustus uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Uus seadus kaotas elamute haldamisega tegelevad ühisused ja lõi seaduse jõuga ühistud kõikidesse kortermajadesse.

„Käsiraamatu Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus eesmärk on pakkuda praktilist nõu, mis aitaks luua korteriühistud neis hoonetes, kus seda veel ei ole,“ selgitas käsiraamatu autor Evi Hindpere. „Lisaks võib olla olemasolevate korteriühistute puhul vaja muuta põhikirja või ühistu juhtimise praktikat, et see oleks kooskõlas uue seaduse normidega.“

KäsiraamatUus korteriomandi- ja korteriühistuseadus on suunatud nii korteriomanikest korteriühistu liikmetele kui ühistu juhtidele.

„Oleme käsiraamatus toonud välja igapäevased situatsioonid, mis tekitavad ühistu liikmete seas probleeme ja andnud neile läbi praktiliste näidete lahendused. Eraldi oleme esile tõstnud muudatused, mida toob endaga kaasa uue seaduse jõustumine 2018. aastal,“ tutvustas Evi Hindpere trükise sisu.

Korteriühistu juhtidele on abivahendina toodud välja nii ühistu juhtimise parim praktika ja selles asetleidvad muudatused. Käsiraamatu lisades on igapäevased näidisdokumendid – näiteks volikirja, protokollide, koosoleku kutsete jms näidised.

Käsiraamatu autor jurist Evi Hindpere on mitme kinnisvaravaldkonna käsiraamatu autor. Lisaks on Evi Hindpere Kinnisvarakooli tunnustatud koolitaja.

NB! Kuni 31.03.2018 on Kinnisvarakooli e-poes käsiraamat “Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus-20% soodsam. Kasuta käsiraamatu tellimisel sooduskupongi “korter20“.

Faktid käsiraamatu kohta

Lisainfo

Kirjastaja
TÕNU TOOMPARK
Kinnisvarakool OÜ
tonu@adaur.ee
www.kinnisvarakool.ee
+372 525 9703

Koolitus Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt

Mustamäe Szolnoki turu piirkonda hakatakse uueks looma

www.tallinn.eeSzolnoki turu järgi tuntud Mustamäe piirkonda hakatakse uueks looma – alale rajatakse uued kahekorruselised kaubandus ja ärihooned.

Tallinna linnavalitsus võttis vastu Mustamäe linnaosas, E. Vilde tee, Mustamäe tee, Keskuse tänava ja Ehitajate tee vahelises kvartalis asuva 1,27 ha suuruse ala detailplaneeringu. Planeeritud maa-ala asub muuhulgas endine Szolnoki turuhoone.

„Kaubandusfunktsioon tulevikus säilib, kuid täna suhteliselt kulunud ilmega paik saab edaspidi nüüdisaegse ilme. Arendaja plaanib rajada endise Szolnoki turuhoone asemele kaubandushoone ning ärihooned“ ütles abilinnapea Andrei Novikov.

Detailplaneering annab võimaluse ehitada planeeringualast moodustatavatele kruntidele kolm kahekorruselist ärihoonet, lisaks kavandatakse alale kaks ärimaa krunti planeeritud ärihoonete teenindamiseks, üks tootmismaa krunt trafoalajaamale ja kaks üldkasutatava maa krunti. Lisaks ärihoonete teenindamiseks tarvilikele parkimiskohtadele on alale planeeritud täiendavad parkimiskohad piirkonna elanikele ja Tallinna Männi Lasteaia külalistele.

Lähiala ümbrus on hoonestatud korruselamute ja ühiskondlike ehitistega. Lisaks on planeeringu lähiümbruses üldkasutatavad maa-alad, kus leidub hoonete vahelistel aladel heas seisundis ja dekoratiivset kõrghaljastust. Detailplaneering on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga.

E. Vilde tee 91a, 91b, 101, 101a, 101b, 101c, 101d, 103a ja 103b kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Kinnisvaravalduse AS. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS. Lähiajal korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Mustamäe Linnaosa Valitsus linnavalitsuse poolt vastu võetud detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Muudatused korteriühistu juhtimises ja asjaajamises

Nasdaq: Komisjoni otsus Arco Vara AS-i suhtes

NasdaqNasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 20. märtsil 2018 määrata AS-ile Arco Vara NE punktide 1.2.1, 1.2.3, 7.6 ja 2.4.1 rikkumise eest leppetrahv summas kaks tuhat (2000) eurot.

Taust:

NE punkti 1.2.1 kohaselt on emitent kohustatud tagama NE nõuetes sätestatud teabe avalikustamise NE nõuetes sätestatud korras ja tähtaegadel.

NE 1.2.3. kohaselt peab emitendi poolt avalikustatav teave olema õige, täpne, täielik ja üheselt mõistetav, teave ei tohi olla eksitava sisuga ning sealt ei tohi olla välja jäänud ega puududa midagi, mis mõjutaks teabes esitatud andmete sisu või tähendust.

NE punkti 7.6 kohaselt on Emitent kohustatud avalikustama teabe kavandatava võlakirjaemissiooni kohta. Avalikustatav teave peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: emiteeritavate võlakirjade arv, nimiväärtus, lunastamise tähtaeg ja intressimäär; Emitendi võlakirjadest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks antud tagatised ja garantiid; märkimistingimused ja võlakirjade emissioonihind.

NE punkti 2.4.1 kohaselt loetakse teave nõuetekohaselt avalikustatuks, kui see on avalikustatud börsiteatena Börsi infosüsteemi kaudu

Arco Vara AS avalikustas 08. jaanuaril 2018.a. börsiteate, milles teatas toimunud suunatud võlakirjaemissioonist; võlakirjade märkimisperiood oli 18.12.2017 – 05.01.2018. Arco Vara jättis avalikustamata Reglemendis nõutud teabe kavandatavast võlakirjaemissioonist ja selle tingimuste kohta.

Koolitus Kinnisvaraõiguse ABC

Kinnisvaraekspert hoiatab: Eestis tegutseb ohtlikult palju libamaaklereid

1Partner Kinnisvara1Partner Kinnisvara konsultant Margus Suumann räägib, et eelmisel nädalal Pealtnägijas paljastatud libamaakler pole haruldus ning eriti ettevaatlik peab olema kinnisvara broneerimistasu makstes.

Margus Suumanni sõnul on ei ole kinnisvaramaaklerite tegevus Eestis seadusega reguleeritud ning maakleriks võib sisuliselt hakata iga inimene.

“Klient peab ise olema maaklerit valides ettevaatlik, sest Tallinna kinnisvaraturul teevad kolmandiku tehingutest asjaarmastajad – niiöelda kilekotiga maaklerid. Tulemusena on lepingud pahatihti ebakorrektsed, raha liigubki kilekotis ja ka maksud jäetakse tasumata,” ütles Suumann ja lisas, et 14. märtsi Pealtnägija juhtumi puhul oli tegemist nahaalse petisega, kes kahjustas korrektsete kinnisvaramaaklerite mainet.

“Sarnased juhtumid on tõenäolisemad ühemehefirmade puhul, kus kinnisvarabürool puudub kindla aadressiga kontor ning sisuliselt on ettevõtte juht ja maakler sama isik. Konfliktsituatsioonis ei ole petetud kliendil kellelegi kaebust esitada, rääkimata kohaletulemisest. Juhul kui ka telefoninumber on välja lülitatud, siis jääb üle ainult politseisse pöörduda,” rääkis Suumann.

Margus Suumanni sõnul ei tasu kinnisvara ostes anda ettemaksu maakleri või müüja kätte, vaid see tuleks hoiustada kinnisvarafirma või notari deposiitkontol. “Mingil juhul ei peaks andma sularaha tundmatu maakleri kätte,” hoiatas Suumann.

“Maakleri usaldusväärsust näitavad Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liikmelisus ning ka maaklerifirma taust. Hea mainega kinnisvarafirma ei saa mainekahjuga riskeerida ja vastutab oma töötajate tegevuse eest. Korrektse firma esindaja sõlmib alati kliendiga käsunduslepingu, nagu seda nõuab ka maakleri kutsestandard,” lisas Suumann.

“Soomes ja Rootsis on maakleri teenus riiklikult reguleeritud ja pettuste vähendamiseks peaks see ka Eestis nii olema,” ütles Suumann.

Kuidas turvaliselt kinnisvara soetada:

 • Seaduse järgi peavad kõik kinnisvaraga seotud lepingud olema notariaalsed. Ka vara broneerimiseks on kindlam teha seda notari juures ning tasudes raha deposiitkontole.
 • Lihtkirjaliku broneerimislepingu puhul tuleb see sõlmida mitte ostja ja maakleri, vaid ostja ja müüja vahel.
 • Ülekandega makstes tuleb kasutada deposiitkontot ning sularaha puhul pitseerida ümbrik kinni ning hoiustada see kinnisvarafirmas.
 • Uuri maakleri ja tema esindatava firma tausta ning teisi müügisolevaid objekte – kas kõik tundub korras.
Koolitus Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

Pindi Kinnisvara: „Kalevipojad“ dikteerivad kinnisvarahindu

Pindi KinnisvaraAasta jooksul on ehitushinnad kasvanud 20 protsendi võrra ning täiesti kurioossel moel on oluliseks hinnatõusu tagant tõukajaks Soomest naasvad ehitustöölised, kes dikteerivad kohalikele ehitajatele, millise palga eest on nad nõus kodumaal töötama.

Pindi Kinnisvara tegevjuht Elari Udam ütles, et lõviosa ehitushinna kallinemisest on tingitud töökäte nappusest. „Üheaegsed suured tellimuste mahud nii era- kui avalikus sektoris on loonud olukorra, kus iga töötava käepaari ollakse valmis üha rohkem maksma, sest töökäsi pole enam lihtsalt kuskilt võtta,“ selgitas ta.

„Samal ajal tulevad rasketel aegadel Soome ehitusturule sisenenud eestlased kodumaale tagasi suhteliselt kõrgete palgaootustega ning kuna ehitusfirmadel puuduvad valikud, siis nii need kõrgete palkadega kokkulepped sünnivadki,“ rääkis Udam.

„Sellises olukorras pole mitte midagi imestada, kui ka odavamate uute korterite hinnad on aastaga paarisaja euro võrra ruutmeetri kohta üles hüpanud, sest odavamalt enam lihtsalt ehitada ei saa ja nii võimegi piltlikult öelda, et „Kalevipoegadeks“ tituleeritud ehitajad dikteerivad, milliseks kujuneb Eestis kinnisvara hind, sest lõpuks valgub hinnatõus alati üleriiklikuks,“ ütles ta.

Udami sõnul on tegelikult kurioosumile ka üks leevendus. „Valitsus võiks oma suuremad, kuid vähem ajakriitilisemad ehitushanked alati jätma perioodi, mil majandus kiratseb. Ühelt poolt oleks nii kuluefektiivsem ehitada, teisalt aitaks riik nõndaviisi stimuleerida raskustes vaevlevat ettevõtlust ja anda rahvale kaudselt tööd. Paraku on nii riigi- kui kohalike omavalitsuste tasandil mindud tarbimis- ja ehitusralliga kaasa ning praegu ehitatakse kalli hinna eest suuri objekte, mille 5 aasta võrra edasi lükkamisel ei juhtuks mitte midagi,“ lisas Udam.

http://www.pindi.ee/2018/03/21/kurioosum-kalevipojad-dikteerivad-kinnisvarahindu/

Kuidas müüa kinnisvara? Eduka kinnisvaratehingu saladused

Luminor: Võidujooks Eesti, Läti ja Leedu majandustes

LuminorKooskõlas Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) maailmamajanduse väljavaadetega, mis avaldati 2018. aasta jaanuaris, peaks globaalmajanduse kasv eelduste kohaselt nii 2018. kui ka 2019. aastal edenema viimase seitsme aasta hoogsaimas tempos, mis on aastases arvestuses 3,9 %. Suurema muutusena on maailmamajanduse elavnemine praegu palju üheaegsem ja see hõlmab enamus riike. Seejuures on ettevõtete kindlustunne kogu maailmas rekordiliselt kõrge, mis toetab veelgi sisenõudluse ja tööturu olukorra paranemise väljavaateid.

Veelgi tähtsam on see, et inflatsioonisurve püsib endiselt tagasihoidlik, mida on soodustanud toormehindade mõõdukas tõus ja ikka veel tagasihoidlik palgakasv arenenud riikides. Peale selle edendavad soodsad rahastamistingimused, mida toetavad keskpangad, ning ettevõtete suurenenud riskivalmidus ja tulude uus tsükliline kasv ettevõtete investeeringute suurenemist. Inflatsioon on tõenäoliselt vaid tasapisi hoogu kogumas ja seda eriti alusinflatsiooni suhtes, sest euroala tööjõuturul kulub täistööhõiveni jõudmiseks veel aega, seejuures USA näitel edestab majanduse elavnemine palgakasvu (rohkem kui eelnevates majandustsükli kasvufaasides). Meie baasstsenaariumi alusel on ette näha Euroopa keskpanga rahapoliitika järkjärgulist karmistamist, sest majanduse ja tööturu väljavaade paraneb. Sellest saab ajalooliselt pikim majanduskasvu periood.

Globaalmajanduse paranenud väljavaate taustal on kasvuprognoose tõstetud – USAs, euroalal ja Jaapanis ning paljudes tooraineid tootvates riikides. Majanduskindlustunde näitajad osutavad euroala hoogsa kasvu jätkumisele pärast neljanda kvartali järjekordset kiiret SKP kasvu, mis oli 2,7 % aastases võrdluses (0,6 % kvartali võrdluses). Märkimisväärne on see, et globaalse tööstuse kasv, mis suurendab ekspordinõudlust Balti riikide tööstuses, on saavutanud täiskäigu ning seda täiendab tööhõive ja kindlustunde suurenemine. Peale selle tugevdab ettevõtete tulude tsükliline elavnemine ettevõtete investeeringute väljavaadet. Balti riikide välisnõudluse head väljavaadet võivad nõrgestada eelkõige maailma majanduse geopoliitilised pinged ja poliitiline ebakindluse kasv. Euroopat võib hoolimata jõulisemast kasvuväljavaatest mõjutada eesseisev Brexit risk. Viimase otsene mõju Eesti, Läti ja Leedu majandusele on arvestades kaubandussuhteid piiratud. Mis puutub eelnimetatud riskidesse, siis kaubanduspinged võivad vähendada ka rekordiliselt suurt majanduslikku optimismi ja jahutada maailmakaubanduse positiivset kasvuväljavaadet.

Balti riikides jätkub pikaajalisest kasvutempost kiirem kasv, kusjuures kasvutempo peaks aeglustuma 2019. aastast. Soodsa väliskeskkonna toel oli Eesti ja Läti majanduskasv eelmisel aastal rohkem kui 4 % (vastavalt ligikaudu 4,9 % ja 4,5 % aastases võrdluses) ning samuti kasvas jõuliselt Leedu SKP – 3,8 % aastas võrdluses. Sarnaselt teiste euroala riikidega on tsükliline elavnemine muutunud laiapõhjalisemaks ja majanduskasvu edendab järgmisel aastal peamiselt sisenõudlus.

Balti riikide majanduses on viimaks alanud uus investeerimistsükkel, kusjuures investeeringud taastuvad madalalt tasemelt. Kasvanud tellimused ning tootmisvõimsuste rakendatuse määr on elavdanud tööstuse investeeringuid masinatesse ja seadmetesse, aga ka ehitustesse. Tööstusharude lõikes on taastunud kasv toiduainetetööstuse, transpordi- ja energiasektori harudes, mis on võrreldes viimaste aastate mõõduka kasvuga elavnenud, sest nõudlus ja hinnakujunduse võimalused on avardunud. Peale selle lõikab ehitustegevus kasu soodsatest rahastamistingimustest, sissetulekute kasvust ning ELi struktuurifondide vahendite kasutamise aktiviseerumisest. Baltimaade transporditaristule annab tulevikus märkimisväärse panuse Rail Balticu raudteetranspordi taristu projekt, mille eesmärk on ühendada Balti riigid tõhusamalt Euroopa raudteevõrgustikuga. Projekt on praegu projekteerimisetapis ja eelduste kohaselt viiakse see ellu aastatel 2025–2026.

Euroala tugev majanduskasv, mis tänavu küündib ca 2,3 %ni aastases võrdluses, toetab Eestis, Lätis ja Leedus pikaajalisest kasvutempost kiiremat kasvu, kuigi selle tempo küpsemasse arengufaasi jõudes ning kõrgema võrdlusbaasi tõttu edaspidi aeglustub. Ekspordikasv jätkab pärast algset jõulist suurenemist möödunud aastal stabiilse laiapõhjalise kasvuga hõlmates nii kauba kui teenuste eksporti. Kiirem kasvutempo puudutab just viimast kategooriat. Mis puudutab majanduskasvu tempo eesseisvat aeglustumist, siis piirangud avalduvad edaspidi ennekõike tööjõuturul ja selle põhjuseks on kasvav kvalifitseeritud tööjõu puudus mida võimendavad demograafilised trendid (rahvastiku vananemine).

Balti riikide majanduse fundamentaalnäitajad püsivad jätkuvalt tugevad, sest riigi rahandus on peaaegu tasakaalus ja riigivõla tase on madalaim kogu euroalal. Eesti, Läti ja Leedu tulevased väljakutsed on oma loomuselt valdavalt struktuursed ning seotud eeskätt tootlikkuse ja majanduse lisandväärtuse arendamisega.

Eesti, Läti ja Leedu jäävad endiselt ühtedeks kiiremini kasvavateks euroala riikideks, mida kannustab tagant vajadus vähendada märkimisväärset sissetulekute lõhet võrreldes Euroopa kaubanduspartneritega. Selle pikaajalise teekonna käigus tuleks vältida liigset investeerimist siseturule. Vastupidi – pikaajaline kestlik majanduskasv tugineb keerulistel valikutel, näiteks nutikal spetsialiseerumisel, innovatsioonil ja tehnoloogilisel arengul, et suurendada ekspordi osakaalu ja kasumimarginaale. Teadus- ja arendustegevuse kulutuste suurendamine erasektoris ning VKEde ja ettevõtluse alustamise ökosüsteemi ning – mis kõige tähtsam – inimkapitali tehtavate investeeringute toetamine on näited pikaajalist kasvu toetavatest meetmetest, mida võiks põhjalikumalt kaaluda, et lõigata maksimaalset kasu järgmise kümnendi globaalsetest tehnoloogia ja digitaliseerimise trendidest. Kiirem tulude kasv terendab ennekõike globaalse haardega tehnoloogiaharudes.

180321 Kasvu väljavaade, reaalne SKT

Koolitus Kinnisvara ABC

Selgus Linnateatri uue maja ja sisehoovi arhitektuuriline ideekavand

www.tallinn.eeTäna kuulutati Tallinna Linnateatri fuajees pidulikult välja Linnateatri uue maja ja sisehoovi arhitektuurivõistluse tulemused. Konkursi võitis ideekavand pealkirjaga Paviljon, mille autorid on Maarja Kask, Ralf Lõoke, Märten Peterson ja Martin McLean arhitektuuribüroost Salto AB OÜ. Ideekavandi kohaselt valmib Lai tn 23 asuva teatrimaja sisehoovi uus 350-kohaline Põrgulava koos lavatorniga, 130-kohaline black box ning vabaõhulava 500 vaatajale.

„Arhitektuurivõistluse tulemusel korrastatakse kogu Linnateatri 9. kvartali hoonestus, millega saab üks oluline osa meie vanalinnast viimaks korda,“ märkis Tallinna linnapea Taavi Aas täna Linnateatris toimunud üritusel.

„Võidutöö juures pean ma eriti õnnestunuks publikuala lahendust kõigi oma kohvikute ja fuajeedega. See on valgusküllane, avar, huvitavalt liigendatud ja terviklik lahendus. Ja teiseks – teatrisaal. Suure sügavusega, avatud ja avar. Tugeva potentsiaaliga saamaks täiesti ainulaadseks teatrisaaliks,“ märkis Tallinna Linnateatri peanäitejuht ja arhitektuurivõistluse žürii esimees Elmo Nüganen.

Võistluse eesmärgiks oli leida Tallinna Linnateatri hoonekompleksi arendusele parim ruumiline terviklahendus, mis annaks võimaluse võtta vastu suuremat hulka publikut, säilitades samas Linnateatrile omase atmosfääri. Uuendustega kasvaks Linnateatri publiku arv kuus senise 7000 asemel kuni 10 000 külastajani.

Võidutöö „Paviljon“ tunnusjooneks on eelkõige teatrimaja sisehoovi kavandatav eraldiseisev lavatorn-paviljon, mille katuse saab publiku jaoks kasutusele võtta. Žürii otsuses seisab, et siseruumide paiknemine on võidutöös lahendatud külastajale elamust pakkuvalt, positiivne on ka mitmekorruseline, kuid samas mitmest kohast vertikaalis avatud siseruum, mis moodustab ühe selge terviku. Samuti väärib töös esile tõstmist tänavalt maa-alustesse ruumidesse tekkiv vaade.

Ideekavandi puhul tuli arvestada ka muinsuskaitse nõuetega ning selles aspektist jätkab töö žürii hinnangul ammust traditsiooni (Veneetsia harta), mis rõhutab ajaloolisse keskkonda ehitades vana ja uue arhitektuurset eristamist. Võistlustöö lähtub vanalinlikust mahtude jaotusest ja vormist, mis on saavutatud kõrge kelpkatusega. Nii paas kui klaas materjalidena sobivad žürii hinnangul rõhutama vana ja uue kontrasti ning samas ühtsust.

Konkursi võitnud ideekavandi põhjal on tellijal õigus korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus ja sõlmida võitjaga hankeleping eskiis-, eel-, põhi- ja tööprojekti koostamiseks.

Eeldatav projekteerimistööde teostamise periood on aprill 2018–juuni 2019. Tallinna Linnateatri ehitustööd on kavandatud lõpetada oktoobris 2021.

Linnateatri arhitektuurivõistlusele laekus kokku 13 ideekavandit, mis kõik kvalifitseerusid.

Žürii, kuhu kuulusid nii linna, arhitektide, kultuuriministeeriumi kui muinsuskaitseameti esindajad, valis auhinnalisele kohale välja viis ideekavandit, mille preemiafond jagunes järgmiselt:

I auhind anti ideekavandile Paviljon, preemia suurus 17 000 eurot.

II auhind (13 500 eurot) anti ideekavandile pealkirjaga Vennad. Töö autorid: Martin Tago, Liis Lindvere, Reedik Poopuu, Andrus Kõresaar, Raivo Kotov, Lilian Männikust, Priyanka Kar, Tatiana Päss, Sirkka Johanna Siimso büroost KOKO arhitektid OÜ.

III auhind (9 500 eurot) ideekavandile Godot. Töö autorid: Eva Kedelauk, Peeter Pere, Karmen Silde ja Tarmo Piirmets büroost Peeter Pere Arhitektid OÜ.

Lisaks otsustas žürii anda välja kaks 5000-eurost eriauhinda, mille pälvisid ideekavandid Sigma (OPUS architecture ltd. Soomest, autorid: Paul Thynell, Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari, Marco Rodriguez) ja Tagurpidi Vaal (Arhitektuuristuudio Siim&Kreis OÜ, autorid: Kristel Ausing, Andres Siim, Tüüne-Kristin Vaikla ja Urmo Vaikla).

Arhitektuurivõistluse korraldasid Tallinna Linnavaraamet ja Tallinna Linnateater koostöös Eesti Arhitektide Liiduga.

Kinnisvaraõiguse ABC. Põhjalik ülevaade kinnisvaravaldkonda reguleerivatest õigusaktidest

Capital Mill arendab Eesti ühele suuremale elektroonikatootjale uue tehase

Capital MillCapital Mill rajab Eesti suurimate elektroonikatootjate sekka kuuluvale Eolane Tallinnale Lasnamäele Peterburi teele uue tehase, mis loob lähiaastail kuni 300 uut töökohta.

Aadressile Peterburi tee 49b valmivasse uude hoonesse kolib praegu ligi 500 töötajaga Eolane Tallinn tootmise üle aasta lõpuks. Uus tehasehoone lubab eriotstarbelisi kommunikatsiooniseadmeid, leed-valgusteid autotööstusele ja muud elektroonikat tootval Prantsuse taustaga ettevõttel laiendada tootmist ja suurendada ekspordimahtu.

Capital Milli uusarenduste juhi Marko Uueda sõnul valmib kõrgtehnoloogiline tehasehoone Eolane’i erinõuete järgi. „Ehitusele eelnes pikk töö vajaduste ja lahenduste väljaselgitamiseks,“ lausus Uueda. „Capital Milli kogemuses sünnivad parimad tulemused tellija, arendaja ja ehitaja koostöös. Säärane rätsepatöö on nii nõudliku projekti puhul iseäranis oluline.“

Tehase esimene etapp valmib lõplikult sügiseks. Esimeses etapis võtab ettevõte kasutusele ligi 6700 ruutmeetrit tootmis-, lao-, kontori- ja olmeruume. Hoone on ehitatud keskkonnasõbralikult, muuhulgas kasutati ehituses vanade hoonete lammutusmaterjale. Täppiskonditsioneerid hoolitsevad hea töökeskkonna ja energiatõhususe eest. Hoone arvestab puudega inimeste vajadusi, tehases on kaldteed, ratastooliga liikujaile sobiv lift, invatualetid.

Capital Mill ootab ankurüürnik Eolane’i kõrval majja üürnike ka kahele lao-, tootmis- või äripinnale, mille suurused on 1600 ja 1900 ruutmeetrit, lisaks ka kaasaegsetele büroopindadele. Peterburi tee 49b hoone arhitekt on Tõnis Tarbe ning selle ehitab Tallinna Ehitustrust OÜ.

„Uus elektroonikatehas sündis praktilisest vajadusest, et auto- ja telekomitööstuse tellimustega sammu pidada,“ rõhutas Eolane Tallinn AS-i tegevjuht Antoine Yon. „Meie käive kasvas viimase kolme aastaga enam kui kaks korda, edasi kasvamiseks vajame suuremat tehast ja rohkem inimesi.“

Eolane Tallinn on Prantsuse päritolu Eolane kontserni suurim tütarettevõte, kelle 68 miljoni eurone käive moodustas mullu viiendiku kogu kontserni käibest. Uue elektroonikatehase avamisega kasvab firma tootmispind kolmes etapis ligi 11 000 ruutmeetrini, mis lubab tootmismahtu ja töökohtade arvu oluliselt suurendada.

Eolane kontserni asepresidendi Damien Quillet’ kinnitusel tähendab uus Tallinna tehas olulist investeeringut kogu grupi jaoks. „Meil on Eestiga hea kogemus, me usume Eestisse ja Eesti inimestesse,“ sõnas Quillet. „See investeering kinnitab, et need pole lihtsalt sõnad, vaid panustame suurelt Eesti tehase kasvupotentsiaalile.“

Eolane Tallinn investeeris viimasel kahel aastal kaasaegsetesse tootmisseadmetesse üle nelja miljoni euro, kõrgtehnoloogiline tootmine nõuab ka oskuslikku tööjõudu. Yoni kinnitusel värbab ettevõte töötajaid rahvusvahelisel tööturul ning panustab kõvasti töötajate arendamisse ja koolitamisse.

„Lihtsat tööd jääb järjest vähemaks, meie vajame eeskätt multioskustega inimesi,“ selgitas ta. „Lisaks laienemisvõimalusele loob uus tehas ka töötajatele paremad tingimused ja lubab kaasata meie töösse ka rohkem erivajadustega inimesi. Vähemtähtis pole ka suur energiasääst, mis vähendab meie jalajälge Eesti keskkonnale.“

Uus elektroonikatehas valmib lõplikult septembriks ning ettevõte kolib tootmise sisse sügistalvel.

Praktiliselt 100% toodangust eksportiv Eolane Tallinn toodab Lasnamäel eriotstarbelisi sideseadmeid ja valgustuskomponente autotööstusele. Praegu 500 inimesele tööd andev Eolane Tallinn on Äripäeva Topi andmetel Eesti suuruselt neljas elektroonikatööstus. Personaliettevõte Fontes tunnistas Eolane Tallinna mullu meestele ja naistele kõige võrdsemat palka maksvaks ettevõtteks.

Eolane kontserni kuuluv AS Eolane Tallinn pakub lisaks elektroonikakomponentide toomisteenusele ka toote- ja testsüsteemide arendusteenust, prototeenust ning järelturu teenuseid. 2012. aastast Eolane kontserni kuuluv Tallinna tehas alustas 2016. aastal LED sise- ja välisvalgustite tootmist autotööstusele ning õhuventilaatori kontrollerite ja sensorite tootmist tööstusevaldkonna kliendile.

Capital Mill OÜ asutati 2008. aasta alguses eesmärgiga korraldada investeeringuid Balti riikides asuvatesse ärihoonetesse ning suurendada nende väärtust kvaliteetse kinnisvarajuhtimise abil. Ettevõtte asutajateks ning partneriteks on pikaajalise kinnisvara- ja panganduskogemusega meeskond. Capital Milli juhtimise all on arvukalt kõrgelt hinnatuid ärihooneid Eestis, Lätis ja Leedus.

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine

KredEx: Omavalitsused taotlevad toetust üürielamute ehitamiseks

KredexKohalikud omavalitsused saavad oma elamufondi arendamiseks alates aprillist KredExilt taas toetust küsida. Sel aastal panustab riik 20 miljonit eurot ja taotlusi on võimalik esitada 15. augustini.

Kohaliku omavalitsuse elamufondi arendamise toetust saab kasutada uute hoonete rajamiseks või olemasolevate rekonstrueerimiseks eesmärgiga võtta need kasutusele üürielamutena. Antud toetus on mõeldud eelkōige tööjōu mobiilsuse suurendamiseks üle Eesti kuid täidab samas ka eesmärki vōimaldada madalapalgalistel spetsialistidel endale kaasaegset eluaset rentida. Kokku panustab riik üürielamute arendamisse kolme aasta jooksul enam kui 60 miljonit eurot.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo sõnul peab riik turutõrgete ilmnemisel toetama ettevõtete loomist ja laienemist ka väljaspool suurlinnu.

„Piirkondades, kus kaasaegseid üürikortereid leidub väga vähe vōi on hinnad näiteks suveperioodil üle mōistuse kōrged, on ettevōtetel väga keeruline palgata endale tööjõudu. See aga pärsib olulisel määral nii ettevōtluse arengut kui kogu piirkonna atraktiivsust,“ ütles Palo.

„Riik koos omavalitsustega soovib selle probleemi lahendamisele kaasa aidata. Energiatõhusate, madalate kõrvalkulude ja tänapäevaste elamistingimustega korterite pakkumine väiksemates tõmbekeskustes suurendab nii kohalike omavalitsuste kui ka sealsete ettevõtete ja asutuste konkurentsivõimet,” selgitas Palo.

Käesolevale taotlusvoorule eelnes üürielamute pilootprojekt. Ligi 2,85 miljoni euro väärtuses toetas riik eluaseme probleemide lahendamist viies omavalitsuses Sauel, Muhus, Türil, Valgas ja Lääne-Nigulas.

Pilootvoorus osalenud Saue valla arendusosakonna juhataja Indrek Eensaare sõnul kavandavad nad saadud toetuse abil kahekümne korteriga elamut. Elamu rajamise eesmärk on tagada üürieluruumide parem kättesaadavus mobiilsele tööjõule olukorras, kus üüripindade aktiivne pakkumine piirkonnas praktiliselt puudub. „Saue valda planeeritav üürimaja on säästlik liginullenergiahoone. Meie projekt aitab loodetavasti arendada valla sotsiaalmajanduslikku keskkonda ning toob meile rohkem inimesi töötama ja elama,“ ütles Eensaar.

Eensaar lisas, et üürihindade taskukohasena hoidmisel on toetusmeetmest palju abi. „Investeeringud elamutesse on suuremahulised ning ei ole meile majanduslikult tulusad, kuid on olulised selleks, et ettevõtlus ja koos sellega elu väljaspool linnu saaks konkurentsivõimeliselt areneda.“

Võrreldes eelmise aasta pilootvooruga on sel aastal võimalik toetust taotleda ka üürielamute rajamiseks vähekindlustatud sihtgruppidele, samuti lisanduvad piirkondadena Tartu ja Tallinn.

Selleks aastaks on toetusteks planeeritud 20 miljonit eurot. Taotluste vastuvõtt algab 2. aprillil. Toetuse määr on kuni 50 protsenti, ülejäänud kulutused kaetakse omavalitsuste eelarvest. Maksimaalne toetussumma kõigi taotlusvoorude peale kokku on 2,5 miljonit eurot kohaliku omavalitsuse kohta.

Koolitus Kinnisvara hindamise ABC

KV.EE: Kinnisvaraportaalide puhul loeb suurus

Kinnisvaraportaal KV.EEEesti kinnisvaraportaalide kasutajad peavad portaali valikul olulisimaks selle kuulutuste hulka, näitab värske uuring.

Viimase aasta jooksul kasvas mõnd kinnisvaraportaali kasutanud eestimaalaste osakaal 56%-ni, neist üle poole põhjendas oma portaalieelistust selle suure külastatavuse ja kuulutuste hulgaga, näitab Norstati koostatud uuring.

Külastajate seas osutus populaarseimaks KV.EE, mida külastas viimase aasta jooksul 83% kinnisvaraportaalide kasutajaist. Järgnes City24, mida külastas 65% portaalide kasutajaist.

Portaali valikut mõjutab oluliselt ka varasem kasutuskogemus ja sõprade soovitus, mõlemat nimetasid valikul oluliseks umbes pooled vastajad. Veerand pidas oluliseks ka kuulutuse avaldamise hinda.

Peaaegu iga teine külastaja külastab kinnisvaraportaali sooviga olla kursis kinnisvaraturul toimuvaga, neli inimest kümnest läheb portaali selge ostusooviga.

Iga kolmas inimene käib kinnisvaraportaalis ka uudishimust, kõige enam selliseid uudistajaid on Lõuna-Eestis 18-25-aastaste elanike seas.

Üürimise eesmärgil külastab portaale 24% inimestest, kellest iga teine on vanuses 18-25 aastat ning 14% soovib oma kinnisvara müüa. Iga kümnes inimene käib kinnisvaraportaalis otsimas sisustusideid.

Uuringufirma Norstat uuris kinnisvaraportaalide kasutamist eelmise aasta lõpus, uuringus osales tuhat inimest vanuses 18-66 aastat.

180320 Kinnisvaraportaali kasutamise eesmärgid

Koolitus Kinnisvaraõiguse ABC

Statistikaamet: Tootjahinnaindeks veebruaris langes

StatistikaametTööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2018. aasta veebruaris võrreldes jaanuariga -0,8% ja võrreldes eelmise aasta veebruariga 2,7%, teatab Statistikaamet.

Tootjahinnaindeksit mõjutas veebruaris eelmise kuuga võrreldes keskmisest enam hinnalangus elektroonikaseadmete ja kemikaalide tootmises, samuti hinnatõus elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamises ning joogitootmises.

2017. aasta veebruariga võrreldes mõjutas indeksit keskmisest enam hinnatõus elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamises, puidutöötlemises ning joogitootmises, samuti hinnalangus elektroonikaseadmete tootmises.

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus tegevusala järgi, veebruar 2018
Tegevusala EMTAK 2008 järgi Jaanuar 2018 –
veebruar 2018, %
Veebruar 2017 –
veebruar 2018, %
KOKKU -0,8 2,7
Töötlev tööstus -1,7 2,0
Mäetööstus -1,4 -4,9
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 10,2 15,0
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 0,0 0,8

Ekspordihinnaindeksi muutus oli 2018. aasta veebruaris võrreldes jaanuariga -2,0% ja võrreldes 2017. aasta veebruariga 0,9%.

Eelmise kuuga võrreldes langes keskmisest enam elektroonikaseadmete, naftasaaduste ja õmblustoodete hind, samal ajal tõusis elektrienergia, toormetsa ning paberi ja pabertoodete hind.

Impordihinnaindeksi muutus oli 2018. aasta veebruaris võrreldes jaanuariga 0,1% ja võrreldes 2017. aasta veebruariga 1,0%.

Eelmise kuuga võrreldes tõusis keskmisest enam elektrienergia, ehitusmaterjalide ja metalltoodete hind, samas langes põllumajandustoodete ja naftasaaduste hind.

Statistika aluseks on küsimustikud „Tootjahind”, „Ekspordihind“ ja „Impordihind“, mille esitamise tähtaeg oli 6.03.2018. Statistikaamet avaldas tootjahinnaindeksite kuu kokkuvõtte 9 tööpäevaga. Statistikatööde „Tööstustoodangu tootjahinnaindeks“, „Ekspordihinnaindeks“ ja „Impordihinnaindeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet nende statistikatööde tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Kuidas müüa kinnisvara? Eduka kinnisvaratehingu saladused

Koolitus “Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked” toimub 22/03/2018

Marko Mehilane 300x30022/03/2018 toimub koolitus “Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked“. Koolituse eesmärk on anda ülevaade uuest riigihangete seadusest tulenevatest olulisematest muudatustest võrreldes varem kehtinud hankeregulatsiooniga (rõhuasetusega ehitushangetele).

Koolituse “Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked” sihtrühm on:

 • kõik ettevõtted, kes osalevad pakkujana ehitustööde riigihangetel;
 • kõik avaliku sektori institutsioonid, kes osalevad riigihangetes ehitustööde hankijatena;
 • juristid, kes nõustavad ettevõtteid ja avalik-õiguslike institutsioone ehitushangete alastes küsimustes;
 • kõik inimesed, kelle tööülesanneteks on riigihangete korraldamine või nendel osalemine.

Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked” toimub 22/03/2018 kell 09.00-14.00 Tallinna kesklinnas.  Lektor on advokaadibüroo Entsik & Partnerid vandeadvokaat Marko Mehilane.

Koolituse läbimine annab osalejale 3,3 Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe arvestuspunkti.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Koolitus Kinnisvaraturu ülevaade

Statistika: kolmveerand valminud eluruumidest asub Harjumaal

Tõnu ToomparkStatistikaameti andmetel sai 2017 a kasutusloa 5890 eluruumi pindalaga 373 100 m². Aastaga kasvas valminud eluruumide arv 21 ja pind 14%.

Piirkondlikult oli suur enamus ehk 4284 eluruumi ehk 73% valminud eluruumidest Harju maakonnas. Neist omakorda 2732 eluruumi ehk 46 kogu Eestis valminud eluruumidest asuvad omakorda Tallinnas.

Tartu maakonnas sai kasutusloa 953 ja Pärnumaal 307 eluruumi. See on valminud eluruumide koguarvust vastavalt 16 jaa 5%.

Kõikide ülejäänud maakondade summaarseks osakaaluks eluruumide valmimisel jääb 6% ehk 346 eluruumi.

Kõigi graafikute vaatamiseks kliki siin: KINNISVARATURG GRAAFIKUTES!

Soovid nõustamist siin kommentaaris toodud või muudel kinnisvaravaldkonna teemadel? Kontakteeru palun +372 525 9703 või tonu@toompark.ee (Tõnu Toompark).

Tõnu Toompark on Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige ning Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) ja Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige.

Adaur Grupp OÜ

Kinnisvarakool

Eesti Omanike Keskliit / EOKL

Eesti Kinnisvarafirmade Liit

Muudatused korteriühistu juhtimises ja asjaajamises

Notarite Koda: tehnoloogia toob notarid inimestele lähemale

Notarite KodaNotarite Koja esimehe Merle Saar-Johansoni sõnul tuleb keskenduda sellele, kuidas uued tehnoloogiad võimaldavad notaritel oma toiminguid klientidele senisest kättesaadavamaks teha. Reedel toimunud Notarite Koja aastakoosolekul kinnitati muuhulgas lõppenud majandusaasta aruanne ja alanud aasta eelarve, kuid arutelu keskmes oli notari teenuste ja nende kättesaadavuse tulevik.

Merle Saar-Johanson rõhutas, et nagu muudes eluvaldkondades, tasub ka notaritel mõelda, kuidas muuta oma teenuseid klientidele veelgi mugavamaks ning ligipääsetavamaks. „Maailm digitaliseerub, asjaajamine muutub inimestele üha lihtsamaks. On oluline, et ka notari teenus käiks ajaga kaasas, oleks mõistliku hinnatasemega ning kiiresti ja mugavalt ligipääsetav, säilitades samas oma senise kvaliteedi“ ütles Saar-Johanson.

Koosolekul esinenud Justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar tunnustas notarite soovi kliendisõbralike ja kaasaegsete teenuste arendamiseks. Samuti soovitas ta vahel küsimustes, kuidas muuta
õigusvaldkonda paremaks, otsida lahendusi ka minevikustu. „Eesti Vabariik sai 100-aastaseks, Notarite Koda tähistab tänavu 25. aastapäeva. Eesti Vabariigi esimeses perioodil peeti vabade õiguskutsete rolli väga oluliseks usaldusväärse õigusriigi loomisel,“ märkis Saar. „Notarite ettepanekud õigusloome kujundamisel on ka tänapäeval alati asjalikud ja oodatud“.

Notarite Koja prioriteetideks sel aastal on E-notar3 ja digitõestuse projektide arendamine. Kliendi ja notari interaktiivset suhtlust ning osade toimingute digitõestust võimaldav E-notar3 projekt sai toetust ka Euroopa Liidu struktuurifondidest ning projekt on arendamisel käesoleva aasta algusest.

Digitõestust võimaldab tulevikus välisriikides asuvatel isikutel teha teatavaid notariaaltoiminguid videokõne abil. Esialgse plaani kohaselt kuuluvad nende toimingute hulka osaühingu osalusega tehtavate tehingute, pärandiga seotud avalduste ja volikirjade ja tõestamine. Digitõestuse teenust pakutakse Eesti välisesinduste kaudu, kus asuvates arvutites saab turvalise otseühenduse abil notariga kontakteeruda. Kui kõik sujub plaanipäraselt, saab digitõestust kasutada juba järgmisel aastal.

Notarite Koja teiseks prioriteediks on alanud aastal abieluvararegistri ülevõtmine ning sellest tulenevate muudatuste rakendamine.

Notarite Koda on eesti notareid ühendav avalik-õiguslik juriidiline isik, kuhu kuuluvad kõik ametisse nimetatud notarid. Notarite Koja tegevust finantseeritakse lõviosas notarite liikmemaksudest ning suurima kulu selle eelarves (27%) moodustavad IT kulud, sealhulgas E-notari infosüsteem ning pärimis-, apostilli- ja abieluvararegistrite ülalpidamine ja arendamine. 2017 aastal tegid Eesti notarid kokku 315 704 ametitoimingut, mida on 7,5% rohkem kui aasta varem. 2018. aasta märtsikuu seisuga töötab Eestis 91 notarit.

Koolitus Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

20.-28.03.2018 Kinnisvara täiendkoolitus – OLULINE