Käsiraamat Korter üürile - närvesööv hobi või rikkuse allikas?

Kommentaar ülevaatele: Eluasemelaenude jääk on pöördumas langusesse (1)

Alljärgnevalt on toodud kinnisvaraportaal KV.EE ja Adaur Grupp OÜ koostöös valminud kinnisvaraturu ülevaate kommentaar.

Vähe on kinnisvaraturgu iseloomustavaid näitajaid, mis aasta viimases kvartalis on paremuse suunas liikunud. Kinnisvaraturul on ees pingeline, kuid see-eest huvitav aasta, mil toimub palju muudatusi. Olulisemad kinnisvaraturu näitajad on käitunud järgmiselt.

 • Töötuse määr on hakanud tõusma. Viimaste kvartalite jooksul on töötus püsinud madal ja tööhõive kõrge. Eelmise aasta kolmandas kvartalis suurenes tööpuudus hüppeliselt 6,2 protsendile. Peame ka tunnistama, et kuulda on paljudest koondamistest. Oleks liialt optimistlik arvata, et töötuse tase lähima aasta perspektiivis ei kahekordistu.
 • Palgakasv taandub kiiresti. Kiire palgakasv on hakanud taanduma. 2008. a. III kvartalis oli Eesti keskmiseks palgaks 12 512 krooni, mis on siiski 14,8% eelmisest aastast kõrgem. Tulenevalt koondamiste alternatiiviks olevale palga alandamisele võib enam kui kindlalt prognoosida, et palgakasv on edaspidi aeglustumas kui mitte languseks pöördumas.
 • Ehitustööd teist kvartalit järjest miinuses. 2008. a. III kvartalis tehtis Eestis ehitustöid 15 081 miljoni krooni eest ehk 9,4% eelmisest aastast vähem. Kinnisvaravaldkonna ning ehituse finantseerimise kraanid on kokku keeratud. Nii võib ennustada edasistki ehitusmahtude vähenemist.
 • Adaur Grupp OÜ - kinnisvara-alased konsultatsioonid - Tõnu Toompark

 • Põhivarainvesteeringute maht 2005. a. tasemel. Investeeringud hoonete ja rajatiste ehitamisse ja rekonstrueerimisse on 2008. a. III kvartaliks langenud 3,5 miljardi krooni tasemele. Hoonete ja rajatiste soetamisele kulutasid ettevõtted samal ajal pea 900 miljonit krooni, mis on pea kaks korda vähem kui aasta esimeses kvartalis.
 • Euribor kukub, laenumarginaalid tõusevad. 2008. a. detsembri lõpuks oli enamuse laenude intressimäära aluseks olev euribor langenud alla 3 protsendi. Detsembris 2008. a. Eesti kroonis väljastatud eluasemelaenude intressimäär tõusis 6,8 protsendilt 8,2 protsendile. Euro-põhiste laenude intressimäär siiski langes eelmise kvartali 6,2 protsendilt 5,2 protsendile.
 • Laenude jääk pöördumas langusesse? Eraisikulaenude ja eluasemelaenude jääk on veel kvartali baasil kasvamas ning laenude jäägid on jõudnud vastavalt 121 ja 97 miljardi krooni tasemele. Samas tuleb tõdeda, et laenujääkide kasv on kängumas ning kuude lõikes vaadatuna on eluasemelaenude jääk juba langema hakanud. Teisisõnu tähendab see, et pangad võtavad eluasemeturult ära rohkem raha, kui nad sinna uusi laene annavad.
 • Laenukäive 2004. aastas. 2008. a. IV kvartalis väljastati eluasemelaene 3,3 miljardi krooni väärtuses ehk sama palju kui 2004. a. III kvartalis. 2004. a. olid elamispindade hinnad ligikaudu kaks korda madalamad, kui 2008. a. Seega võib järeldada, et eluasemelaene väljastati 2008. a. arvuliselt ligikaudu kaks korda vähem kui neli aastat tagasi. Nii oleme laenude väljastamise arvulise aktiivsusega ligikaudu 2001.-2002. aasta tasemel.
 • Äriühingute laenujääk juba kukub. 2008. a. IV kvartalis väljastati äriühingutele laene 11 miljardi krooni väärtuses ning laenujääk kahanes 117 miljardi kroonini. Kui eraisikulaenude ning eluasemelaenude jääk on üsna tõenäoliselt kukkuma hakkamas, siis äriühingutele väljastatud laenude jääk oli juba 2008. a. IV kvartali lõpus väiksem kui sama aasta II kvartalis. Siingi võtavad pangad turult rohkem raha ära, kui nad turule uusi laene välja annavad.
 • Eraisikute laenukoormus veel kasvab. Eraisikulaenude jääk on kasvav ja SKT on vähenemas. Nii on eraisikulaenude osakaal SKTst kasvanud 2008. a. II kvartali 47 protsendilt 48 protsendile. Eeldatava majanduskasvu negatiivse numbri taustal võib kindlalt öelda, et 2008. a. IV kvartali näitaja suureneb siin veelgi.
 • Illustratsioon

 • Valminud eluruumide hulk on tagasihoidlik. 2008. a. IV kvartalis valmis Eestis 1018 uut eluruumi, mis on üle kahe korra vähem, kui aasta varem. Eelmise aasta jooksul sai kasutusloa kokku 5300 eluruumi kogupinnaga 458 400 ruutmeetrit. Uusi projekte seevastu eelmise aasta kestel alustati napilt – nii on siingi paraku vaid edasist langust võimalik prognoosida.
 • Äripindade ehitus on stabiilne. Äripindade puhul tuleb täheldada, et 2008. a. IV kvartalis väljastati rohkem äripindade kasutuslubasid, kui aasta eelmiste kvartalite jooksul. Kokku väljastati 2008. a. IV kvartalis 286 kasutusluba 246 000 ruutmeetrile äripindadele.
 • Kinnisvaratehingute arv kukub. 2008. a. IV kvartalis tehti Eestis 11 230 kinnisvaratehingut ehk peaaegu sama palju kui 2004. a. I kvartalis. Nende tehingute väärtus oli 7,7 miljardit krooni ehk lausa kolm korda vähem kui näiteks tehingute tippajal 2006. a. IV kvartalis.

Illustratsioon

Jätkuvalt on kinnisvaraturg majandusraskuste tormi räsida. 2009. aasta ei tõota tulla kerge, vaevalt lõplikud lahendused turul veel selgi aastal selgeks räägitakse. See siiski ei tähenda, et kinnisvaraturg otsa saab või ära lõppeb. Kinnisvaratehinguid tehakse vähe, kuid siiski tehakse. Hinnad langevad, kuid loodetavasti on hinnalangus aeglane ja ei toimu äkilisi kiireid languseid.

Endiselt on „turu võti“ pankade käes. Selleks, et majanduses ja kinnisvaraturul midagi liikuma saaks hakata on hädasti vaja, et pangad hakkaksid taas ettevõtlust ning kinnnisvara soetamiset vabamalt finantseerima.

Loodetavasti saabub majanduse ja kinnisvaraturu põhi võimalikult peatselt, et jõuaksime aega, mil turgu iseloomustavad näitajad taas vaikselt kosuma saavad hakata.

Vaata lisa

Käsiraamat Korter üürile - närvesööv hobi või rikkuse allikas?

Statistika: ehitustööde maht vaikselt langemas (1)

2008. a. III kvartalis tehtis Eestis ehitustöid 15 000 miljoni krooni väärtuses, sellest omal jõul pea 10 000 miljoni krooni eest. Aastataguse ajaga võrreldes on ehituse mahud langenud üle 10%. Arvestades raskusi kinnisvaraturul ning probleeme ehitus- ja kinnisvarasektori finantseerimisega või enam kui kindlalt eeldada, et langus ehitusturul jätkub. Lisaks sunnib ehituse rahalise mahu langust kiirenema ka ehitushindade langus, mis paraku küll veel ehitushinnaindeksis ei peegeldu.

Ehitusettevõtete ehitustööde maht, miljon krooni, kvartalite lõikes

Ehitusettevõtete ehitustööde maht, miljon krooni, kvartalite lõikes

Ehitusettevõtete ehitustööde maht, miljard krooni

Ehitusettevõtete ehitustööde maht, miljard krooni

Kõigi graafikute vaatamiseks kliki siin: KINNISVARATURG GRAAFIKUTES!

Nõuanded koduostjale. Praktilised nõuanded, kuidas leida unistuste kodu

Банки забирают больше денег, чем выдают

Рост остатка по кредитам замедляется. Если смотреть по месяцам, то остаток по жилищным кредитам уже начал сокращаться, пишет эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк в своём обзоре рынка.

Другими словами, это означает, что банки забирают из жилищного рынка больше денег, чем выдают в виде новых кредитов.

В 4-м квартале 2008 года было выдано жилищных кредитов на 3,3 млрд. крон, то есть, столько же, сколько в 3-м квартале 2004 года. Правда, тогда жилье было примерно в два раза дешевле, чем в 2008 году. Из этого можно сделать вывод, что в 2008 году было выдано в два раза меньше кредитов, чем четыре года назад. Таким образом, по количеству выданных кредитов мы находимся на уровне 2001-2002 года.

Процентная ставка по выданным в эстонских кронах кредитам с 6,8% выросла до 8,2%. Процентная ставка кредитов в евро снизилась с 6,2 до 5,2%.

В 3-м квартале 2008 года средняя зарплата по Эстонии составляла 12 512 крон, что на 14,8% выше показателя прошлого года. Исходя из того, что нас ожидает снижение зарплат, можно твёрдо сказать, что рост зарплат замедлится или, даже, станет отрицательным.

Artikkel ilmus 06/02/2009 väljaandes dv.ee.

Koolitus Kinnisvaraturundus

Uus turuülevaade analüüsib kinnisvaraturgu (1)

06. veebruaril avaldasid kinnisvaraportaal KV.EE ja Adaur Grupp OÜ koostöös järjekordse Eesti kinnisvaraturu ülevaate. Ülevaate juures on põhimõtteks võetud kajastada laiapõhjaliselt Eesti suuremate linnade kinnisvaraturu liikumisi. Tegemist on ülevaatega, mis on abimeheks kinnisvara müüjatele, omanikele ja ostjatele.

„Kinnisvaraturg on languses,“ sõnas turuülevaate koostaja kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark. „Paraku peame tõdema, et kinnisvaraturu oluliseim näitaja on täna tehingute arv ning see on languses. Samuti on vaikselt, kuid kindlalt langemas ka kinnisvarahinnad ja seda paraku kõigis turu sektorites.“

Adaur Grupp OÜ - kinnisvara-alased konsultatsioonid - Tõnu Toompark

Nii tehti Tallinnas 2008. a. 33% võrra vähem korteriomanditehinguid kui aasta varem. Korteriomanditehingute keskmine hind langes selle juures 2008. a. viimaseks kvartaliks aastaga 19%. Väiksem tehingute arvu langus oli Narvas, kus tehingute arv vähenes kõigest 12%. Küll aga kujunes Narva korteriomandite hinnalanguseks 31%. Veel suurem hinnalangus oli vaid Haapsalus, kus aastaga alanesid korteriomandite hinnad üle poole ehk tervelt 54%. Tehingute arvu languseks oli Haapsalus 57%.

Kinnisvaraturu langus on põhjustatud üldisest olukorrast Eesti ja kogu maailma majanduses. Negatiivsetele trendidele annavad jõudu suurenev töötus koos vähenevate investeeringute ning langevate laenumahtudega. „Ainsa positiivse uudisena saab välja tuua intressimäärade baasiks oleva euribori languse,“ täiendas Toompark. „Alanev euribor aitab eelkõige varasematel aegadel laenu võtnute makseid madalamaks suruda. Tänaste laenuvõtjate puhul teeb euribor samuti laenuvõtmise soodsamaks.“

Lisaks makromajanduslike andmetele on turuülevaates analüüsitud portaali KV.EE andmeid. „Viimase aasta jooksul on portaalis olevate pakkumiste hulk püsinud üsna stabiilselt enamasti 20 000 ja 22 000 pakkumise vahel. Seega pakkumine püsib stabiilsena,“ kommenteeris portaali KV.EE juhatuse liige Tarvo Teslon. „Küll on samal ajal keskmine elamispindade pakkumishind vähenenud pea sirgjooneliselt 20 500 kroonilt 16 800 kroonile.“

Avaldatud turuülevaate näol on tegemist üks kord kvartalis ilmuva ülevaatega, mis on tasuta alla laetav veebilehtedel www.kv.ee ja www.adaur.ee. Järgmine turuülevaade ilmub kolme kuu pärast.

Kinnisvaraportaal KV.EE on tegutsenud alates 1999. aastast. Täna on portaaliga liitunud üle 300 kinnisvarafirma ja ca 1500 maaklerit. Portaalis on hetkel üle 45 000 kuulutuse maakleritelt ja omanikelt. Portaali haldab firma Diginet OÜ, mis kuulub Moonfish Media gruppi koos oksjoniportaali osta.ee ja kolme Leedu portaaliga.

Adaur Grupp OÜ on asutatud 2002. a. Ettevõte tegeleb kinnisvaraturu monitooringu, prognooside, ülevaadete, analüüside koostamisega, koolituse ja kinnisvara-alaste konsultatsioonidega.

Ülevaade

Ülevaade on alla laaditav:
– eesti keeles;
– vene keeles;
– inglise keeles.

Lisainfo

Tarvo Teslon
KV.EE
+372 510 6464
tarvo@kv.ee
www.kv.ee
Tõnu Toompark MA
Adaur Grupp OÜ
+372 525 9703
tonu@adaur.ee
www.adaur.ee
Nõuanded koduostjale. Praktilised nõuanded, kuidas leida unistuste kodu

Новый обзор рынка анализирует рынок недвижимости

06 февраля портал недвижимости KV.EE в сотрудничестве с ООО Adaur Grupp опубликовал очередной обзор эстонского рынка недвижимости. Основной задачей обзора является основательное отражение движений, происходящих на рынках недвижимости больших городов Эстонии. Речь идет об обзоре, который может помочь продавцам, владельцам и покупателям недвижимости.

„На рынке недвижимости наблюдается спад“, сказал составитель обзора рынка аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк. „К сожалению, мы должны констатировать, что самым важным на сегодня показателем рынка недвижимости является количество сделок, и оно снижается. Кроме того, медленно, но уверенно снижаются и цены на недвижимость, и это наблюдается, к сожалению, во всех секторах рынка“.

Adaur Grupp OÜ - kinnisvara-alased konsultatsioonid - Tõnu Toompark

Так в Таллинне в 2008 г. сделок с квартирной собственностью было проведено на 33% меньше, чем год назад. При этом за год, к последнему кварталу 2008 г., средняя цена сделок с квартирной собственностью упала на 19%. Меньшим спад количества сделок был в Нарве, где количество сделок уменьшилось всего на 12%. Однако снижение цен на квартирные собственности в Нарве составило 31%. Еще большее снижение цен было только в Хаапсалу, где за год цены на квартирные собственности упали на половину, т.е. на целые 54%. Количество сделок уменьшилось в Хаапсалу на 57%.

Спад на рынке недвижимости обусловлен общей ситуацией, сложившейся в экономике Эстонии и всего мира. Усиливают негативные направления увеличивающаяся безработица, уменьшающиеся инвестиции и снижающиеся объемы кредитов. „В качестве единственной позитивной новости можно привести снижение еврибора, являющегося базой для процентных ставок“, добавил Тоомпарк. „Снижающийся еврибор, прежде всего, поможет снизить платежи по кредитам, взятым в предыдущие времена. Для тех, кто возьмет кредит сегодня, еврибор также сделает получение кредита более выгодным“.

В дополнение к макроэкономическим данным в рыночном обзоре анализируются и данные портала KV.EE. „В течение последнего года количество представленных на портале предложений оставалось довольно-таки стабильным: в основном в пределах 20 000 и 22 000 предложений. Таким образом, предложение остается стабильным“, прокомментировал ситуацию член правления портала KV.EE Тарво Теслон. „Но, в то же время, средняя цена предложений по жилым площадям уменьшилась почти по прямой с 20 500 крон до 16 800 крон“.

Опубликованный обзор рынка представляет собой обзор, публикуемый один раз в квартал, и который может быть бесплатно скачан с домашних страниц www.kv.ee и www.adaur.ee. Следующий обзор рынка будет опубликован через три месяца.

Портал недвижимости KV.EE действует, начиная с 1999 года. На сегодняшний день к порталу присоединилось более 300 фирм недвижимости и около 1500 маклеров. На данный момент на портале представлено более 45 000 объявлений от маклеров и собственников. Администрирует портал фирма ООО Diginet, которая вместе с аукционным порталом osta.ee и тремя литовскими порталами принадлежит Moonfish Media grupp.

ООО Adaur Grupp учреждено в 2002 г. Предприятие занимается составлением мониторинга, прогнозов, обзоров и анализов, связанных с рынком недвижимости, а также проводит обучения и консультации по вопросам недвижимости.

Обзор

Обзор можно скачать с адреса: http://www.kv.ee/turuylevaade

Дополнительная информация

Tarvo Teslon
KV.EE
+372 510 6464
tarvo@kv.ee
www.kv.ee
Tõnu Toompark MA
Adaur Grupp OÜ
+372 525 9703
tonu@adaur.ee
www.adaur.ee
UPC / Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ

Kuku Raadio: Kinnisvaraportaal KV.ee ja Adaur Grupp avaldasid täna kinnisvaraturu ülevaate

Kinnisvaraportaal KV.ee ja Adaur Grupp avaldasid täna kinnisvaraturu ülevaate.

Intervjuu: Tõnu Toompark, Rein Pärn.

Koolitused kinnisvaramaakleritele

Elamispindade hinnalangus on olnud 0,38% nädalas (1)

Elamispindade pakkumishindu kajastav KV.EE indeks on jätkuvalt languses. Viimase nädalaga langes indeks 0,73% võrra ning jõudis 82 punktile. Eelmise nädala sees oli mõnel päeval indeks isegi nädala lõikes positiivne, kuid kokkuvõtteks jäi peale siiski indeksi kahanemine.

82 punkti tasemel olev indeks tähenad, et keskmiseks elamispindade ruutmeetri pakkumishinnaks on portaalis KV.EE 16 850 krooni. See on 18% vähem kui aasta tagasi ning 24% vähem kui hindade tipphetkel aprillis 2007. a. Vaadates veel viimast aastat saame väita, et keskmine nädalane pakkumishindade langus on olnud 0,38%. See tähendab, et keskmine 2-3-toaline korter, mille maksumus on 1 500 000 krooni on langenud üle 5o00 krooni nädalas ehk üle 20 000 krooni igakuiselt.

Portaalis olevate elamispindade pakkumiste arv seevastu püsib juba pikemat aega stabiilsema. Hetkel on portaalis KV.EE 20 992 pakkumist, et on ligilähedaselt sama palju kui portaalis on olnud viimase 40 nädala jooksul. Sel ajal on pakkumiste arv kõikunud vahemikus 20 454 kuni 22 523.

Tuleviku suunas vaadates tuleb tõdeda, et enam kui tõenäoliselt jätkab pakkumishindade indeks langust. Loodetavasti jätkub langus võimalikult aeglases tempos. Vaikne hinnalangus on kiirest positiivsem, sest kiire hinnalangus võib tekitada probleeme laenuvõtjates, kel võik tekkida probleeme laenu tagatise väärtusega.

Pakkumiste maht tõenäoliselt püsib edaspidigi samal tasemel. Momendil puuduvad turul olulised põhjused, miks pakkumiste arv peaks kiiresti ühes või teises suunas liikuma.

KV.EE Indeksi graafik

KV.EE Indeks

Koolitus Haldusmenetlus ehitamisel ja planeerimisel

Statistika: Kaupade jae- ja hulgimüük 2008. a. III kvartalis kasvas tagasihoidlikult

2008. a. III kvartalis oli kaupade jae- ja hulgimüügi kasv enam kui tagasihoidlik. Kaupu müüdi vaid paar protsenti enam, kui aasta varem. Arvestades vahepealset suurt inflatsiooni tuleb tõdeda, et kaupade jaemüügi mahuindeks aastataguse ajaga võrreldes sootuks langes.

Loomulikult on jae- ja hulgimüügi kärbumise põhjuseks kokkupressitud rahakotirauad nii eraisikutel, kui ettevõtetel. Tõenäoliselt näitab jaemüügi mahuindeks langust ka mulluse IV kvartali osas. Selle põhjuseks ei midagi muud, kui majanduse keerdkäigud languse suunas.

Hulgi- ja sõidukikaubandusettevõtete ning jae- ja sõidukikaubandusettevõtetekaupade hulgimüük (jooksevhindades), miljon krooni kvartalite lõikes

Hulgi- ja sõidukikaubandusettevõtete ning jae- ja sõidukikaubandusettevõtetekaupade hulgimüük (jooksevhindades), miljon krooni kvartalite lõikes

Hulgi- ja sõidukikaubandusettevõtete ning jae- ja sõidukikaubandusettevõtetekaupade hulgimüük (jooksevhindades), miljon krooni aastate lõikes

Hulgi- ja sõidukikaubandusettevõtete ning jae- ja sõidukikaubandusettevõtetekaupade hulgimüük (jooksevhindades), miljon krooni aastate lõikes

Jaemüügi mahuindeks, 2000. a. = 100

Jaemüügi mahuindeks, 2000. a. = 100

Kõigi graafikute vaatamiseks kliki siin: KINNISVARATURG GRAAFIKUTES!

Konsultatsioonid ettevõtetele ja eraisikutele

Huumor: Raha ei ole elus kõige tähtsam

Raha ei ole elus kõige tähtsam

Perekonnaõigus ja varasuhted. Vara omandamisest jagamiseni

Tööpakkumine-koostööpakkumine kinnisvaraturgu tundvale müügiinimesele

Illustratsioon

Adaur Grupp OÜ tegutseb konsultatsiooniteenuste valdkonnas pakkudes nõu kinnisvaravaldkonnas toimuva osas. Ettevõtte klientideks on peamiselt kinnisvaraarendajad, vahendajad omanikud ja finantseerijad, vähem ka eraisikud.

Pakume tulemustasul põhinevat koostöövõimalust Adaur Grupp OÜ teenuste müügil. Peamisteks teenusteks, mille müügil abi on vaja on:

 • koolitus;
 • turuanalüüsid ja -ülevaated;
 • kinnisvaraturu monitooringu teenus;
 • …kuid ka muud teenused.

Koostööpartnerilt eeldame:

 • positiivne vaim ja pealehakkamine, sära silmis;
 • orienteerumist kinnisvaraturul, ettevõtete ja võtmeisikute seas ja/või julgust see valdkond endale selgeks teha;
 • ettevõtja olemus;
 • aktiivsust ja agressiivsust müügitöös;
 • võimet vaadata konsultatsiooniteenust läbi kliendi silmade;
 • võimet teha ettepanekuid tootearenduse valdkonnas, mis hõlbustaks müügitööd ja pakuks enam kasu teenuse tarbijale.

Pakkuda on:

 • täiendava käibe ja kasumi tekitamise võimalus;
 • võimalus luua uusi kontakte ja avardada silmaringi;
 • osalemisvõimalus koolitustel;
 • teadmiste, oskuste, tahtmise olemasolul asuda partneriks konsultatsiooniteenuste laiemal müügil.

Takistuseks ei ole juba olemasolev koostöö ja/või partnerlus mõne kinnisvaraettevõttega.

Kui on huvi, siis palun saada CV aadressile tonu@adaur.ee. Vajadusel kontakteeru+372 525 9703. Kuulutus ei aegu, sest häid inimesi on alati juurde vaja.

Planeerimisseadus ja selle rakendamine

Vikerraadio saade Uudis+ 2 kommentaari

29. jaanuaril kutsus Vikerraadio toimetaja Kaja Kärner ming raadiosse rääkima sellest, mis kinnisvaraturul toimub.

Ajastule tavapäraselt on ka saate salvestus veebist kuulatav.

Või siis saab kuulajate-lugejate soovil faili kuulata otse mp3-failina ka siit.

Koolitus Kinnisvara täiendkoolitus

Korteritemüük jäi miinusesse

Käesoleva aasta 3. ja 4. nädal olid uusarenduste turul enam kui vaiksed. Tallinnaja Harju maakonna monitooritavate 239 projekti kokkuvõttes projektide veebilehtede alusel kahe nädala jooksul ühtegi korterit ei müüdud. Veelgi hullem – summaarsema kõigi projektide peale vabanes üks seni broneeritud olnud korter. Seega oli kahe nädala müügitulemuseks -1.

Enam on müük edenenud Koger & Partnerite arendatavas Sipelgapesa projekti Sipelga 8a hoones, kus läks müügiks 3 korterit. Artig KV arendatavas Veerenni 15 hoones müüdi kahe nädalaga samuti 3 korterit. Nelja korteri müügiga hiilgas hiljuti suhteliselt kõrgete hindadega turule tulnud Tatari 30 korterelamu.

Suurim tagasilöök oli YIT Ehituse arendatava Kadaka tee 137 korterelamu puhul, kus vabanes 8 eelnevalt broneeritud olnud korterit.

Arendajate lõikes on kahe nädala lõikes müügiga hiilanud Merko, kel õnnestus müüa 4 korterit. Negatiivne müük (ehk broneeringute muutumine vabadeks korteriteks) on tabanud Eurox’it (-3) ja Onix Investi (-3), kuid kõige enam YIT Ehitust (-5).

Piirkondadest on olnud aktiivseim müügipiirkond Tallinna kesklinna linnaosa, kus kahe nädala jooksul müüdi 8 korterit. Negatiivse skaala tipus olid Lasnamäe (-4) ja Mustamäe (-3) korterit.

Müüginumbrid on aastataguse ajaga võrreldes tõsiselt kokku kuivanud. 2008. aastal müüdi ja broneeritu aasta 3. ja 4. nädalal kokku 54 korterit.

Uusarenduste puhul on üksjagu palju hindu langetatud. See tähendab, et uusarendused konkureerivad järjest enam ja enam vanema olemasoleva kinnisvara turuga. Tulenevalt laenutingimuste karmistumisest ning laenumahtude vähenemisest võib siiski prognoosida, et ega uute korterite müük niipea tuult tiibadesse ei saa.

Koolitus Kinnisvaraturundus

Koolitus kinnisvaramaakleritele

Illustratsioon

02/02/2009 alustab koolitusprogramm kinnisvaramaakleritele.

Koolitus on suunatud maakleritele, kes soovivad täiendada oskusi ja teadmisi, et rasketel aegadel oleks olemas kindel vundament, millele püsima jääda.

Uuendusena on võimalik terve koolituse asemel osaleda ka vaid soovitud moodulites.

Info ja registreerimine aadressil http://kinnisvarakool.ee.

Korter üürile - närvesööv hobi või rikkuse allikas?

Rahvas plaanib jälle ehitama hakata

Statistikaameti andmeil anti eelmise aasta neljandas kvartalis eluruumide jaoks ehituslube välja pisut enam kui kvartal varem.

Kui 2008. aasta kolmandas kvartalis said vastava ehitusloa taotlejad vajaliku heakskiidu 1035 korral, siis aasta lõpus oli loa saanud projekte üle saja võrra enam – 1159. Pisut langes siiski ehitusloa saanud eluruumide ruutmeetrite arv. Aastaga anti eluruumide ehituseks lube välja kokku 5465.

Möödunud aasta lõpu tulemused sarnanevad selles osas aastatega 2003-2004. Ehituslubade väljaandmise tippaja, 2006. aastaga võrreldes aga on lube väljastatud kolm korda vähem.

Kuigi viimasel ajal on rohkelt olnud juttu sellest, et ka büroopindasid on ehitatud liiga palju, anti mitteeluruumide ehituseks möödunud aastal lube välja siiski rohkem kui kinnisvarabuumi kõrghetkel. Nii on ehituslube välja antud 3076 korral ehk kuuendiku võrra enam kui aasta tagasi. Samas on planeeritavate ehitiste mahud õige pisut langenud.

Kinnisvaraspetsialist Tõnu Toompark kardab, et neis arengutes veel ehitus- ja kinnisvaraturu pööret näha ei saa.

“Seda ei saa paraku praegu uskuda, kuigi see oleks väga tore. Pigem on võib-olla asi selles, et praegu ajavad paljud kodanikud, kes kunagi ehitada plaanivad, oma dokumente korda,” märkis Toompark.

Nii on tema hinnangul praegu planeeringuid ja projekteerimistöid korrastamas kinnisvaraarendajad, et siis, kui õige hetk jälle saabub, kohe projektidega startida. Samuti võib olla, et mingil määral on ka eraisikud hakanud ehitusele mõtlema, sest ehituse hinnad on langenud kümneid protsente. Plaane on Toomparki sõnul siiski praegu raske realiseerida, sest ehituse finantseerimiseks on keeruline laenu saada.

Toompark usub, et ehitus- ja kinnisvaraturu uueks tõusuks läheb veel aega. “Kui majanduskasv hakkab üles minema, siis vähemalt aastase viitajaga selle järel hakkab ka see turg aktiveeruma,” lausus ta. “Enne vedas ehitus meie majandusarengut ja nüüd lohiseb sel järel. Enne peab majandus jalad alla saama ja siis tuleb ehitus järele.”

Ka Arco Vara arendusdivisjoni juht Veiko Taevere ei leia, et statistika ehitustegevuse aktiivsust näitaks. “Ehitama rohkem ei ole hakatud. Ehitusload aeguvad kahe aastaga ja neid võidakse uuendada ilma, et ehitustegevusega alustatakse,” sõnas ta.

Arco Vara sai 2008. aasta jooksul ühe ehitusloa, millega ettevõte võib asuda Tallinna sadama lähedusse aadressile Laeva 2 rajama uut Navigatoriks kutsutavat ärihoonet.

Artikli autor on Agnes Ojala. Artikkel ilmus 28/01/2009 väljaandes Eesti Päevaleht.

Kinnisvaramaakleri ABC

Eluasemelaenude jääk on hakanud vähenema

Illustratsioon

Mullu detsembris väljastati Eesti Panga andmetel uusi eluasemelaene 924 miljoni krooni väärtuses. Samas mahus väljastati viimati eluasemelaene kiirelt kasvaval laenuturul 2004. aastal. Samas oli näites 1999. aastal eluasemelaenude väljastamine ligi kümme korda madalamal tasemel, kui langusest räsitud 2008. aastal.

Detsembrikuine laenukäive on 55% võrra vähem, kui aasta varem 2007. a. detsembris. Tegemist on laenude väljastamise ühe kõige suurema langusega, mida ületab vaid novembrikuine laenukäibe vähenemine, mis küündis koguni 59 protsendini. Siinkohal tuleb paraku tõdeda, et väljastatud laenude käibe vähenemise tempo on olnud järjest kiirenev.

Laenukäibe vähenemine vähendab nõudlust

Illustratsioon

Laenude väljastamine on üks olulisemaid elamispindade turgu mõjutavatest teguritest. Laenukäivetevähenemine tähendab vähendab tarbijate finantseerimise võimalusi ning seeläbi kitsendab võimalust kinnisvara soetada. Nii väheneb nõudlus.

Vähenev nõudlus avaldab samuti survet kinnisvara hindadele. Nii ei ole tänasel päeval harv juhus, kus kinnisvara ostutehing jääb tegemata sel põhjusel, et ei ole võimalik saada pangapoolset finantseeringut.

Detsember kujuneb uueks verstapostiks?

Illustratsioon

Oluline teetähis kinnisvara finantseerimise turul oli 2007. aasta juuni, mil esmakordselt mitmekümneprotsendiline eluasemelaenude käibe juurdekasv esmakordselt kahanes negatiivseks. 2008. a. detsember ähvardab kujuneda ka uueks verstapostiks.

Nimelt on sel kuul eluasemelaenude jääk ehk tagastamisel olevate laenude maht väiksem, kui kuu varem. Detsembris oli eluasemelaenude jäägiks 97 156 miljonit krooni ehk 158 miljonit krooni vähem, kui novembris.

Sel aastatuhandel kuni mulluse novembrini on eluasemelaenude mahu juurdekasv aastataguse ajaga võrrelduna olnud positiivne ehk igakuiselt on väljastatud enam eluasemelaene, kui samal ajaperioodil on laene pankadele tagastatud.

Detsembris see trend murdus ning meeletult vähenenud laenukäivete taustal väljastati vähem uusi eluasemelaene, kui neid sama kuu jooksul pankadele tagastati.

Turult võetakse rohkem raha ära, kui sinna antakse

Illustratsioon

Eluasemelaenude jäägi kahanemine on kinnisvaraturul väga negatiivne indikaator. Seni on küll väljastatavate laenude käive kahanenud, kuid kinnisvaraturul ringleva raha maht ehk eluasemelaenude jääk on kasvanud. Teisisõnu on turule siiski vaatamata kõigele raha juurde tulnud.

Nüüd on aga pangad asunud turult raha ära korjama ning see avaldab järjekordselt täiendavat survet kinnisvarahindadele. Eriti tugeva löögi alla seab turul ringleva rahamassi vähenemine ja sellest tingitud hinnasurve inimesed, kes tänasel päeval on kinnisvara sunnitud müüma. See väib näiteks puudutada inimesi, kes on värskelt saanud kätte koondamisteate.

Saeme oksa, millel ise istume

Illustratsioon

On selge, et väljastatavate laenude mahu vähendamine on riskantsel turul loomulik samm. Teisalt saevad pangad laenukraane kinni keerates oksa, millel nad ise istuvad. Vähenev laenude maht avaldad olulist survet kinnisvarahindadele. Samas tekitavad langevad kinnisvarahinnad olukorra, kus pankade laenutagatised jäävad väljastatud laenudele alla.

Loodetavasti siiski on detsembrikuise eluasemelaenude jäägi vähenemise näol tegemist aastalõpumelust tingitud ajutise laenude väljastamise vähenemisega, mis uuel aastal taastub. Loodetavasti väheneb ka eluasemelaenude väljastamise mahu langus.

Eluasemelaenude jääk (vasak telg) ja käive (parem telg), miljon krooni

Eluasemelaenude jääk (vasak telg) ja käive (parem telg), miljon krooni

Käsiraamat Kinnisvaramaakleri ABC. Praktilised soovitused ja nõuanded kinnisvaramaaklerile.
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

30.10.2017 Kinnisvaraturu ülevaade 2017 aasta III kvartal – VÄRSKE!