Statistikaamet: Tööstustoodangu maht vähenes 2%

StatistikaametStatistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted septembris 2% vähem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Tööstuse kolmest sektorist vähenes toodang töötlevas tööstuses 2%, energeetikas 5% ja mäetööstuses 8%.

Statistikaameti analüütik Helle Bunder tõi välja, et töötleva tööstuse harudest võis rohkem kui pooltes täheldada mahu vähenemist. „Suurema osatähtsusega tööstusharudest kahanes kõige enam metalltoodete ja ehitusmaterjalide tootmine. Toodang suurenes aga arvutite ja elektroonikaseadmete ning elektriseadmete tootmises, samuti puidu töötlemises,“ täpsustas Bunder.

Töötleva tööstuse toodangust 69% müüdi välisturule, ekspordi osa sellest oli suurim arvutite ja elektroonikaseadmete tootmises. Korrigeerimata andmetel kasvas toodangu müük ekspordiks võrreldes eelmise aastaga 6%, kuid siseturule müük kahanes 4%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti septembris võrreldes augustiga nii tööstuses kokku kui ka töötlevas tööstuses 1% rohkem toodangut.

Energeetika valdkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes eelmise aasta septembriga 1% ning soojuse tootmine 10%.

Statistikaamet: Suurema müügiga paistavad silma tööstuskaupade kauplused

StatistikaametStatistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu septembris 643 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga suurenes müügitulu püsivhindades 6%.

Statistikaameti juhtivanalüütik Jaanika Tiigiste tõdes, et kui augustis suurenes müügitulu eelmise aasta sama ajaga võrreldes 4%, siis septembris kasv mõnevõrra kiirenes. „Müügitulu kasvu mõjutasid septembris enim tööstuskaupade kauplused,“ lisas Tiigiste.

Tööstuskaupade kaupluste müügitulu suurenes eelmise aasta septembriga võrreldes 8%. Neist enim ehk 17% kasvas müügitulu posti või interneti teel kaupu müüvates kauplustes ning sama palju muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse peamiselt arvutite ning nende lisaseadmete, raamatute, sporditarvete, mängude, mänguasjade, lillede, istikute ja muuga. Müügitulu suurenes veel 13% kasutatud asjade kauplustes ja väljaspool kauplusi (kioskites, turgudel, otsemüügil), 9% apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes ning 5% majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes. Müügitulu vähenes eelmise aasta septembriga võrreldes 4% tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes ning 1% muudes spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus tööstuskaubad (kaubamajades).

Toidukaupade kaupluste müügitulu suurenes eelmise aasta septembriga võrreldes 3% ning mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügitulu 4%.

Augustiga võrreldes vähenes septembris jaekaubandusettevõtete müügitulu 3%. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal kasvas müügitulu aga 1%.

Selle aasta esimese üheksa kuuga suurenes jaekaubandusettevõtete müügitulu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2%.

Konsultatsioonid üüriinvestoritele: läbimõeldud otsuseid tagavad edu

Tõnu ToomparkKeerulised ajad nõuavad läbimõeldud ja kaalutletud otsuseid. Targad otsused tagavad edu.

 • Kas oled aktiivne üüriinvestor ja otsid, mida peaks tänases turuolukorras tegema?
 • Või plaanid keerulisi aegu ja oodatavat hinnalangust kasutada selleks, et hakata üüriinvestoriks?
 • Või otsid lahendusi üüriärist väljumiseks?

Räägime. Äkki oskan sulle nõu anda, kuidas tänases keerulises olukorras käituda, et tulemus oleks parim ja vastaks sinu vajadustele.

Koondan kokku kinnisvaraturu kohta käivat infot. Praktikuna tean, mis on oluline ja mis mitte. Aitan püstitada õigeid küsimusi, mis on vajalikud kaalutletud otsuste langetamiseks.

Võta kontakti!

Personaalsele konsultatsioonile alternatiivina on võimalik osaleda Kinnisvarakooli üüriinvesteeringute teemalistel koolitustel:

Koolituste info ja registreerumine Kinnisvarakooli kodulehel.

Tõnu Toompark
Adaur Grupp OÜ / Kinnisvarakool OÜ
+372 525 9703
tonu@toompark.ee
www.adaur.ee / www.kinnisvarakool.ee

“Kinnisvara müügikoolitus” toimub 19/11/2020

19/11/2020 toimub “Kinnisvara müügikoolitus“. Koolitusel antakse osalejatele psühholoogilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi kinnisvara müügiprotsessist ja selle juhtimisest.

Kinnisvara müügikoolitus” on suunatud:

 • kinnisvaramaakleritele, kes tegelevad kinnisvara müümisega igapäevaselt või soovivad alles alustada tööd kinnisvaramaaklerina;
 • kinnisvara spetsialistidele, kes tegelevad kinnisvara müügiga;
 • müügijuhtidele, kes vastutavad kinnisvara objektide müügi eest;
 • eraisikutele, kes soovivad müüa/üürile anda endale kuuluvat elamispinda ja saada eelnevalt infot, kuidas sellises olukorras käituda.

Koolitus annab:

 • teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest;
 • praktilised teadmised tegevustest, mis tuleb kinnisvara müümisel läbi käia.

Kinnisvara müügikoolitus” toimub 19/11/2020 kell 10.00-17.15 Tallinna kesklinnas. Lektorid  on aasta maakler 2016 Ruth Andresen ja aasta maakler 2018 Reelika Tammemäe-Kadak.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Domus Kinnisvara: Rekonstrueeritud või laiendatud elamut müües tuleb enne korrastada dokumentatsioon Ehitisregistis

Domus KinnisvaraTõenäoliselt ei ole enam kellelegi uudiseks, et kasutusloa olemasolu kiirendab oluliselt kinnisvara müüki, sest pangad finantseerivad kasutusloaga tagatisvara soetamist meelsamini ning parematel tingimustel.

Tasub ka teada, et elamule väljastatud kasutusluba ühtlasi hoiab ära või lihtsustab elamus toimunud kahjukindlustusjuhtumist kindlustusandjaga tekkida võivaid vaidlusi väljamakstava hüvitise osas. Seetõttu on ostjal alati kindlam ning probleemivabam osta endale kodu elamusse, millele on kasutusluba juba väljastatud.

Millise dokumentatsiooni kontrollimisest peaks aga müüja alustama? Kasutusloa olemasolu on teatavasti võimalik hõlpsasti kontrollida elektroonilisest Ehitisregistrist (EHR). Küll aga ei tähenda see, et elamu, millele on kohalik omavalitsus omal ajal kasutusloa väljastanud, vastab käesoleval hetkel ehitusloa aluseks olnud projektile. Siinkohal on oluline teada, et kuigi enne 22.07.1995 väljastatud ehitusloa alusel püstitatud elamule ei olnud toonase regulatsiooni kohaselt kasutusluba tarvis, on tänapäeval kasutusluba siiski nõutav, kui pärast nimetatud kuupäeva on toimunud ümberehitustööd või on ehitist laiendatud. Niisamuti tuleb ka juba kasutusluba omavate elamute, mida on vahepeal rekonstrueeritud või laiendatud, puhul dokumentatsioon korrastada ning hoolitseda selle eest, et EHR-i andmed oleksid vastavuses tegeliku olukorraga.

Millele tuleks esmajoones tähelepanu pöörata, et veenduda, kas elamu vastab ehitusprojektile?
Kõige otstarbekam oleks alustada ehitusprojekti seletuskirjast ning kontrollida kasutatud materjalide ja tehniliste andmete paikapidavust. Seejärel tuleks jätkata elamu visuaalse vaatlusega ning võrrelda nähtut ehitusprojektiga. Abiks oleks ka mõõdulint või lasermõõdik. Praktikas tuleb tihti ette, et avatäidete mõõdud või asukohad on ehitusprojektiga võrreldes muutunud, lisandunud (eriti aktuaalne katuseakende puhul) või sootuks ära jäetud. Samuti võib olla muutunud fassaadi või katusekatte materjal. Sagedastel juhtudel on lisandunud (auto)varjualused või terrassid. Viimasel kümnel aastal on massiliselt levinud õhksoojuspumpade paigaldamine. Soojuspumba välise agregaadi lisandumise tõttu fassaadile või vundamendi äärde muutuvad nii elamu välisilme kui ka olemasolevad tehnosüsteemid. Sellised muudatused tingivad muudatusprojekti koostamise vajaduse. Siseplaneeringu juures on muudatused olulised eelkõige siis, kui elamu kandvates seintes on toimunud projektist kõrvalekaldeid, on muutunud elamu toalisus või tubade mõõdud on vähenenud sellisel määral, et need ei vasta enam eluruumile nõutud tingimustele (pindala, lae kõrgus jne). On ka juhtumeid, mil püstitatud elamu välised gabariidid erinevad ehitusprojektiga ettenähtust ning selle tuvastamiseks läheb teinekord tarvis geodeedi abi, kes teostab ehitusjärgse kontrollmõõdistuse.

Ülalloetletud juhtudel tuleb enamasti koostada muudatusprojekt ning esitada kohalikule omavalitsusele sõltuvalt ehitustööde teostamise ajast ning iseloomust ehitus- või kasutusteatis või kasutusloa taotlus.

Arco Vara: 2020. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Arco VaraJUHATAJA KOMMENTAARID

Saame lugeda kolmanda kvartali positiivseks. Müügitempo taastumine osutus kiiremaks kui spekuleeritud, mis kinnitab, et Arco Vara arendused vastavad meie klientide ootustele. Samuti on käimasolevatel arendustel ehitustegevus jätkunud vastavalt planeeritule.

Suuremaks muudatuseks 2020. aasta III kvartalis saame lugeda Bulgaaria juhataja vahetuse 30. juulil. Uue juhataja peamisteks ülesanneteks on Iztok Parkside kasutusloa protsessi lõpule viimine ja vähemalt kahe uue elamukinnisvara arenduste algatamine 2021. aasta I pooles.

Kodulahe III etapi hoonest on aruande esitamise hetkeks eelmüüdud enam kui ¾ korteritest. Müügitulu on oodata 2021. aasta esimeses kvartalis, kuid soodsate ehitustingimuste jätkumisel pole välistatud lõppmüükide vormistamise algus juba 2020. aasta IV kvartalis. Kodulahe IV ja V etapis käivad läbirääkimised ehituse peatöövõtuks, kuid ehituse algusaeg oleneb soovitud ehitushinna saavutamisest.

Alustasime Kodulahe VI etapi (varasemalt Paldiski mnt 74) projekteerimisega, kuhu on planeeritud ligikaudu 120 korterit. Projekteerimistööde valmimistähtaeg ja planeeritud ehitustööde alustamise aeg on 2021. aasta IV kvartal.

Tartus Kodukalda 30 korteriga arenduses käib ehitus vastavalt graafikule ja eelmüügilepingud on sõlmitud 16 korteri müügiks. Hoonete eeldatav valmimise aeg on detsembris 2020. Müügitulu on oodatud 2020. aasta IV kvartalis.

Bulgaaria Iztok Parkside kortermajad ei ole oodatud kasutusluba saanud. III kvartalis taasalgatasime kasutusloa taotlemise protsessi. Seega oleme jõudnud arenduse protsessi lõppfaasi, mille tulemust ootame 2021. aasta I kvartalis. Eelmüügilepingu sõlminud klientide huvi on tänase päevani säilinud.

Madrid BLVD hoone kontorites teostati värskendustöid, mille abil saavutati taas 100% üürnikega täituvus.

Seoses juhataja vahetusega Bulgaarias näeme muutusi arendusmeeskonna ülesehituses, mis on tõstnud sealse meeskonna motivatsiooni. Samuti on Eesti arendusmeeskond saavutanud häid tulemusi haldamaks Covid-19 kriisiga seotud piiranguid. Kokkuvõtvalt, Arco Vara juhatus on optimistlik käimasolevate arenduste realiseerimises, mille potentsiaalseks tulemuseks on müügi ja ehitusmahtude kasv järgnevatel aastatel.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2020. aasta III kvartali müügitulu oli 569 tuhat eurot, mis on 20% enam kui 2019. aasta III kvartali müügitulu 476 tuhat eurot. Grupi 2020. aasta 9 kuu müügitulu 3 758 tuhat eurot on 69% suurem 2019. aasta 9 kuu müügitulust 2 222 tuhat eurot.

2020. aasta III kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 126 tuhat eurot ja puhaskahjumiks 228 tuhat (9 kuud 2020: ärikasum 49 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 277 tuhat eurot). 2019. aasta III kvartalis sai grupp ärikahjumit 64 tuhat eurot ja puhaskahjumit 174 tuhat eurot (9 kuud 2019: ärikahjum 118 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 460 tuhat eurot).

2020. aasta III kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 2 korterit (9 kuuga kokku 17 korterit) ja 1 kinnistu Lätis. 2019. aasta III kvartalis müüdi 2 korterit ning 9 kuuga kokku 12 korterit.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2020. aasta esimese 9 kuuga 1 901 tuhande euro võrra, tasemele 15 771 tuhat eurot 30.09.2020 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.09.2020 seisuga 5,0%, mis on 0,8% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2019 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2020. aasta III kvartalis 569 tuhat eurot (III kvartal 2019: 476 tuhat eurot) ja 9 kuuga 3 758 tuhat eurot (9 kuud 2019: 2 222 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas III kvartalis 337 tuhat eurot ja 9 kuuga 3 114 tuhat eurot (2019. aasta: III kvartalis 224 tuhat eurot ja 9 kuuga 1 487 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2020. aasta III kvartalis oli 178 tuhat eurot ja 9 kuuga 488 tuhat eurot (2019. aasta III kvartalis 186 tuhat eurot ja 9 kuuga 536 tuhat eurot). 2020. aasta II kvartal ja Covid-19 tõi kaasa muudatusi rentnike majanduslikus olukorras. Mitmed rentnikud on lähikuude jooksul vahetunud, aga seda üllatuslikult Arco Varale soodsamas suunas, mistõttu 2020. aasta sügisest on kõik kaubandus- ja kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

2019. aasta lõpus valminud Kodulahe kvartali II etapis (Lahepea 9) on müümata äripind – viimane korter müüdi 2020. aasta II kvartalis. 2020. aastal sai Lahepea 9 maja kasutusloa.
2020. aasta III kvartalis jätkusid ehitustööd Kodulahe kvartali III etapis, kuhu tuleb 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. Ehitus oli plaanis valmis jõuda 2021. aasta I kvartalis, kuid soodsate ehitustingimuste jätkumisel võib maja valmida juba ka 2020. aasta lõpuks. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 38 korterit.

Kodulahe IV-V etapil on olemas ehitusluba, projekteerimine on lõppenud. IV-V etapi ühist ehitust on plaanis alustada hiljemalt 2021. aastal. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes poolteist aastat pärast ehituse alustamist.

2020. aasta III kvartalis alustasime Kodulahe VI etapi ehk Paldiski mnt 74 projekteerimisega, kuhu on planeeritud ligikaudu 120 korterit. Projekteerimistööde valmimistähtaeg ja planeeritud ehitustööde alustamise aeg on 2021. aasta IV kvartal.

2020. aasta III kvartalis jätkusid ehitustööd Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu on rajamisel 4 väiksemat kortermaja Kodukalda projektinime all. Ehitus lõppeb 2020. aasta IV kvartalis. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 16 korterit.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias jätkus 2020. aasta III kvartalis, kuid on suuremas osas planeeritud 2021. aasta I kvartalisse peale kasutusloa saamist. Aruande avaldamise päevaks on eelmüügi lepinguta 9 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga.

Botanica Lozeni projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal on lõppenud. Kuna kavandatud oli preemiumklassi arendus, siis hetkel on otsustatud projekt ajutiselt külmutada ning oodata turu taastumist Covid-19st. Ehitus võiks soodsate turutingimuste jätkudes alata 2021. aasta kolmandas kvartalis, jaotatuna väiksemateks etappideks. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Oodatav ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

2020. aasta III kvartalis müüdi Lätis 1 krunt, millel raamatupidamislik väärtus puudus. Lätis oli 30.09.2020 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 9 kuud 2020 9 kuud 2019 III kv 2020 III kv 2019
Müügitulu enda kinnisvara müügist 3 114 1 487 337 224
Müügitulu teenuste müügist 644 753 232 252
Müügitulu kokku 3 758 2 222 569 476
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -2 981 -1 641 -440 -312
Brutokasum 777 581 129 164
Muud äritulud 0 91 0 0
Turustuskulud -66 -204 -9 -51
Üldhalduskulud -654 -538 -239 -156
Muud ärikulud -8 -48 -7 -21
Ärikasum (-kahjum) 49 -118 -126 -64
Finantstulud- ja kulud -326 -342 -102 -110
Aruandeperioodi puhaskahjum -277 -460 -228 -174
Aruandeperioodi koondkahjum -277 -460 -228 -174
     
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
– tava -0,03 -0,05 -0,03 -0,02
– lahustatud -0,03 -0,05 -0,02 -0,02

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 30.09.2020 31.12.2019
Raha ja raha ekvivalendid 618 870
Nõuded ja ettemaksed 368 544
Varud 21 680 15 807
Käibevara kokku 22 666 17 221
Nõuded ja ettemaksed 5 0
Kinnisvarainvesteeringud 9 351 11 051
Materiaalne põhivara 253 265
Immateriaalne põhivara 167 217
Põhivara kokku 9 776 11 533
VARAD KOKKU 32 442 28 754
Laenukohustused 10 298 6 416
Võlad ja saadud ettemaksed 3 562 3 135
Lühiajalised kohustused kokku 13 860 9 551
Laenukohustused 5 647 5 904
Pikaajalised kohustused kokku 5 647 5 904
KOHUSTUSED KOKKU 19 507 15 455
     
Aktsiakapital 6 299 6 299
Registreerimata aktsiakapital 273 0
Ülekurss 2 285 2 285
Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011
Muud reservid 0 245
Jaotamata kasum 2 067 2 459
OMAKAPITAL KOKKU 12 935 13 299
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 32 442 28 754

EfTEN Real Estate Fund III unaudited results for 3rd quarter and 9 months 2020

EfTEN Real Estate FundThe consolidated sales revenue of EfTEN Real Estate Fund III AS for third quarter of 2020 was EUR 2.833 million (third quarter of 2019: EUR 2.364 million), which increased by 20% in a year.

The sales revenue of two properties acquired at the end of February 2020 (airBaltic office building and Kekava logistics center in Riga), Tähesaju Hortes completed at the end of last year and the Atea office building in Vilnius acquired in August 2020 totalled 506 thousand euros, i.e. excluding new acquisitions, III quarter sales revenue was 1.6% lower compared to the same period last year. The decrease in sales revenue is related to temporary discounts due to the Covid-19 pandemic. Rental income returned to its normal level in the last month of the quarter, in September.

EfTEN Real Estate Fund III AS’s consolidated sales revenue for 9 months of 2020 was 7.698 million euros (9 months 2019: 7.000 million euros).The Group’s profit before revaluations of investment properties, changes in the fair value of interest rate swaps and income tax expense totalled 5.141 million euros in the 9 months of 2020 (9 months 2019: 4.459 million euros). The Group earned a significantly lower net profit of 747 thousand euros (net profit for 9 months of 2019: 5,127 thousand euros) due to the economic uncertainty caused by Covid-19, the expected decrease in cash flows and the resulting decrease in the fair value of investment properties.

During the 9 months of 2020, the fund earned consolidated EBITDA of 6.1 million euros (9 months of 2019: 5.5 million euros). The negative economic impact of the Covid-19 crisis on the fund’s results is significantly smaller than initially expected, which is partly due to the good diversification of EfTEN Real Estate Fund III AS’s real estate portfolio by sectors and countries, as well as strong tenant base, good capitalization and conservative financing strategy.

The consolidated gross profit margin was 97% in the first 9 months of 2020 (9 months of 2019: the same), so expenses directly related to the management of real estate (incl. Land tax, insurance, maintenance and improvement costs) accounted for 3% of sales revenue. Expenses related to the Group’s real estate, distribution expenses, overheads and other income and expenses accounted for a total of 21% of sales revenue in the first 9 months of 2020 (during the first 9 months of 2019: 22%).

As at 30.09.2020, the Group’s total assets were in the amount of EUR 142.872 million (31.12.2019: EUR 132.829 million), including fair value of investment property, which accounted for 96%  (31.12.2019: 85%) of the total assets.

During the next 12 months, there will be deadlines for several loan agreements of the Group subsidiaries. Most of the Group’s borrowings are concluded with a term of 5 years, which are refinanced upon the term of the loan agreement. Over the next 12 months, 19.317 million euros, meaning 29% of the total loan portfolio, will be refinanced from the Group’s loan liabilities. As at 30.09.2020, the average interest rate of the Group’s loan agreements (taking into account interest rate swap agreements) is 2.23% (31.12.2019: 1.84%) and LTV (Loan to Value) is 49% (31.12.2019: 52%).

Amendments to real estate portfolio, 3rd quarter 2020 

In August 2020, EfTEN Real Estate Fund III AS’s 100% subsidiary EfTEN Rutkausko UAB acquired an office building in Vilnius with an acquisition cost of 11.8 million euros. The anchor tenant of the office building is the IT company Atea UAB. The acquisition was financed with 39% of the equity, as a result of which the entire fund’s last year’s emission of 16 million euros has been invested.

As at end of September 2020, the Group has 14 (31.12.2019: 11) commercial investment properties with a fair value as at the balance sheet date of EUR 137.354 million (31.12.2019: EUR 113.011 million) and acquisition cost of EUR 130.079 million (31.12.2019: EUR 101.746 million).

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

  III quarter 9 months
€ thousands 2020 2019 2020 2019
Revenue 2,833 2,364 7,698 7,000
Cost of services sold -75 -82 -222 -229
Gross profit 2,758 2,282 7,476 6,771
Marketing costs -70 -83 -206 -303
General and administrative expenses -394 -313 -1,166 -977
Gain/ loss on change in fair value of investment property 0 0 -3,986 1,460
Other operating income and expense 4 0 4 -1
Operating profit 2,298 1,886 2,122 6,950
Interest income 0 5 0 5
Finance costs -289 -306 -967 -1,036
Profit before income tax 2,009 1,585 1,155 5,919
Income tax expense -197 -156 -408 -792
Total comprehensive income for the financial period 1,812 1,429 747 5,127
Earnings per share
   – Basic 0.43 0.34 0.18 1.41
   – Diluted 0.43 0.34 0.18 1.41

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

30.09.2020 31.12.2019
€ thousands
ASSETS
Cash and cash equivalents 4,313 12,986
Short-term deposits 0 6,000
Receivables and accrued income 927 667
Prepaid expenses 49 51
Total current assets 5,289 19,704
Investment property 137,354 113,011
Property, plant and equipment 229 114
Total non-current assets 137,583 113,125
TOTAL ASSETS 142,872 132,829
LIABILITIES AND EQUITY
Borrowings 21,862 21,147
Derivative instruments 272 271
Payables and prepayments 879 1,132
Total current liabilities 23,013 22,550
Borrowings 45,528 34,225
Other long-term liabilities 871 609
Deferred income tax liability 4,287 4,274
Total non-current liabilities 50,686 39,108
Total liabilities 73,699 61,658
Share capital 42,225 42,225
Share premium 9,658 9,658
Statutory reserve capital 1,323 936
Retained earnings 15,967 18,352
Total equity 69,173 71,171
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 142,872 132,829

 

Pro Kapital Grupp: Piiratud investorite ringile pakutavate mittekonverteeritavate võlakirjade teise märkimisperioodi pikendamine

Pro KapitalAS Pro Kapital Grupp teatas 30. septembril 2020, et juhatus otsustas teises etapis pakkuda piiratud investorite ringile märkimiseks tagamata, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga mittekonverteeritavaid võlakirju (edaspidi nimetatud kui Võlakirjad). Võlakirjade teatatud märkimisperiood oli 1. oktoober 2020 – 28. oktoober 2020.

Lähtudes võimaliku investori ettepanekust otsustas AS Pro Kapital Grupp juhatus 28. oktoobril 2020 pikendada võlakirjade märkimisperioodi kuni 06. novembrini 2020.

AS Pro Kapital Grupp informeerib võlakirjade pakkumise tulemustest eraldi teatega pärast võlakirjade jaotamise otsuse tegemist.

Käesolev teade on avaldatud lähtudes “Nõuded Emitentidele” punktist 7.6 ja ei ole käsitletav pakkumisena märkida võlakirju.

Käsiraamat “Perekonnaõigus ja varasuhted. Vara omandamisest jagamiseni” 25% soodsam

Perekonnaõigus ja varasuhtedTelli käsiraamat “Perekonnaõigus ja varasuhted. Vara omandamisest jagamiseniKinnisvarakooli e-poest soodushinnaga!

 • Kasuta Kinnisvarakooli e-poes raamatu tellimisel kupongi “u7n56j” ning saa käsiraamat 25% soodsamalt.
 • Pakkumine kehtib kuni 01.11.2020

Käsiraamatu “Perekonnaõigus ja varasuhted. Vara omandamisest jagamiseni” annab lugejale tõsise ülevaate abikaasade varasuhetega seonduvatest õigussätetest. Käsiraamatu autor on Evi Hindpere.

Soodushinnaga käsiraamatu soetamiseks kliki siia.

Lisateave

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Pro Kapital Grupp: Prolongation of the second subscription period of non-convertible bonds by private placement

Pro KapitalAS Pro Kapital Grupp announced on 30 September 2020 that the Management Board decided to launch the second tranche of privately placed subscriptions of unsecured, callable, fixed rate non-convertible bonds by the Company (hereinafter the “Bonds”). The announced subscription period of the bonds was 1 October 2020 – 28 October 2020.

Based on the request of a potential investor the Management Board of AS Pro Kapital Grupp has on 28 October 2020 decided to prolong the subscription term until 6 November 2020.

AS Pro Kapital Grupp shall inform of the results of the offer with the separate notice after the decision of allocation of the Bonds is made.

This notice is published in accordance with the article 7.6. of the “Requirements for Issuers” and is not an offer to subscribe the Bonds.

Arco Vara: Unaudited consolidated interim report for Q3 and 9 months of 2020

Arco VaraGROUP CEO’S REVIEW

We can consider the Q3 2020 positive. The sales recovery turned out to be faster than expected, which confirms that Arco Vara’s developments meet the expectations of our clients. Construction work has also continued as planned on ongoing developments.

The most significant shift in the Q3 2020 may be considered the change of the Bulgarian manager as of 30 July. The main tasks of the new manager are to complete the usage permit’s process for Iztok Parkside and to initiate the development of at least two new residential properties in the first half of 2021.

By the time of submitting the report, more than ¾ of the Kodulahe complex in Stage III had been pre-sold. The sales revenue is expected in the Q1 2021, but if favourable construction conditions continue, the start of the final sales in the Q4 2020 is not ruled out. In Stage IV and V of the Kodulahe apartments, negotiations are underway for the prime contracting, but the start of the construction depends on the achievement of the desired construction price.

We started designing the Stage VI of the Kodulahe complex (formerly Paldiski road 74), where the construction of approximately 120 apartments is planned. The completion date of the design process and the estimated start of the construction works is the Q4 2021.

In Tartu, the development of Kodukalda 30 apartments is in the phase of construction according to the schedule and presale contracts have been concluded for the sale of 16 apartments. The buildings are expected to be completed in December 2020. The sales revenue is expected by the Q4 2020.

Bulgaria Iztok Parkside apartment buildings have not received the expected permit for use. In the Q3, we re-launched the application process of the usage permit. Thus, we have reached the final stage of the development process, the result of which we are expecting in the first quarter of 2021. The interest of customers who have entered into a presale contract has continued up to this day.

The Madrid BLVD building offices were slightly refurbished to return to 100% tenant occupancy.

Due to the change of the Bulgarian manager, we are witnessing structural changes in the development team, which has boosted the motivation of the team. The Estonian development team has also obtained good results in managing the constraints related to the Covid-19 crisis. In conclusion, the Management Board of Arco Vara is optimistic about the realisation of ongoing developments, potentially resulting in an increase in sales and construction volumes in the coming years.

KEY PERFORMANCE INDICATORS

In Q3 2020, the group’s revenue was 569 thousand euros, which is 20% more than the revenue of 476 thousand euros in Q3 2019. In 9 months 2020, the group’s revenue was 3,758 thousand euros, which is 69% more than the revenue of 2,222 thousand euros in 9 months 2019.

In Q3 2020, the group’s operating loss (=EBIT) was 126 thousand euros and net loss 228 thousand euros (in 9 months 2020: operating profit 49 thousand euros and net loss of 277 thousand euros). In Q3 2019, the group had operating loss of 64 thousand euros and net loss of 174 thousand euros. In 9 months 2019, the group made operating loss of 118 thousand euros and net loss of 460 thousand euros.

In Q3 2020, 2 apartments were sold in projects developed by the group (in 9 months 2020 17 apartments). In Q3 2019, 2 apartments were sold (12 apartments in 9 months).

In the 9 months of 2020, the group’s debt burden (net loans) increased by 1,901 thousand euros up to the level of 15,771 thousand euros as of 30 September 2020. As of 30 September 2020, the weighted average annual interest rate of interest-bearing liabilities was 5.0%. This is an increase of 0.8 percentage points compared to 31 December 2019.

OPERATING REPORT

The revenue of the group totalled 569 thousand euros in Q3 2020 (in Q3 2019: 476 thousand euros,) and 3,758 thousand euros in 9 months 2020 (in 9 months 2019: 2,222 thousand euros), including revenue from the sale of properties in the group’s own development projects in the amount of 337 thousand euros in Q3 and 3,114 thousand euros in 9 months 2020 (2019: 224 thousand euros in Q3 and 1,487 thousand euros in 9 months).

Most of the other revenue of the group consisted of rental income from commercial and office premises in Madrid Blvd building in Sofia, amounting to 178 thousand euros in Q3 2020 and 488 thousand euros in 9 months (2019: 186 thousand euros in Q3 and 536 thousand euros in 9 months). The Q2 of 2020 and Covid-19 brought changes in the economic situation of tenants. Several tenants have been replaced during the last months, but surprisingly in a more favourable direction for Arco Vara, that is why starting from the autumn 2020 all retail and office spaces with the accompanying parking spaces are rented out.

In the II Stage of the Kodulahe project, which was completed at the end of 2019, commercial space remains unsold – the last apartment was sold in Q2 2020. In 2020, Lahepea 9 house received permit of use.

In Q3 2020, construction works continued in Stage III of Kodulahe project, where a building with 50 apartments will be located at Soodi 4 Merimetsa. The project was expected to be finalized by the Q1 2021, but in continuing favourable construction conditions, the house can be finished by the end of 2020. By the publishing date of the interim report, 38 apartments have been presold.

Stages IV-V of Kodulahe have construction permits, design works are finished. The joint construction of Stages IV and V is scheduled to start latest in 2021. The apartment buildings will become ready for final sale in about 1,5 years after the construction begins.

In Q3 2020, construction works of Oa street plots in Tartu continued, where of 4 smaller apartment buildings are constructed under Kodukalda project name. The construction is scheduled to end in Q4 2020. By the publishing time of the interim report, 16 apartments have been presold.

In Iztok Parkside project in Sofia, the final sale of apartments continued in Q3 2020, but the main sales are planned to take place during Q1 2021 after receiving an occupancy permit. By the publishing date of the interim report, presale agreements for 9 apartments have not been concluded. Iztok project consists of three apartment buildings with a total of 67 apartments.

In the Lozen project near Sofia in Bulgaria, design works have been completed and construction tender is in process. As the development was designed as a premium class product, it has been decided to temporarily freeze the project and wait for the market to recover from Covid-19. Under favourable market conditions, construction may start in 2021, divided into smaller sub-stages. The project foresees construction of 179 homes (apartments and houses), commercial spaces and a kindergarten. Minimum construction period is 2 years.

In Q3 2020 a land plot without accounting value was sold in Latvia. As of 30 September 2020 and the date of this report, 4 Marsili residential plots remained unsold in Latvia.

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

In thousands of euros 9m 2020 9m 2019 Q3 2020 Q3 2019
Revenue from sale of own real estate 3,114 1,487 337 224
Revenue from rendering of services 644 725 232 252
Total revenue 3,758 2,222 569 476
Cost of sales -2,981 -1,641 -440 -312
Gross profit 777 581 129 164
Other income 0 91 0 0
Marketing and distribution expenses -66 -203 -9 -51
Administrative expenses -654 -538 -239 -156
Other expenses -8 -48 -7 -21
Operating profit (loss) 49 -118 -126 -64
Financial income and costs -326 -342 -102 -110
Net loss for the period -277 -460 -228 -174
Total comprehensive expense for the period -277 -460 -228 -174
     
Earnings per share (in euros)    
– basic -0.03 -0.05 -0.03 -0.02
– diluted -0.03 -0.05 -0.02 -0.02

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

 In thousands of euros 30 September 2020 31 December 2019
Cash and cash equivalents 618 870
Receivables and prepayments 368 544
Inventories 21,680 15,807
Total current assets 22,666 17,221
Receivables and prepayments 5 0
Investment property 9,351 11,051
Property, plant and equipment 253 265
Intangible assets 167 217
Total non-current assets 9,776 11,533
TOTAL ASSETS 32,442 28,754
Loans and borrowings 10,298 6,416
Payables and deferred income 3,562 3,135
Total current liabilities 13,860 9,551
Loans and borrowings 5,647 5,904
Total non-current liabilities 5,647 5,904
TOTAL LIABILITIES 19,507 15,455
     
Share capital 6,299 6,299
Unregistered share capital 273 0
Share premium 2,285 2,285
Statutory capital reserve 2,011 2,011
Other reserves 0 245
Retained earnings 2,067 2,459
TOTAL EQUITY 12,935 13,299
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 32,442 28,754

Merko on jätkuvalt mainekaim kinnisvaraarendaja

Merko EhitusKõige mainekamad kinnisvaraarendajad on Merko, Liven ja YIT, selgub Kantar Emori septembris tehtud kinnisvarabrändide uuringust.

Kinnisvarabrändist meeldiva mulje kujundamisel on esmatähtsad arendaja usaldusväärsus, professionaalsus ja parim kvaliteet. Need tegurid olid kõige olulisemad hoiaku kujundajad ka eelmisel aastal. Kantar Emori uuringuspetsialist Mari-Ann Ploom: „Kui maineliidrile Merkole on kõige iseloomulikum kõrge usaldusväärsus, siis teisel kohal olev Liven eristub enim moodsa disaini ja arhitektuuriga. Liveni mainekuvand on võrreldes eelmise aastaga ka enam tugevnenud.“

Arendajate maine pingerea tippu on Mari-Ann Ploomi sõnul võimalik jõuda vaid ettevõtetel, kes tegelevad teadlikult ja süsteemselt positiivsete kliendikogemuste loomisega. Uusarendustesse kodu soetanud inimeste ostujärgset kogemust kaardistades on näha, et selgelt enam ollakse rahul aspektidega, mida oli enne ostu võimalik terviklikumalt läbi mõelda – näiteks korteri planeering, lähedus poodidele ja elukeskkond.

„Mõningast rahulolematust tuntakse aga neis küsimustes, mis avaldusid pärast sissekolimist, olgu see siis vilets ehituskvaliteet või müra ja helide läbikostumine korterisse. Võrdlemisi palju etteheiteid on ka targa maja lahendustele – need kas ei toimi ootuspäraselt või puuduvad üldse,“ lisas Ploom.

Uuringus osales 604 inimest, nende seas oli 336 vastajat, kes kavatsevad osta korteri Tallinna või selle lähiümbruse uusarendusse, aga ka 230 hiljutist ostjat, kes on viimastel aastatel soetanud endale korteri pealinnas või Harjumaal. Lisaks kinnisvaraarendajate tuntusele ning mainele selgitas Kantar Emor välja uue kodu otsijate peamised vajadused ning hiljuti endale kodu ostnud inimeste kogemused.

EfTEN Real Estate Fund 4: Suur logistikakeskus Riias

EftenEfTEN Real Estate Fund 4 ja Lords LB Baltic Fund III sõlmisid lepingu, millega EfTEN ostab Riias asuva Berģi logistikakeskuse. Tegu on suurima logistikavaldkonna kinnisvaratehinguga Lätis alates 2018. aastast. Tehing on kavas lõpule viia lähikuudel.

Berģi logistikakeskuse pindala on ligi 50 000 ruutmeetrit ning see asub Riias Sigulda tänaval. Hoone rajati 2008. aastal ning sellel on kaks ankurrentnikku: jaeturul JYSKi kaubamärgi all tegutsev Taani kodumööbli importöör ja edasimüüja DO IT ning jaekaubandusele, apteekidele ja kondiitritele erinevaid kaubamärke tarniv Orkla Logistics.

Keskuse omandas EfTEN Real Estate Fund 4, mida juhib Baltimaade suurim ärikinnisvara fondivalitsemise ettevõte EfTEN Capital AS. EfTEN Capitali tegevjuhi Viljar Arakase sõnul pakub logistikasektor ühtesid parimaid tootluse võimalusi. „Berģi logistikakeskus sobib hästi meie investeerimisobjektide portfelli, seda tänu oma strateegilisele ning kiiresti arenevale asukohale Riias, kvaliteetsetele rentnikele ning sisenemistootlusele. COVID-19 järgses maailmas on logistika kasvav trend. Berģi piirkond pakub ideaalset asukohta logistikakeskusele, mis on mõeldud kaubatarneteks põhja ja ida suunal ehk Skandinaaviasse ja SRÜ riikidesse, ning tegu on väga suurepärase logistilise asukohaga Riias. Kõrge ning moodne laohoone ühes ideaalse asukohaga kindlustab selle mitmel otstarbel kasutamise tulevikus,“ ütles Arakas.

Berģi logistikakeskuse müüb Lords LB Baltic Fund III, mida valitseb piirkonna üks suurimaid ärikinnisvara fondivalitsemise ettevõtteid. Lords LB Baltic Fund III fondijuht Efim Hiterer: „Berģi keskuse müük on oluline samm meie Baltic Fund III väljumisprotsessis. Viimastel kuudel on see juba teine fondi vara müügitehing, mis kinnitab, et meie valitsevate objektide järele on turul positiivne nõudlus ning kavatseme jätkata edukat fondist väljumist.“

Berģi keskuse müük on Läti viimase kolme aasta suurim logistikakinnisvara tehing. Tänavu on logistikavallas tehtud üle 50 miljoni euro eest tehinguid, mis moodustavad 40 protsenti Läti tänavusest tehingumahust.

„Praegu on näha kuidas nii kohalikud kui ka regionaalsed tegijad tunnevad senisest suuremat huvi logistikaobjektide vastu Baltimaades, nii et lähiajal on oodata hulga kapitali liikumist seda tüüpi varadesse. Me näeme nüüd tegelikke tehinguid ning investorite sellise strateegilise tähelepanu tulemusi,“ ütles Newseci tehingute valdkonna juht Andrius Svolka.

Newsec oli tehingus Lords LB Baltic Fund III nõustaja. Advokaadibüroo Sorainen esindas müüjat ning Henrihs Damroze ostjat. Tehingut finantseeris SEB Läti.

Tallinn ehitab Mustamäele enam kui saja korteriga sotsiaalhoone

TallinnTallinna Linnavalitsus võttis vastu A. H. Tammsaare tee 135 kinnistu detailplaneeringu, mille tulemusel kavandatakse sotsiaalkorteritega hoonet koos teenindavate ruumidega.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on hoonesse kokku planeeritud 124 korterit, millest peaaegu pooled on kavandatud kööktubadena ja neljandik 1-toaliste korteritena (tuba ja köök). „Detailplaneeringus lahendatakse ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. Täpsem lahendus korterite arvu, suuruse, parkimiskohtade arvu jms suhtes lahendatakse projekteerimise käigus,“ rääkis Võrk ning lisas, et õuealale rajatakse ka mänguväljak ja välijõusaal.

Abilinnapea Betina Beškina sõnul on eluruumid mõeldud eelkõige eakate majutamiseks, aga rajatavasse hoonesse on kavandatud ka kahe- ja kolmetoalised kortereid, mis on mõeldud lastega perede majutamiseks.

„Hoones nähakse ette võimalused eakatele ja liikumispuuetega inimestele vajaduse korral rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks (massaaž, ravivõimlemine jms). Lisaks korraldavad sotsiaaltöötajad pesupesemise, toitlustamise ja isikliku hügieeni teenuste osutamise. Sotsiaaltöötajad organiseerivad elanikele erinevaid vaba aja veetmise võimalusi (huviringe, klubitegevust) esimesel korrusel ühistegevuse ruumis. Samuti tagatakse elanikele vältimatu meditsiiniline abi ning vajadusel ka perearsti, psühhiaatri ja psühholoogi konsultatsioon,“ sõnas Beškina.

Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats väljendas heameelt, sest linlased on mahukat ja mitmekülgset sotsiaalhoonet oodanud kaua. „Sotsiaalhoonete rajamine on võimalus meie eakaid parimal moel toetada – Tallinna prioriteet ja soov on elanikele abiks olla, et nende vanaduspõlv oleks väärikam ja elamisväärsem,“ lausus Laats.

Kinnistul paiknenud Mustamäe Linnaosa Valitsuse hoone lammutati möödunud aasta novembris. Tallinna Linnaplaneerimise Amet sõlmis A. H. Tammsaare tee 135 detailplaneeringu koostamiseks lepingu arhitektuuribüroo Artes Terrae OÜ-ga. Hoone projekteerimisega alustatakse tuleval aastal. Projekti kogumaksumus on 13,6 miljonit eurot.

Arco Vara: Kuidas on läinud Pärnu linna ja Pärnumaa korteriturul?

Arco VaraAlates 2017. aastast ei ole Pärnu korteriturg oluliselt kasvanud ja elukondliku kasutusega kinnisvaratehingute osakaal on kõigi tehingute koguväärtuses järjest vähenenud.

Seni kasvas Pärnu maakonnas elamispindade hinnatase mõõdukalt, sest tehti palju tehinguid uute korteritega, aga alates 2019. aastast on ka nende ehitusaktiivsus taandunud. Möödunud aasta alguses prognoositi kinnisvaraturule peatset langust, aga koroonaviiruse leviku tõttu saabus kriis oodatust varem. Selle aasta lõpuks võib turuaktiivsus veelgi väheneda, pakkumiste arv suureneb ja pakkumishinnad mõnevõrra alanevad. Hetkel on raske prognoosida, millist mõju avaldab turule pensioni II samba väljamaksete alustamine tuleval aastal, kuid selles nähakse vähemalt osaliselt võimalust hankida kinnisvara laenuga soetamisel vajalik omaosalus.

Koroonaviirusel on olnud Pärnu kinnisvaraturule negatiivne mõju

Kui 2019. aastal tehti Pärnu maakonnas 1281 korteritehingut, mida oli 7,5% enam kui varasemal aastal, jäi turuaktiivsus siiski madalamaks kui 2017. aastal, millest alates on tehingute arv vähenenud ennekõike Pärnu linnas. Pidev hinnakasv viis osa ostjaskonnast Pärnu linnast väljapoole mujale maakonda, kus varad olid soodsamad. Sealsed müügimahud on püsinud enam-vähem muutumatuna, kuid pakkumishinnad on tänaseks tõusnud. Hinnakasv on olnud suurem seni Häädemeeste ja Saarde vallas, kuid aeglasem Lääneranna, Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas. Enne 2020. aasta märtsi leidus valdades üsna suur hulk potentsiaalseid ostu- ja laenuvõimelisi korteriostjaid. Linnas korterit üürinud inimesed otsustasid omandada kortereid seal, kus nende rahakott seda võimaldas. Tehingute mediaanhinna kasvutempo aeglustus sel aastal võrdlemisi järsult.

Alates II kvartalist on turuaktiivsus tugevalt langenud, seda kogu maakonnas

Hinnakasv on aeglustunud ennekõike 1940–1990 ehitatud tüüpkorterite puhul. Tüüpkorterite hinnad tõusid seni  Mai-Papiniidu paneelelamute piirkonnas, aga seal on pakkumisi vähemaks jäänud ja  nendegi pakkumishinnad tõusnud. Keskmisest odavamate korteritega tehakse  praegugi senisest rohkem tehinguid, kuid valdavalt eelistatakse hea ja väga hea siseviimistlusega varasid. Remontivajavaid kortereid ostetakse vaid juhul, kui nende eest on võimalik maksta märkimisväärselt odavamat hinda, et remontimine ennast ära tasuks. Uute korterite müügihinnad ei ole hinnakasvu piisavalt toitnud ja alates II kvartalist on hinnakasv aeglustunud. 1960ndatel ehitatud tüüpkorterite osas on näha mõningast hinnalangust, kuid eelkõige sõltub siin hind korteri asukohast ja toalisusest: näiteks kesklinna piirkonnas küsitakse ka selliste korterite eest endiselt uutega samaväärset ruutmeetrihinda.

III kvartalis tehti Pärnu maakonnas kokku 307 korteritehingut

Võrreldes 2019. aasta sama ajaga alanes maakonna tehingute arv 12%. Tehtud tehingute mediaankeskmiseks kujunes 1006 €/m2, mida oli 4,3% vähem kui veel II kvartalis, kuid siiski 1,1% enam kui aasta tagasi samal perioodil. Pärnumaa kaugemates valdades on hinnad väga volatiilsed, sest tehinguid on vähe.

Vähenenud on uute korterite müük, maakonnakeskusest väljaspool tehtud tehingute osakaal on seni veel suurenenud, millest võiks oletada soovi linnast eemale kolida. Paraku ei ole kõik maakonna piirkonnad samaväärse infrastruktuuriga. Asumeid, millel ei ole Pärnuga mugavat bussiühendust linnas tööl käimiseks, korterite soetamiseks ei kaaluta.

Tõenäoliselt väheneb sel aastal likviidsus ka madalama hindadega piirkondades. Arvestades väiksemate piirkondade madalat turuefektiivsust, jõuavad negatiivsed trendid sinna viitajaga, madalapalgaliste potentsiaalsete ostjate ostujõud väheneb ja kinnisvaraturu taastumine võtab rohkem aega kui Pärnu linnas. Võrreldes aastatagusega, on juba tänavu esimese kolme kvartali vältel tehingute arv vähenenud ennekõike Pärnust kaugemates valdades, nagu Saarde ja Häädemeeste, mõningast turuaktiivsuse langust on olnud Põhja-Pärnumaa vallas.

Pärnu linnas tehti III kvartalis 203 korteritehingut

Veel II kvartalis, eriolukorra ajal, oli tehingute arvu langus mulluse sama perioodiga võrreldes ligi 40%. Eriolukorra lõppedes suurenes korterite müük aga koguni 23%. Siiski oli see 17% vähem kui mullu samal ajal. Tehingute mediaanhind oli 3,1 % vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Vara omanikud ja ostjad tunnetasid kriisi algust. Täna ongi tehinguni jõudmine muutunud järjest keerulisemaks.

Tuginedes viimase kahe ja poole aasta andmetele, võib täheldada, et hindade kasvutempo aeglustus juba enne koroonakriisi. Viimase tõttu ei ole ka Pärnu linna korteriturul kahjuks kuigi tugevat hinnalangust oodata (tõenäoliselt piirdub keskmiselt 5 protsendiga) ja hinnalanguse põhjustab valdavalt uute korteritega tehtud tehingute osakaalu vähenemine.

Uusi kortereid on selle aasta esimese kolme kvartali vältel müüdud Pärnu linnas 27% vähem kui aasta tagasi. Tänavu on igas kvartalis müüdud ca 30 uut korterit, mis moodustas kogu tehingute arvust 19%. 2019. ja 2020. aastal valminud elamute korterid on enamasti võlaõiguslepingutega kaetud ning uusi korterelamuid pole enam alustatud.

Rohkem on tõusnud 1960ndatel ehitatud tüüpkorterite hinnatase, 1980ndatel ehitatud korterite hinnad on aga jäänud praktiliselt samaks. Järelturutehingute arv on vähenenud ja seetõttu pakkumiste arv kasvanud, turu edasisi arenguid iseloomustab langusfaas. Juba enne koroonakriisi aeglustunud hinnakasvu tõttu ei ole hinnalangus ehk nii suur kui võiks.

Pärnu linna korterituru pakkumispõhised hinnad:

Korteri tüüp 1-toalised 2-toalised 3-toalised 4- ja enamatoalised
Pakkumisel Arv (tk) Hind Arv (tk) Hind Arv (tk) Hind Arv (tk) Hind
Müük 77 597-4385 €/m2 284 609 – 3401 €/m2 196 775 – 3888 €/m2 86 580 – 3081 €/m2
Üür 62 120 – 450 €/kuus 81 180 – 450 €/kuus 14 250 – 750 €/kuus 7 350 – 1300 €/kuus

* Üüripakkumiste „Arv (tk)“ seas võivad sisalduda minimaalsel määral ka lühiajaliseks üürimiseks mõeldud pakkumised.

Allikad: Arco Vara analüütik Mihkel Eliste, kinnisvaraportaal www.kv.ee

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!