Arco Vara AS-i erakorralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara27.12.2017 toimunud AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu järgmise otsuse:

  • Suurendada AS’i (edaspidi „Äriühing“) aktsiakapitali järgmiselt:

a) Äriühing laseb välja 2 670 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,70 eurot ühe kohta.

b) Ühe uue lihtaktsia väljalaskehind on 1,50 eurot, millest 0,70 eurot on nimiväärtus ja 0,80 eurot on ülekurss.

c) Aktsiakapitali uus suurus on 6 423 908 eurot.

d) Uute aktsiate märkimise aeg (märkimisperiood) algab 29. detsembril 2017. a kell 9.00 ja lõppeb 15. jaanuaril 2018. a kell 16.00, kuid juhatusel on märkimisperioodi seaduse piires muuta, pikendada või lühendada.

e) Emissioon on suunatud ainult Äriühingu olemasolevatele aktsionäridele ning toimub ainult Eestis. Äriühingu aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute ring määratakse kindlaks märkimisperioodi viimasel päeval Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

f) Aktsiate eest tuleb tasuda rahas hiljemalt kolme tööpäeva jooksul märkimisperioodi lõpust ehk hiljemalt 17. jaanuaril 2018. a; juhatus võib täpsustada tasumise tähtaega ja protseduuri.

g) Aktsiate jaotamisel tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest.

h) Juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitakse aktsiaid alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu.

  • Korraldada eelnimetatud emiteeritavate aktsiate avalik Äriühingu olemasolevatele aktsionäridele ning uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas.
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC