Avalikustame Tallinna haljastu tegevuskava

Tallinna Keskkonnaamet annab teada „Tallinna haljastu tegevuskava aastateks 2013 – 2025“ tööversiooni valmimisest ja selle avalikustamisest.

Tallinna Linnavolikogu algatas 19.04.2012 „Tallinna haljastuse tegevuskava aastateks 2013-2025“ koostamise ja kehtestas lähteülesande. Lähteülesande kohaselt on tegevuskava eesmärk luua linna haljastuse arengule säästva ja jätkusuutliku tegevuse põhimõtteid järgiv kava, mille ellurakendamisel oleksid arvestatud majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaaspektid, et tagada elanikele hea elukeskkond.

Võttes aluseks arengukavadest ja strateegiatest tulenevad eesmärgid ja üldplaneeringutes sätestatud maakasutuse otstarbed, on tegevuskava dokument, mis ühendab eelnimetatud üldisemad dokumendid, annab raamid nende eesmärgipäraseks elluviimiseks ning muudab sellega Tallinna elukeskkonna kvaliteetsemaks ja mitmekesisemaks.

Tegevuskavas sisaldab:

  • strateegilistest dokumentidest haljastut puudutavate eesmärkide ja meetmete väljavõtet;
  • 2005 aastal kinnitatud haljastuse arengukava täitmise analüüsi;
  • Tallinna haljastu hetkeolukorra kirjeldust ja analüüsi s.h Tallinna pinnakatte, looduskaitse, linnaosade, juhtimiste ja hoolduse, linnametsade ja puude hetkeolukorra kirjeldusi ja analüüse ning ettepanekuid olukorra parandamiseks;
  • sõnastatud visiooni ja pikaajalisi eesmärke;
  • rakenduskava.

Tallinna haljastu visiooniks aastaks 2025 on – Tallinn on toimiva rohevõrgustiku ja mitmekesise maastikuga vääruslik ja esteetiline elukeskkond. Pikaajalisteks eesmärkideks on – haljastu juhtimine on koordineeritud, ühtne haljastute infosüsteem ja selged omandisuhted, haljastu süsteemne hooldus ja rahastus lähtub haljastute hooldusnõuetest, linnamaastik on mitmekesine ja elurikas, esteetiline ja tervislik elukeskkond ning haljastu on väärtustatud kui tähtis elukeskkonna osa.

Rakenduskavas on kirjeldatud vajalikke tegevusi pikaajaliste eesmärkide täitmiseks, nende läbiviimise aega, vajalikke rahalisi vahendeid ja läbiviimise eest vastutajaid.

Koostatud „Tallinna haljastu tegevuskava aastateks 2013 – 2025“ tööversiooniga saab tutvuda ajavahemikul 19.04.-13.05.2013 Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, tuba 242 (kontaktisik Kristiina Kupper, tel 6404712) ja Tallinna linna kodulehel aadressil http://www.tallinn.ee/est/Tallinna-haljastu-tegevuskava-aastateks-2013-1018 .

Ettepanekuid, märkusi ja küsimusi saab esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e‑posti aadressil Kristiina.Kupper@tallinnlv.ee kuni 13. maini 2013.

„Tallinna haljastu tegevuskava aastateks 2013 –2025“ töö avalik arutelu toimub 13. mail 2013 algusega kell 16.00 Tallinna Linnavalitsuse istungite saalis, Vabaduse väljak 7, IV korrus.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC