EfTEN Real Estate Fund III AS fondijuhi kommentaar ja aktsia puhasväärtus seisuga 30.06.2021

EfTEN Real Estate Fund Real Estate Fund III AS’i majandustulemused on olnud 2021. aasta esimesel poolaastal üle ootuse head. Fondi selle aasta kuue kuu EBITDA on kokku 4,89 miljonit eurot, mis 27% kõrgem eelmise aasta sama perioodi EBITDA-st. Aasta alguseks oli koroonaviiruse ehmatavalt kiire levik tugevalt piiranud äritegevust eelkõige Lätis ja Leedus ning väljavaated pessimistlikud. Eestis hakkasid olulised liikumispiirangud kehtima veebruarist. Sellele vaatamata suutsime hoida kõik fondi varad edukalt töös – nii palju kui seda võimaldasid, ning rakendasime väga ranget jooksvate kulude kontrolli.

Juhtimislikult oli I poolaastal tähelepanu suunatud eelkõige meie klientidele ehk üürnikele. Kliendispetsiifilised lahendused leiti kõikvõimalikele pandeemiast tingitud ärikatkestustele ning fondi üüripindade täituvus on olnud väga hea. Juuni lõpu seisuga on fondi kinnisvaraportfelli vakantsus vaid 0,7%. Koroonakriisist tulenevatest maksete hilinemisest (peamiselt Saules Miestase kaubanduskeskuses) hoolimata on olnud hea ka üürnike maksekäitumine. Makseprobleemidega seoses oleme teinud üürnikega ka kokkuleppeid maksetähtaja edasilükkamise osas peamiselt kuni augusti lõpuni ning üürnike vahetumise oleme suutnud hoida minimaalsena.

Veel väärib esimesest poolaastast märkimist eduka aktsiaemisiooni läbiviimine kogumahus 15,13 miljonit eurot. Kokku esitati emissioonis 4 564 märkimiskorraldust ning emissioon märgiti 3,6-kordselt üle. Emissiooni läbiviimise kulud olid investoritele taaskord minimaalsed, moodustades vaid ligikaudu 0,4% emissiooni mahust. Emissiooni korraldamisse kaasas fondivalitseja minimaalselt väliseid nõustajaid ning viidi läbi ainult Eestis.

Fondi olemasoleva portfelli lisainvesteeringud tegime 2021. aasta I poolaastal peamiselt Leedus Šiauliais asuva Saules Miestase kaubanduskeskuse territooriumile, kuhu fondi tütarettevõte ehitas eraldiseisva KFC kiirtoidurestorani . Fondijuhtidena otsime pidevalt võimalusi, kuidas meie olemasolevat varade väärtust läbi lisaarenduste kasvatada. Lisanäitena sellistest investeeringutest saame tuua päikesepargi rajamise Selveri kaubanduskeskuse katusele.

Esimeses poolaastas tegime ühe uue investeeringu, omandades Leedus Panevežyses kokku 10 miljoni euro eest kaks - ja laohoonet. Tehingu pangalaenuga võimendamata sisenemistootlus oli 8,0% ning ühe ruutmeetri kohta oli 500 eurot, mis on madalam kui maja taastamisväärtus. Hoonet üürib 16 aastase üürilepingu alusel ADAX UAB. Tehingut finantseeris 6 miljoni euro ulatuses Siauliu bankas.

Fondi edukas esimene poolaasta lubab vaadata optimistliku pilguga ka 2021. aasta teisele poolaastale.

Finantsülevaade

EfTEN Real Estate Fund III AS puhasväärtus (NAV) seisuga 30.06.2021 oli 17,6021 eurot, kasvades juunis 3,6%. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 30.06.2021 seisuga 18,60 eurot. EPRA NAV suurenes juunis 2,6% võrra.

Juunis viis fond läbi oma tavapärase kinnisvarainvesteeringute hindamise, mille käigus kasvas fondi kinnisvaraportfelli 1,4% (2,020 miljoni euro) võrra. Väärtuse muutus tuli peamiselt rahavoo-ootuste paranemisest Saules Miestases ja Ulonu büroohoones. Ülejäänud objektide väärtuse kasv tuli peamiselt väljumistootlikkuse (exit yield) langetamisest poole või neljandiku protsendipunkti võrra.

Juunis teenis EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku 1 097 tuhat eurot, mis on 57 tuhat eurot rohkem kui mais, sisaldades ka 15 päeva üüritulu juunis soetatud tööstus- ja laohoonetelt Panevežyses, Leedus. Lisaks suurenes juunis seoses Covid 19 piirangute järk-järgulise lõpetamisega ka Saules Miestase kaubanduskeskuse üüritulu, mis on nüüd veel keskmiselt 4% alla tavapärase taseme.

Fondi konsolideeritud EBITDA oli juunis 827 tuhat eurot, mis on seoses Panevežyses asuva tööstus- ja laohoonete soetuse ja sellega kaasnevate kulude ning aktsiaemissiooni läbiviimisega seotud kulude tõttu 26 tuhande euro võrra madalam kui mais.

Selle aasta kuue kuu jooksul on fond teeninud 5,96 miljoni euro (2020 6 kuud: 4,86 miljoni euro) suuruse müügitulu juures 4,89 miljonit eurot (2020: 3,83 miljonit eurot) EBITDA-d. EBITDA on võrreldes eelmise aastaga kasvanud kokku 1,06 miljonit eurot, millest 740 tuhat eurot on toonud uute kinnisvarainvesteeringute lisandumine. Enne uusi investeeringuid olemas olnud (like-for-like) kinnisvaraportfelli EBITDA on selle aasta 6 kuu jooksul olnud kokku 3,8 miljonit eurot, mis on 320 tuhat eurot (9%) rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Fondi konsolideeritud üle tähtaja võlgnevus oli 30. juuni seisuga 148 tuhat eurot, vähenedes juunis 43 tuhande euro võrra. Üle tähtaja võlgnevus on täies ulatuses seotud Saules Miestase ajatatud võlgnevusega, mis jätkuvad osaliselt augusti lõpuni.

Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas juunis 3,574 miljoni euro võrra ning oli seisuga 30.06.2021 9,9 miljonit eurot. Aktsiaemissioonist saadud vahenditest maksime juunis tagasi hooldekodu jaoks võetud emaettevõtte pangalaenu 3,1 miljonit eurot, tegime laenukovenantidele vastamiseks osalise EfTEN Riga Airport SIA pangalaenu tagasimakse summas 0,9 miljonit eurot ning Panevežyses asuvate tööstus- ja laohoonete investeeringu, kuhu kulus omavahendeid 4 011 tuhat eurot. Fondil on juuni lõpu seisuga investeerimata kapitali 7,1 miljonit eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 30.06.2021 seisuga 89,287 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot).

EfTEN Real Estate Fund III Monthly Overview 06-2021
EfTEN Real Estate Fund III Valuation Summary

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC