Kadrioru ajalooline supelasutus ehitatakse ümber korterelamuks

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule kehtestamiseks detailplaneeringu, mis annab võimaluse Kadriorus asuvad arhitektuurimälestiseks tunnistatud kunagised supelasutuse hooned korterelamuks rekonstrueerida.

Narva mnt 80 kinnistu detailplaneering hõlmab 0,31 ha suuruse maa-ala. „Tegemist on Kadriorus asuva kinnistuga, millel kunagi tegutses populaarne Georg Witte supelsalong,“ ütles abilinnapea Taavi Aas. „Ala heakorrastamine ning hoonete rekonstrueerimine ja kasutuselevõtt suurendab piirkonna elanike turvatunnet.“

Tegemist on linnaehituslikult tervikliku piirkonnaga, kus haljastatud kruntide keskele ehitatud hooned on kuni 4-korruselised. Lähim rekreatsiooniala on Kadrioru park ning Narva maantee ja Pirita tee merepoolsel küljel kulgevad kergliiklusteed.

Narva mnt 80 kinnistu detailplaneeringu lahendus näeb ette säilitada ja rekonstrueerida arhitektuurimälestiseks tunnistatud Georg Witte supelsalongi vannimaja ja selle juurde kuuluv majandushoone vastavalt muinsuskaitse eritingimustele.

Säilitatavatele hoonetele on planeeritud juurde ehitada kuni 4 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hooneosa, millega liidetakse kõik hooned üheks tervikuks. Sisehoovis ühendatakse olemasolev hoone ja juurdeehitus klaaskatusega. Uus hooneosa loob ajaloolistele hoonetele selgesti eristuva väärika tausta. Hoonesse on kavandatud kokku kuni 15 korterit.

Ala heakorrastamine ning hoonete rekonstrueerimine ja kasutuselevõtt suurendab piirkonna elanike turvatunnet. Narva maantee 80 kinnistu kuulub OÜ-le Kadrioru Kinnisvara. Detailplaneeringu koostas arhitekt Martin Aunin.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 3. veebruari 2010 korraldusega. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai Tallinna Kesklinna Valitsuses tutvuda 1.-2. märtsini 2010 ning 3. märtsil toimus detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu.

Kinnistul asub kaks arhitektuurimälestisteks tunnistatud hoonet – 1870. aastal ehitatud Georg Witte supelsalongi vannimaja, ühekorruseline puithoone ning majandushoone, neoklassitsistlikus stiilis fassaadidega kivihoone, mis asub supelsalongi vannimaja kahe tiiva vahel.

Tegemist on miljööväärtusliku ja linnaehituslikult tervikliku piirkonnaga. Hoonestus on valdavalt säilinud rajamisaegsel kujul. Kontaktvööndisse jäävad mitmed ehitismälestised. Planeeritud alale lähim lasteaed on L. Koidula tänaval asuv Kadrioru Lasteaed, üks lähimatest üldhariduskoolidest on Raua tänaval asuv Tallinna 21. Kool.

Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarve korruselamute ala, seega on detailplaneering Tallinna üldplaneeringuga kooskõlas. Juurdeehituse projekteerimisel lähtutakse ajalooliste hoonete väärtusest ning vajadusest neid eksponeerida. Uus hooneosa loob ajaloolistele hoonetele selgesti eristuva väärika tausta.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 3. veebruari 2010 korraldusega. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 1.–2. märtsini 2010 Tallinna Kesklinna Valitsuses, 3. märtsil 2010 toimus detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2011 korraldusega ning oli 17. –31. augustini 2011 avalikul väljapanekul, 12. oktoobril 2011 toimus Tallinna Kesklinna Valitsuses detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC