Kinnisvaraturg

Alljärgnevalt on toodud kinnisvaraturgu iseloomustavad makromajanduslikud näitajad. Uuendan neid graafikuid regulaarselt.

Sisemajanduse kogutoodang, majanduskasv

SKT jooksev- ja 2005. a. referentshindades, miljard €

SKT jooksev- ja 2005. a. referentshindades, miljard €

SKT jooksev- ja 2005. a. referentshindades, miljard €

SKT jooksev- ja 2005. a. referentshindades

SKT muutus (majanduskasv) püsivhindades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, %

SKT muutus (majanduskasv) püsivhindades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, %

Eraisikulaenude ja eluasemelaenude jääk SKTst, %

Eraisikulaenude ja eluasemelaenude jääk SKTst, %

Rahvastiku näitajad: sünnid, surmad, rahvaarv

Elussünnid ja surmad, kvartaalselt

Elussünnid ja surmad, kvartaalselt

Elussünnid ja loomulik iive, aastate lõikes

Elussünnid ja loomulik iive, aastate lõikes

Eesti rahvaarv ja loomulik iive

Eesti rahvaarv ja loomulik iive

Eesti rahvaarv maakonniti, 1000

Eesti rahvaarv maakonniti, 1000

Rahvastik: mehed ja naised vanuse lõikes

Rahvastik: mehed ja naised vanuse lõikes

Tööturg ja tööjõuturg: töötud, tööga hõivatud, töötuse määr

Hõivatute ja töötute arv, 1000 inimest kvartalite lõikes

Hõivatute ja töötute arv, 1000 inimest kvartalite lõikes

Tööjõus osalemise määr, tööhõive määr, töötuse määr, % kvartalite lõikes

Tööjõus osalemise määr, tööhõive määr, töötuse määr, % kvartalite lõikes

Hõivatute ja töötute arv, 1000 inimest

Hõivatute ja töötute arv, 1000 inimest

Tööjõus osalemise määr, tööhõive määr, töötuse määr, % aastate lõikes

Tööjõus osalemise määr, tööhõive määr, töötuse määr, % aastate lõikes

Kindlustunde baromeetrid: tarbijad ja ehitusettevõtted

Majandususaldusindeks (Eesti Konjunktuuriinstituut – www.ki.ee)

Majandususaldusindeks (Eesti Konjunktuuriinstituut - www.ki.ee)

Tarbija kindlustunde indikaator (Eesti Konjunktuuriinstituut – www.ki.ee)

Tarbija kindlustunde indikaator (Eesti Konjunktuuriinstituut - www.ki.ee)

Ehitusbaromeeter: ehitusettevõtete kindlustunde indikaator (Eesti Konjunktuuriinstituut – www.ki.ee)

 Ehitusbaromeeter: ehitusettevõtete kindlustunde indikaator (Eesti Konjunktuuriinstituut - www.ki.ee)

Keskmine palk

Eesti keskmine palk (€) ja korteritehingu keskmine hind (€/m²) ning palga ja korteritehingu keskmise hinna muutus (%)

Eesti keskmine palk (€) ja korteritehingu keskmine hind (€/m²) ning palga ja korteritehingu keskmise hinna muutus (%)

Eesti keskmine brutopalk maakondade kaupa, € kuus

Eesti keskmine brutopalk maakondade kaupa, € kuus

Netopalkade summa ja elamispindade käive (vasak telg, mln €) ning nende osakaal (parem telg, %)

Netopalkade summa ja elamispindade käive (vasak telg, mln €) ning nende osakaal (parem telg, %)

Netopalkade summa ja elamispindade käive (vasak telg, mln €) ning nende osakaal (parem telg, %)

Netopalkade summa ja elamispindade käive (vasak telg, mln €) ning nende osakaal (parem telg, %)

Kaupade jaemüük ja hulgimüük, jaemüügi mahuindeks

Kaupade jaemüük ja hulgimüük (jooksevhindades), miljon € kvartalite lõikes

Kaupade jaemüük ja hulgimüük (jooksevhindades), miljon € kvartalite lõikes

Kaupade jaemüük ja hulgimüük (jooksevhindades), miljon € aastate lõikes

Kaupade jaemüük ja hulgimüük (jooksevhindades), miljon € aastate lõikes

Jaemüügi mahuindeks, 2010. a. = 100

Jaemüügi mahuindeks, 2010. a. = 100

Majutuskohtades majutatud, majutuskohtade arv, tubade arv

Majutuskohtades majutatud, 1000, aastate lõikes

Majutuskohtades majutatud, 1000, aastate lõikes

Majutuskohtades majutatud, 1000, kvartalite lõikes

Majutuskohtades majutatud, 1000, kvartalite lõikes

Majutuskohtade arv

Majutuskohtade arv

Majutuskohtade tubade arv

Majutuskohtade tubade arv

Majutuskohtade voodikohtade arv

Majutuskohtade voodikohtade arv

Ettevõtete investeeringud põhivarasse

Ettevõtete investeeringud põhivarasse kvartalite lõikes, sh. hoonete ja rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine ning hoonete ja rajatiste soetamine, miljon €

Ettevõtete investeeringud põhivarasse kvartalite lõikes, sh. hoonete ja rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine ning hoonete ja rajatiste soetamine, miljon €

Ettevõtete investeeringud põhivarasse, sh. hoonete ja rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine ning hoonete ja rajatiste soetamine, miljon €

Ettevõtete investeeringud põhivarasse, sh. hoonete ja rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine ning hoonete ja rajatiste soetamine, miljon €

Põhivarainvesteeringute aastane muutus, %

Põhivarainvesteeringute aastane muutus, %

Laenud eraisikutele ja ettevõtetele, intressimäärad

Eluasemelaenu intressimäär, euribor, marginaal, %

Eluasemelaenu intressimäär, euribor, marginaal, %

Äriühingu laenude intressimäär ja euribor, %

Äriühingute laenude intressimäär, euribor ja marginaal, %

Eluasemelaenude jääk ja käive, mln €

Eluasemelaenude jääk ja käive, mln €

Äriühingute laenude jääk ja käive, mln €

Äriühingute laenude jääk ja käive, mln €

Eluasemelaenude jääk ja käive, mln €

Eluasemelaenude jääk ja käive, mln €

Äriühingute laenude jääk ja käive, mln €

Äriühingute laenude jääk ja käive, mln €

Eluaseme- ja eraisikulaenude käibe ja jäägi aastane juurdekasv

Eluaseme- ja eraisikulaenude käibe ja jäägi aastane juurdekasv

Eraisikute laenude jäägi aastane muutus, %

Eraisikute laenude jäägi aastane muutus, %

Eraisikute laenukäivete aastane muutus, %

Eraisikute laenukäivete aastane muutus, %

Äriühingute laenujääkide ja laenukäivete muutus, %

Äriühingute laenujääkide ja laenukäivete muutus, %

Eraisikute ja äriühingute hoiuste jääk, miljon €

Eraisikute ja äriühingute hoiuste jääk, miljon €

Tagasimaksmisel olevate eluasemelaenude arve ja keskmine jääk

Tagasimaksmisel olevate eluasemelaenude arve ja keskmine jääk

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Tähtajaks tasumata eluasemelaenud, mln €

Tähtajaks tasumata eluasemelaenud, mln €

Kodumajapidamiste tähtajaks tasumata laenud, %

Kodumajapidamiste tähtajaks tasumata laenud, %

Tähtajaks tasumata eluasemelaenud, %

Tähtajaks tasumata eluasemelaenud, %

Hinnaindeksid: ehitushinnaindeks, tarbijahinnaindeks, tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ehitusmahuindeks

Ehitushinnaindeks, 1997. a. = 100

Ehitushinnaindeks, 1997. a. = 100

Ehitushinnaindeks, 1997. a. = 100

Ehitushinnaindeks, 1997. a. = 100

Remondi- ja rekonstruktsioonitööde hinnaindeks, 1997 .a . = 100

Remondi- ja rekonstruktsioonitööde hinnaindeks, 1997 .a . = 100

Ehitushinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Ehitushinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Ehitushinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Ehitushinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Remondi- ja rekonstruktsioonitööde hinnaindeks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Remondi- ja rekonstruktsioonitööde hinnaindeks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Tarbijahinnaindeks, ehitushinnaindeks, tööstustoodangu tootjahinnaindeks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Tarbijahinnaindeks, ehitushinnaindeks, tööstustoodangu tootjahinnaindeks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Ehitusmahuindeks, 2015 = 100

Ehitusmahuindeks, 2015 = 100

Ehitusmahuindeks, eelmise aasta vastav periood = 100

Ehitusmahuindeks, eelmise aasta vastav periood = 100

Ehitustööde maht

Ehitusettevõtete ehitustööde maht kvartalite lõikes, miljon €

Ehitusettevõtete ehitustööde maht kvartalite lõikes, miljon €

Ehitusettevõtete ehitustööde maht aastate lõikes, miljard €

Ehitusettevõtete ehitustööde maht aastate lõikes, miljard €

Ehitusettevõtete ehitustööde mahu muutus kvartalite lõikes, miljon €

Ehitusettevõtete ehitustööde mahu muutus kvartalite lõikes, miljon €

Ehitusettevõtete ehitustööde mahu muutus aastate lõikes, miljard €

Ehitusettevõtete ehitustööde mahu muutus aastate lõikes, miljard €

Eluruumide ehitusload ja kasutusload

Ehitusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Ehitusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Ehitusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Ehitusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Ehitusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Ehitusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Ehitusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Ehitusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Kasutusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Kasutusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Kasutusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Kasutusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Kasutusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Kasutusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Kasutusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Kasutusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide arv, tk

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide arv, tk

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide arv, tk

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide arv, tk

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide pind kokku, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide pind kokku, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide pind kokku, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide pind kokku, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide keskmine pind, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide keskmine pind, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide keskmine pind, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide keskmine pind, m²

Kasutusloa saanud eluruumide arv ja elamispindade tehingute arv, tk

Kasutusloa saanud eluruumide arv ja elamispindade tehingute arv, tk

Kasutusloa saanud eluruumide arv ja elamispindade tehingute arv, tk

Kasutusloa saanud eluruumide arv ja elamispindade tehingute arv, tk

Mitteeluruumide ehitusload ja kasutusload

Ehitusloa saanud mitteeluhoonete arv (vasak telg) ja kasulik pind, m² (parem telg)

Ehitusloa saanud mitteeluhoonete arv (vasak telg) ja kasulik pind, m² (parem telg)

Kasutusloa saanud mitteeluhoonete arv (vasak telg) ja kasulik pind, m² (parem telg)

Kasutusloa saanud mitteeluhoonete arv (vasak telg) ja kasulik pind, m² (parem telg)

Ehitusloa ja kasutusloa saanud mitteeluhoonete arv

Ehitusloa ja kasutusloa saanud mitteeluhoonete arv

Ehitusloa saanud mitteeluhoonete arv (vasak telg) ja kasulik pind, m² (parem telg)

Ehitusloa saanud mitteeluhoonete arv (vasak telg) ja kasulik pind, m² (parem telg)

Kasutusloa saanud mitteeluhoonete arv (vasak telg) ja kasulik pind, m² (parem telg)

Kasutusloa saanud mitteeluhoonete arv (vasak telg) ja kasulik pind, m² (parem telg)

Ehitusloa ja kasutusloa saanud mitteeluhoonete arv

Ehitusloa ja kasutusloa saanud mitteeluhoonete arv

Ehitusloa saanud mitteeluruumide arvu ja kasuliku pinna muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Ehitusloa saanud mitteeluruumide arvu ja kasuliku pinna muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Kasutusloa saanud mitteeluruumide arvu ja kasuliku pinna muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Kasutusloa saanud mitteeluruumide arvu ja kasuliku pinna muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Ehitusloa saanud mitteeluruumide arvu ja kasuliku pinna muutus võrreldes eelmise aastaga

Ehitusloa saanud mitteeluruumide arvu ja kasuliku pinna muutus võrreldes eelmise aastaga

Kasutusloa saanud mitteeluruumide arvu ja kasuliku pinna muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Kasutusloa saanud mitteeluruumide arvu ja kasuliku pinna muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Kasutusse lubatud mitteeluhoonete arv maakonniti

Kasutusse lubatud mitteeluhoonete arv maakonniti

Kasutusse lubatud mitteeluhoonete pind maakonniti, 1000 m²

Kasutusse lubatud mitteeluhoonete pind maakonniti, 1000 m²

Kasutusse lubatud mitteeluhoonete kubatuur maakonniti, 1000 m³

Kasutusse lubatud mitteeluhoonete kubatuur maakonniti, 1000 m³

Kinnisvaratehingud: korteriomanditehingud, tehingud hoonestamata maaga, tehingud hoonestatud maaga, tehingud kokku

Korteriomanditehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja arv (parem telg)

Korteriomanditehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja arv (parem telg)

Korteriomanditehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja keskmine hind (€/m², parem telg)

Korteriomanditehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja keskmine hind (€/m², parem telg)

Hoonestamata maa tehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja arv (parem telg)

Hoonestamata maa tehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja arv (parem telg)

Hoonestatud maa tehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja arv (parem telg)

Hoonestatud maa tehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja arv (parem telg)

Kinnisvaratehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja arv (parem telg)

Kinnisvaratehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja arv (parem telg)

Eluaseme hinnaindeks 2010=100

Eluaseme hinnaindeks 2010=100

Eluaseme hinnaindeks korrigeerituna tarbijahinnaindeksiga

Eluaseme hinnaindeks korrigeerituna tarbijahinnaindeksiga

Eluaseme hinnaindeksi ja tarbijahinnaindeksi muutus

Eluaseme hinnaindeksi ja tarbijahinnaindeksi muutus

Eluaseme hinnaindeksi muutus korrigeerituna tarbijahinnaindeksiga

Eluaseme hinnaindeksi muutus korrigeerituna tarbijahinnaindeksiga

Portaal KV.EE: müügipakkumiste arv ja keskmine pakkumishind, üüripakkumiste arv ja üüripakkumishind

Eesti: korterite müügipakkumiste arv (vasak, tk) ja keskmine hind (parem, €/m²) portaalis KV.EE

Eesti: korterite müügipakkumiste arv (vasak, tk) ja keskmine hind (parem, €/m²) portaalis KV.EE

Eesti: korterite üüripakkumiste arv (vasak, tk) ja keskmine hind (parem, €/m²) portaalis KV.EE

Eesti: korterite üüripakkumiste arv (vasak, tk) ja keskmine hind (parem, €/m²) portaalis KV.EE

Eesti: korterite pakkumis- ja tehinguhinnad (vasak) ning üüripakkumiste hind (parem), €/m² portaalis KV.EE

Eesti: korterite pakkumis- ja tehinguhinnad (vasak) ning üüripakkumiste hind (parem), €/m² portaalis KV.EE

Ettevõtete tootlikkuse näitajad

Ettevõtete kasum, mln €

Ettevõtete kasum, mln €

Keskmine tööga hõivatud isikute arv

Keskmine tööga hõivatud isikute arv

Töötajate töötatud tunnid, 1000

Töötajate töötatud tunnid, 1000

Kogukasumi aastane muutus, %

Kogukasumi aastane muutus, %

Tööga hõivatud isikute arvu aastane muutus, %

Tööga hõivatud isikute arvu aastane muutus, %

Töötajate töötundide aastane muutus, %

Töötajate töötundide aastane muutus, %

Kasutatud allikad: Statistikaamet, Eesti Pank, Maa-amet, KV.EE, Eesti Konjunktuuriinstituut.

Graafikud käesoleval lehel on toodud on-nagu-on põhimõttel. Vastutust andmete kasutamise eest kannab kasutaja. Koostajad ei vastuta andmete õigsuse eest, kuid annavad endast parima, et andmed oleksid adekvaatsed. Teated vigadest-märkustest-ettepanekutest võtame hea meelega vastu alloleva vormi kaudu.

Tagasiside

Edasta kommentaar/küsimus/ettepanek kinnisvaraturgu puudutavate graafikute kohta meilitsi või alloleva kontaktivormi kaudu.

  Nimi (nõutav):

  Ettevõte/aadress:

  Telefon (nõutav):

  E-mail (nõutav):

  Kommentaar/küsimus:

  Liitun meililistiga

  %d bloggers like this:
  Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

  Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!