Kohus tunnistas linnamüüriäärse ehitusloa tühistamise põhjendatuks

Tallinna Halduskohus otsustas jätta rahuldamata AS-i Restor kaebuse, mis taotles Suurtüki 4c kinnistu ehitusloa kehtetuks tunnistanud linnavalitsuse korralduse tühistamist. Halduskohus leidis, et kaebus ei kuulu rahuldamisele, sest alused ehitusloa kehtetuks tunnistamiseks on olemas.

Halduskohus viitas, et linnavalitsuse loata lammutamine kinnismälestisel või muinsuskaitsealal on keelatud. Kui pärast ehitamise alustamist selgus, et on vaja lammutada Suurtüki 4c hoone esisein täies mahus, oleks AS Restor pidanud lammutamise alustamiseks taotlema Muinsuskaitseametilt ja SAPA-lt eraldi load, seda aga ei tehtud, seisab kohtuotsuses. Seega oli minsuskaitsealal teostatud lammutamine omavoliline. Kohus leidis, et ehitusloa kehtetuks tunnistamine oli vältimatu, sest uue hoonena ehitamise saab teostada üksnes läbi avaliku planeerimismenetluse. Tallinna linnavalitsus tunnistas AS-ile Restor antud ehitusloa Suurtüki 4c kinnistu osas kehtetuks, sest nii säästva arengu ja planeerimise ametis, kultuuriväärtuste ametis kui ka Kesklinna valitsuses kinnitatud projekt, mille alusel väljastati ehitusluba, ei vastanud enam tegelikkusele.

Ehitusluba nägi projekti kohaselt ette linnamüüri äärse hoonestuse rekonstrueerimise koos osalise lammutamisega. Töö käigus osutus aga hoonete seisund avariiohtlikuks ning need lammutati täielikult.

%d bloggers like this:
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!