Korterelamute rekonstrueerimist abistava õppematerjali koostamisest

Omanikud.eeMajandus- ja kommunikatsiooniminister on saatnud SA KredEx-ile kirja, milles selgitab nimetatud õppematerjali koostamise vajadust, vältimaks renoveerimisel tehtavaid tüüpilisi vigu ja puudusi. Loe kirja teksti

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole on esitanud ühispöördumise Tallinna Energiaagentuur, Tartu Regioonienergiaagentuur ja Eesti Omanike Keskliit.

Pöördumises viidatakse vajadusele olemasoleva hoonefondi energiasäästu saavutamiseks korterelamute rekonstrueerimisel välja töötada enamlevinud korterelamutüüpide tüüpsõlmede lahendused.

Tallinna Energiaagentuur (TEA) soovis 2013.a. koostada koos TTÜ teadlastega rekonstrueerimist abistava õppematerjali seni praktikas asetleidnud kitsaskohtade lahendamiseks. Õppematerjali esimene osa oleks sisaldanud välispiirete lisasoojustamise tüüpsõlmede lahendusi tööjooniste tasemel ning teine osa esitaks kütte- ja ventilatsioonisüsteemide lahendused tervisliku ja nõuetele vastava sisekliima tagamiseks.

TEA esitas SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) kaks korda taotluse projekti „Elamutes soojuse säästumeetmete rakendamise õppematerjal vähendamaks CO2 emissiooni atmosfääri” esimese osa rahastamiseks. Keskkonnateadlikkuse tõstmise meetme taotlusvoorus lükati taotlus mõlemal korral tagasi, viidates, et elamufondi uuringutega tegeleb SA KredEx, ning sihtasutuse kodulehel on võimalik tutvuda erinevate elamufondi energiakasutust puudutavate uuringutega. Siiski ei olnud esitatud taotluse eesmärgiks teostada uuring, vaid juba teostatud elamufondi kaardistamise uuringute alusel koostada üksikasjalikud lahendused ja tööjoonised tervikliku rekonstrueerimise läbiviimiseks, mis aitaksid ehitusprojekte koostavatel projekteerijatel, ehitajatel, omanikujärelevalve tegijatel ja ka rekonstrueerimistegevuse projektijuhtidel üheselt mõista tüüpsõlmede ehitustehnilisi lahendusi, mis sobiksid eesti ehitustavaga ja enamlevinud korterelamu tüüpidega.

Sellised tüüpsõlmede lahendusvariandid aitavad õppematerjalina suurendada asjatundlikkust elamu renoveerimisprojekti lähteülesande koostamisel, AUTOCAD programmis teostatuna saaks neid kasutada välispiirete ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimisel, ühtlasi tõstaks vastav abimaterjal võimekust hinnata esitatud projekti ja ehitustööde kvaliteeti, et tagada konkreetsed ehituslikud ja sobivad tehnilised lahendused külmasildade vältimisel energiatõhususe saavutamiseks.

EL struktuurivahendite 2014-2020 programmperioodil on plaanis riiklikult toetada vähemalt 102 miljoni euro ulatuses korterelamute terviklikku rekonstrueerimist energiatõhususe eesmärgi täitmiseks. Kõige olulisema küttekuludelt saavutava energiasäästu tagab ikkagi elamute soojustamine, kvaliteetse ja ajas vastupidava tulemuse annab pädev ehitustehniline lahendus, mis väldib külmasildade tekkimist või nende mõju piirdekonstruktsioonidele. Võib eeldada, et õppematerjali kättesaadavus tagab parema ja kvaliteetsema tulemuse korterelamute rekonstrueerimise ehitusprojektide koostamisel ja tööde läbiviimisel.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium peab pöördumises toodud õppematerjali koostamist vajalikuks, mistõttu palume SA KredExil kaaluda vastava hanke ettevalmistamist ja korraldamist. Hanke tingimuste ettevalmistamisel toetab ministeeriumi ehitus- ja elamuosakond SA KredExit hanke lähteülesande püstitamisel ja mahu täpsustamisel.

Tüüpsõlmede tööjooniste koostamine ja nende kasutamine tagab parema kvaliteedi elamute energiatõhususe saavutamisel. Hanke korraldamiseks soovitame kasutada sihtotstarbeliselt 2007ndal aastal avatud ja 2014. aastal suletud omandireformi käigus tagastatud majade renoveerimise toetuse vaba jääki. Nimetatud raha suunati korterelamufondi energiasäästu saavutamise toetusteks, kuid vähese huvi tõttu jäi meetme eelarveliste vahendite osas osa raha kasutamata. Leiame, et arvestades üldist korterelamute rekonstrueerimise riiklikku prioriteetsust on selle jäägi ulatuses peatselt avaneva rekonstrueerimistoetuse tõhusamaks kasutamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks kohane tellida hanke korras rekonstrueerimist hõlbustav õppematerjal.

Lugupidamisega
Juhan Parts
minister

Allikas: http://www.omanikud.ee/

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

6 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

25.01.2022 Üürikoolitus