Mustamäele kiriku rajamiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus

Tallinna linnavalitsus otsustab homsel istungil Mustamäele kiriku rajamiseks korraldatava arhitektuurivõistluse tingimuste kooskõlastamise.

Maarja Magdaleena Kiriku hoonetekompleks on plaanis rajada Kiili tn 9 kinnistule. Tallinna linnavolikogu on seadnud Tallinna linna omandis olevale kinnistule otsustuskorras tähtajalise ning tasulise hoonestusõiguse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kasuks.

Kiili tn 9 krundi hoonestamiseks korraldab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistoorium koos Mustamäe Maarja Magdaleena kogudusega ning Eesti Arhitektide Liiduga avaliku üheetapilise arhitektuurikonkursi kiriku hoonetele parima arhitektuurse eskiisi saamiseks. Pärast võistlust tellib peakorraldaja arhitektuurikonkursi võitjalt võidutöö alusel ehitusprojekti hilisemad staadiumid.

Kehtestatud detailplaneering võimaldab ehitada krundile sakraalehitise tingimusel, et jälgitakse detailplaneeringuga lubatud ehitusmahtusid, mille kohaselt on ehitusalune pind 1100 m² ning maksimaalne kõrgus 11 m. Kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on krundi kasutamise sihtotstarve ühiskondlike hoonete maa.

Võimaldamaks haldusmenetluses huvitatud isikutel vastuväiteid ja seisukohti esitada, viiakse ehitusprojekti eskiisi menetlemine läbi avaliku menetlusena koos kohalikele elanikele avaliku arutelu korraldamisega. Arhitektuurikonkursi läbiviimisega Tallinna linnale finantsilisi kohustusi ei kaasne. Arhitektuurikonkursis žüriis osalevad Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda ja Tallinna linna peaarhitekt Endrik Mänd.

Mustamäe linnaossa asutai 2010. aastal Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse kuuluv Maarja Magdaleena kogudus. Kogudus tegutseb aadressil A. H. Tammsaare tee 135 asuva linnaosa valitsuse keldriruumides. Linnaosa valitsus toetab kogudusele uute ruumide rajamise ideed ning pakkus kiriku asukohaks Kiili tn. 9 asuvat krunti. Nii koguduse enda kui ka linnaosa valitsuse ühiseks ideeks on rajada nimetatud asukohta nii kiriku sakraalhoone, koguduse kontor koos koguduse tegevusruumidega kui ka ruumid lastehoiule ja noorte tugikeskusele.

Kiili tn 9 krundi suurus on 6642 m², maksimaalne ehitusalune pind 1100 m² ning ehitise maksimaalne kõrgus maapinnast 11 m, seega seab detailplaneering arhitektuurivõistluse vägagi konkreetsetesse raamidesse, olles seeläbi samas arhitektidele positiivseks erialaseks väljakutseks religioosse sisuga teemaga tegelemisel.

Kiriku ruumiprogramm ja projekteerimisjuhend lähtub EELK Konsistooriumis kinnitatud Mustamäe kiriku kontseptsioonist – kiriku eesmärk on teenida Jumalat ja inimesi Jeesuse Kristuse eeskujul. Sooviks on ehitada pühakoda, mis vastab tänapäeva ühiskonna vajadustele ning pakuks Mustamäe elanikele võimalust käia kirikus oma kodukoha ligidal.

Planeeritavasse kompleksi on kavandatud kirikusaal, ruumid lastehoiu ja tugikeskuse jaoks, erinevad ringiruumid, mida saab kasutada hingehoidlike vestluste ja diakooniatöö tarvis, kiriku köök ja kiriku kantselei koos abiruumidega. Planeeritava kiriku kontseptsiooni märksõnadeks on sakraalne, kaasaegne, mitmeotstarbeline ning ümbruskonna sotsiaalseid vajadusi arvestav.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

12.12.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine