Nordecon: Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

NordeconNordecon AS („Selts“) (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 22.12.2020 algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Zeta (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 15.12.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00 koosoleku toimumise kohas.

Registreerimisel palume:
–          füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
–          juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile nordecon@nordecon.com või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 10.00–16.00 aadressile Toompuiestee 35, 10149 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks tööpäevaks 21.12.2020 kell 16.00. Soovi korral võib volitatud esindajaks määrata advokaadibüroo Ellex Raidla advokaadid Sven Papp või Alla Kuznetsova, kes on palutud vastavalt juhatama ja protokollima üldkoosolekut.

Seltsi juhatus palub aktsionäridel arvestada koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud võimalike meetmete ja piirangutega ning minimeerida füüsiliste kogunemiste ulatust. Seetõttu soovitab juhatus aktsionäridel üldkoosolekul hääletamiseks volitada advokaadibüroo Ellex Raidla advokaadid Sven Papp või Alla Kuznetsova kasutades selleks Seltsi kodulehel www.nordecon.com avaldatud blankette ning üldkoosolekul ise füüsiliselt mitte osaleda.

Juhatus kinnitab, et üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate kaitsmiseks ohutusmeetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutele ning Terviseameti soovitustele. Eelnevat arvestades ei pakuta koosoleku algul ka teed ega kohvi ega ka suupisteid.

Vastavalt Seltsi nõukogu 30.11.2020 otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi kasumi jaotamine.

Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele järgmise ettepaneku:

Päevakorrapunkt 1. Seltsi kasumi jaotamine

1.1      Jaotada Seltsi aktsionäridele kinnitatud 2019 majandusaasta aruande alusel kasum järgmiselt: Seltsi 2019. aasta konsolideeritud puhaskasum on 3 378 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 9 005 tuhat eurot, kokku moodustas jaotuskõlblik kasum 31.12.2019. a seisuga seega 12 383 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 0,06 eurot aktsia kohta. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 07.01.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 06.01.2021; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 25.03.2021.

Kõigi Seltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja aktsionäride poolt esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega, kinnitatud 2019 majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise teabega  on võimalik alates 30.11.2020 tutvuda Seltsi kodulehel aadressil www.nordecon.com. Küsimusi erakorralise üldkoosoleku või selle päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 19.12.2020, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC