Riigikohtu praktika: Eskiisprojekti õiguslik tähendus

Teder Law FirmVallale esitati kooskõlastamiseks üksikelamu arhitektuurne eskiisprojekt. Taotlust ehitusloa väljastamiseks ei olnud aga esitatud. Valla arhitekt teatas isikule e-kirja teel, et planeerimis- ja ehituskomisjoni koosolekul otsustati eskiisprojekti mitte kooskõlastada. Isik pöördus selle otsuse vaidlustamiseks kohtusse.

Kohus leidis, et e-kirjaga  kooskõlastuse andmisest keeldumise ja eskiisprojekti muudatuste tegemiseks juhiste andmise puhul on tegemist halduse toiminguga, mitte haldusaktiga ning et vaidlustatud kirjal ei ole iseseisvat reguleerivat toimet.

Eskiisi kooskõlastamine ei garanteeri ilmtingimata ehitusloa saamist ja sellest keeldumine ei too kaasa ka vältimatult ehitusloa andmisest keeldumist. Ehitusloa menetlus algab ehitusloa taotluse ning ehitusprojekti esitamisega. Antud juhul ehitusloa väljastamise taotlust esitatud ei olnud. Seega ei olnud kooskõlastuse andmisest keeldumine ei ehitusloa menetluse toiming ega selle raames antav haldusakt. Sisuliselt oli antud juhul tegemist haldusorgani loamenetlusele eelneva hinnanguga ehitusloa taotluse eduväljavaadete kohta.

Kohus möönis samas, et isik saab haldusorganilt nõuda haldustoimingutele üldiselt esitatavatest nõuetest kinnipidamist. Ka siis, kui isikul teabe saamiseks nõudeõigust ei ole, võib isik nõuda, et talle asutuse poolt antav teave ei oleks eksitav, st väär, vastuoluline, fakte moonutav jne. Eksitav teave, eriti soovitused ja juhtnöörid, võivad panna isikut tegema kahjulikke väärotsuseid oma õiguste ja vabaduste teostamisel.

Arvestada tuleb, et ehitusloa taotlemine ja selleks ehitusprojekti koostamine on seotud oluliste rahaliste kulutustega ning seega võib olla isikul põhjendatud huvi kontrollida enne ehitusloa taotlemist eskiisprojekti muutmise kohta antud soovituste õiguspärasust. Kui see õigusvaidlus jääks lahendamata, tuleks kaebajal kas riskida ehitusloa andmisest keeldumisega või muuta enda õigusi kahjustaval viisil eskiislahendust, kuigi selleks ei pruugi vastustaja poolt väidetavat vajadust – osaliselt või tervikuna – tegelikult eksisteerida.

Pille Pettai
Teder Law Firm
Kinnisvara-ja ehitusvaldkonna juht

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

49 − 39 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!