Uudiste arhiiv

 

AS Pro Kapital Grupp initiates a written procedure to approve waivers regarding its senior secured callable fixed rate bonds 2020/2024

Pro Kapital

As announced by AS Pro Kapital Grupp (“Pro Kapital” or the “Company”) on 10 June 2021 by way of press release, certain major bondholders representing approximately 75.44 per cent. of the nominal amount of the Bonds have agreed to give certain

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Pro Kapital

Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär, Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub kolmapäeval, 07. juulil 2021 algusega kell 13.00 Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru

Pro Kapital: Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

Pro Kapital

AS Pro Kapital Grupp parandab eelnevalt avaldatud börsiteates “Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020“ börsiteate sisu. Inimliku eksituse tõttu oli viidatud sektsioonis “Erinevused käesolevas aruandes võrdlusandmetena kajastatud 31. detsembril 2020 lõppenud auditeerimata finantstulemuste ja 26. veebruaril 2021 avaldatud 2020. aasta vahearuande finantstulemuste

Notice of Calling the Annual General Meeting of as Pro Kapital Grupp Shareholders

Pro Kapital

We announce that the Management Board is calling for the annual general meeting of AS Pro Kapital Grupp (registration code 10278802, located at Sõjakooli 11 Tallinn Republic of Estonia) (hereinafter the Company) shareholders which shall take place on Wednesday, 7th of

Pro Kapital Grupp: Auditud annual report 2020

Pro Kapital

On 11 June 2021, the Supervisory Council of AS Pro Kapital Grupp has approved the company’s 2020 audited annual report. Prior period errors When determining the fair value of investment property, double counting of assets or liabilities that are separately recognised in

Võlakirjaomanikud kavatsevad loobuda finantskovenantide täitmise nõudest ja on allkirjastanud vastava kinnituse

Pro Kapital

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi “Ettevõte”) on avaldanud 2021. aasta I kvartali vahearuande, milles kajastuvad pankrotimenetluse tulemusena maha kantud nõuded tütarettevõtte AS Tallinna Moekombinaat (“TMK”) vastu. Selle tulemusena Ettevõte ei vasta ajutiselt finantskovenantide nõudele („Kovenantide Rikkumine”), mis on seotud tagatud

Pro Kapital: Bondholders plan to waive the temporary financial covenant failure and have signed a standstill letter

Pro Kapital

AS Pro Kapital Grupp (the “Company”) has published interim report of the 1st quarter 2021, in which it has written-off receivables from its subsidiary AS Tallinna Moekombinaat (“TMK”) as a result of TMK’s bankruptcy proceedings. The Company is, due to this,

Finantsinspektsioon rakendab sunniraha 2020. majandusaasta auditeeritud aruande esitamise hilinemise eest

Pro Kapital

3. mail 2021 tegi Finantsinspektsioon AS-le Pro Kapital Grupp ettekirjutuse 2020. majandusaasta auditeeritud aruande tähtajaks esitamata jätmise eest. Ettekirjutusega koos tehti hoiatus tähtajaga 14. mai 2021. Kuna Ettevõte ei ole saanud siiani auditeeritud majandusaasta aruannet esitada, andis Finantsinspektsioon 08. juunil

The Financial Supervision Authority applies a penalty payment for the delay in submitting the audited report for the financial year 2020

Pro Kapital

On 3 May 2021, the Financial Supervision Authority issued a prescription to AS Pro Kapital Grupp for failure to submit the audited report for the financial year 2020 by the deadline. The prescription included a warning until 14 May 2021.

Harju Maakohus kuulutas välja AS Tallinna Moekombinaat pankroti ja määras pankrotihaldurid

Pro Kapital

Harju Maakohus kuulutas välja AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluva AS-i Tallinna Moekombinaat pankroti 2. juunil 2021 kell 15.00. Kohus nimetas pankrotihalduriteks Kristo Tederi ja Indrek Lepsoo. Võlausaldajate esimene üldkoosolek kutsutakse kokku 17. juunil 2021. AS Pro Kapital Grupp on

Harju County Court has declared the bankruptcy of AS Tallinna Moekombinaat and appointed bankruptcy trustees

Pro Kapital

Harju County Court has declared bankruptcy of subsidiary of AS Pro Kapital Grupp – AS Tallinna Moekombinaat – and appointed Kristo Teder and Indrek Lepsoo as bankruptcy trustees. The first general meeting of the creditors will be convened on 17

Pro Kapital Council approved Consolidated Interim Report for I Quarter and 3 Months of 2021 (Unaudited)

Pro Kapital

AS Pro Kapital Grupp has not yet published audited annual report for 2020 (related notice: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9a14c4af26fbcf29852a28f2d4144b75&lang=en). However, the Company is using unaudited financial statements as basis of preparation in this report. All details related to this issue can be find in

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2021. a I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

Pro Kapital

AS Pro Kapital Grupp ei ole veel avalikustanud auditeeritud majandusaasta aruannet 2020. aasta kohta (börsiteade: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9a14c4af26fbcf29852a28f2d4144b75&lang=et). Siiski kasutab Ettevõte auditeerimata finantsaruandeid vahearuande koostamise alusena. Täpsemat informatsiooni leiab aruande lisas 2. TEGEVUSARUANNE Tegevjuhi ülevaade 2021. aasta algus on olnud töörohke periood. Oleme jätkanud oma

Pro Kapital: Teade vahetusvõlakirjade PKG7 lunastamisest

Pro Kapital

AS Pro Kapital Grupp teatab, et on lunastamas 5 400 “EUR 7.00 PRO KAPITAL GRUPP VAHETUSVÕLAKIRI 15-2021” vahetusvõlakirja (ISIN EE3300110048) väljalaskehinnas kokku 3 456 eurot ja lunastusväärtuses 15 120 eurot ning on esitanud Nasdaq Väärtpaberite Keskdepositooriumile taotluse võlakirjade kustutamiseks registrist. Vahetusvõlakirjad kandsid

Pro Kapital Grupp: Notice of redemption of convertible bonds PKG7

Pro Kapital

AS Pro Kapital Grupp informs that it is redeeming 5 400 “ EUR 7.00 PRO KAPITAL GRUPP CONV. BOND 15-2021” convertible bonds (with ISIN EE3300110048) in total nominal value of 3 456 euros and issue value of 15 120 euros and has

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

25.01.2022 Üürikoolitus