Uudiste arhiiv

 

Majapidamiste sissetulekud ja säästud kasvasid 2014. aastal kiiremini kui võlakohustused

Eesti Pank

Ettevõtete võlakoormus ja finantsvõimendus 2014. aastal veidi suurenesid. Suurenenud võõrkapitali vajaduse tõttu ettevõtete võlakohustuste kasv möödunud aastal mõnevõrra kiirenes, 5%ni. Kodumaised võlakohustused suurenesid seejuures 3,3% ning välismaalt võetud laenud ja emiteeritud võlakirjad 8%. Ettevõtete omakapitali kasv 2014. aastal seevastu aeglustus,

Ettevõtete laenamisvajadus 2014. aastal mõnevõrra suurenes

Eesti Pank

Ettevõtete võime oma tegevust rahastada on endiselt suhteliselt hea. Seda toetavad varem kogutud puhvrid, suhteliselt hea ligipääs pangalaenudele ja baasintressimäärade väga madal tase. Vähenenud kasumite tõttu ettevõtete rahastamisolukord möödunud aastal siiski mõnevõrra halvenes. Väiksemad ettevõtted on mõneti keerulisemas olukorras, kuna

Võlakapitali osakaal ettevõtlussektori rahastamisel tasapisi suureneb

Eesti Pank

Ettevõtete võlakohustuste maht oli 2014. aasta kolmanda kvartali lõpus 11% suurem kui aasta eest. Ühelt poolt toetas seda kasvu ettevõtete üldine laenuaktiivsuse suurenemine. Teiselt poolt mõjutas seda märkimisväärselt ka paljude ettevõtete ümberklassifitseerimine 2013. aasta lõpus institutsionaalsete sektorite vahel, milleta oleks

Majapidamiste sissetulekud kasvavad võlakohustustest kiiremini

Eesti Pank

Ettevõtete võlakohustuste maht oli 2014. aasta teise kvartali lõpus 3,3% suurem kui aasta eest. Nii kodumaalt kui ka välismaalt kaasatud võlakohustused kasvasid seejuures ligikaudu sama palju. Tähtajalises võrdluses suurenesid lühiajaliste laenudega võrreldes rohkem pikaajalised võlakohustused, mida kasutatakse eelkõige investeeringute finantseerimiseks.

Uusi eluasemelaene võeti juulis aastataguse ajaga võrreldes 20% rohkem

Eesti Pank

Juulis jätkus ettevõtetele ja majapidamistele antud laenude ja liisingute mõõdukas kasv. Portfelli aastakasv kiirenes juulis 2,8%lt 3,3%ni. Kuu jooksul suurenes portfell 80 miljoni euro võrra ligikaudu 15,2 miljardi euroni. Ettevõtetele antud laenude ja liisingute portfelli aastakasv kiirenes juulis 4,9%ni. Aastases

Ettevõtete ja majapidamiste võlakoormus jätkas mullu kahanemist

Eesti Pank

Vähese investeerimis- ja majandusaktiivsuse tõttu kahanes ettevõtete võlakohustuste maht 2013. aastal ligikaudu 2%. Võlakohustuste struktuur seejuures palju ei muutunud – välismaised võlakohustused moodustavad endiselt ligikaudu 36% kõigist võlakohustustest. Ettevõtete omakapital kasvas 2013. aastal jõudsalt. Kuigi ettevõtete kasumi kasvu aeglustumine ja

Vähese nõudluse ja investeerimisaktiivsuse tõttu on ettevõtete laenuaktiivsus väike

Eesti Pank

Ettevõtete rahastamisolukord oli 2013. aastal suhteliselt hea ja majapidamiste oma paranes. Tänu suurenenud ettevõttesisestele jooksvatele vahenditele, kogutud puhvritele, suurenenud laenuvõtmisvõimele ja pangalaenude baasintressimäärade madalale tasemele oli ettevõtete rahastamisolukord suhteliselt hea ega piiranud väga nende äritegevust ja investeeringuid. Tänu suurenenud sissetulekutele ja

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2021 Ärikinnisvara vahendamine