Tallinn aitab korteriühistute parkimisprobleeme lahendada

Tallinna linnavalitsus kavatseb linna omandis olevale Mustamäe tee 147a kinnisasjale korteriühistu kasuks isikliku kasutusõiguse seada.

Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt seatakse Tallinna linna omandis olevale Mustamäe tee 147a kinnisasjale isiklik kasutusõigus Korteriühistu Mustamäe tee 147 kasuks. Isikliku kasutusõiguse esemeks on kinnisasjal asuv parkimisala. Isikliku kasutusõiguse ala suurus on 425 m². Isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 15 aastat ning kasutusõigus seatakse tasuta.

Korteriühistu Mustamäe tee 147 esitas 19. novembril 2013 Tallinna Linnavaraametile avalduse korterelamu esisele parkimisalale isikliku kasutusõiguse seadmiseks. Korteriühistu ehitas 2011. aastal vastavalt projektile elamuesisel alal välja parkimisala ja haljastuse. Parkimisalal on 34 parkimiskohta.

Korteriühistu võtab endale kohustuse hoida isikliku kasutusõiguse ese omal kulul alaliselt heas seisukorras ning tagada isikliku kasutusõiguse esemel aastaringselt Tallinna linna heakorra eeskirjale vastav heakord. Selleks kohustub korteriühistu teostama omal kulul isikliku kasutusõiguse eseme hooldus- ja parendustöid.

„Tallinna linnavalitsus lahendab linnamaale korteriühistute kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega parkimise probleemi elamukvartalites,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Praeguseks on seatud linnamaale parkimiskohtade rajamise eesmärgil isiklik kasutusõigus enam kui 30 korteriühistu kasuks.“

Tallinna linn pakub korteriühistutele võimalust seada linna omandis olevale maale korteriühistu kasuks isiklik kasutusõigus parkimisalade ehitamiseks. Kasutusõiguse seadmise eesmärgiks on korteriühistute parkimisprobleemide leevendamine. Oluline on seejuures ka linna territooriumi parendamine ja heakorrastamine viisil, mis toob kasu nii ühistule kui ka linnale üldisemalt, muutes linnaruumi praktilisemaks ja  esteetilisemaks.

Tallinna Linnavalitsus kiitis 4. aprillil 2012 heaks „Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamise kava“, mille eesmärk on korterelamutega aladel lisaparkimiskohtade rajamiseks vajaliku tegevuse kavandamine ja selleks ülesannete andmine.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC