Trigon Property Development: 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property DevelopmentTrigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.12.2022 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 12,8 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.

  • 2021. aasta esimeses kvartalis müüdi 3,43 hektariline kinnistu hinnaga 824 040 (ei sisalda käibemaksu) eurot.
  • 2021. aasta teises kvartalis müüdi 0,89 hektariline kinnistu hinnaga 205 000 (ei sisalda käibemaksu) eurot.
  • 2021. aasta kolmandas kvartalis müüdi 2,01 hektariline kinnistu hinnaga 604 080 (ei sisalda käibemaksu) eurot.
  • 2022. aasta esimeses kvartalis müüdi 0,53 hektariline kinnistu hinnaga 213 200 (ei sisalda käibemaksu) eurot.
  • 2022. aasta teises kvartalis müüdi 1,0 hektariline kinnistu hinnaga 401 280 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.12.2022 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2022. aasta puhaskasum 74 251 eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,01650 eurot.

Seisuga 31.12.2022 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 738 576 eurot. Ühingu omakapital oli 1 719 778 eurot, mis moodustas 98,92% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR 31.12.2022 31.12.2021
Raha ja raha ekvivalendid 199 196 938 858
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 19 844 166 825
Varud 1 519 536 1 452 989
Käibevara kokku 1 738 576 2 558 672
AKTIVA KOKKU 1 738 576 2 558 672
Võlad tarnijatele ja muud võlad 18 798 195 593
Lühiajalised kohustused kokku 18 798 195 593
Kohustused kokku 18 798 195 593
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses 449 906 449 906
Ülekurss 226 056 226 056
Kohustuslik reservkapital 287 542 287 542
Jaotamata kasum 756 274 1 399 575
Omakapital kokku                          1 719 778 2 363 079
PASSIVA KOKKU 1 738 576 2 558 672

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR 2022 12 kuud 2021 12 kuud
Müügitulu 614 480 809 080
Müüdud toodangu kulu -283 685 -433 080
Brutokasum 330 795 376 000
Üldhalduskulud -88 860 -92 014
Kasum kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutusest 0 88 040
Muud äritulud 0 100
Ärikasum 241 935 372 126
Neto finantstulu 65 120
KASUM ENNE TULUMAKSU 242 000 372 246
Tulumaksukulu -167 749 -100 104
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 74 251 272 142

2022 IV kv vahearuanne EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

05.06.2023 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?