Statistikaamet: Märtsis kaubavahetuse kasv jätkus

StatistikaametKaupade eksport kasvas 2017. aasta märtsis võrreldes eelmise aasta märtsiga 15% ning import 12%, teatab Statistikaamet. Käesoleva aasta esimeses kvartalis kasvas eksport võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 12% ja import 17%.

2017. aasta märtsis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,2 miljardi euro väärtuses ning imporditi Eestisse 1,3 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 138 miljonit eurot (2016. aasta märtsis 153 miljonit eurot).

Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid märtsis Soome (16% Eesti koguekspordist), Rootsi (14%) ja Läti (8%). Eksport kasvas enim Hollandisse (30 miljonit eurot), Soome (28 miljonit eurot) ja USA-sse (16 miljonit eurot). Hollandisse ja USA-sse suurenes peamiselt  mineraalsete toodete ning Soome elektrienergia ja elektriseadmete väljavedu. Eksport kahanes enim Rootsi.

Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid ning mineraalseid tooteid. Enim kasvas mineraalsete toodete (62 miljonit eurot), puidu ja puittoodete (26 miljonit eurot), metalli ja metalltoodete (20 miljonit eurot) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (17 miljonit eurot) eksport. Vähenes elektriseadmete (21 miljonit eurot) väljavedu.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas märtsis 74% kogu ekspordist. Eesti päritolu kaupade väljavedu suurenes märtsis 17%, samas re-eksport kasvas 11% võrra. Eesti päritolu kaupade ekspordi kasvu mõjutas enim mineraalsete toodete (sh põlevkivikütteõli, elektrienergia), puidu ja puittoodete (sh okaspuidust saematerjal, puidugraanulid) ning metalli ja metalltoodete (sh metallkonstruktsioonid, metallijäätmed) väljaveo suurenemine.

2017. aasta märtsis imporditi kõige enam kaupu Soomest (14% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (12%), Rootsist (9%) ja Lätist (9%). Kõige rohkem kasvas import Rootsist (29 miljonit eurot), Venemaalt (25 miljonit eurot) ja Saksamaalt (22 miljonit eurot). Enim kahanes import Ungarist.

Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid, mehaanilisi masinaid ning transpordivahendeid. Enim kasvas keemiatööstuse tooraine ja toodete (sh lämmastikväetised) ja kahanes elektriseadmete sissevedu.

2017. aasta märtsis langes väliskaubanduse ekspordi mahuindeks 5% ja impordi mahuindeks kasvas võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 13%.

Käesoleva aasta I kvartalis eksporditi kaupu 3,1 miljardi euro väärtuses ja imporditi 3,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli I kvartalis 647 miljonit eurot (2016. aasta I kvartalis 448 miljonit eurot).

2017. aasta I kvartali ekspordi suurt kasvu võrreldes möödunud aasta sama perioodiga toetas mineraalsete toodete (136 miljonit eurot), puidu ja puittoodete (57 miljonit eurot) ning metalli ja metalltoodete (57 miljonit eurot) väljaveo suurenemine, mis omakorda kompenseerisid ka elektriseadmete suure ekspordi languse (68 miljonit eurot). Riikide võrdluses on enim suurenenud eksport Hollandisse, Soome, Saksamaale ja Hiina. Samas on eksport vähenenud enim Rootsi.

I kvartali impordi kasvu mõjutasid oluliselt transpordivahendite (291 miljonit eurot), mineraalsete toodete (92 miljonit eurot) ning keemiatööstuse tooraine ja toodete (51 miljonit eurot) sisseveo suurenemine. Oluliselt vähenes elektriseadmete (58 miljonit eurot) sissevedu. Riikide arvestuses kasvas I kvartalis import võrreldes 2016. I kvartaliga enim Soomest, Venemaalt ja Leedust. Import vähenes enim Ungarist.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2016–2017

Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2016 2017 muutus, % 2016 2017 muutus, % 2016 2017
I kvartal 2 776 3 113 12 3 224 3 760 17 -448 -647
Jaanuar 824 946 15 979 1 355 38 -155 -410
Veebruar 919 978 6 1 058 1 078 2 -140 -100
Märts 1 033 1 189 15 1 186 1 327 12 -153 -138

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, märts 2017

Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus,% Muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 189 100 15 KOKKU 1 327 100 12
EL 28 851 72 11 EL 28 1 081 81 9
Euroala 19 575 48 22 Euroala 19 766 58 9
EL välised riigid 338 28 26 EL välised riigid 246 19 26
1. Soome 188 16 17 1.Soome 179 14 -2
2. Rootsi 161 14 -20 2.Saksamaa 162 12 16
3. Läti 98 8 3 3.Rootsi 125 9 30
4. Venemaa 78 7 2 4.Läti 115 9 16
5. Saksamaa 75 6 24 5.Leedu 107 8 16
6. Leedu 73 6 13 6.Poola 97 7 4
7. Holland 54 5 7.Venemaa 84 6 43
8. Norra 51 4 40 8.Holland 75 6 10
9. USA 45 4 55 9.Hiina 59 4 9
10. Taani 41 3 16 10.Itaalia 33 3 0

Eksport ja import kaubajaotise järgi, märts 2017

Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus,% muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 189 100 15 1 327 100 12 -138
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 107 9 18 129 10 13 -22
Mineraalsed tooted (V) 122 10 107 8 22 15
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 68 6 28 135 10 25 -67
Kummi- ja plasttooted (VII) 37 3 3 75 6 15 -38
Puit ja puittooted (IX) 134 11 24 47 4 29 87
Paber ja pabertooted (X) 30 3 2 25 2 12 4
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 39 3 17 61 5 6 -22
Metall ja metalltooted (XV) 89 8 29 109 8 19 -20
Mehaanilised masinad (84) 97 8 1 152 11 0 -55
Elektriseadmed (85) 203 17 -10 201 15 -4 2
Transpordivahendid (XVII) 80 7 18 146 11 14 -66
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 36 3 12 32 2 14 3
Mitmesugused tööstustooted (XX) 108 9 11 38 3 18 71
Muu 39 3 9 69 5 33 -30

Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.04.2017, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.04.2017. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 12 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

11.10.2022 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine