Tallinn toetab väärtuslike hoonete restaureerimist

TallinnTänavu annab Tallinna linn restaureerimistoetusi 37-le miljööväärtusliku ja muinsuskaitse all oleva hoone omanikule kogusummas 245 000 eurot.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on restaureerimistoetuste eesmärgiks Tallinnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine. „Toetus innustab omanikke ajaloolisi originaaldetaile restaureerima ning aitab tasakaalustada muinsuskaitseseadusest ja miljööväärtuslikest hoonestusaladest tulenevaid piiranguid eraomandile,“ täpsustas Novikov. „Toetused on mõeldud Tallinnas asuvate kultuurimälestiste ning arhitektuuriliselt väärtuslike hoonete restaureerimiseks. Käesoleval aastal soovime restaureerimistoetusega aidata kaasa ka restauraatorite ja restaureerimisettevõtete sissetuleku säilitamisele. Tegemist on küllaltki spetsiifilise valdkonnaga, kus piisavate teadmistega töötajate hoidmine on oluline.“

Restaureerimistoetusi saavad taotleda juriidilised- ja eraisikud, mittetulundusühingud ja korteriühistud.

Huvi restaureerimistoetuste vastu on viimastel aastatel suurenenud. Käesoleval aastal esitati tähtajaks 2. märtsil kokku 80 taotlust tööde kogusummas veidi üle 2,2 miljoni euro. Tallinna Linnaplaneerimise Amet rahuldas 37 taotlust ja otsustas toetada kogusummas 245 000 eurot.

Eelmisel aastal esitati ametile kokku 63 taotlust töödele kogusummas 725 000 eurot. Toetusi eraldati 32 taotlejale kogusummas 216 000 eurot.

Merko Ehitus: Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Raplamaal

Merko3. aprillil 2020 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ja OÜ Kohila Maja vahel leping ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamiseks Kohila vallas Raplamaal.

Lepingu raames rajatakse Aespa alevikku ligikaudu 23 km torustikke ning ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni liitumisvõimalus ligikaudu 385 kinnistule. Piirkonda rajatakse ka üks vaakumkanalisatsiooni jaam.

Lepingu maksumus on ligikaudu 3,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2022. aasta märtsis.

Pro Kapital: Harju Maakohus algatas AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetluse

Pro Kapital31. märtsil 2020 esitas Tallinnas T1 Mall of Tallinn keskust omav ja haldav AS Tallinna Moekombinaat (TMK, AS Pro Kapital Grupp tütarettevõte) Harju Maakohtule avalduse saneerimismenetluse algatamiseks, et läbi saneerimismenetluse ületada ajutised makseraskused, mõistlikult ümber korraldada võlakoorem ja parandada TMK kasumlikkust. 3. aprilli 2020 määrusega algatas Harju Maakohus saneerimismenetluse. TMK kohustub 2. juunil 2020 esitama kohtule kinnitamiseks saneerimiskava, millega määratletakse rakendatavad saneerimisabinõud, muuhulgas saneerimise mõju võlausaldajatele.

Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub võlausaldajate hääletus ja lõpliku kava kinnitab kohus. Saneerimise algatamine ja menetlemine ei mõjuta mitte kuidagi keskuse ega selle üürnike ja koostööpartnerite tavapärast majandustegevust – see tähendab, et Eesti Vabariigi valitsuse poolt kaubanduskeskustele seatud piirangute lõppedes on T1 Mall of Tallinn avatud ning tegevus toimub nagu enne. Saneerimise eesmärgiks on tagada keskuse igapäevase tegevuse jätkamine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja koostööpartnerite õiguseid ja huve. Saneerimine hõlmab üksnes AS-i Tallinna Moekombinaat ega oma vahetut mõju AS-i Pro Kapital Grupp kontserni teistele ettevõtetele.

Saneerimisavalduse esitamise seisuga oli AS-il Tallinna Moekombinaat 71 võlausaldajat ning tähtaegselt tasumata kohustusi kokku 7 miljoni euro ulatuses. Peamiseks võlausaldajaks on rahvusvaheline rahastusplatvorm TSSP ning laenuagendiks Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l, kellega AS Tallinna Moekombinaat sõlmis 2016. aasta lõpus Peterburi tee 2 asuva kaubanduskeskuse ehituse finantseerimiseks laenulepingu kogusummas 65 miljonit eurot. Tegemist on viieaastase tähtajaga erilist tüüpi arenduslaenuga vahefinantseerimiseks, millel on tavapärasest rahavooga tagatud laenust oluliselt kõrgem intress ja kus laenu põhiosa tagastatakse tähtaja saabudes ühekorraga. Arenduslaenu oli plaanitud refinantseerida toimiva ja rahavoogusid tootva kaubanduskeskuse tingimustel. Laen on tagatud hüpoteegiga Peterburi tee 2 kinnistule summas 84,5 miljonit eurot. 31. märtsi seisuga oli laenu põhiosa ligi 75,4 miljonit eurot. Põhiosa on kasvanud laenuintressimaksete alguseni kapitaliseeritud laenuintresside võrra. Laenuintresside igakuiste maksete kohustus algas 2019. aasta septembris. Lisaks kõrgetele intressikuludele kaasnevad laenulepinguga ka mitterahalised kohustused ehk finantskovenandid. Seoses kaubanduskeskuse oluliselt aeglasema käivitumisega on AS Tallinna Moekombinaat tulud jäänud prognoosidele alla ning AS Tallinna Moekombinaat ei ole suutnud täita finantskovenante ega tasuda korrektselt intressimakseid. Samuti ei suudaks AS Tallinna Moekombinaat tagastada laenulepingu ülesütlemisel laenu põhiosa.

Tänase olukorra põhjusteks on:

 • Ehitusperiood pikenes ning sellega seonduvalt keskus avati planeeritust hiljem.
 • AS-i Tallinna Moekombinaat finantsprognoosid olid koostatud 2016. aastal, laenulepingu sõlmimise ajal, võttes arvesse selle hetke turu olukorda. Ehitusperioodi ajal toimunud muutused jaekaubandusturul avaldasid mõju mitmete brändide strateegiatele, muuhulgas muutes neid uute kaupluste avamise suhtes ettevaatlikumaks. Hetkeseisuga ei ole kõikidele kaubanduspindadele üürnikku veel leitud. Samuti on mõnede suurte üüripindade avamise viibimine avaldanud oma mõju keskuse toimimisele. Keskuse käivitamine on võtnud enam aega kui esialgu plaaniti, mistõttu ei ole prognoositud käibed ja tulemused realiseerunud.
 • Tulenevalt koroonaviiruse leviku tõkestamisest on Eestis kuulutatud välja eriolukord, mille tagajärjena on T1 Mall of Tallinn keskus olnud sunnitud ajutiselt oma uksed suures ulatuses sulgema (eriolukorra ajal on avatud üksnes keskuses tegutsev Selver, paar toidupoodi ja apteek).

Antud tingimustes ei suuda AS Tallinna Moekombinaat täita rahalisi ega mitterahalisi kohustusi võlausaldajate ees. AS Pro Kapital Grupp avaldas info TSSP laenulepingu rikkumiste kohta 28. veebruari 2020 börsiteates (vt tegevjuhi ülevaade). COVID-19 globaalse pandeemia olukorras ei ole senised konstruktiivsed läbirääkimised laenuandjaga tulemusi andnud ja TMK hinnangul on tekkinud oht, et laenuandja võib laenulepingu üles öelda ja nõuda kohest laenu tagastamist. Samuti ei ole teada, kui kaua kestab kehtestatud eriolukord ning milline saab olema selle mõju TMK tegevusele. Majandustegevuse jätkamiseks ning seeläbi T1 Mall of Tallinn rentnike, töötajate ning teiste seotud osapoolte huvide kaitsmiseks, esitas AS Tallinna Moekombinaat avalduse saneerimismenetluse algatamiseks. Edasiseks tegevuseks on koostada ja kinnitada saneerimiskava, sh tegevusplaan selle osas, kuidas keskuse tegevust tulemuslikust kasvatada, arvestades ka COVID-19 ajutise kriisi mõju tarbimiskäitumisele ja majandusele tervikuna.

AS-i Tallinna Moekombinaat 2019. aasta põhitegevus oli kasumlik – keskus teenis ärikasumit iga kuu. Kõrgete finantskulude ja mitterahalise kinnisvara väärtuse languse tõttu oli siiski 2019. aasta puhastulem negatiivne. TMK hinnangul võimaldaksid kaubanduskeskuse olemasolevad rahavood TMK kohustusi täita kui võlakohustuste tingimused oleksid mõistlikud (kui arvestada tavapärast tegevust enne eriolukorra väljakuulutamist). Kuna kaubanduskeskuse põhitegevus on juhtkonna hinnangul jätkusuutlik, astub TMK saneerimisavalduse esitamisega vajalikud sammud kaubanduskeskusega seotud erinevate huvirühmade kaitseks. T1 Mall of Tallinn näol on tegemist unikaalse ning esimese omanäolise kontseptsiooniga kogu Baltikumis, mis lisaks tavapärastele kaubandusvõimalustele avab külastajatele mitmekülgse meelelahutuse maailma. Lisaks avarale valgusküllasele sisearhitektuurile, kaubandusele ja kunstile on T1 Mall of Tallinnas Eesti mõistes unikaalne söögikohtade kogum – seda nii oma ulatuselt kui asetuselt. Enamus söögikohti asuvad neljandal korrusel, kõrgemal kaubandusmelust, võimalusega imetleda pealinna vaateid. Keskuses asuvad tipptasemel kino, regiooni suurim siseruumides asuv kogupere meelelahutuskeskus Super Skypark ning keskuse katusel vaateratas, mille sarnast mujal Euroopas ei leia. T1 Mall of Tallinnas on tänaseks ligi 180 rentnikku, kes annavad tööd enam kui tuhandele inimesele. Avamisest alates on keskust külastanud ligi 6 miljonit inimest.

Olukord AS-i Pro Kapital Grupp teistes tegevusvaldkondades

AS Pro Kapital Grupp tegutseb kolmes Balti pealinnas ja Bad Kreuznachis, Saksamaal.

 • Tallinnas arendame Kalaranna elukvartalit mere äärde jäävas kesklinna osas ja Kristiine City’t, mis asub südalinna serval. Käimasolevate projektide finantseerimine on tagatud ehituse kogumahus pangalaenudega, mille väljastamise eeldusteks vajalik kogus eelmüügi lepinguid on ostjatega sõlmitud. Eestis puudub täna valminud korterite laovaru. Uued korterid valmivad 2021. aastal ja hetkel toimub korterite eelmüük. Kalaranna elukvartali ja Kristiine City Ratsuri majade ehitus on käivitunud plaanipäraselt ja esialgu ei ole valmimistähtaegade edasi lükkumist ette näha.
 • Riias käimasolevaid ehitusi hetkel ei ole ja tegeleme Kliversala eluarenduse järgneva ehitusetapi ettevalmistustöödega. Jätkame kahe arenduse – Tallinase ja Brivibase tänavatel asuvate kinnistute – projekteerimistöödega. Müügis on korterid River Breeze Residence’is, mis on üks linna eksklusiivsemaid elumaju. Kuna hinnad on vastavuses luksusstandardi kõrge kvaliteediga, edenes selle projektiga seonduv müük aeglasemalt kui Tallinnas ka juba enne pandeemia algust. Vaatamata maailmas valitsevale majanduslikule olukorrale, on projekti vastu huvi ostjatel olemas. Tänaseks on selle arendusega seotud laenujääk 1,7 miljonit eurot.
 • Vilniuses valmisid 2019. aastal viis uut eluhoonet. Enam kui 70% korteritest on müüdud ja ostuhuvi on üles näidatud ka paari viimase nädala jooksul. Selle arendusega seotud laen on tänaseks täielikult tasutud.
 • Bad Kreuznachis on peatatud meie hotelli tegevus 23. märtsist 30. aprillini seoses kohalikult seatud piirangutega koroona viiruse leviku tõkestamiseks. Hotelli operaator soovib säilitada koostöö kõigi oma töötajatega ja minimeerib kulutusi kuni taasavamiseni.

Uute arenduste alustamist planeerides jälgib AS Pro Kapital Grupp tähelepanelikult nii Baltimaade kui kogu maailma majanduses toimuvaid muutuseid ning vajadusel lükkab edasi arendusplaane kuni olukorra stabiliseerumiseni. Ettevõtte töötajate, klientide ja koostööpartnerite tervise ja heaolu huvides töötab meie meeskond kodukontorites ning on endiselt kättesaadav meilide ja telefoni teel. Oleme üle vaatamas oma püsi- ja muutuvkulusid ja plaanime teha muudatusi seal, kus vajalik. 31. detsember 2019 seisuga oli AS-i Pro Kapital Grupp konsolideeritud raha jääk üle 10 miljoni euro ja veebruaris refinantseerisime edukalt tagatud võlakirjad, mille tarbeks emiteerisime uued, lunastustähtajaga 2024. aastal. Kuigi maailma majandus on hetkel COVID19 pandeemiast tugevalt mõjutatud, on AS-i Pro Kapital Grupp tegutsemismudel orienteeritud pikaajalisusele. Hindame oma riske jooksvalt ja meie eesmärk on minimeerida väliseid mõjusid selliselt, et AS Pro Kapital Grupp suudab saavutada oma eesmärke.

Pro Kapital: Harju County Court initiated reorganisation proceedings of AS Tallinna Moekombinaat

Pro KapitalOn 31 March 2020 the owner and operator of T1 Mall of Tallinn shopping centre, AS Tallinna Moekombinaat (TMK, a group subsidiary of AS Pro Kapital Grupp), submitted an application to Harju County Court for commencement of reorganisation proceedings with the purpose to overcome temporary liquidity issues, reasonably reorganise liabilities and increase profitability of TMK. On 3 April 2020 Harju County Court initiated reorganisation proceedings. On 2 June 2020 TMK has to submit to the Court a reorganisation plan on implementation of reorganisation measures, including impact of reorganisation to the creditors. The creditors will need to vote to accept the plan and the final decision on approval will be taken by the Court.

The initiation of reorganisation proceedings shall not influence in any way the day-to-day economic activities of the T1 Mall of Tallinn, its tenants and partners – it means that after the restrictions set by the Estonian government to the shopping centres are lifted, T1 Mall of Tallinn will be fully opened and shall continue its operations as before. The purpose of reorganisation proceedings is to ensure continuation of normal daily business by safeguarding the rights and interests of investors, employees, creditors and all cooperation partners. The reorganisation process involves only AS Tallinna Moekombinaat and has no direct influence to any other group company of AS Pro Kapital Grupp.

As at 31 March 2020, AS Tallinna Moekombinaat had 71 creditors with the total of ca 7 million euros past due debts. The main creditor is an international financing platform TSSP with Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l acting as this lender’s agent. At the end of 2016, AS Tallinna Moekombinaat signed a loan agreement to finance the construction works of the shopping centre, situated at Peterburi road 2, for the total amount of 65 million euros. It is a specific 5-year development loan facility for interim financing, with a higher interest rate than cash flow project loans and this loan is repayable as a bullet at the end of the term. There has been a plan to refinance the abovementioned development loan with a cash flow project loan when the shopping centre reaches a stable cash flow generating ability. The development loan is secured with a pledge on Peterburi road 2 land plot in the amount of 84,5 million euros. On 31 March 2020, the principal amount of the loan was ca 75,4 million euros. The principal amount has increased by interests, which have been accumulated until interest payment start date. Interest payment obligation started in September 2019. High interest rate aside, the loan agreement also includes financial covenants as non-monetary obligations. Due to significantly longer launch period of the shopping centre and the consequent lower income performance than expected, AS Tallinna Moekombinaat has not been able to meet the agreed financial covenants nor pay correctly the interest payments to the lender. Also, TMK would not be able to repay the principal amount in case the loan is accelerated.

Today’s situation has been brought about by the following:

 • The construction period overran and the centre was opened later than planned.
 • The financial prognosis of AS Tallinna Moekombinaat were made in 2016, at the moment of signing of the loan agreement considering the market as at that time. During the construction period, the changes in the retail market influenced the strategies of many brands, making them more cautious to open new shops. Today, the centre still has vacant premises. The opening of some larger spaces with significant delay has also influenced the operations. Start-up of the centre has taken more time than originally planned and the revenues and results have not reached expected ones.
 • In order to halt the spread of the corona virus, Estonia has declared an emergency situation in the country, as a result of which TMK has been forced to temporarily close down most of the T1 Mall of Tallinn centre (only Selver, a couple of food shops and the pharmacy are allowed to remain open).

Under these circumstances AS Tallinna Moekombinaat is not able to fulfil its monetary and non-monetary obligations before its creditors. AS Pro Kapital Grupp disclosed information regarding breaches of the TSSP agreement in its stock exchange notice of 28 February 2020 (please see the Chairman’s summary). Amidst the global pandemic situation of COVID-19, constructive negotiations with the lender have not yielded any results and there is a risk that the lender will terminate the loan agreement and accelerate the repayment of the loan. Also, there is no certainty how long the emergency situation will last and what will be its full impact on the operations of TMK. To ensure operations continue and that tenants, employees and other stakeholders of T1 Mall of Tallinn are protected, AS Tallinna Moekombinaat has submitted an application to commence its reorganisation proceedings. The next steps shall be to compile and approve a reorganisation plan, how to increase the operations of the centre to the maximum extent possible, given the temporary influence of the COVID-19 crisis on consumer behaviour and on the economy as a whole.

The operations of AS Tallinna Moekombinaat were profitable in 2019 – the centre generated operating profit each month. Due to high financing costs and the non-monetary decrease in the property value the net result at the end of 2019 was negative. TMK estimates to be able to fulfil its obligations, if the conditions of its debt would be reasonable (considering normal activities before emergency situation). As the management of the shopping centre considers its activities sustainable, the application for reorganisation is a necessary measure to protect its stakeholders. T1 Mall of Tallinn is a unique and first of its kind concept in the Baltics, which offers its visitors multifaceted entertainment next to a traditional shopping experience. In addition to the spacious and well-lit interior for shopping and art, T1 Mall of Tallinn also provides unique dining experiences in Estonia. Most of the restaurants and cafes are situated on the top floor above the shopping areas, offering views of the City. The centre has a state-of-the-art cinema, the largest inhouse family entertainment centre in the region Super Skypark and the Skywheel on the rooftop, which is one of its kind in all of Europe. Today, T1 Mall of Tallinn has ca 180 tenants, who together employ more than a thousand persons. Since the opening, close to 6 million people have visited the centre.

Update on other operations of AS Pro Kapital Grupp

AS Pro Kapital Grupp operates in the capitals of three Baltic states and in Bad Kreuznach in Germany.

 • In Tallinn we are currently developing sea-side residential area of Kalaranna Kvartal in the City center and also Kristiine City not far from the City centre. The bank financing of the ongoing developments has been secured and relevant presales agreements with the clients have been signed to guarantee the necessary proceeds to complete the works. There is currently no stock of completed apartments available for sale in Tallinn. New apartments will be ready in 2021 and presales are ongoing. Construction works of Kalaranna Kvartal and Ratsuri Houses in Kristiine City are ongoing according to the plan and we currently do not foresee any delays in completion timing.
 • In Riga there is currently no ongoing construction and preparations are being made to start the new stage of development in Kliversala Quarter and projecting is ongoing for the other two developments: in Tallinas and Brivibas streets. There is unsold inventory available in the River Breeze Residence, which is one of the high-end projects in the city. As the prices are in accordance with the luxury quality of the product, the sale of this project has been slower than in Tallinn, already before the start of the pandemic Though, there has been some interest towards the apartment sale in spite of the economic situation in the world. The remaining loan balance related to the unsold inventory in River Breeze Residence is 1,7 million euros.
 • In Vilnius construction of five new residential buildings was completed in 2019. More than 70% of the apartments have been sold and there have been customers interested in buying apartments even during last weeks. The development loan has been repaid in full.
 • In Bad Kreuznach our hotel operations were paused from 23 March until 30 April according to local restrictions set in relation to corona virus spread. The hotel operator expects to retain all the workforce and is meanwhile minimizing the costs to be ready to reopen in full after release from restrictions.

Considering the start of new residential developments, AS Pro Kapital Grupp will monitor the economic situation in all Baltic countries and in the world in general and if necessary, might postpone its development plans until the situation will stabilize. To secure health and wellbeing of our employees, clients and partners, the employees in our offices are working remotely, however being available by e-mails and on the phone. We are reviewing our fixed and variable costs and plan to make adjustments to spending where appropriate. AS Pro Kapital Grupp has reported the consolidated cash balance over 10 million euros on its accounts as at 31 December 2019 and has in February successfully refinanced secured bonds with the new ones, which are redeemable in 2024. Although the economies of the world have been severely hit by the current situation, the business model of AS Pro Kapital Grupp is having a long- term view. We are constantly reviewing our risks and we strive to minimize any external impact to enable AS Pro Kapital Grupp reach its targets.

Justiitsministeerium: Notariaalse kaugtõestamise võimalused laienevad oluliselt

JustiitsministeeriumHiljaaegu käivitunud notariaalse kaugtõestamise võimalused laienevad oluliselt. Edaspidi on võimalik tõestada ka näiteks kinnisvaratehinguid üle videosilla, oma kodust või kontorist lahkumata. Kuigi esialgu oli uut lahendust kavas katsetada järk-järgult, siis koroonaviiruse leviku piiramiseks ning samas oluliste riiklike teenuste tagamiseks, otsustas justiitsministeerium kiirendada kaugtõestuse rakendamist.

„Kaugtõestamise projekt on olnud edukas. Aprilli alguse seisuga ehk kahe kuu jooksul sellise võimaluse loomisest on tehtud kaugtõestamisega juba ligikaudu 100 ametitoimingut,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

„Arvestades notarite võimekust ja klientide vajadust enamate ametitoimingute järele, tahame anda notaritele võimaluse teha kõiki ametitoiminguid kaugtõestamise teel ning kaotada piirangud tehingute tegemisel väljaspool välisesindusi. Riigi funktsioneerimine peab olema tagatud ka praeguses eriolukorras, kus on samamoodi tarvis teha tehinguid ja neid notariaalselt tõestada. Muudatus seda võimaldabki,“ rõhutas Aeg.

Kaugtõestamisega toimingut võib taotleda kõigilt notaritelt – selleks ei pea pöörduma tingimata samas piirkonnas tegutseva notari poole.

Notarite koja esimehe Merle Saar-Johansoni sõnul oli algselt kavas kaugtõestamist testida pilootprojekti korras. ”Tahtsime laiendada kaugtõestuse teel tehtavate teenuste ringi järk-järgult, kuid eriolukorrast tulenevalt ning nii klientide kui notarite tervise huvides on teenustevaliku plaanitust kiirem laiendamine vajalik,” ütles Saar-Johanson.

Kaugtõestamise teel tehtav ametitoiming on nagu tavapärane notaribüroos tehtud toiming. Ainus erinevus on selles, et notar ja osaleja ei viibi samas ruumis, suhtlus toimub üle videosilla ja dokumendid allkirjastatakse digitaalselt.

„Oluline on märkida, et tegemist on võimaluse, mitte kohustusega,“ selgitas Aeg. „Notar ega ametitoimingus osaleja ei saa kohustada kedagi teist tegema toimingut kaugtõestamise teel. Igaühel on õigus nõuda kohtumist notaribüroos.“

Süsteem võimaldab vähimagi kahtluse või tehnilise tõrke korral tehingu viivitamatult katkestada. “Kui näiteks  kehva interneti tõttu on videoühendus katkendlik või pole selle kvaliteet piisav inimese isiku ja tema tahte veenvaks tuvastamiseks, siis loomulikult tuleb tehing katkestada. Lisaks võib notar katkestada tehingu tegemise, kui ta saab toimingu tegemise käigus aru, et inimene pole piisava arvutioskusega, et kõik vajalikud toimingud, alustades videosilla loomisest kuni digitaalallkirjastamiseni, lõpule viia,” selgitas Saar-Johnason. “Notar keeldub tehingust kui ta kahtlustab, et lepingupoole heausksust kuritarvitatakse või survestatakse teda tehingut tegema vastu tahtmist. See põhimõte kehtib nii büroos kui kaugtõestamisel,” rõhutas notarite koja esimees.

Kaugtõestamise teel ei ole võimalik abielusid sõlmida ja lahutada ning teha abielu- ja abielulahutuse kandeid.

Seni on kaugtõestamine olnud võimalik Eesti välisesindustes Brüsselis, Stockholmis ja Riias ning teenus on käivitamisel Helsingis. Samuti sai sel viisil teha vaid toiminguid vaid osaühingu osadega, volikirju, esitada abiellumis- ja lahutamisavaldusi ning pärimisavaldusi. Võimalik oli ka asjaõiguste ja kommertspandi kustutamine ning loovutamine.

Kuidas teha notariaalset toimingut kaugtõestuse teel?

1. Eelnevalt tuleb notariga kas notar.ee iseteeninduse kaudu või otse kokku leppida kaugõestuse tehtav toiming ja selle tegemise aeg.
2. Kaugtõestusega toimingu tegemiseks eeldab  kliendilt veebikaamera ja mikrofoniga varustatud arvuti, ID-kaardi koos kaardilugejaga või mobiil-ID olemasolu ja kasutamist digiallkirjastamiseks.
3. Kaugtõestus toimib ainult Google Chrome veebibrauseris ning internetiühenduse kiirus peab võimaldama videokõnet.
4. Toimingu tegemiseks tuleb notar.ee lehel logida iseteenindusse.

Värsked kinnisvarauudised

Värsked kinnisvarauudisedAdaur.ee on portaal, kus ilmub kõige rohkem kinnisvarauudiseid päevas.

Kajastamist leiavad nii turuanalüüsid kui muud aktuaalsed teemad. Sõna saavad juristid, maaklerid, analüütikud, arendajad, hindajad…

Kui soovid uudiste kokkuvõtet oma meilile, pane meiliaadress kirja ja saadame Sulle värsked kinnisvarauudised iga päev meilile.


 

Uus Maa: Linnainimesed on maale kolimise taas päevakorda võtnud

Uus MaaInimeste huvi maamajade vastu on kasvanud. Veel enam, kui Tallinnas on korterite ja eramute vaatamas käimise aktiivsus langenud, siis pealinna ümbruses on see kõrge.

Päringuid tuleb pidevalt ning huvi tuntakse nii talude, kinnistute, suvilate kui ka väikelinnade ja alevike korterite vastu. Maal on rahulikum, inimesi vähem ning seda tajuvad kohalikud ja pealinnast pärit huvilised.

Just tallinlaste huvi maale kolimise vastu on kasvanud ning eriti ahvatlev on omada talu, linnalähedast maamaja või aastaringseks kasutamiseks sobivat suvekodu, kuhu saaks pageda viiruse eest, säilitades või taasluues kontakti loodusega. Unistatakse, et oleks oma aed, kus tegevust leida ning käed mullaseks teha.

Teisalt on inimesed, kes istuvad perekonniti koos oma linnakorteris, hakanud enam mõtlema ka elukorralduse ja -stiili peale ning paljudele näib, et olenemata praegusest kriisisituatsioonist on ka tulevikus nende elu kusagil linnalähedases piirkonnas jätkusuutlikum.

On tõenäoline, et selle kevade trendiks saab linnalähedane maja, suvila või talu. Võidavad need müüjad, kes võtavad kuulda spetsialistide nõu ning panevad on kinnisvara müüki täpse turuhinnaga.

08/04/2020 toimub veebikoolitus “Kinnisvaraõiguse ABC”

Evi HindpereVeebikoolitus “Kinnisvaraõiguse ABC” toimub Kinnisvarakoolis 08/04/2020. Lektor on Raid & Ko OÜ jurist Evi Hindpere.

Koolitus on suunatud:

 • Kõigile inimestele, kes soovivad saada rohkem infot kinnisvaraga seotud õigusaktidest;
 • kõigile, kellel on  soov oma tulevik siduda kinnisvara valdkonnaga;
 • kõigile kinnisvaramaakleritele, kes tunnevad, et oleks vaja värskendada oma teadmisi kinnisvaraõigusest või keda ootab ees kutseeksam;
 • kõigile spetsialistidele  ja ametnikele, kelle igapäevatöö hõlmab kinnisvara valdkonda;
 • kõigile investorid, kes peavad vajalikuks tunda oma investeerimisvaldkonna õigusakte.

Koolitus „Kinnisvaraõiguse ABC“ annab Sulle:

 • Põhjaliku ülevaate tsiviilseadistiku üldosa seadusest;
 • läbilõike perekonnaseadusest;
 • kokkuvõtte pärimisseadusest;
 • teadmised asjaõigusseadusest;
 • ülevaate võlaõigusseadusest;
 • oskuse koostada üürilepingut;
 • infot ehitusõigusest.

Koolitus “Kinnisvaraõiguse ABC” toimub 08/04/2020 kell 10.00-13.15 Tallinna kesklinnas.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

1Partner: Esimese korruse kaubanduspindade nõudlus on oluliselt kasvanud

1Partner1Partner Kommertskinnisvara juhi Kirill Viguli sõnul otsivad paljud kaubanduskeskustesse lõksu jäänud jaeettevõtjad eraldiseisvates hoonetes esimese korruse kaubanduspindasid, et äri uuesti lahti teha.

Kirill Viguli kinnitusel on ärikinnisvara turul küll väga palju ebaselgust ning toimuvad lauaalused läbirääkimised, kuid esimene šokk hakkab üle minema. “Kuna suurem osa jaekaubandusest oli koondunud kaubanduskeskustesse, siis nende sulgemise järel otsivad aktiivsemad ettevõtjad lahendusi ning üritavad ärid uuesti käima panna,” ütles Vigul.

“Hüppeliselt on kasvanud nõudlus eraldiseisva hoone esimesel korrusel asuvate äripindade järgi, mida riiklikult pole suletud. Kindlasti peab
pinna juures olema parkimine, sest inimesed praegu jala suurt ringi ei liigu. Kasuks tulevad ka privaatne sissepääs, hea nähtavus ning vitriinaknad,” rääkis Vigul.

“Ettevõtjad üritavad praegu äriga kiirelt jätkata ning otsustavad peale kriisi, mida uue pinnaga edasi teha. Turul on võim üürniku ja ostja käes ning tingimused on läbiräägitavad,” lisas Vigul.

“Samas mitte kõik ärid ei ole raskustes. Näiteks maakohtade väikestel toidupoodidel läheb tavapärasest paremini. Samuti teevad korralikku
käivet ka muud esmatarbekaupade pakkujad,” ütles 1Partner Kommertskinnisvara juht.

“Ka päris paljud restoranid on oma kaasatellimise käima saanud, sest inimesed ei oska või pole harjunud iga päev ise kolm-neli toidukorda valmistama,” lisas Vigul.

“Kinnisvaramaakleri ABC” on abimeheks maaklerikarjääriga alustamisel

Kinnisvaramaakleri ABC. Praktilised soovitused ja nõuanded kinnisvaramaaklerileKäsiraamat „Kinnisvaramaakleri ABC. Praktilised soovitused ja nõuanded kinnisvaramaaklerile“ annab praktilisi soovitusi ja nõuandeid  maakleriametis alustamisega, kuni maakleri ja maakleribüroo suheteni ning tehingute tegemiseni.

„Ma puutun kinnisvaramaaklerite, nende murede ja rõõmudega kokku igapäevaselt,“ ütleb käsiraamatu autor Evi Hindpere. „Pikk kogemus maakleribüroo juristi ja koolitajana annab hea baasi kirjutada just sellest, kus maaklerite king kõige rohkem pigistab. Siiani ei olnud ühte head kohta, kus selle kinnisvaramaakleri ameti kohta terviklikku infot otsida. Nüüdseks on vajalik teadmine kaante vahele jõudnud,“ lisas Hindpere.

Käsiraamat keskendub praktilistele soovitustele ja nõuannetele, mis pakuvad mõtlemisainet kõikidele, kel on huvi maakleriameti vastu. Vaid täiuslik teadmine töö terviklikust protsessist annab võimaluse osutada kvaliteetset teenust.

Samuti pakub käsiraamat mõtlemisainet juba tegutsevatele maakleritele, kuidas senine töö efektiivsemaks muuta.

Käsiraamatu „Kinnisvaramaakleri ABC“ autor Evi hindpere on ka käsiraamatute „Kinnisvaraõiguse ABC“, “Pärimine” ja “Perekonnaõigus ja varasuhted” autor ning „Korter üürile – närvesööv hobi või rikkuse allikas?“ kaasautor.

Soodsaim võimalus kinnisvarakäsiraamatute soetamiseks on Kinnisvarakooli raamatupood https://www.kinnisvarakool.ee/raamatud/. Samuti on käsiraamat võimalik leida suuremate raamatupoodide müügilettidelt ja internetipoodidest.

Lisad

Kinnisvara24: Kuidas raskel ajal kinnisvara müüa?

Oleme sattunud olukorda, kus keegi meist ei ole varem olnud. Me ei tea, millised ajad on ees ja mida teeb turg. Ilmselt on aga kõigil abi nippidest, mida raskel ajal kinnisvara müügis kasutada.

Pane kirja kõik objekti positiivsed omadused

Mõtle, miks peaks keegi selle maja või korteri vastu huvi tundma, ja kirjuta lähtuvalt sellest löögivõimeline müügikuulutus. Too välja objekti positiivsed omadused, olgu selleks suurepärane asukoht, kvaliteetsed materjalid, hea planeering või mõistlik hind.

Oleme kogu aeg rõhutanud hea müügiteksti vajalikkust, aga nüüd on see olulisem kui kunagi varem. Guugelda parimaid müügitekste ja kui tunned, et endal jääb oskustest puudu või sul ei tule vaimu peale, palu appi keegi, kellel kirjutamine hästi välja tuleb.

Suurepärased pildid. Või kõige paremad tegelikult

Kui müügis on palju objekte, on väga tähtis silma torgata. Tee nii head pildid, kui su vahendid lubavad, ja pilte olgu pigem rohkem kui vähem. Eriti oluline on esimene pilt. Vali seda hoolega.

Eriti heade piltidega kuulutusi jagame ka meie oma Facebooki seinal ja Instagramis. Tasub pingutada, eks ole!

Realistlik hind

Realistlik hind on tähtsam kui kunagi varem. Kui varem sai väikest õhku ja allahindlusruumi lubada, siis rasketel aegadel ei ole see paraku enam võimalik. Kui tahad mõistliku aja jooksul korteri või maja ära müüa, pead hinna sättima pigem pessimistlikult kui optimistlikult.

Pange koos omanikuga objektile veidi väiksem hind kui keskmine pakkumine. See tõmbab tähelepanu ja samas ei ole vahe väga suur.

Turunda, turunda, turunda!

Raskel ajal ei müü üksi asi end ise. Selleks on vaja vaeva näha ja müügil olevat objekti korralikult turundada.

Tee tööd Facebooki gruppidega. Jaga kuulutust mitmes grupis ning lisa link ka kommentaaridesse, kui keegi peaks sellist pinda otsima. Nii jõuab sinu kuulutus just õigete inimesteni.

Lingi jagamisel kasuta alati Kinnisvara24 linki. Seda sellepärast, et kui kasutaja on kord meie lingil klikanud, kuvatakse talle sama kuulutust eri saitidel ja sotsiaalmeedias korduvalt. Nii näeb klient, kelle maja või korterit sa müüd, et sa teed väga head promotööd, ning teiseks – huviline ei unusta nähtud kuulutust ja tuleb oma potentsiaalset uut kodu suurema tõenäosusega vaatama.

Vaata, kas välisuks on tip-top

Kui majale või korterile on tekkinud ostuhuviline, näeb ta vaatama tulles esimese asjana muidugi välisust. Kui see vajab väikest kõpitsemist või kasvõi lingi vahetust, tasub see töö ette võtta. Esmamulje häälestab inimest ja tekitab teatava hoiaku, tahame me seda või mitte.

Sama kehtib ka muude väiksemate parandustööde puhul: kui väikse kuluga saab hakkama, siis lase omanikul see ära teha. Kui ostja mõistab, et ta peab kohe sisse kolides asuma seda või teist parandama, valib ta ilmselt teise koha, kus pole vaja midagi sellist teha.

Kasuta objekti valmis sättemisel professionaali abi

Inimesed, kes müügis olevat maja või korterit vaatama tulevad, otsivad endale suure tõenäosusega kodu. Ning selleks, et see teiste hulgast silma paistaks, peab see olema hubane ja õdus.

Üks soovitus on kasutada maja või korteri vaatamisvalmis seadmisel professionaali abi. Kui sa seda teha ei taha, siis lase toad nii tühjaks teha, et huvilisel on võimalik ette kujutada, millised need tema mööbli ja sisekujundusideedega välja näeksid. Igasugused fotod, nipsasjad, ajakirjad jms oleks mõistlik selleks ajaks kokku pakkida.

Pealegi, kui toad on pudi-padist tühjaks tehtud, paistavad need ühtlasi suuremad välja.

Hea lõhn on olulisem kui sa arvad

Hea lõhn, mis uksel vastu tuleb, on esmamulje tekkimisel ülioluline. Kui praegu pole aroomid kiita, siis küpseta saiakesi ja tee kohvi või põleta tubades natuke mahedat viirukit. Nii on mõnus lõhn garanteeritud.

Kui ostjaid ei leidu, tee paus

Kui sa 90 päeva jooksul oma objektile ostjaid ei leia, tee väike paus ja võta korraks kuulutus maha. Kui kuulutus on vana, siis tundub, et sellel korteril või majal peab kindlasti midagi viga olema, et see pole ostjat leidnud.

Tee võimalusel uued pildid ja pane maja või korter umbes kuu pärast uuesti müüki. Vahepeal võid hoolega hinnamonitooringut teha, et uuel kuulutusel hinda võimalikult täpselt sihtida.

Ole valmis läbi rääkima

Sa ei tea, mida hinnad võivad paari-kolme kuu pärast teha. Sellepärast ütle omanikele, et nad ei laseks head võimalust käest ja võtaksid ehk pisut väiksema pakkumise ka vastu.

https://blog.kinnisvara24.delfi.ee/kuidas-raskel-ajal-kinnisvara-muua/

1Partner: Kinnisvaratehingute arv kukkus pea veerandi, kuid hinnad püsivad

1PartnerMärtsis müüdi Tallinnas 662 korterit, mis on 21 protsenti vähem kui veebruaris, samas püsis ruutmeetri hind 2073 euroga endisel tasemel, analüüsib Baltimaade suurim kinnisvarafirma 1Partner Maa-ameti tehinguinfot.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul tehakse varem lepitud tehingud ära, kuid uusi on tuntavalt vähem. “Kinnisvarakuulutusi vaadatakse praegu märksa rohkem kui kuu tagasi, kuid inimesed on äraootaval seisukohal. Aprillis langeb tehingute arv tõenäoliselt veel,” ütles Vahter.

“Hinnad esialgu püsivad, sest turuosalised võtsid eelmisest kriisist õppust ja on rahaasjades konservatiivsemat joont hoidnud. Ka aa taesimene kvartal oli tugev ning see aitab paljudel nina veepeal hoida. Kui kriis aga jääb pikalt kestma, siis on kõik võimalik,” lisas Vahter.

“Kinnisvarasektor hingab muu majandusega samas rütmis. Need, kel hea palk või korralik rahatagavara, on praegu küllalt heal  positsioonil.Sama käib ka kinnisvaraarendajate kohta – suurtel ja hästi kapitaliseeritud ettevõtetel on piisavalt vahendeid ja müügiga pole kiiret. Nõrgema finantstervisega arendajaid ohustab viirus samamoodi nagu riskirühma kuuluvaid inimesi,” ütles Vahter.

Märtsis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 861 ostu-müügitehingut, mis on ligi 25 protsenti vähem kui veebruaris. Viimati oli sarnase tehingute arvuga kuu 2014. aastal. Pealinna kinnisvaratehingute koguväärtus langes kuuga 37 protsenti 97 miljoni euroni.

Märtsis müüdi Tallinnas 662 korterit, mis on 21 protsenti vähem kui veebruaris. Korterite keskmine ruutmeetrihind oli märtsis 2073 eurot, mis on 0,1 protsenti vähem kui veebruaris. Pealinna odavaim korter müüdi 1000 ning kalleim 890 000 euro eest.

Märtsis müüdi pealinnas 19 hoonestatud elamumaa kinnistut, mis on 12 võrra vähem kui varasemal kuul. Soodsaim eramu müüd 20 000 ning kalleim 725 000 euro eest.

Märtsis müüdi kolm elamumaa krunti, mis on veebruariga võrreldes 17 võrra vähem.

Arco Vara: Kinnisvara koroonapäeviku II kanne: 01. aprill 2020

Arco VaraEilse kuupäevaga lõppes märtsikuu ning saab tagantjärele juba esialgset kinnisvaraturu statistikat analüüsida. Arvestades, et seadusandlusest tulenevalt on notaritel õigus tehtud tehingute andmeid edastada kuni käesoleva kuu kümnenda kuupäevani, võib mõningal määral lähinädalatel veel siiski tehingute arv suureneda kui ka hinnatase marginaalselt muutuda.

Märtsikuu jooksul tehti Tallinna korteriturul 662 ostu-müügitehingut, mida oli 21% vähem kui veebruaris ning 20% vähem kui 2019. aasta märtsis. Tehtud tehingute lõikes kujunes mediaankeskmiseks hinnatasemeks 1991 €/m2, mida oli 2,6% vähem kui veebruaris, kuid koguni 10% enam kui veel aasta tagasi samal perioodil. Seda, kas 2,6%-line mediaanhinna langus indikeeris juba ka tegelikku tehinguhindade langust, ei saa veel siiski otseselt kinnitada. Kui vaatame keskmise korteritehingu hinda, milleks kujunes märtsis 117 800 eurot, oli seda siiski 2,1% võrra enam kui veel veebruaris.

Kuna me ei tea veel, millises mahus müüdi märtsi vältel täiesti uusi kortereid ja millises mahus järelturukortereid, võis mõningane mediaanhinna langus aset leida pelgalt tehtud tehingute struktuuris aset leidnud muutuste tõttu. Arvestades, et järelturul langeb hetkel tehingute arv oluliselt ulatuslikumalt kui uute korterite puhul, püsib ka veel aprillis hinnatase tõenäoliselt suhteliselt sarnasel tasemel nagu veel aasta esimestel kuudel. Viimast just seetõttu, et uute korterite osas on võlaõiguslikud lepingud korteri ostmiseks sõlmitud suures osas juba 2019. aastal, kuid järelturul tehakse ostu-müügitehingu jaoks kokkuleppeid keskmiselt ainuüksi nädal varem. Kuna turuaktiivsus püsis märtsi vältel isegi oodatust veidi kõrgemal tasemel, moodustas tehtud tehingutest uute korterite müük tõenäoliselt arvestatava osa, mida kinnitab ka aritmeetilise keskmise hinna püsimine võrreldes veebruariga täpselt samal tasemel (2073 €/m2).

Kinnisvaraturul on ostu-müügitehingute turg üsna madala efektiivsusega, mistõttu ei olegi olnud hetkel laiapõhjaline hinnalangus koheselt oodatav. Kinnisvaraturul võtab hinnalanguse kujunemine ja sellest taastumine mõnevõrra kauem aega kui näiteks finantsturgudel. Kui võtame olukorra illustreerimiseks näiteks OMX Tallinna börsiindeksi ja kõrvutame seda Tallinna korterituru mediaanhinnaga, avaneb 2008. aasta majanduskriisi taustal pilt, kus kinnisvaraturul tehti hinnatasemete põhi kaks kvartalit hiljem kui börsil, mida võiks huvipärast justkui ühe indikaatorina jälgida ka käesoleva kriisi vältel.

Vaadates pakkumiste arvu ja pakkumishindade muutusi Tallinnas märtsikuu vältel, siis avaneb pilt, mis kirjeldab pakkumiste arvu kasvu korteriturul keskmiselt 1,8% juures ja keskmise pakkumishinna muutust +0,4% tasemel. Teisisõnu, vähemalt ostu-müügitehingute turul ei saa me veel märtsi näitel rääkida ei märgatavast pakkumiste arvu kasvust või ka pakkumishindade langusest. Jah, saab juba välja tuua mõningaid uusarenduste projekte, kus pakkumishindu langetati juba märtsi eelviimasel nädalal maksimaalselt 15% võrra, kuid seal tekib ka omakorda küsimus, et kas need korterid enne pakkumishindade langetamist oleksid üldse kunagi sellisel hinnatasemel ostjaid leidnud ka koroonaviiruse pandeemia esilekerkimiseta. Keskmise pakkumishinna kasvu võis märtsi vältel täheldada tõenäoliselt asjaolu tõttu, et pakkumisse lisati veelgi enam uusi kortereid, mille ruutmeetrihind on varasemast napilt kõrgem, mis on ka olnud viimaste aastate hinnakasvu peamiseks põhjuseks. Tartus võisime seevastu märtsis täheldada küll pakkumishindade langust, aga selle taustal vähenes ka pakkumiste arv, mis pigem viitab veel uute korterite edukale müügile ja nende pakkumisest väljalangemisele.

Arvestades, et Tallinnas uute korterite müük väheneb, uute korterite ehitamine väheneb, uute korterite olemasolev laojääk väheneb ning üldine nõudlus elamispindade järele väheneb, võib juba varasemalt sõlmitud uute korterite võlaõiguslike lepingute vähenemise taustal peatselt ka statistiline hinnalangus kiireneda. Korterituru hinnataseme juures on siiski alati oluline jälgida seda, mida teevad uued ja vanad korterid eraldiseisvalt, keskmist korterit kui sellist sisuliselt tegelikkuses turul ei eksisteeri, s.t keskmine korter on viimaste aastate taustal olnud ~ 30% täiesti uus ja ~ 70% ehituslikult vanem. Kui uute korterite turu osas kiire vahelepõige teha, siis mind isiklikult huvitab peatselt, kuidas ehitussektor ilma ukrainlasteta ja valgevenelasteta piiride suletuse tõttu toime tuleb.

Turul laiapõhjaliselt aset leidva hinnalanguse tekkimiseks peaks varuma veel natukene aega. Eriolukorra kestmise vältel ostu-müügitehingute turul tõenäoliselt kardinaalseid muutusi aset ei leia, sest nii müüjad kui ka ostjad istuvad kodus ning turg sisuliselt ei toimi. Suur hulk maaklereid kui ka iseseisvalt müüjaid täna isegi ei näita klientidele kortereid, isegi kui nad seda sooviksid. Kui eriolukord lõppeb ja turg taas enamvähem normaalselt toimima saab hakata, hakkame alles nägema pakkumise kuhjumist ja selle negatiivset mõju hinnatasemele, kuna likviidsus asub kasvava tööpuuduse ja halveneva tarbijate kindlustunde tõttu võrreldes varasemaga kukkuma. Olukorras, kus pakkumine pole isegi veel suurenema asunud ning pakkumishindu mõnede varade puhul juba langetatakse, saame rääkida pigem kahest tegurist.

Esiteks, kinnisvaramaaklerid üritavad kliente nõustada, et pakkumishinnas alla tulla ja müüki kiirendada, sest kliendi sooviks on enamasti ikkagi oma vara võimalikult kiiresti müüa ning tänases turusituatsioonis on selleks ainukeseks viisiks hinnalangetus. Teiseks, suur hulk kinnisvaraomanikke hoiab meediast uudiseid lugedes kahe käega peast kinni ja langetab pakkumishinda ilma ühegi muu põhjuseta, s.t ta ei tee seda mitte niivõrd pakkumise ja nõudluse muutuste tõttu vaid puhtalt hirmust. Hirm on ka täna see, mis turgu selgelt domineerib, iseasi on aga sealjuures, et kui suur hulk ostjatest ja müüjatest sellega peatselt kaasa läheb. Kui mõni suurem arendaja peaks pakkumishindu varsti langetama, võib see olla juba piisav päästik, mis vallandab kogu kinnisvaraturul laiapõhjalise pakkumishindade languse. Kriis on aga alles alanud ning suuremad muutused kinnisvaraturul alles ootavad ees.

Oluliselt efektiivsem on aga üüri- ja ennekõike lühiajaline üüriturg, kust käesoleva kinnisvaraturu langusfaas on alguse saanud. Ainuüksi viimase seitsme päevaga on Tallinna üüriturule lisandunud 15% võrra enam pakkumisi, millest tõenäoliselt suurem osa pärineb endiste lühiajalise majutuse üürikorterite arvelt. Arvestades senist investeerimisbuumi ja üürikorterite aktiivset soetamist, on mainimist väärt, et aastaga on üürikorterite pakkumine Tallinnas suurenenud pea 50% võrra. Tartu linnas on aastane muutus olnud veelgi suurem, kus pakkumine on kasvanud 75%. Arvestades, et perioodil 03.2007 – 06.2009 suurenes Tartus üürikorterite pakkumine 900% (jah, lugesid õigesti, üheksa kahe nulliga) ning Tallinnas perioodil 04.2007 – 04.2009 575%, peaks veel täna olema ruumi kasvada küll ja veel, sest kümnenditaguse kriisi korral polnud ei üürikinnisvarasse investeerimine niivõrd laialdane kui täna ega sisuliselt eksisteerinud ka lühiajalise majutuse turgu.

Suur osa lühiajalise majutuse korteritest hakkab peatselt olema nii müügi- kui ka üürikuulutusena samaaegselt, tõstes omakorda ka müügipakkumiste arvu. Õnneks või kahjuks omab väärtpabereid Eesti elanikkonnast väljaspool pensionifonde ainuüksi ligikaudu 4% elanikkonnast, mistõttu ei pea paljud oma üürikinnisvara müüki hindade langedes mõistlikuks, sest selle rahaga pole midagi targemat nagunii peale hakata, isegi kui väärtpaberite turul on toimumas kriisiaegne soodusmüük. Lühiajalise majutuse korterid on pikaajalise üüri turul täna aga selgelt eelisseisus, sest suurel hulgal sellistel korteritel on väga heas seisukorras siseviimistlus ning üldine klienditeeninduse tase on kordades parem kui pikaajalisel üüriturul, mistõttu endiste lühiajaliste üürikorterite pidajad peaksid käesoleva perioodi kergemini üle elama kui näiteks tüüpilised Lasnamäe üürileandjad, kes iga kuu 5nda kuupäeva varahommikul ukse taha koputama tulevad, et üür sularahas saada.

Meediast on juba mitmeid kordi läbi käinud, kuidas käesolev meditsiiniline kriis asub kinnisvaraturu trende jäädavalt muutma just vastulinnastumise trendi esilekerkimisega. Vastulinnastumine iseenesest tähendab seda, et näiteks Tallinnast hakatakse mingil põhjusel, milleks hetkel oleks koroonaviirus, kolima hajaasustusega piirkondadesse elama. Jah, ajutiselt see leiab aset, kuid mitte viirusesse nakatumise kartuses, vaid seetõttu, et tööpuudus teeb hüppelise kasvu ja väga paljudel pole enam kusagil mujal elada kui vanemate või vanavanemate juures maal või mõnes väikelinnas, kust suur hulk Tallinna nooremapoolseid elanikke on esialgselt tulnud. Ei saa populaarseks ka maakodud või suvilad, vastupidi, kuna leibkondade sissetulekud vähenevad suureneva tööpuuduse ja väheneva palga tõttu, peab üsna suur hulk inimesi oma teise kinnisvara müüma, et eelolevatel kvartalitel või aastatel majanduslikult ellu jääda. Tööturg asub kriisist taastuma kõige esimesena Tallinnas ja Harjumaal, mistõttu väikelinnadest ja maapiirkondadest väljaränne hakkab aasta II pooles ja 2021. aastal taas tõenäoliselt hoogustuma, mis viib ääremaastumise taaskordse võimendumiseni. Ida-Virumaal langeb lähitulevikus korterituru mediaanhind alla 2009. aasta taseme, sest piirkondlike suhteliselt monofunktsionaalsete keskuste ellujäämine olukorras, kus põlevkivitööstus tervikuna peab konkureerima ligi 20-dollarilise toornafta barrelihinnaga, ei tõota Ida-Virumaale just kuigi positiivset tulevikku.

Aprill toob ennekõike turuaktiivsuse tugeva languse. Kui vaadata välisriike ja neis paiknevaid linnu, kus koroonaviiruse epideemia laine on Eestist mõnevõrra eespool, on korteriturgudel tehingute arv langenud eriolukorra keskele jäävatel perioodidel keskmiselt kuni 70% võrra. Tallinnas ja Tartus jääb korterituru tehingute arvu hoidma uute korterite turg, mis ei ole aga otseselt seotud aprillis või märtsis sõlmitud ostu-müügitehingu kokkulepetega. Järelturuaktiivsus püsib aprillis seega tunduvalt madalam kui veel varasematel kuudel, mis tuleb eriti selgelt esile tõenäoliselt just Eesti piirkondlikes keskustes, kus uute korterite turg puudub. Kuna aga koroonaviiruse levik on väljaspool Harju-, Tartu- ja Saare maakonda olnud seni suhteliselt tagasihoidlik, võib aga nii mõneski väikelinnas olla kinnisvaraturul hetkel optimism veel tunduvalt suurem kui näiteks pealinnas või Kuressaares, sest inimesed ei pruugi ennast tunda kuigi mõjutatuna.

Kinnisvara koroonapäevik on Arco Vara kinnisvaraanalüütiku ja kutselise hindaja Mihkel Eliste jooksev ülevaade turu hetkeseisust. Analüüs ilmub nii kirjalikus kui ka video vormis kord nädalas Arco Vara blogis ning sotsiaalmeedias.

Nordecon: COVID-19 viiruse levikuga seotud piirangute mõju Nordecon AS dividendide ja aktsiakapitali vähendamise otsustele

NordeconNordecon AS on 06.02.2020. a börsiteates muuhulgas avalikustanud juhatuse ettepaneku dividendideks 2019. a majandusaasta eest ja tuumikaktsionäri kavatsuse aktsiakapitali vähendamiseks 2020. aastal.

Arvestades COVID-19 viiruse kiire leviku piiramiseks Eestis kehtestatud eriolukorda, millel on lähitulevikus eeldatav negatiivne mõju ka ehitussektorile, teeb juhatus kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku 2020. a korralisele aktsionäride üldkoosolekule dividendide maksmise ettepanekut mitte esitada. Samuti on nõukogu informeerinud juhatust kavatsusest aktsiakapitali vähendamise makse ettepanekut aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorda mitte lülitada.

Kuivõrd praeguse riikliku eriolukorra ja sellega kaasnev tegelik mõju  Eesti majandusele, ehitussektorile ja kontserni majandustegevusele on hetkel raskesti hinnatav ja teadmata, plaanivad Nordecon ASi kontserni juhatus ja nõukogu uuesti arutada 2019. a majandusaasta eest dividendide maksmise küsimust pärast 2020. a III kvartali ja üheksa kuu majandustulemuste avaldamist.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Tallinn tuli välja toetusmeetmetega ettevõtjatele

Tallinn„Eriolukorra, liikumispiirangute ja paljude linlaste sissetulekute vähenemise tõttu on ettevõtjad loomulikult keerulises olukorras. Reaalsus on see, et elu jäi seisma ja olukord on ettevõtjate jaoks šokeeriv. Pakume välja meetmed eelkõige linna partneriteks olevatele ettevõtetele, mis parandaks nende rahavooge, leevendaks koormust ja aitaks kriisist välja tulla,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Üheks esmaseks meetmeks on otsus tasuda ettevõtetele saadud teenuste ja kaupade eest 10 kalendripäeva jooksul tööde vastuvõtust või kauba kättesaamisest senise 21 või 30 kalendripäeva asemel, mis parandab ettevõtete rahavooge. Samuti loobub linn eriolukorrast tingitud tellimuse täitmise raskuste või tarneraskuste korral lepingujärgsetest sanktsioonidest ja pikendab tähtaegu mõistliku aja võrra. Võimaluse korral rakendatakse pikaajalistes lepingutes lühemaid maksesamme.

Linn tasub igas kuus kokku ligikaudu 15 000 arvet, mille maksetähtaegu otsus puudutab. 2019. aastal oli linnal tehinguid kokku ligikaudu 16 000 ettevõtjaga.

Samuti otsustas linnavalitsus rakendada reklaamimaksu soodustust 50 protsendi ulatuses, sest välireklaamiturg on praegu sisuliselt peatunud. Ehitise pinna kasutusse andmise lepingud reklaami ja teabe eksponeerimise eesmärgil vabastatakse üüri tasumisest 100 protsenti.

Linn vähendab lepingupartnerite üüri- ja kasutustasusid sõltuvalt lepingupartneri tegevusalast ja sellest, millises ulatuses eriolukord mõjutab lepingupartneri majandustegevust. Kõik linna üürnikud sh toitlustus-, kaubandus-, teenindus-, haridus-, spordi-, huvitegevus-, kunsti- ja kultuuriasutused ja välimeediaettevõtted vabastatakse üüri tasumisest 100 protsenti. Teatud lepingute puhul võidakse olukord lahendada juhtumipõhiselt. Kuni 100 protsenti vabastatakse üüritasust  kõik Tallinna Turgude haldusalasse kuuluvad üürnikud. Üürnikel, kes kasutavad linna pinda büroopinnana, alandatakse üürihinda 20 protsenti. Soodustused ei laiene kommunaalkulude tasumisele.

Tallinn jätkab sporditegevuse toetuste maksmist ja vabastab linn spordirajatiste üüritasude maksmisest 100 protsendi ulatuses.

„Lähtudes olukorra keerukusest ja vähenenud omaosalustasude maksmisest tuleb linn spordiklubidele vastu nii palju kui võimalik ning jätkame spordiklubidele sporditegevuse toetuse maksmist eeldusel, et treeningute korraldamine jätkub kaugjuhendamise teel,“ ütles Mihhail Kõlvart.

Toimumata jäänud konverentside, kultuuri- ja spordiürituste kulud hüvitatakse selles osas, mille eest on ettevõte juba maksnud. Otsus puudutab ettevõtteid, kes on linnale esitanud ürituse osalise toetamise taotluse, on toetuse kätte saanud, kuid on olnud sunnitud eriolukorra tõttu ürituse kas ära jätma või edasi lükkama.

Meetmed on planeeritud kolmest kuust aasta lõpuni sõltuvalt meetmest. Nende rakendamine vähendab Tallinna omatulu ja sellega arvestamiseks valmistab linnavalitsus ette linna lisaeelarve. Ettevõtjate abipaketi mõju linnaeelarvele võib ulatuda kuni nelja miljoni euroni.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!