Swedbank: Kas uus normaalsus on senise sarnane?

SwedbankKuigi tervishoiušoki löök on olnud väga tugev ja kogu maailma hõlmav, on see siiani olnud veel võrdlemisi lühiajaline. Selle mõju küll veel kestab, kuid ma ei usu, et pärast kriisi on maailm täiesti teistsugune. Samas, iga kriis on õppetund. See, milline näeb maailm välja pärast kriisi, sõltub paljuski meist endist. Samuti sõltuvad meie lähitulevik ja inimeste valikud sellest, millal jõuavad meieni vaktsiin koroonaviiruse vastu ja tõhusad ravimid selle raviks.

Ühiskonnaelu ja majandus on olnud kogu aeg pidevas muutumises

Praegune kriis annab tõuke mõnede majanduses ja ühiskonnas käimasolevate protsesside kiiremaks arenguks, kuid see võib neid ka pidurdada.  Näiteks, kodus töötamine ja videokonverentside pidamine olid juba varem kasvutrendis, kuid praeguste liikumispiirangute tingimustes on saanud need täiesti uue hoo. Usun, et paljud inimesed ja ettevõtted kogesid, et kodus saab palju töid väga edukalt ära teha ning koosolekud ei pea tingimata toimuma füüsilise kohalolekuga. Ükskõik, kas nendel osaletakse kodust või kontorist. Videokonverentside suurem kasv hakkab mõjutama ärireise – sellel on negatiivne mõju transpordisektorile, eriti lennundusele ja turismisektorile laiemalt, kuid positiivne mõju keskkonnale, aga ka ettevõtete ja riigiasutuste eelarvele.

Inimeste distantseerumise vajadus, vähemalt lähiajal, peaks andma täiendava tõuke digitaliseerimiseks, tehnoloogia ning e-kaubanduse arenguks. Eestil on digitaliseerimises, eriti just avaliku ja finantssektori teenustes, teatavasti juba praegu palju ära tehtud ja teiste riikidega võrreldes eeliseid.
Riskide juhtimine on ettevõtetes väga erinev olnud. Tõenäoliselt hakkab rohkem ettevõtteid tegelema põhjalikumalt riskide juhtimisega. Samas tuleks ka arvestada, et inimesed ja ettevõtted käituvad paljuski vajaduspõhiselt. Šoki järgselt tegutsetakse ettevaatlikumalt ja maandatakse riske rohkem, kuid aja möödudes võib see taanduda.

Ilmselt on inimesed hakanud ka paremini aru saama riigi (mitte tingimata ainult valitsuse) rollist ja võimalustest rasketest aegadest üle saamisel.

Kas maailm suudab senisest enam kokku leppida või läheb hoopis rohkem lahku?

Ülemaailmne tervishoiukriis näitas meile, kui palju oleme omavahel seotud ja üksi tegutsedes me sellest võitu ei saa. Seda vaatamata sellele, et riikidel tuli ajutiselt ja olude sunnil oma piirid sulgeda. Seega, vajadus rahvusvahelise koostöö järele peaks praegu justkui suurem olema. Eriti siis, kui eesmärgiks on ühiste probleemide lahendamine.

Paraku oli aga juba enne koroonaviiruse pandeemiat ülemaailmne tööjaotus muutumas. Tarneahelad liikusid koduturule lähemale ning muutusid regionaalsemateks, kuid käesolev kriis annab sellele täiendava tõuke. Tarneahelate kontsentreerumine võib aga suurendada riske ning pikemas vaates tõsta tootmishindu. Rohkem killustunud maailm võib globaalsete probleemide lahendamise keerulisemaks muuta.

Kuigi kriis näitas, et riigid vajavad keerulistes olukordades koostööd, ei ole välistatud, et kuniks viirus ei ole täielikult kontrolli alla saadud ja ebakindlus taandunud, võivad riigid omavahelist suhtlemist mitmetes valdkondades piirata. Kriisi ajal kaitsevad paljud riigid, sealhulgas Eesti, oma tööjõuturgu ja välisinvesteeringutega seotud reegleid on muudetud rangemaks. Samuti on Euroopas lõdvendatud riigitoetuste põhimõtteid, millega kaitstakse oma riigi ettevõtteid. Praegune kriis paneb riike või Euroopa Liidu tervikuna mõtlema selles suunas, kuidas tagada kriitilistel aegadel sõltumatus erinevate kaupade ja teenuste osas. Ei ole välistatud, et tervishoiuga seotud teemasid püütakse tuua rohkem Euroopa Liidu ühise vastutuse alla, et erakorralistes oludes saaks kiiremini reageerida.

Kuna Euroopas oli reaktsioon pandeemiale alguses üsna kaootiline, siis loodetavasti ergutab see vigadest õppima ja koostööd parandama. Kuigi Saksamaa ja Prantsusmaa on algatanud plaani luua Euroopas nn taastumisfond, millega saaks aidata kriisis raskemini kannatada saanud riike, siis ilmselt jääb riikidevaheline lõhe ikkagi püsima. Ühel pool on need, kes nõuavad enda aitamist ning teisel pool, kes nõuavad heas korras riigirahandust ja majanduses reformide läbiviimist. See ei ole teatavasti aga praeguse kriisi mõju, vaid juba ammune probleem liikmesriikide erinevustest.

Järsult suurenenud riigivõla refinantseerimine on paljudele riikidele võimalik vaid juhul, kui intressimäärad jäävad väga madalaks. Valitsuste ja keskpankade poolt majandusse toodud rahahulk, samal ajal kui eeldatavasti jääb nõudlus väiksemaks, peakski intressimäärad väga madalal hoidma.

Veel on ebaselge, kui põhimõtteliselt hakatakse Hiinat süüdistama viiruse ülemaailmses levikus. See võib maailma veelgi enam erinevatesse leeridesse lükata. Igal juhul, algus on juba tehtud ning see on viinud järjekordse USA-Hiina vaheliste suhete eskaleerumiseni. See võib aga omakorda mõjutada kahjulikult maailmamajandust, millest ei jää ka meie lõppude-lõpuks puutumata.

Luminor: 5% kodulaenuklientidest on võtnud maksepuhkuse

Luminor BankLuminori statistika järgi on koroonaviirusest tingitud maksepuhkuste taotluste esimene laine möödas. Laenumaksete edasilükkamise võimalust ehk maksepuhkust on kasutanud 5% Luminorist kodulaenu võtnud inimestest.

Luminori krediiditoodete juhi Heiki Raadiku sõnul jäi maksepuhkuste võtmise haripunkt märtsi lõppu ja aprilli esimesele nädalale ning praeguseks on olukord stabiliseerunud. „Esimestel nädalatel pärast eriolukorra väljakuulutamist saime keskmiselt kuni 300 kodulaenu maksepuhkuse taotlust nädalas. Praeguseks on maksepuhkuste taotluste arv aga järsult langenud – eelmisel nädalal saime 19 taotlust,“ lisas krediiditoodete juht.

Enamikul juhtudel on maksepuhkust vajanud need kliendid, kes töötavad kriisist kõige enam mõjutatud valdkondades ning kellel pole piisavalt sääste. Maksepuhkuse võtnud inimeste keskmine kodulaenu jääk on 68 000 eurot ning kuigi tagasimaksmise tähtaeg on üsna ühtlaselt jaotunud, siis keskmiseks laenu tagasimaksmise perioodiks saab lugeda 16 aastat.

Raadik paneb inimestele südamele, et probleemide tekkimisel tuleb kindlasti varakult pöörduda panka, et üheskoos leida kliendi jaoks parim lahendus. „Pangad on kokku leppinud ühtsetes maksepuhkuste reeglites, mis tähendab, et koroonaviirusest tingitud raskuste korral saavad kodulaenu võtnud inimesed vajadusel kuni 12 kuud maksepuhkust. Seejuures ei muudeta nende seniseid laenutingimusi,“ rõhutas ta.

Krediiditoodete juhi sõnul langes maksepuhkuste taotlemise haripunkti ajal ootuspäraselt inimeste huvi ka uute kodulaenude vastu, kuid nüüd on hakanud see taastuma. „Kui vahepeal langes kodulaenude vastu huvi ligi 40%, siis praegu näeme, et klientide huvi on taastumas. Viimastel nädalatel on taotluse arv olnud isegi samal tasemel, mis enne kriisi,“ ütles Raadik.

Raadik lisas, et pangad pole praeguses olukorras lõpetanud kodulaenude andmist ning tõsise huvi korral tasub kindlasti pangaga ühendust võtta. „Enne uue kodu soetamist tuleb kliendil esmalt ise oma võimalusi ja väljavaateid hinnata ning teha otsused vastavale sellele,“ täpsustas ta.

Pro Kapital: mittekonverteeritavate võlakirjade emiteerimine

Pro KapitalAS Pro Kapital Grupp (edaspidi kui Pro Kapital) teatab käesolevaga, et Pro Kapitali nõukogu otsustas 21. mail 2020 kiita heaks tagamata, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi nimetatud Võlakirjad) emiteerimise. Pro Kapitali juhatus sai volitused emiteerida Võlakirju järgmistel põhitingimustel:

 1. Eesmärgiga vahetada punktis 4 loetletud olemasolevaid Pro Kapitali vahetusvõlakirju emiteerib Pro Kapital Võlakirju nominaalväärtuses kokku kuni 10 252 258,80 eurot (kuni 3 661 521 Võlakirja);
 2. Võlakirjade nimiväärtus on EUR 2,80;
 3. Võlakirjad on fikseeritud intressiga, mis ei ole suurem kui 8% kalendriaastas;
 4. Võlakirjade eest on võimalik tasuda vaid Pro Kapitali olemasolevate konverteeritavate võlakirjadega, millel on järgmised ISIN koodid: EE3300104033, EE3300106574, EE3300108711, EE3300109248, EE3300109917, EE3300110048 ja EE3300109982 (edaspidi nimetatud kui Kehtivad Võlakirjad), mida Võlakirjade emiteerimise ajaks ei ole lunastatud (vahetuskurss on 1:1);
 5. Võlakirju pakutakse märkimiseks viisil, et pakkumine ei ole käsitletav väärtpaberite avaliku pakkumisena EL määruse 2017/1129 ja kohaldatava õiguse kohaselt, st Võlakirju pakutakse märkimiseks piiratud arvule investoritele, kes on Kehtivate Võlakirjade omanikud ning kellel on kokku vähemalt 3 575 mis tahes eelloetletud ISIN koodiga Kehtivat Võlakirja investori kohta;
 6. Võlakirju on kavas emiteerida mitmes osas;
 7. Võlakirjade esimene emiteerimine on planeeritud juunisse või juulisse 2020;
 8. Võlakirjade lunastamistähtaeg on veidi enam kui 4 aastat alates Võlakirjade esimese emiteerimise kuupäevast (st tingimusel, et Võlakirjade esimene emiteerimine leiab aset juunis või juulis 2020, on lunastusajaks september või oktoober 2024);
 9. Pro Kapital kohustub taotlema Võlakirjade registreerimist Nasdaq Tallinn võlakirjade nimekirjas.

Käesoleval hetkel ei ole Pro Kapitali juhatus vastu võtnud otsust Võlakirjade esimese emiteerimise osas. Kui Võlakirjasid on kavas emiteerida, siis emissiooni täpsed tingimused otsustab Pro Kapitali juhatus. Kui võetakse vastu otsus alustada võlakirjade pakkumisega, teavitab Pro Kapital sellest eraldi teatega.

Käesolev teade on avaldatud lähtudes “Nõuded Emitentidele” punktist 7.6, turukuritarvituse määrusest ja teistest kohaldatavatest reeglitest. Käesolev teade ei ole käsitletav pakkumisena märkida, osta või vahetada Võlakirju ega mis tahes muid Pro Kapitali väärtpabereid.

Pro Capital: 2020. aasta I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Pro KapitalTEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2020. aasta esimene kvartal on olnud meie jaoks väga kiire periood, hoolimata sellest, et SARS-CoV-2 viiruse ja COVID-19 ülemaailmse leviku tõttu paljudes sektorites on ettevõtlustegevus aeglustunud.

Aruandeperioodil on refinantseeritud tagatud võlakirjad 2015/2020 uute võlakirjadega 2020/2024 – igaüks nominaalväärtusega 100 000 eurot, fikseeritud intressimääraga 8,00% ja lunastustähtajaga 2024. aasta veebruaris. Pro Kapital kavatseb taotleda uute võlakirjade noteerimist 12 kuu jooksul alates väljaandmise kuupäevast.

Meie kinnisvaraarendused on jätkunud plaanipäraselt. Veebruaris sõlmisime Ratsuri Majade projekti renoveerimis- ja ehituslepingu. Tallinnas, Kristiine linnaosas asuv endine tallihoone renoveeritakse, mahutamaks ainulaadseid kõrgete lagedega kortereid ning renoveeritud maja kõrvale ehitatakse moodne Uus-Hollandi stiilis elumaja koos pool-maa-aluse parkimisega. Järgmise aasta kevadel valmib kokku 39 korterit. Tallinnas jätkub jõudsalt ka Kalaranna Kvartali ehitus – ootame hoonete valmimist juba 2021. aastal. Valmimise ajakavas ei ole viivitusi ette näha ning mõlemale arendusele on tagatud väline rahastamine.

Hetkel ei ole meil Riias käimasolevaid ehitusi. Jätkame luksuskorterite müüki River Breeze Residence’is ja valmistame ette Kliversala kvartali edasiste etappide arendamist. Tallinase elamukvartali ja Brivibase tänava ärikvartali tehniline projekteerimisprotsess jätkub.

Vilniuses on juba müüdud enam kui 70% eelmisel aastal valminud Šaltiniu Namai Attico projekti viiest majast ja kliendid on aktiivsed ka praegustes majandusoludes.

Piirangute tõttu Saksamaal suleti märtsi lõpus Bad Kreuznachis asuv PK Parkhotel Kurhaus, mille kavatseme uuesti avada juuni keskel.

Eriolukorra seisund (välja kuulutatud kõigis meie tegevuspiirkonna riikides) on avaldanud märkimisväärset mõju jaekaubandusele ja sellest tulenevalt ka meie T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskusele. Eesti kaubanduskeskused olid alates märtsi lõpust suletud ja taasavati 11. mail. Vahepeal lubati tegevust jätkata ainult toidupoodidel ja apteekidel. T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskust omav ja haldav tütarettevõte, AS Tallinna Moekombinaat, esitas Harju maakohtule avalduse saneerimismenetluse alustamiseks eesmärgiga lahendada ajutised likviidsusprobleemid, mõistlikult ümber korraldada kohustused ja suurendada kasumlikkust. 03. aprillil 2020 algatas Harju maakohus saneerimismenetluse ja AS Tallinna Moekombinaat peab hiljemalt 02. juunil 2020 esitama kohtule saneerimismeetmeid, sh saneerimise mõju võlausaldajatele käsitleva saneerimiskava. Saneerimiskava kinnitamiseks peavad võlausaldajad selle poolt hääletama ning lõpliku otsuse plaani kinnitamise kohta teeb kohus. Saneerimismenetluse algatamine ei mõjuta T1 Mall of Tallinn, tema üürnike ja koostöö partnerite igapäevast majandustegevust – see tähendab, et T1 Mall of Tallinn jätkab tegevust. Saneerimismenetluse eesmärk on tagada normaalse igapäevase majandustegevuse jätkumine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja kõigi koostööpartnerite õigusi ja huve. Saneerimisprotsess hõlmab ainult AS-i Tallinna Moekombinaat ja sellel puudub otsene mõju ühelegi teisele AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvale ettevõttele.

Oleme 2020. aastat alustanud oodatavate müügitulude ja brutokasumi tulemustega. 2020. aasta esimese kvartali müügitulu oli 5,9 miljonit eurot, mis on 43% vähem kui eelmise aasta sama perioodi 10,4 miljonit eurot. 2019. aasta tulemust mõjutas uue hoone valmimine Kristina Majade projektis. Meie müügitulud kinnisvara müügist sõltuvad elamuarendusprojektide valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalsed müügitehingud. 2020. aasta esimese kvartali ärikasum oli
0,3 miljonit eurot, võrreldes 2,6 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal. Puhastulemit mõjutasid T1 projektiga seotud 2,6 miljoni euro suurused intressikulud,. Seetõttu oli 2020. aasta esimese kvartali puhastulem 3 966 tuhat eurot kahjumit, võrreldes 2019. aasta sama perioodi kahjumiga 113 tuhat eurot.

Aastal 2020 ei näe me ette ühegi käimasoleva kinnisvaraprojekti lõpule viimist, vaid keskendume käimasolevate projektide edasiarendamisele, teeme ettevalmistusi uute projektide alustamiseks ja panustame tavapärase majandustegevuse taastamisele renditegevuses ja hotellinduses.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2020. aasta esimeses kvartalis oli 5,9 miljonit eurot, mis on 43% väiksem kui võrdlusperioodil (2019 3 kuud: 10,4 miljonit eurot). Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2019. aasta esimese kvartali suuremat müügikäivet mõjutas eluhoone valmimine Kristina Majade arenduses. 2020. aastal jätkab Ettevõtte River Breeze Residence ja Šaltinių Namai Attico arenduste korterite müügiga.
2020. aasta esimese kvartali brutokasum vähenes 48% võrra ja moodustas 2,1 miljonit eurot võrrelduna 4,1 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.
2020. aasta esimese kvartali ärikasumi moodustas 0,3 miljonit eurot võrrelduna 2,6 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Ärikasumi langust on mõjutanud vähenenud müügitulud ja üldhalduskulude suurenemine.
2020. aasta esimese kvartali puhaskahjum oli vastavalt 4,0 miljonit eurot. Võrdlusperioodil oli kolme kuu puhaskahjum 0,1 miljonit eurot. Puhaskahjumit mõjutas negatiivselt  AS-i Tallinna Moekombinaat kõrgem intressikulu.
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2020. esimeses kvartalis positiivsed 2,0 miljonit eurot võrreldes negatiivse 0,4 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.
Aktsia puhasväärtus oli 31. märts 2020 seisuga 1,19 eurot võrreldes 1,78 euroga
31. märtsil 2019.

Peamised tulemusnäitajad

2020
3 kuud
2019
3 kuud
2019
12 kuud
Käive (tuhat EUR) 5 873 10 372 55 276
Brutokasum (tuhat EUR) 2 137 4 142 15 809
Brutokasum, % 36% 40% 29%
Ärikasum/ -kahjum (tuhat EUR) 346 2 644 -15 193
Ärikasum/ -kahjum % 6% 25% -27%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -3 966 -113 -29 121
Puhaskasum / -kahjum, % -68% -1% -53%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) -0.07 0.00 -0.48
31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019
Varad kokku (tuhat eurot) 209 622 247 386 210 805
Kohustused kokku (tuhat eurot) 142 022 146 761 139 187
Omakapital kokku (tuhat eurot) 67 600 100 625 71 566
Võla / omakapitali suhe * 2.10 1.46 1.94
Varade tootlus, % ** -1.7% -0.1% -12.8%
Omakapitali tootlus, % *** -4.7% -0.1% -34.4%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1.19 1.78 1.26

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 9 459 6 166 10 616
Lühiajalised nõuded 1 281 845 1 475
Varud 40 329 59 962 41 031
Käibevara kokku 51 069 66 973 53 122
Põhivara
Pikaajalised nõuded 2 942 677 2 297
Materiaalne põhivara 7 100 7 108 7 146
Kasutusõigusega vara 480 635 519
Kinnisvarainvesteeringud 147 667 171 672 147 365
Immateriaalne põhivara 364 321 372
Põhivara kokku 158 553 180 413 157 699
VARAD KOKKU 209 622 247 386 210 821
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 83 153 14 540 111 759
Ostjate ettemaksed 5 935 5 510 3 974
Lühiajalised võlad tarnijatele 10 837 8 188 8 741
Maksukohustused 849 395 1 155
Lühiajalised eraldised 329 903 267
Lühiajalised kohustused kokku 101 103 29 536 125 896
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 38 398 113 937 10 871
Muud pikaajalised kohustused 1 064 1 140 1 013
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 320 2 004 1 348
Pikaajalised eraldised 137 144 127
Pikaajalised kohustused kokku 40 919 117 225 13 359
KOHUSTUSED KOKKU 142 022 146 761 139 255
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 082 1 134
Ümberhindluse reserv 3 262 3 262 3 262
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 49 744 76 771 76 725
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -3 788 -43 -26 981
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 67 351 98 071 71 139
Mittekontrolliv osalus 249 2 554 427
OMAKAPITAL KOKKU 67 600 100 625 71 566
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 209 622 247 386 210 821

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2020
3 kuud
2019
3 kuud
2019
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 5 873 10 372 55 276
Müüdud toodete ja teenuste kulu -3 736 -6 230 -39 467
Brutokasum 2 137 4 142 15 809
Turustuskulud -161 -142 -728
Üldhalduskulud -1 562 -1 353 -6 013
Muud äritulud 3 27 95
Muud ärikulud -71 -30 -24 341
Ärikasum/-kahjum 346 2 644 -15 178
Finantstulud 1 1 4
Finantskulud -4 244 -2 757 -14 019
Kahjum enne tulumaksu -3 897 -112 -29 193
Tulumaks -69 -1 21
Perioodi puhaskahjum -3 966 -113 -29 172
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -3 788 -43 -26 981
  Mittekontrolliv osalus -178 -70 -2 191
Aruandeperioodi koondkahjum kokku -3 966 -113 -29 172
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -3 788 -43 -26 981
  Mittekontrolliv osalus -178 -70 -2 191
Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) -0.07 0.00 -0.48

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2020
3 kuud
2019
3 kuud
2019
12 kuud
Põhitegevuse rahavood
Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum -3 966 -113 -29 172
Korrigeerimised:
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 105 94 399
  Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist 0 0 -3
  Kahjum põhivara ja immateriaalse põhivara maha kandmisest 0 0 6
  Põhivara väärtuse muutus 0 0 -15
  Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 0 0 24 236
  Finantstulud ja –kulud 4 243 2 756 14 016
  Edasilükkunud tulumaksu muutus -27 0 -656
  Muud mitterahalised muutused (netosumma) -1 31 419
Muutused käibevahendites:
  Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes -409 1 572 -630
  Varudes 703 -582 18 276
  Kohustustes ja ettemaksetes 1 336 -4 145 -6 412
  Eraldistes 10 10 -51
Põhitegevuse rahavood kokku 1 994 -377 20 413
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -10 -31 -226
Immateriaalse põhivara soetamine -2 -1 -74
Kinnisvarainvesteeringute soetamine -302 -3 533 -6 019
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 0 0 2 170
Saadud intressid 1 1 4
Rahavood investeerimistegevusest kokku -313 -3 564 -4 145
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest 28 500 0 0
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine -28 000 0 -500
Saadud laenud 100 7 570 16 461
Tagastatud laenud -648 -3 843 -21 551
Kapitalirendi tagasimaksed -48 -36 -192
Makstud intressid ja muud finantskulud -2 742 -624 -6 910
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -2 838 3 067 -12 692
Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 157 -874 3 576
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 616 7 040 7 040
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 459 6 166 10 616

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

11/06/2020 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Ärikinnisvara vahendamine”

Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” toimub 11/06/2020. Koolitus keskendub ärikinnisvara vahendamise temaatikale ja toob välja ärikinnisvara vahendamise erinevused võrreldes elukondliku kinnisvaraga.

Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” on suunatud:

 • inimestele, kes soovivad saada ärikinnisvara maakleriks;
 • inimestele, kes soovivad arendada oskusi ja teadmisi kinnisvaravaldkonnas;
 • äripindade omanikele;
 • ärikinnisvara arendajatele;
 • kõigile, kes tunnevad huvi kinnisvaraäri vastu.

Koolitus annab Sulle:

 • teadmised äripindade olemusest ja erisustest võrreldes elamispindadega;
 • teadmised äripindade tehingute poolte õigustest ja kohustusest;
 • konkreetsed nõuanded ärikinnisvaraturul toimetamiseks.

Ärikinnisvara vahendamine” toimub 11/06/2019 kell 10.00-15.30 Tallinnas. Lektor on Aasta maakler 2016 Ruth Andresen.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Pro Kapital: Consolidated interim report for I quarter and 3 months of 2020 (unaudited)

Pro KapitalMANAGEMENT REPORT

Chairman’s summary 

The first quarter of 2020 has been a very busy period for us in spite of the slow-down of businesses in many sectors due to the influence of the worldwide spread of the SARS-CoV-2 virus and COVID-19.

During the reporting period have refinanced senior secured bonds 2015/2020 with the new bonds 2020/2024 – each denominated 100 000 euros, carrying a fixed rate coupon of 8.00 per cent and maturing in February 2024. Pro Kapital intends to apply for the listing of the new bonds within 12 months from the issue date.

Our real estate developments have been carried on as per our plans. In February we signed a renovation and construction contract for Ratsuri Houses project in Tallinn, Kristiine City. The former stable house will be renovated to accommodate unique apartments with high ceilings and a modern New Holland style residential house with semi-underground parking will be built next to the renovated house. The total of 39 apartments will be completed next spring. Construction of Kalaranna District in Tallinn is continuing and going well so that we are looking forward to completion of the buildings in 2021. We do not foresee any delays in the completion timing and external financing has been secured for both developments.

Currently, we have no ongoing constructions in Riga. We continue sales of luxury apartments in River Breeze Residence and prepare to proceed with the development of further phases of Kliversala Quarter. The technical projecting process for Tallinas residential quarter and Brivibas street business quarter are ongoing.

In Vilnius, more than 70% of the five houses of Šaltiniu Namai Attico project which were completed last year have been sold already and customers have remained active even in the current economic conditions.

Due to the restrictions in Germany, PK Parkhotel Kurhaus in Bad Kreuznach has been closed since the end of March and we estimate to reopen in the middle of June.

There has been a significant influence of the Emergency State (declared in all countries of our operations) on retail business and consequently on our T1 Mall of Tallinn shopping centre. The shopping centres in Estonia were closed since the end of March and reopened on 11 May. Meanwhile, only the food stores and pharmacies were allowed to remain open. AS Tallinna Moekombinaat, a subsidiary owning and operating T1 Mall of Tallinn, submitted an application to Harju County Court for commencement of reorganisation proceedings with the purpose to overcome temporary liquidity issues, reasonably reorganise liabilities and increase profitability. On 3 April 2020 Harju County Court initiated reorganisation proceedings and AS Tallinna Moekombinaat has to submit a reorganisation plan on implementation of reorganisation measures, including impact of reorganisation to the creditors, to the Court by 2 June 2020. The creditors need to vote to accept the plan and the final decision on approval of the plan will be taken by the Court. The initiation of reorganisation proceedings shall not influence the day-to-day economic activities of the T1 Mall of tallinn, its tenants and partners – it means that T1 Mall of Tallinn continues its operations. The purpose of reorganisation proceedings is to ensure continuation of normal daily business by safeguarding the rights and interests of investors, employees, creditors and all cooperation partners. The reorganisation process involves only AS Tallinna Moekombinaat and has no direct influence to any other group company of AS Pro Kapital Grupp.

We have started the year 2020 with expected results in revenues and gross profit. The sales revenues for the first quarter of 2020 were 5.9 million euros, which is a decrease of 43% compared to the 10.4 million euros during the same period last year. The result of 2019 was influenced by completion of a new building in Kristina Houses project. Our revenues from the sales of the real estate depend on the completion of the residential developments, as the revenues are recorded at the moment notary deeds of sale are concluded. The operating profit for the first quarter of 2020 was 0.3 million euros comparing to 2.6 million euros during the same period in 2019. The net result was influenced by 2.6 million euros interest expenses related to T1 project. Consequently, the net result of the first quarter in 2020 was 3 966 thousand euros loss compared to 113 thousand euros loss during the same period in 2019.

In 2020 we do not foresee any completion of real estate projects and we concentrate on development of ongoing projects, make preparations to start new projects and contribute to re-establishing normal activities in rental and hotel operations.

Paolo Michelozzi
CEO

Key financials

The total revenue of the Company in the first quarter of 2020 was 5.9 million euros, which is a decrease of 43% compared to the reference period (2019 3M: 10.4 million euros). The real estate sales revenues are recorded at the moment of handing over the premises to the buyer. Therefore, the revenues from sales of real estate depend on the completion of the residential developments. The real estate sales revenue was higher in the first quarter in 2019 due to completion of an apartment building in Kristina Houses. In 2020, the Company continues with sales of completed developments – River Breeze Residence in Riga and Šaltinių Namai Attico development in Vilnius.
The gross profit in the first quarter of 2020 decreased by 48% amounting to 2.1 million euros compared to 4.1 million euros during the same period in 2019.
The operating result in the first quarter of 2020 was 0.3 million euros profit comparing to 2.6 million euros profit during the same period in 2019. The decrease in operating result is influenced by the decrease in the total revenues and a slight increase in operating expenses.
The net result in the first quarter of 2020 was 4.0 million euros loss. In the comparable period the net result was 0.1 million euros loss. The net result of the reporting period was influenced by high interest expenses in AS Tallinna Moekombinaat.
Cash generated from operating activities during the reporting period was 2.0 million euros comparing to 0.4 million euros of cash used in operating activities in the first quarter of 2019.
Net assets per share on 31 March 2020 totalled to 1.19 euros compared to 1.78 euros on 31 March 2019.

Key performance indicators

2020 3M 2019 3M 2019 12M
Revenue, th EUR 5 873 10 372 55 276
Gross profit, th EUR 2 137 4 142 15 809
Gross profit, % 36% 40% 29%
Operating result, th EUR 346 2 644 -15 193
Operating result, % 6% 25% -27%
Net result, th EUR -3 966 -113 -29 121
Net result, % -68% -1% -53%
Earnings per share, EUR -0.07 0.00 -0.48
31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019
Total Assets, th EUR 209 622 247 386 210 805
Total Liabilities, th EUR 142 022 146 761 139 187
Total Equity, th EUR 67 600 100 625 71 566
Debt / Equity * 2.10 1.46 1.94
Return on Assets, % ** -1.7% -0.1% -12.8%
Return on Equity, % *** -4.7% -0.1% -34.4%
Net asset value per share, EUR **** 1.19 1.78 1.26

*debt / equity = total debt / total Equity
**return on assets = net profit/loss / total average assets
***return on equity = net profit/loss / total average equity
****net asset value per share = net equity / number of shares

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Consolidated interim statement of financial position

in thousands of euros 31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019
ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents 9 459 6 166 10 616
Current receivables 1 281 845 1 475
Inventories 40 329 59 962 41 031
Total current assets 51 069 66 973 53 122
Non-current assets
Non-current receivables 2 942 677 2 297
Property, plant and equipment 7 100 7 108 7 146
Right-of-use assets 480 635 519
Investment property 147 667 171 672 147 365
Intangible assets 364 321 372
Total non-current assets 158 553 180 413 157 699
TOTAL ASSETS 209 622 247 386 210 821
LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities
Current debt 83 153 14 540 111 759
Customer advances 5 935 5 510 3 974
Current payables 10 837 8 188 8 741
Tax liabilities 849 395 1 155
Short-term provisions 329 903 267
Total current liabilities 101 103 29 536 125 896
Non-current liabilities
Long-term debt 38 398 113 937 10 871
Other non-current payables 1 064 1 140 1 013
Deferred income tax liabilities 1 320 2 004 1 348
Long-term provisions 137 144 127
Total non-current liabilities 40 919 117 225 13 359
TOTAL LIABILITIES 142 022 146 761 139 255
Equity attributable to owners of the Company
Share capital in nominal value 11 338 11 338 11 338
Share premium 5 661 5 661 5 661
Statutory reserve 1 134 1 082 1 134
Revaluation reserve 3 262 3 262 3 262
Retained earnings 49 744 76 771 76 725
Profit/ Loss for the period -3 788 -43 -26 981
Total equity attributable to owners of the Company 67 351 98 071 71 139
Non-controlling interest 249 2 554 427
TOTAL EQUITY 67 600 100 625 71 566
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 209 622 247 386 210 821

Consolidated interim statements of profit and loss and ohter comprehensive income

in thousands of euros 2020 3M 2019 3M 2019 12M
CONTINUING OPERATIONS
Operating income
Revenue 5 873 10 372 55 276
Cost of goods sold -3 736 -6 230 -39 467
Gross profit 2 137 4 142 15 809
Marketing expenses -161 -142 -728
Administrative expenses -1 562 -1 353 -6 013
Other income 3 27 95
Other expenses -71 -30 -24 341
Operating profit/ loss 346 2 644 -15 178
Financial income 1 1 4
Financial expense -4 244 -2 757 -14 019
Loss before income tax -3 897 -112 -29 193
Income tax -69 -1 21
Loss for the period -3 966 -113 -29 172
Attributable to:
Equity holders of the parent -3 788 -43 -26 981
Non-controlling interest -178 -70 -2 191
Total comprehensive loss for the year -3 966 -113 -29 172
Attributable to:
Equity holders of the parent -3 788 -43 -26 981
Non-controlling interest -178 -70 -2 191
Earnings per share for the period (EUR) -0.07 0.00 -0.48

Consolidated interim statements of cash flows

in thousands of euros 2020 3M 2019 3M 2019 12M
Cash flows from operating activities
Profit/loss for the period -3 966 -113 -29 172
Adjustments for:
  Depreciation, amortisation of non-current assets 105 94 399
  Gain from disposal of investment property 0 0 -3
  Loss from write-off of PPE and intangible assets 0 0 6
  Change in fair value of property, plant, equipment 0 0 -15
  Change in fair value of investment property 0 0 24 236
  Finance income and costs 4 243 2 756 14 016
  Changes in deferred tax assets and liabilities -27 0 -656
  Other non-monetary changes (net amounts) -1 31 419
Changes in working capital:
  Trade receivables and prepayments -409 1 572 -630
  Inventories 703 -582 18 276
  Liabilities and prepayments 1 336 -4 145 -6 412
  Provisions 10 10 -51
Net cash used/ generated in operating activities 1 994 -377 20 413
Cash flows from investing activities
Payments for property, plant and equipment -10 -31 -226
Payments for intangible assets -2 -1 -74
Payments for investment property -302 -3 533 -6 019
Proceeds from disposal of investment property 0 0 2 170
Interests received 1 1 4
Net cash used in investing activities -313 -3 564 -4 145
Cash flows from financing activities
Proceeds from bonds 28 500 0 0
Redemption of non-convertible bonds -28 000 0 -500
Proceeds from borrowings 100 7 570 16 461
Repayment of borrowings -648 -3 843 -21 551
Repayment of lease liabilities -48 -36 -192
Interests and finance costs paid -2 742 -624 -6 910
Net cash used/ generated by financing activities -2 838 3 067 -12 692
Net change in cash and cash equivalents -1 157 -874 3 576
Cash and cash equivalents at the beginning 10 616 7 040 7 040
Cash and cash equivalents at the end of the period 9 459 6 166 10 616

The full report can be found in the file attached.

AS Pro Kapital Grupp intends to issue new non-convertible bonds to refinance its PKG1-PKG7 convertible bonds

Pro KapitalAS Pro Kapital Grupp (hereinafter Pro kapital) hereby informs that the Supervisory Council of Pro Kapital has on 21 May 2020 decided to approve the issue of unsecured, callable, fixed rate non-convertible bonds (hereinafter the Bonds). The Management Board of Pro Kapital is authorized to issue the Bonds on the following main conditions:

 1. With the view of exchanging existing Pro Kapital convertible bonds listed in section 4, Pro Kapital shall issue Bonds in the aggregate nominal value of the Bonds up to EUR 10 252 258.80 euros (up to 3 661 521 Bonds);
 2. Nominal value of the Bonds will be EUR 2.80;
 3. The Bonds will carry interest at a fixed rate, which shall not be higher than 8%, p.a.;
 4. The Bonds may be subscribed for only in exchange for the existing Pro Kapital convertible bonds with the following ISIN codes: EE3300104033, EE3300106574, EE3300108711, EE3300109248, EE3300109917, EE3300110048 and EE3300109982 (hereinafter the Existing Bonds), which have not been redeemed as at the date of issue of the Bonds (exchange rate is 1:1);
 5. The Bonds are offered in a manner that the offer is not deemed as public offer of securities in the meaning of the regulation (EU) 2017/1129 and applicable laws, to a limited number of investors who own the Existing Bonds and who have at least 3,575 Existing Bonds with the aforementioned ISIN codes across all the Existing Bond issues;
 6. The Bonds are expected to be issued in several tranches;
 7. Issue date of the first tranche of the Bonds is expected to take place in June or July of 2020;
 8. Final redemption date of the Bonds will occur over 4 years after the issue date of the first tranche of the Bonds (i.e. it is expected to occur in September or October of 2024 on the condition that the first tranche of the Bonds will take place in June or July of 2020);
 9. Pro Kapital shall undertake to apply for the listing of the Bonds on Nasdaq Tallinn bond list.

At present, the Management Board of Pro Kapital has made no decision to launch the subscription of the first tranche of the Bonds. If the Bonds are to be issued, the Management Board of Pro Kapital shall decide on the exact details of the issue. Pro Kapital shall inform of the decision to launch the subscription with a separate notice after such decision has been made.

This notice is published in accordance with article 7.6. of the “Requirements for Issuers” of Nasdaq Tallinn, the EU market abuse regulation and other applicable requirements. This notice is not an offer to acquire or transfer the Bonds or any securities of Pro Kapital. 

Statistikaamet: Eraklientide käitumine ennustab lööki linnakorteritele

StatistikaametLähikuud kinnisvaraturul on ettearvamatud, ennustatakse pigem katastroofi, kuid samas loodetakse positiivset. Üldist nõudlust kujundavad erakliendid, kes oma tarbimisliku enesekindlusega kas turgu üleval hoiavad või selle allavett lasevad. Tulgu tarbimispanus siis kommertskinnisvara toetava ostlemiskultuuri kaudu kaubanduskeskustes või inimeste endi eluasemeplaanide läbi. Lõpptarbija astub oma sammud, ärisektor lähtub sellest.

Statistikaameti juhtivanalüütik Jaan Õmblus ja andmeteadur Arko Kesküla

Eesti inimene mõtleb suuresti kinnisvarakeskselt: kui läheb hästi, soetab elamispinna või laiendab seda, kui läheb halvasti, siis pakib ennast kokku või läheb urgu paremat aega ootama. Erakliendi kinnisvaramõtteid on võimalik lugeda kinnisvara müügikuulutustest. Neid hulgikaupa analüüsides tulevad hoiakud ja mentaliteet väga selgelt välja ning viimased annavad teatud viiteid tulevikku.

Mida kinnisvarakuulutused meile praegu pakuvad

Ida-Virumaalt saab korteri, Hiiumaalt maja – nendes maakondades väga muud varianti ei ole. Korterite müük domineerib ülekaalukalt veel Harjumaal, Tartumaal, Pärnumaal ja Järvamaal. Maju pakutakse suhteliselt rohkem müügiks Saaremaal, Põlvamaal, Valgamaal, Võrumaal ja Viljandimaal.

Korterid on üldjuhul majadest kallimad. Eestis tervikuna on korterite mediaanhind ruutmeetri kohta 1700 ja majadel 900 eurot. Erandlikud maakonnad on Hiiumaa, Ida-Virumaa ja Valgamaa, kus maja ruutmeeter maksab rohkem kui korteritel.

Kinnisvarapakkumiste üldine ruutmeetri mediaanhind on ootuspäraselt kõrgeim Harju maakonnas, kus see on 1949 eurot, järgneb Tartumaa 1425 euroga. Tugevalt viimane on Jõgevamaa 388 euroga.

Suurusjärgus pooled kinnisvara müügikuulutused pakuvad elamispindu Harjumaal, Tartumaalt tuleb 15 protsenti pakkumistest ja Pärnumaalt 11 protsenti. Üllatuslikult aktiivne kinnisvara pakkuja on Ida-Virumaa üheksa protsendiga, kui Lääne-Virumaa sealsamas kõrval on kõigest kahe protsendi peal. Ülejäänud maakonnad omavad sellest turust suurusjärgus ühte kuni kahte protsenti.

Mida toob meile tulevik

Rohkem saavad tavaliselt kriisidega pihta aktiivsemad turud ja kõrgemad hinnad. Kui su hind on niikuinii maadligi ja sa eriti ei kauple, siis turu langus sind ka eriti ei puuduta.

Langust tuleks eelkõige oodata korterite turul ja pigem Harjumaal, Tartumaal ja Pärnumaal. Ettevaatlik tasub olla Ida-Virumaal. Tõeliseks turvasadamaks on Jõgevamaa, suhteliselt kindlalt võiks ennast tunda ka Valga- või Järvamaal ning eelkõige majas, mitte korteris. Meretagune Hiiumaa ei ole küll odavuse hinnaliider, kuid seal ei ole suhteliselt võttes ka mingeid tehinguid. Kui seal midagi müüa, siis võib see olla keeruline sõltumata sellest, kas majandus õitseb või valitseb sügav langus.

Selline on tänane kinnisvaraturu pakkumise pool ehk erakliendi arusaam kinnisvaraturust. Lähikuude arengud tõenäoliselt aga korrigeerivad seda pilti.

Statistikaamet alustas aprilli alguses erinevate valdkondade kiirstatistika avaldamisega, mis võivad viirusest tingitud eriolukorrast mõjutatud olla. Kiirstatistika alla on koondatud andmed tööturu ja kinnisvaraturu näitajate kohta, samuti ettevõtete käibe ja tööjõukulude, inimeste liikumise, suremuse ning elektritarbimise kohta.

Kinnisvaraintervjuu #16: Tõnu Toompark (Kinnisvarakool) ja Andero Laur (Liven AS)

Tõnu Toompark ja Andero Laur räägivad elust-olust kinnisvaraarendamise maailmas koroona-kriisi tingimustes.

Uurime lähemalt, kas rohkem on põhjusi optimistlikuks või pessimistlikuks vaateks kinnisvaraturule.

Kinnisvarakool

Käsiraamat „Kuidas müüa kinnisvara? Eduka kinnisvaratehingu saladused“ aitab kinnisvara müümise protsessi efektiivselt korraldada

Kuidas müüa kinnisvara? Eduka kinnisvaratehingu saladusedKäsiraamat „Kuidas müüa kinnisvara? Eduka kinnisvaratehingu saladused“, mille autor on kinnisvarakonsultant Tõnu Toompark. Käsiraamat keskendub nõuannetele eraisikust kinnisvaramüüjale, kes soovib müüa oma kodu – korteri või maja.

„Inimene puutub oma kodu müümisega kokku enamasti mitte rohkem kui kord-paar kogu elu jooksul. Seejuures on tegemist ühe elu kalleima tehinguga rahalises mõttes nii kinnisvaramüüja kui -ostja jaoks. Selge, et selles olukorras on vaja sõltumatut infot, kuidas kodu müümise protsess tõhusalt korraldada,“ rääkis käsiraamatu autor Tõnu Toompark.

Praktiline käsiraamat käsitleb kogu kinnisvara müümise protsessi algusest lõpuni ehk alates esmastest müügimõtete tekkimisest kuni kinnisvara valduse üleandmise vormistamiseni. Raamat annab lugejaile konkreetseid nõuandeid, kuidas kogu kinnisvara müümise protsess ajaliselt ja rahaliselt efektiivselt korraldada.

Raamatu „Kuidas müüa kinnisvara?“ autor kinnisvaranõustaja Tõnu Toompark on sadade Eesti ajakirjanduses avaldatud nõuandeartiklite ja kinnisvarakommentaaride autor. Lisaks on Tõnu Toompark raamatu „Nõuanded koduostjale“ autor ja „Korter üürile – närvesööv hobi või rikkuse allikas“ kaasautor.

2003. aastal asutatud Kinnisvarakool OÜ on keskendunud kinnisvaraalasele baaskoolitusele maakleritele, hindajatele, avaliku sektori töötajatele, kinnisvaraarendajatele ja eraisikutele ning kinnisvaravaldkonna käsiraamatute kirjastamisele.

Lisainfo

Riigi Kinnisvara: President Kersti Kaljulaid külastas Haapsalu riigimaja kaugtöökeskust

Riigi Kinnisvara / RKASTäna, 20. mail tagasiteel saarte visiidilt peatus president Kersti Kaljulaid Riigi Kinnisvara kaugtöökeskuses Haapsalu riigimajas, et osaleda virtuaalsel sotsiaaltöötajate tunnustusüritusel.

President Kaljulaidi tervitas Haapsalu riigimajas Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin, kes tänas presidenti külastuse eest. Kusmini sõnul on riigimajade kaugtöökohtade kasutamine aasta-aastalt kasvanud. „Avaliku sektori töökorraldus eeldab aina rohkem paindlikkust ning kontoriväliseid töötegemise võimalusi. Riigimajade kaugtöökohad on hea võimalus, et mugavalt ja turvaliselt töötada,“ lisas Kati Kusmin.

Tänaseks on kaugtöökohad avatud Haapsalus, Raplas, Paides ja Viljandis riigimajade ruumides. Edaspidi on plaanis avada kaugtöökohad pea igas riigimajas üle Eesti.

Riigimajade projekt loodi koostöös Riigi Kinnisvara ja Rahandusministeeriumiga. Riigimajade loomise eesmärgiks on  erinevad riigiasutused tuua ühe katuse alla, et pakkuda Eesti inimestele ja ettevõtetele laia valikut avalikke teenuseid ühes asukohas kõikides maakonnakeskustes, luua avaliku sektori spetsialistidele kaasaegsed töökeskkonnad ja hoida kokku riigi kinnisvarakuludelt. Riigimaju kavandades on fookus hoonete ligipääsetavuse paremaks muutmisel, mistõttu tehakse koostööd Eesti Puuetega Inimeste Koja, ligipääsetavuse rakkerühma, Õiguskantsleri büroo ning MTÜ Ligipääsetavuse foorumiga.

 

Käsiraamat “Planeerimisseadus ja selle rakendamine” 25% soodsam

Planeerimisseadus ja selle rakendamine. Nõuanded ja praktilised näitedTelli käsiraamat “Planeerimisseadus ja selle rakendamine. Nõuanded ja praktilised näitedKinnisvarakooli e-poest soodushinnaga!

  • Kasuta Kinnisvarakooli e-poes raamatu tellimisel kupongi “25xnfy” ning saa käsiraamat 25% soodsamalt.
  • Pakkumine kehtib kuni 24.05.2020.

01.07.2015 hakkas Eestis kehtima uus planeerimisseadus. Käsiraamatu “Planeerimisseadus ja selle rakendamine” eesmärk on seletada lahti uue seaduse regulatsioon, lisaks tutvustada ruumilist planeerimist laiemalt ja selgitada uut planeerimisseadust ning selle seoseid teiste seadustega. Käsiraamatu autor on Martina Proosa.

Soodushinnaga käsiraamatu soetamiseks kliki siia.

Lisateave

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Nordecon: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

NordeconNordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10133 Tallinn) korraline üldkoosolek toimus 20. mail 2020. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Omega (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused:

Päevakorrapunkt 1.  Seltsi 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

OTSUS nr. 2              

Jaotada Nordecon AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2019. a majandusaasta puhaskasum on 3 378 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 9 005 tuhat eurot. Jätta Seltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2019 suuruses 12 383 tuhat eurot jaotamata. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.

Päevakorrapunkt 2.  Audiitori valimine 2020. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2020. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3.  Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja nõukogu uue liikme valimine ning nõukogu liikmete tasustamine

OTSUS nr. 4

4.1 Seoses nõukogu liikmete Toomas Lumani, Meelis Milderi, Sandor Liive ja Vello Kahro ametiaja lõppemisega 20.05.2020. aastal, pikendada Seltsi praeguste nõukogu liikmete Toomas Lumani, Sandor Liive ja Vello Kahro volitusi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks kehtivusega kuni 20.05.2025.

4.2 Valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks Andre Luman põhikirjajärgseks ametiajaks kehtivusega kuni 20.05.2025.

4.3 Vähendada nõukogu esimehe, aseesimehe ja teiste liikmete tasusid 20% võrra ja määrata alates 01.06.2020 nõukogu esimehe põhitasuks 7 200 eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 2 400 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 960 eurot kuus.

Vastavalt koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale oli Nordecon AS üldkoosolekul esindatud 22 041 282 Seltsi lihtaktsiatega määratud häält ehk 69,91% aktsiatega määratud häältest.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

1Partner: Käive kasvas ligi 9 miljoni euroni

1Partner1Partner Kinnisvaragrupi 2019. aasta käive oli üle 8,7 miljoni euro, mis on varasema aastaga võrreldes 16 protsenti enam, ettevõtte viis aasta jooksul oma kaubamärgi ka Läti ja Leedu turule.

“Olenemata majandustsüklist vaatavad paljud rahvusvahelised kinnisvaraarendajad ja investorid Balti riike ühtse regioonina ning eeldavad, et neid teenindab kõigis riikides sama kinnisvaraettevõte,” selgitas 1Partner Kinnisvaragrupi juhatuse esimees Martin Vahter laienemise peamisi tagamaid ning lisas, et lisaks tekkivale sünergiale klientide ootuste juhtimisel loodetakse ärilist efekti ka parimate praktikate jagamisest riikide vahel.

“1Partnerile oli see vahenduse osas kogu 16-aastase ajaloo parim aasta, mil tegime kokku üle kolme tuhande erineva tehingu ja hindamise,” rääkis Vahter lisades, et tõenäoliselt jääb see tulemus sihiks ette mitmeks järgmisekski aastaks. “Arusaadavalt on tänavu kogu sektoris rõhk kulude kokkuhoiul ja nõrgemate tegijate jaoks võib küsimus olla isegi üldse ellujäämises,” viitas Martin Vahter viimaste kuude muutustele ja nentis, et heal ajal kogutud varusid tuleb nüüd kasutada jahtunud perioodi edukaks üle elamiseks.

“Kõige kasumlikum oli eelmisel aastal kinnisvara vahendus- ja nõustamistegevus, suurima käibeosa andis ehitustegevus ja kiireimat kasvu näitasid grupi uued ettevõtted 1Partner Haldus ja 1Partner Seven,” kirjeldas Martin Vahter, kelle sõnul kasvasid mullu kõigi ettevõtete tegevusmahud. Samas grupi kasum eelmisel aastal 14% vähenes. “Kuna laienemine uutele turgudele ja uutesse valdkondadesse tõi kaasa tuntava koguse ühekordseid kulusid, siis oli kasumi mõningane langus igati ootuspärane,” nentis Vahter.

Üle poole grupi möödunud aasta käibest andnud 1Partner Ehituse käive kasvas aastaga 10%, tuntumatest objektidest valmisid mullu Põhjala pruulikoda ja Tallinna südalinnas valminud Notheli hotell.

2004. aastal Eestis asutatud 1Partner gruppi kuulub kolmes Balti riigis kinnisvara hindamise ja müügiga tegelev 1Partner Kinnisvara, 1Partner Arendus, 1Partner Ehitus ning 1Partner Haldus, ärikinnisvara nõustamiskeskus 1Partner Seven ja vahendusteenuse pakkuja 1Partner Kommertskinnisvara. 1Partner Kinnisvaragrupi 2018. aasta käive oli 7,5 miljonit eurot. Ettevõtte kolme riigi esindustes töötab 120 inimest.

Maa-amet: Eriolukord mõjutas aprilli kinnisvaraturgu

Maa-ametMaa-ameti andmetel toimus 2020. aasta aprillis kinnisvaraturul ligi 2800 ostu-müügitehingut, mis on 30 protsenti vähem kui aasta tagasi samal ajal. Märtsiga võrreldes vähenes tehingute arv neljandiku, kuid hinnatasemes olulist muutust ei toimunud.

Viiruse levikust tingitud eriolukorra kehtestamine viis aprillis kinnisvaraturu tehingute koguarvu langusesse, ning kui I kvartali lõpp näitas tehinguaktiivsuse mõningast vaibumist, siis aprilli andmetele tuginedes saab juba kindlalt väita, et ostu-müügitehinguid on tehtud tavapärasest oluliselt vähem.

Aprillis oli kinnisvaraturg aktiivseim Harju maakonnas, kus toimus 35 protsenti kõikidest tehingutest. Järgnesid Tartu, Pärnu, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond. Ülejäänud maakondade osatähtsus jäi alla 5 protsendi.

Kui tavapäraselt on aprill tehinguaktiivsuse poolest esirinnas, siis tänavu peegeldab kinnisvaraturul toimuv tarbijaskonna ettevaatlikkust ja äraootavat seisukohta. Eluruumina müüdud korteriomandite koguarv vähenes eelmise aasta aprilliga võrreldes 40 protsenti, sealhulgas on vähenenud kõigi kolme suurima keskuse (Tallinn, Tartu ja Pärnu) tehingute koguarv. Korteriomandite koguarvu kahanemise taustal ei ole aga toimunud olulist muutust hinnatasemetes. Eluruumina müüdud korterite statistika näitab, et Tallinna korteri keskmine ruutmeetrihind oli aprillis 2090 eurot, mis on märtsiga võrreldes samal tasemel ning eelmise aasta aprillist 10 protsenti kõrgem. Tartu korterite ruutmeetri keskmine hind püsib eelnevast kuust 2 protsenti ja aastases võrdluses 6 protsenti kõrgemal ning ainsana on keskmine hind langenud Pärnus, märtsiga võrreldes 16 protsenti ja aastataguse ajaga võrreldes 7 protsenti. Pärnu linna asustusüksuse hinnatase on tehingute vähesuse tõttu oluliselt muutlikum ja tihti esinevad perioodide vahelised kõikumised, mis sõltuvad sellest, millal vormistatakse arendusprojektide müügid.

Eelmise aasta aprilliga võrreldes on uute korteritega tehtud Eestis 20 protsenti ning pealinnas 27 protsenti vähem tehinguid, kuid vaatamata tehingute arvu kahanemisele, püsib uute korterite hinnatase kõrgemal kui aasta tagasi samal ajal.

Ka hoonestamata maadega tehti aprillis vähem tehinguid kui aasta tagasi samal ajal (tehinguaktiivsus vähenes 22 protsenti). Samamoodi on city24.ee andmetel hoonestamata maade segmendis 29 protsenti vähem pakkumisi kui mullu samal ajal.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!