Kinnisvaraturg

Alljärgnevalt on toodud kinnisvaraturgu iseloomustavad makromajanduslikud näitajad. Uuendan neid graafikuid regulaarselt.

Sisemajanduse kogutoodang, majanduskasv

Sisemajanduse kogutoodang jooksev- ja 2015. a hindades, mln €

Sisemajanduse kogutoodang jooksev- ja 2015. a hindades, mln €

Sisemajanduse kogutoodangu aastane muutus, %

Sisemajanduse kogutoodangu aastane muutus, %

Reaalne sisemajanduse kogutoodang (mln €) ja sisemajanduse kogutoodangu muutus (%)

Reaalne sisemajanduse kogutoodang (mln €) ja sisemajanduse kogutoodangu muutus (%)

Nominaalne sisemajanduse kogutoodang (mln €) ja sisemajanduse kogutoodangu muutus (%)

Nominaalne sisemajanduse kogutoodang (mln €) ja sisemajanduse kogutoodangu muutus (%)

Rahvastiku näitajad: sünnid, surmad, loomulik iive, rahvaarv, rahvaarvu muut

Sünnid ja surmad: Eesti (kvartalid)

Sünnid ja surmad: Eesti (kvartalid)

Eesti: rahvaarv, loomulik iive ja rahvaarvu muutus

Eesti: rahvaarv, loomulik iive ja rahvaarvu muutus

Eesti: loomulik iive, sünnid ja surmad

Eesti: loomulik iive, sünnid ja surmad

Eesti: rahvaarvu muut, sünnid ja surmad

Eesti: rahvaarvu muut, sünnid ja surmad

Eesti: loomulik iive ja rahvaarvu muut

Eesti: loomulik iive ja rahvaarvu muut

Eesti: rahvaarv piirkonniti

Eesti: rahvaarv piirkonniti

Tööturg ja tööjõuturg: töötud, tööga hõivatud, töötuse määr

Hõivatute ja töötute arv

Hõivatute ja töötute arv

Tööjõus osalemise ja tööhõive määr ning töötuse määr, %

Tööjõus osalemise ja tööhõive määr ning töötuse määr, %

Hõivatute ja töötute arv, 1000 inimest

Tööturu näitajad

Töötuse määr, %

Töötuse määr, %

Kindlustunde baromeetrid: tarbijad ja ehitusettevõtted

Majandususaldusindeks (Eesti Konjunktuuriinstituut – www.ki.ee)

Majandususaldusindeks (Eesti Konjunktuuriinstituut - www.ki.ee)

Tarbija kindlustunde indikaator (Eesti Konjunktuuriinstituut – www.ki.ee)

Tarbija kindlustunde indikaator (Eesti Konjunktuuriinstituut - www.ki.ee)

Ehitusbaromeeter: ehitusettevõtete kindlustunde indikaator (Eesti Konjunktuuriinstituut – www.ki.ee)

 Ehitusbaromeeter: ehitusettevõtete kindlustunde indikaator (Eesti Konjunktuuriinstituut - www.ki.ee)

Keskmine palk

Eesti keskmine brutopalk, € kuus

Eesti keskmine brutopalk, € kuus

Netopalkade summa ja elamispindade tehingute käive (mln €, vasak) ning nende suhe (%, parem)

Netopalkade summa ja elamispindade tehingute käive (mln €, vasak) ning nende suhe (%, parem)

Keskmine netopalk (€/kuu) ja korteritehingu hind (€/m²) ning nende aastane muutus (%)

Keskmine netopalk (€/kuu) ja korteritehingu hind (€/m²) ning nende aastane muutus (%)

Ettevõtete investeeringud põhivarasse

Ettevõtete investeeringud põhivarasse kvartalite lõikes, sh. hoonete ja rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine ning hoonete ja rajatiste soetamine, miljon €

Ettevõtete investeeringud põhivarasse kvartalite lõikes, sh. hoonete ja rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine ning hoonete ja rajatiste soetamine, miljon €

Ettevõtete investeeringud põhivarasse, sh. hoonete ja rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine ning hoonete ja rajatiste soetamine, miljon €

Ettevõtete investeeringud põhivarasse, sh. hoonete ja rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine ning hoonete ja rajatiste soetamine, miljon €

Põhivarainvesteeringute aastane muutus, %

Põhivarainvesteeringute aastane muutus, %

Laenud eraisikutele ja ettevõtetele, intressimäärad

Eluasemelaenu intressimäär, euribor, marginaal, %

Eluasemelaenu intressimäär, euribor, marginaal, %

Äriühingu laenude intressimäär ja euribor, %

Äriühingute laenude intressimäär, euribor ja marginaal, %

Eluasemelaenude jääk ja käive, mln €

Eluasemelaenude jääk ja käive, mln €

Äriühingute laenude jääk ja käive, mln €

Äriühingute laenude jääk ja käive, mln €

Eluasemelaenude jääk ja käive, mln €

Eluasemelaenude jääk ja käive, mln €

Äriühingute laenude jääk ja käive, mln €

Äriühingute laenude jääk ja käive, mln €

Eluaseme- ja eraisikulaenude käibe ja jäägi aastane juurdekasv

Eluaseme- ja eraisikulaenude käibe ja jäägi aastane juurdekasv

Eraisikute laenude jäägi aastane muutus, %

Eraisikute laenude jäägi aastane muutus, %

Eraisikute laenukäivete aastane muutus, %

Eraisikute laenukäivete aastane muutus, %

Äriühingute laenujääkide ja laenukäivete muutus, %

Äriühingute laenujääkide ja laenukäivete muutus, %

Eraisikute ja äriühingute hoiuste jääk, miljon €

Eraisikute ja äriühingute hoiuste jääk, miljon €

Tagasimaksmisel olevate eluasemelaenude arve ja keskmine jääk

Tagasimaksmisel olevate eluasemelaenude arve ja keskmine jääk

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive majandussektorite lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude jääk eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Mittefinantsettevõtetele antud laenude käive eesmärgi lõikes (miljon eurot)

Tähtajaks tasumata eluasemelaenud, mln €

Tähtajaks tasumata eluasemelaenud, mln €

Kodumajapidamiste tähtajaks tasumata laenud, %

Kodumajapidamiste tähtajaks tasumata laenud, %

Tähtajaks tasumata eluasemelaenud, %

Tähtajaks tasumata eluasemelaenud, %

Hinnaindeksid: ehitushinnaindeks, tarbijahinnaindeks, tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ehitusmahuindeks

Ehitushinnaindeks, 1997. a. = 100

Ehitushinnaindeks, 1997. a. = 100

Ehitushinnaindeks, 1997. a. = 100

Ehitushinnaindeks, 1997. a. = 100

Remondi- ja rekonstruktsioonitööde hinnaindeks, 1997 .a . = 100

Remondi- ja rekonstruktsioonitööde hinnaindeks, 1997 .a . = 100

Ehitushinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Ehitushinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Ehitushinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Ehitushinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Remondi- ja rekonstruktsioonitööde hinnaindeks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Remondi- ja rekonstruktsioonitööde hinnaindeks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Tarbijahinnaindeks, ehitushinnaindeks, tööstustoodangu tootjahinnaindeks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Tarbijahinnaindeks, ehitushinnaindeks, tööstustoodangu tootjahinnaindeks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Ehitustööde maht

Ehitusmahuindeks, 2015 = 100

Ehitusmahuindeks, 2015 = 100

Ehitusmahuindeks, eelmise aasta vastav periood = 100

Ehitusmahuindeks, eelmise aasta vastav periood = 100

Ehitusettevõtete ehitustööde maht kvartalite lõikes, miljon €

Ehitusettevõtete ehitustööde maht kvartalite lõikes, mln €

Ehitusettevõtete ehitustööde maht aastate lõikes, miljard €

Ehitusettevõtete ehitustööde maht aastate lõikes, mln €

Ehitusettevõtete ehitustööde mahu muutus kvartalite lõikes, miljon €

Ehitusettevõtete ehitustööde mahu muutus kvartalite lõikes, miljon €

Ehitusettevõtete ehitustööde mahu muutus aastate lõikes, miljard €

Ehitusettevõtete ehitustööde mahu muutus aastate lõikes, miljard €

Eluruumide ehitusload ja kasutusload

Ehitusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Ehitusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Ehitusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Ehitusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Ehitusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Ehitusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Ehitusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Ehitusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Kasutusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Kasutusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Kasutusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Kasutusloa saanud eluruumide pind (m², vasak) ja arv (tk, parem)

Kasutusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Kasutusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Kasutusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Kasutusloa saanud eluruumi keskmine pind, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide arv, tk

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide arv, tk

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide arv, tk

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide arv, tk

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide pind kokku, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide pind kokku, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide pind kokku, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide pind kokku, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide keskmine pind, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide keskmine pind, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide keskmine pind, m²

Ehitusloa saanud ja kasutusloa saanud eluruumide keskmine pind, m²

Kasutusloa saanud eluruumide arv ja elamispindade tehingute arv, tk

Kasutusloa saanud eluruumide arv ja elamispindade tehingute arv, tk

Kasutusloa saanud eluruumide arv ja elamispindade tehingute arv, tk

Kasutusloa saanud eluruumide arv ja elamispindade tehingute arv, tk

Kinnisvaratehingud: korteriomanditehingud, tehingud hoonestamata maaga, tehingud hoonestatud maaga, tehingud kokku

Korteriomanditehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja arv (parem telg)

Korteriomanditehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja arv (parem telg)

Korteriomanditehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja keskmine hind (€/m², parem telg)

Korteriomanditehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja keskmine hind (€/m², parem telg)

Kinnisvaratehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja arv (parem telg)

Kinnisvaratehingute väärtus (mln €, vasak telg) ja arv (parem telg)

Eluaseme hinnaindeks 2010=100

Eluaseme hinnaindeks 2010=100

Eluaseme hinnaindeks korrigeerituna tarbijahinnaindeksiga

Eluaseme hinnaindeks korrigeerituna tarbijahinnaindeksiga

Eluaseme hinnaindeksi ja tarbijahinnaindeksi muutus

Eluaseme hinnaindeksi ja tarbijahinnaindeksi muutus

Eluaseme hinnaindeksi muutus korrigeerituna tarbijahinnaindeksiga

Eluaseme hinnaindeksi muutus korrigeerituna tarbijahinnaindeksiga

Portaal KV.EE: müügipakkumiste arv ja keskmine pakkumishind, üüripakkumiste arv ja üüripakkumishind

Eesti: korterite müügipakkumiste arv (vasak, tk) ja keskmine hind (parem, €/m²) portaalis KV.EE

Eesti: korterite müügipakkumiste arv (vasak, tk) ja keskmine hind (parem, €/m²) portaalis KV.EE

Eesti: korterite üüripakkumiste arv (vasak, tk) ja keskmine hind (parem, €/m²) portaalis KV.EE

Eesti: korterite üüripakkumiste arv (vasak, tk) ja keskmine hind (parem, €/m²) portaalis KV.EE

Eesti: korterite pakkumis- ja tehinguhinnad (vasak) ning üüripakkumiste hind (parem), €/m² portaalis KV.EE

Eesti: korterite pakkumis- ja tehinguhinnad (vasak) ning üüripakkumiste hind (parem), €/m² portaalis KV.EE

Ettevõtete tootlikkuse näitajad

Keskmine tööga hõivatud isikute arv, tk

Keskmine tööga hõivatud isikute arv, tk

Ettevõtete müügitulu, tuhat eurot

Ettevõtete müügitulu, tuhat eurot

Kogukasum (-kahjum), tuhat eurot

Kogukasum (-kahjum), tuhat eurot

Kasutatud allikad: Statistikaamet, Eesti Pank, Maa-amet, KV.EE, Eesti Konjunktuuriinstituut.

Graafikud käesoleval lehel on toodud on-nagu-on põhimõttel. Vastutust andmete kasutamise eest kannab kasutaja. Koostajad ei vastuta andmete õigsuse eest, kuid annavad endast parima, et andmed oleksid adekvaatsed. Teated vigadest-märkustest-ettepanekutest võtame hea meelega vastu alloleva vormi kaudu.

Tagasiside

Edasta kommentaar/küsimus/ettepanek kinnisvaraturgu puudutavate graafikute kohta meilitsi või alloleva kontaktivormi kaudu.

  Nimi (nõutav):

  Ettevõte/aadress:

  Telefon (nõutav):

  E-mail (nõutav):

  Kommentaar/küsimus:

  Liitun meililistiga

  Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

  Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

  Kinnisvarakoolis järgmisena:

  28.09.2023 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine