Luminori majandusprognoos: majanduse kiire kasv jätkub ka järgmisel aastal

Luminor BankMajandus on pärast koroonapandeemiast tingitud piiranguid elavnenud oodatust kiiremini ning SKT tempokas kasv jätkub ka järgmisel aastal, ütles Luminori peaökonomist Tõnu Palm panga sügisese majandusprognoosi tutvustamisel. Peaökonomisti hinnangul kasvab majandus tänavu 9,2% ja järgmisel aastal 4,7%.

Palmi sõnul saabus majanduse jõuline elavnemine oodatust varem ning eriti positiivne on seejuures asjaolu, et teises kvartalis muutus senine tempokas kasv esmakordselt ka majandusharude lõikes laiapõhjaliseks. Kui mullu algas globaalse kaubanduse ja tarbimise toel jaemüügi, kaubaekspordi ja seda teenindava tööstuse taastumine, siis kevadine majanduste taasavamine koroonapiirangutest tähendas ühtlasi teenuste sektori ja energiaharude lisapanust.

„Majanduste taasavamine koroonapiirangutest on aidanud teenuste sektoril jõuda tööstusele järele. Tellimused ületavad kohati nüüd juba pakkumist ja tööturg näitab selgeid paranemise märke,“ ütles Luminori peaökonomist, lisades, et seejuures osutavad positiivsele kasvuväljavaatele paljuski sarnased muutused mitme mõjuka väliskaubanduspartneri majanduses, mis on viinud euroala majanduskindlustunde rekordilisele tasemele.

Palmi sõnul pole Eesti SKT rekordiline kasvuhüpe 2021. aastal seega põhjustatud vaid madalast koroona-aasta võrdlusbaasist. Tööjõuturgu ja hinnakasvu toetav tempokas kogunõudluse kasv jätkub Eestis ka järgmisel aastal. „Majanduse jõulisele kasvuhüppele järgneb tempokas, kuid mõnevõrra mõõdukam kasv, seejuures era- ja riigiinvesteeringute toel on võimalus majanduse kiiret kasvutempot hoida kauem,“ kinnitas peaökonomist.

Paratamatult kaasneb Eesti erakordselt kiire majanduskasvuga hinnasurve. Palmi sõnul on praegune hinnakasvu järsk kiirenemine globaalses majanduses paljuski märk sellest, et pakkumine ei ole koroona põhjustatud tõrgete toel esialgu veel nõudlusele järele jõudnud. Kui see juhtub, annab ka liigne hinnasurve, mida olulisel määral täna mõjutavad maailmaturu energia ning toorainehinnad, järele.

Palm nentis, et Eesti on taasiseseisvuse kolmekümne aastaga jõudnud tagasi maailma edukate ja kõrge heaoluga riikide klubisse. Nüüd saab järgmiste aastakümnete väljakutseks Eesti jaoks rohepööre ja kliimaneutraalsem majandus, mis tähendab ka mitmete kaalukate strateegiliste otsuste langetamist. „Kui soovime kiiret majanduskasvu ja samaaegselt rohepööret, siis tuleb investeerida majanduse ressursitõhususse, et iga loodava SKT ühiku kohta väheneks keskkonnajalajälg,“ ütles Palm.

Võimalik, et koroonajärgses üha digitaalsemas tehnoloogiakeskses maailmas avarduvad tulevikus veelgi (piiriülese) kaugtöö võimalused, mistõttu on koroonajärgses normaalsuses töökohad üha vähem seotud elamiskohaga. Kroonijuveeliks kujuneb seega riikide pakutav elukeskkond ja siin on Eestil täna oma selged eelised näiteks puhta õhu, avara linnaruumi ja mitmekesise looduse näol.

Palmi sõnul on rohepööre hea võimalus investeerida elukeskkonda. „Elukeskkonna parendamine sõltub investeeringutest taristusse, majanduskasvu lahutamisest ressursikasutusest ning nihkest teadmistepõhise tehnoloogiamajanduse suunas, mis väärtustab looduse bioloogilist mitmekesisust,“ lisas ta.

Peaökonomist selgitas, et kliima- ja keskkonnaküsimused pole enam kaugeltki üksikute riikide või majandusharude väljakutse. Keskkonda saastavamat tegevust piiravad üha rohkem ka ettevõtluse enda kehtestatud normid. Rohebrändi väärtus on kasvanud investorite silmis ja rohepesu ärahoidmisel on tulevikus abiks kasvav keskkonnateadlikkus koos tegevuste läbipaistvuse kasvuga.

Seetõttu on Palmi sõnul aeg uuendada riiklikke arengukavasid sel kombel, mis tagab ELi kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise samm-sammult ja võrreldes teiste põhjamaadega mitte vähem ambitsioonikalt, sest rohepöördest on kindlasti rohkem võita kui kaotada.

Nordecon: Tehing Nordecon AS aktsiatega

NordeconToomas Luman omab otse ja läbi tema poolt kontrollitavate äriühingute kokku 70% Nordic Contractors AS aktsiatest. Nordic Contractors AS, millele kuulub 54,31% Nordecon AS-i aktsiatest, võõrandab 14.09.2021 Nasdaq Tallinna börsi vahendusel turuhinnaga 650 000 talle kuuluvat Nordecon AS-i aktsiat Toomas Lumanile. Tehingu tulemusena omandab Toomas Luman 2,01% Nordecon AS aktsiatest.

Võõrandamise tulemusel ei toimu olulise osaluse muutust.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 680 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Merko Ehitus: Läti konkurentsinõukogu otsuse vaidlustamine

Merko EhitusAS Merko Ehitus avaldas 09.08.2021 börsiteates info Läti konkurentsinõukogu otsuse kohta kontserni tütarettevõtte SIA Merks suhtes.

SIA Merks peab Läti konkurentsinõukogu järeldusi SIA Merksi äritegevuse kohta põhjendamatuteks nii faktiliselt kui õiguslikult.

13.09.2021 vaidlustasid SIA Merks ja AS Merko Ehitus Läti konkurentsinõukogu otsuse Läti halduskohtus. Konkurentsinõukogu poolt määratud trahv ei kuulu tasumisele ning muud võimalikud seadusest tulenevad tagajärjed ei rakendu enne kohtuotsuse jõustumist.

Merko Ehitus kontsern on pühendunud ärieetika standardite kohase käitumise edendamisele ja rakendamisele, samuti kõikide äritavasid reguleerivate seaduste ja eeskirjade järgimisele. Mis tahes võimalik ausa konkurentsi rikkumine on vastuolus kontserni tegevuspõhimõtete ja väärtustega.

Arco Vara: Millega arvestada korterist eramajja kolides?

Arco VaraTundub, et iga eestlane igatseb elada oma majas – mere ääres, keset linna metsa sees. Kohti, mis kõigile ühtviisi sobiksid, pole aga palju. Samamoodi ei sobi igaühele korterielu või igaühele aia ja maja eest hoolitsemine – üllatavalt palju mõjutavad meid lapsepõlveharjumused ja kodune kasvatus. Kui kolid ühel päeval korterist eramajja, tuleb valmis olla mõningaseks elumuutuseks.

Nii korteris kui ka eramajas elamisel on oma plussid ja miinused. Korteriuksest astud välja, keerad ukse lukku ja võid mitmeks kuuks ära sõita – tagasi tulles on kõik endistviisi. Majaomanikul on pikaks ajaks ära sõita keerulisem: naastes tuleb esimese asjana hakata muru niitma ja kinnistut hooldama.

Korterelamus kuulub kõik korteriuksest väljaspoole jääv korteriühistu haldusalasse ja on korteriomanike ühisosa. Elanikud puutuvad muredega kokku vaid ühistu koosolekul. Jooksvate probleemidega tegelevad majahaldur ja ühistu esimees, lumi lükatakse trepilt ära ja ainuke mure on leida maja ees parkimiskoht.

Eramajja kolides ilmuvad sõnavarasse märksõnad renoveerimine, korrastamine ja parandamine. Eramuomanik vastutab oma kinnistul toimuva eest ise. Vanemal, juba pikalt kasutuses olnud majal on elemente ja detaile, mis hakkavad lagunema ja vajavad parandamist juba natuke peale majja sissekolimist. Uue maja omanik võib aga silmitsi sattuda ehitusvigade või ebakvaliteetse tööga. Majaomanik ei saa muretult ust enda järel kinni lüüa, vaid ta peab silma peal hoidma nii enda kinnistul kui ka naaberkinnistutel toimuval.

Korterielanik võib küll unistada sellest, et saaks ometi näpud mulda pista, ent pärast eramajja kolimist võib aia eest hoolitsemine hoopis tüütavaks muutuda. Kaunis aed nõuab püsivat hoolt. Enamik kauni kodu auhindu saanud aiad on kauniks kujundatud kümne või enama aasta jooksul.

Majaomaniku võimalus maja ja aeda oma tahtmise järgi kujundada ei tohi muutuda tüütuks kohustuseks – viimane võib viia pereliikmete vahel üksteise süüdistamise ja arusaamatusteni. Nii pole aga võimalik elust eramajas mõnu tunda. Korterist majja kolides peaks terve pere kokku leppima ühises nägemuses sellest, kuidas saavutatakse see kord või ilu, mida maja ja aia juures oluliseks peetakse. Lõpuks pole ju majaomanikul vaja kõike ise teha, maja või aia ori olla – osa teenuseid võib ju ka sisse osta.

Muidugi ei nõua aed ainult tööd, vaid pakub ka suurepärast võimalust seal lõõgastuda ja mõnusalt aega veeta. Kitsas korteris elanud inimene tunneb aia või vähemalt terrassinurga võrra suuremaks muutunud elupinnast rõõmu. Ka eramus sees on tavaliselt rohkem ruumi kui korteris ning iga pereliige saab oma toa või vähemalt oma nurgakese, mida tal korteris ei pruukinud olla.

Kindlasti rõõmustab eramajja kolimise üle see inimene, kes ei pea enam raskeid poekotte või lapsevankrit neljandale-viiendale korrusele tarima.

Kas eramus elades on ka rohkem privaatsust? Seinte läbikostvus on ülisage kaebus nii vanemates kui ka uuemates korterelamutes ning naabrite hobi õhtuti auke seina puurida, öösel sisustust ümber paigutada või valju muusikat nautida on muidugi häiriv. Eramus jääb aga naabrite olmemüra kaugele. Samas kipuvad alevis või aedlinnas olema kinnistud lähestikku ning tuleb arvestada sellega, et naaber võib hakata muru niitma just siis, kui sina soovid oma aias rahulikult kohvi juua, või et aias räägitud jutt võib kosta paljude kõrvu. Naaber võib ka näiteks rajada oma grillinurga sinu pesunööride lähedale. Seepärast tasub enne majaostu tutvuda ka naabrite eluolu ja lastetoagagi, sest isegi erinevad koerakasvatamise põhimõtted võivad kõrvuti elamise talumatuks muuta.

Rohkem privaatsust pakub elu asulast väljaspool. Seni aktiivse sotsiaalse eluga harjunud inimesele on see aga sageli väljakutse, sest privaatsus tähendab ühtlasi ka üksindust. Selle ees võib tekkida hirm ja algul võib olla keeruline pideva vaikusega harjuda. Samas võib selle üles kaaluda võimalus ilma kõrvaliste pilkudeta õues päikest võtta ning murul keskmisest kõrgemaks kasvada lasta.

Kuidas muutuvad korterist eramusse kolides kodukulud? Need sõltuvad kasutuses oleva ruumi suurusest ega pruugi seega ei suureneda ega väheneda. Tänapäevased küttelahendused on kindlasti soodsamad ja mugavamad kui vanaaegne ahi/pliit, kuid küttele kuluv kogusumma võib jääda samaks. Veekulu võib suureneda, kui aia kastmiseks palju vett kulub. Prügiveokulu pole suur, kuid kui varem oli see jagatud kõigi majaelanike vahel, siis eramu omanik peab selle ise tasuma. Kõikide tööde jaoks peavad olema tööriistad ning kui seni pole olnud vajadust lumelabidatki soetada, siis nüüd võib lisaks labidale vaja minna ka sahka või lumepuhurit, niidukit ja hekilõikurit – ka nende kulu võib lugeda lisanduvaks kodukuluks.

Elukorraldust muuta ei ole kerge. Kui pead olema pikalt tööl ning jõuad koju vaid magama, siis võib maja eest hoolitsemine olla väga tüütu kohustus. Siiski leiavad paljud, et maja kallal või aias nokitsemine annab just meeldiva võimaluse töökohustustest puhata ja midagi oma kätega teha. Rääkimata võimalusest oma terrassil hommikukohvi juua või sõpradega suveõhtul koos istuda.

Koolitus “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika” toimub 30/09/2021

Raul KebaKoolitus “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika” toimub Kinnisvarakoolis  30/09/2021. Koolitusel annab lektor Raul Keba värske ülevaate planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustab uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid.

Koolitus on suunatud:

  • riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikele, kes tegelevad planeerimise ja ehitamise valdkonnaga;
  • kinnisvara arendamisega tegelevate ettevõtete spetsialistele, sh maaklerid, hindajad jne;
  • ehitusettevõtete spetsialistele, kes tegelevad igapäevaselt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse küsimustega;
  • arhitektele ja projekteerijatele;
  • muudele valdkonnast huvitatud isikutele.

Koolitus “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika” toimub 30/09/2021 kell 10.00-14.45 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Valitsuse korraldusest lähtuvalt võime klassiruumi oodata inimesi, kes on valmis kandma kaitsemaski ja suudavad tõestada oma nakkusohustust. Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Nordecon: Transaction with Nordecon AS shares

NordeconToomas Luman holds directly and indirectly via the companies controlled by him 70% of the shares in Nordic Contractors AS. On September 14, 2021 Nordic Contractors AS that holds 54.31% of the shares of Nordecon AS will transfer 650,000 shares of Nordecon AS held by them to Toomas Luman through Nasdaq Tallinn stock-exchange at the market price. As a result of the transaction, Toomas Luman acquires 2.01% of the shares of Nordecon AS.

As a result of the transfer there is no change in the substantial holding.

Nordecon (www.nordecon.com) is a group of construction companies whose core business is construction project management and general contracting in the buildings and infrastructures segment. Geographically the Group operates in Estonia, Sweden, Finland and Ukraine. The parent of the Group is Nordecon AS, a company registered and located in Tallinn, Estonia. The consolidated revenue of the Group in 2020 was 296 million euros. Currently Nordecon Group employs 680 people. Since 18 May 2006 the company’s shares have been quoted in the main list of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange.

Merko Ehitus: Appealing the decision of the Latvian Competition Council

Merko EhitusWith the 09.08.2021 stock exchange announcement, AS Merko Ehitus released information concerning the decision of the Latvian Competition Council regarding group’s subsidiary SIA Merks.

SIA Merks considers the conclusions of the Latvian Competition Council concerning SIA Merks’ business practices to be unfounded and unsubstantiated, both factually and legally.

On 13.09.2021 SIA Merks and AS Merko Ehitus appealed the decision of Latvian Competition Council to the Latvian administrative court. The fine imposed by the Competition Council will not become due and all other possible consequences under Latvian law will not take effect until the final court ruling enters into force.

Merko Ehitus group is committed to promoting and implementing ethical business standards and behaviour, as well as compliance with all applicable laws and regulations governing business practices. Any possible infringement of fair competition is in violation of the operating principles and values of the group.

Statistika: 2021 II kvartalis valmis Tallinnas 829 eluruumi

Tõnu Toompark

Statistikaameti andmetel valmis 2021 II kvartalis Tallinnas ehk sai kasutusloa 70 elamut kokku 829 eluruumiga. Aasta teise kvartali eluruumide valmimise maht on viimase nelja kvartali pikkuse perioodi kõrgeim.

Eluruumide valmimise osas on 13% vähenenud üksik-, kaksik- ja ridaelamus asuvate eluruumide arv. Selliseid eluruume valmis 2021 II kvartalis 74.

Korterelamutes valmis 2021 II kvartalis eluruume 755. See on 20% rohkem kui aasta tagasi.

Eelmisel aastal toimusid elamispindade ehitamisega alustamisega mõningad tagasilöögid, mis olid põhjustatud koroonaga seonduvast teadmatusest ja ebakindlusest. Käesoleval 2021. aastal näeme elamispindade valmimises sellest tulenevaid võnkeid.

Täiendavalt mõjutab tulevikus valmivate eluruumide arvu ehitusmaterjalide ja -teenuse hind ning nende muutumine.

Kõigi graafikute vaatamiseks kliki siin: KINNISVARATURG GRAAFIKUTES!

Soovid nõustamist siin kommentaaris toodud või muudel kinnisvaravaldkonna teemadel? Kontakteeru palun +372 525 9703 või tonu@toompark.ee (Tõnu Toompark).

Tõnu Toompark on Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige ning Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) ja Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige.

Adaur Grupp OÜ

Kinnisvarakool

Eesti Omanike Keskliit / EOKL

Eesti Kinnisvarafirmade Liit

1Partner Kommertskinnisvara nõustas LHV suurtehingut Lasnamäel

1PartnerLHV pensionifondid omandasid Tallinnas Lasnamäel asuva tootmishoone, et teenida selle omamisest pikaaegset üüritulu.

Suurtehingut nõustanud 1Partner Kommertskinnisvara konsultandi Rein Urvase sõnul on investoritele eriti kuum just Lasnamäe piirkond – Peterburi tee äär ning Centrumi ümbrus, kus ka LHV poolt soetatud kompleks asub. Fondid ja ettevõtjad otsivad aktiivselt kohti, kuhu vahendeid paigutada ning sellistest kindla rahavooga ärikinnisvara objektidest on suur defitsiit
Tegu on LHV kuuenda kinnisvara otseinvesteeringuga. „Üürikinnisvara pakub meile varaklassina suurt huvi. Näeme seda tüüpi otseinvesteeringutes head võimalust mitmekesistada portfelli ja teenida keskmisest suuremat tootlust,“ tutvustas LHV investeerimise põhimõtteid fondijuht Kristo Oidermaa. „Kui varasemalt oleme kinnisvara soetanud omavahenditest, siis sel korral finantseerime tehingut osaliselt Swedbankist võetud pangalaenuga, et saavutada kõrgem omakapitali tootlus,“ lisas Oidermaa.

LHV pensionifondide kinnisvarainvesteeringute juhi Rait Riimi sõnul on antud objekti suurimaks eeliseks väga hea asukoht vahetult Tallinki Tennisekeskuse kõrval. „Lasnamäe lao- ja tootmiskinnisvarale on alati nõudlust tänu tööjõu lähedusele. Lisaks on konkreetne asukoht hästi ligipääsetav nii kaubavedudeks kui töötajate kohalejõudmiseks,“ lisas Riim.

Tallinnas Lasnamäe linnaosas aadressil Taevakivi tn 3/5 asuv tootmishoone on ehitatud mitmes etapis aastatel 2006-2012. Hoones on üüritavat pinda kokku ca 10 000 m2. Kogu hoone on antud pikaaegse lepingu alusel üürile Skandinaavia taustaga ettevõttele Plastone OÜ, mis toodab plastist tarvikuid meditsiini-, elektri- ja elektroonika valdkonna ettevõtetele.

Arco Vara AS-i aktsiate täiendava avaliku pakkumise teade

Arco VaraArco Vara AS (registrikood 10261718) korraldab oma aktsiate täiendava avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Arco Vara AS-i poolt koostatud pakkumise dokument, mis on lisatud käesolevale teatele ja kättesaadav Arco Vara AS-i kodulehel www.arcovara.com/et/investorile. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro ning emiteeritavad aktsiad moodustavad vähem kui 20 % nende väärtpaberite arvust, mis on juba reguleeritud turul kauplemisele võetud, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise, noteerimise ega kauplemisele võtmise prospekti. Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis.

Avalikult pakutakse kuni 1 000 000 uut aktsiat. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus kuni 2,25 miljonit eurot, plaanitakse kasutada pakkumisdokumendis märgitud kinnisvaraprojektide arendamiseks.
Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis. Arco Vara AS esitab taotluse pakkumise käigus emiteeritavate uute aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 20. septembril 2021 kell 10.00 ning lõppeb 15. oktoobril 2021 kell 16.00 (GMT+3).

Pakutava aktsia hind on 2,25 eurot, millest 0,70 eurot on nimiväärtus ja 1,55 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Arco Vara AS-il on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

20. september 2021 kell 10.00 Algab pakkumisperiood15. oktoober 2021 kell 16.00 Pakkumisperioodi lõpp18. oktoober 2021 Pakkumise tulemuste avalikustamine
20. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja aktsiate eest tasumine
28. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev Kauplemise algus Nasdaq Tallinn börsil

Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: ARCO VARA AKTSIA Täiendav 10
ISIN-kood: EE380A034652
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 2,25 eurot
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: Arco Vara AS
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99101908627
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev: 20.10.2021
Tehingu liik: ost
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Miko-Ove Niinemäe

Juhatuse liige
+372 614 4630
miko.niinemae@arcovara.com

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, omandama kutsumine või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Ühendkuningriigis või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Aktsiaid pakutakse ainult pakkumisdokumendi alusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele pakkumisdokument on suunatud. Pakkumisdokumendis sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid aktsiaid märkima, tuginedes pakkumisdokumendis sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele.

Arco Vara pakkumisdokument

Merko Ehitus: Noblessneri sadamalinnakus käivitatakse Allveelaeva arendusprojekt

Merko EhitusASi Merko Ehitus Eesti ja ASi BLRT Grupp ühisettevõte Kodusadam OÜ on otsustanud käivitada Noblessneri sadamalinnakus Allveelaeva arendusprojekti, mis hõlmab üht kortermaja 148 korteri ja 11 äripinnaga.

B-energiaklassiga korterelamus aadressil Allveelaeva 4 (merko.ee/allveelaeva) asuvate korterite suurused jäävad vahemikku 28–104 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad algavad 3500 eurost. Parkimiskohad asuvad hoone esimesel ja maa-alusel korrusel, privaatses haljastatud sisehoovis on puhke- ja mängualad. Allveelaeva 4 maja arhitektuurilahenduse autorid on Arhitektuuribüroo PLUSS arhitektid.

Väärika ajalooga Noblessner (noblessner.ee) on kujundatud kaasaegseks elukeskkonnaks, kus elamute ümber on terviklik linnaruum väljakute, pargialade, mereäärse promenaadi ja kvaliteetsete vaba aja veetmise võimalustega. Merko ja BLRT koostöö esimese projektina valmis 2019. aastal Staapli tänavale neli kortermaja 198 korteri ning 17 büroo-, toitlustus- ja kaubanduspinnaga. Ehitamisel on ka viie kortermajaga Vesilennuki kinnisvaraarendusprojekt (merko.ee/vesilennuki).
Noblessneri korteriarendusprojekte arendab 2014. aastal loodud ühisettevõte Kodusadam OÜ. AS Merko Ehitus Eesti ning AS BLRT Grupp omavad kumbki sellest 50%.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri- ja elamuehituse töid ning arendab elukondlikku kinnisvara. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

1Partner kinnisvaraekspert: mitmed arendajad tõstsid järsult hinda ja sellel tasemel ei pruugi müük enam õnnestuda

1Partner1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul tõstsid mõned arendajad oma pealinna korterite hindasid aastaga mitukümmend protsenti, kuid võib juhtuda, et nii siiski ostjaid leida ei suudeta.

Martin Vahteri kinnitusel on ehitushinna tõus reaalsus, mis tõesti korterite hindasid üles surub. „Ehitusmaterjalide üldine defitsiit annab tunda ning näiteks soojustuseks kasutatava benoplasti kuupmeetri hind on kahekordistunud. Ka tööjõukulud on kasvanud,“ kirjeldas Vahter.

„Samas tõstsid kodude hindasid eriti kiiresti mitmed arendajad, kelle projektid olid juba enne defitsiiti ja koroonakriisi valmis. Eriti järsult on hinda viimase poole aastaga juurde kruvitud,“ ütles Vahter.

„Näiteks aasta tagasi 180 000 eurot maksvaid kortereid üritatakse nüüd 240 000ga müüa. Praegu on küll müüja-turg, aga inimesed õnneks päris iga hinnaga ka kortereid ei osta. Mis ülehinnatud, see jääb siiski seisma,“ ütles Vahter.

„Korterite tehinguarvud on viimaste kuudega pigem langenud ning sellist aktiivsust, mis kevadel, lähiajal ilmselt tagasi ei tule. Uued arendused tulevad järk-järgult peale ja tõenäoliselt peavad osad arendajad nüüd allapoole korrektuure tegema. Kui arendaja laovaru on väike ja otsest müügisurvet pole, siis võib selleks veel mõnda aega kuluda,“ ütles Vahter.

„Kui kinnisvaraarendajad tunnetavad turgu ja hindasid suures plaanis siiski adekvaatselt, siis tavainimestel on praegu keskmisest keerulisem orienteeruda. Hinnatõus pole üldine ja kõigi kinnisvaraklasside osas võrdne. Näiteks kipuvad inimesed vanemaid magalakortereid üle hindama, sest peamine tõus on toimunud uue kinnisvaraga. Aga on ka vastupidiseid näiteid kui inimene küsib turuhinnast vähem,“ soovitas Vahter konsulteerida kinnisvaraeksperdi või -hindajaga.

Maa-ameti statistika kohaselt tehti Tallinnas augustis 931 kinnisvaratehingut, mis 10% vähem kui juulis. Pealinna korteri keskmine ruutmeetri hind langes kuuga 1,3% 2301 euroni, mis on mullusega võrreldes aga 11 protsenti kõrgem.

Arco Vara: Kodukindlustus – mida ja kuidas kindlustada?

Arco VaraKõik me vajame kindlustunnet, samuti vajab kindlustust kodu. Õnnetused kipuvad meid tabama ootamatult, kindlustus aitab meil riske maandada, korvab kahjud ja aitab nende tagajärgedega toime tulla. Mida ja kuidas oleks siis mõistlik kindlustada?

Kodu kindlustamine ei ole kohustuslik, ent südamerahu huvides on mõistlik see siiski ära teha – me keegi ei tea, millal võib tekkida tulekahju, juhtuda veeavarii või pikselöögi tagajärjel hävida koduelektroonika. Kohustuslik on kindlustada vaid pangalaenuga ostetud kodu, sest enamasti on eluase laenu tagatiseks ning selle kahjustumisel või hävinemisel on pangal tähtis, et nende tagatis saaks oma väärtuse tagasi. Samamoodi on lisatagatiseks pandud varaga.

Kodukindlustusega saad kindlustada omale olulise kinnisvara: eramaja, suvekodu, ridaelamu, korteri, kõrvalhoone, ehitusjärgus maja. Kindlustusseltsid pakuvad tavaliselt kaitset päris paljude riskide vastu, näiteks torm, pikselöök, üleujutus, tulvavesi, veepinna tõus, jää liikumine või lume sulamine, tulekahju, murdvargus, röövimine, veetorustiku leke, tehnosüsteemide purunemine, elektrihäired, õhusõiduki ja selle osade allakukkumine, metsloomade tekitatud kahjud. Alati tuleks tähelepanelikult läbi lugeda kõik tingimustes toodud välistused ehk juhtumid, mille puhul kahju ei hüvitata. Toon näite. Lepingu järgi hüvitatakse kahju, mille on tekitanud tulekahju. Tulekahjuks nimetatakse väljaspool selleks ettenähtud küttekollet levinud tulest, suitsust, tahmast ja tulekustutustöödest tekkinud kahju. Seega ei hüvitata lühise, ülekoormuse või muu elektrilise põhjuse (isolatsioonivead, ebapiisav kontakt) tulemusel tekkinud kahju, kui tulekahju ei ole tekkinud.

Kodukindlustuspakette on erinevaid, seega tasub pakkumisi uurida mitmest kindlustusseltsist ja välja valida endale sobivaim. Kõige laiema kaitse annab koguriskikindlustus – siis on kindlustusjuhtumiks iga ettenägematu ja ootamatu sündmus, mille tagajärjel kindlustatud objekt kahjustub või hävib: tulekahju; tugev tuul ja rahe; leke torustikust; vandalism, murdvargus, röövimine; tehnosüsteemide purunemine; asenduselamispinna üürikulu; aknaklaasi purunemine; üleujutus; koduabiteenus; üüritulu kaotus (kui see on valitud); üürniku tekitatud kahju. Oluline on lugeda läbi lepingu tingimused, et aru saada ka sellest, mida üks või teine kindlustus hüvitab või ei hüvita.

Tasub läbi mõelda ka see, kas kindlustada vaid hoone ja eluruumid või lisaks kodune vara. Võimalik on kindlustada ka endaga kaasas olevat kodust vara – see kaitseb näiteks juhtudel, kui varga saagiks langeb su jalgratas, sülearvuti, telefon või kallis spordivahend. Kaasaskantav vara on kindlustatud siiski vaid Eesti piires.

Kodukindlustust saab sõlmida ka koos vastutuskindlustusega, mis tähendab, et hüvitatakse kahju, mille oled ise kogemata kellelegi teisele põhjustanud. Näiteks on jooksma ununenud ja põrandale valgunud vannivesi rikkunud alumiste naabrite lagesid või seinu – selle kulu hüvitab siis kindlustus.

Vahel kuuluvad kodukindlustuse alla ka mängides juhtunud õnnetused. Kui näiteks laps on pallimänguhoos kogemata tabanud naabrite akent või kasvuhoonet ja selle klaasi(d) purustanud, siis kannab selle kulu lapse vanemate asemel kindlustus.

Kindlustuslepingut sõlmides tuleks kindlasti teada anda, kui on plaanis kodu kasutada tavalisest riskiohtlikumalt, näiteks seda välja üürida.

Mõned kindlustusettevõtted katavad ka ajutise eluaseme üürikulu. See tähendab, et kui tekib kodukindlustuse kahju ning kindlustatud kodus ei saa samal ajal elada, hüvitatakse kindlustusvõtjale kolimiskulud ning elamispinna üürikulud.

Kindlustuskulu võtab rahakotist iga kuu vaid tühise summa. Seega ei tasu riskida ja loota sellele, et minu varaga mitte kunagi midagi ei juhtu, vaid nautida hoopis kindlustuse pakutavat turvatunnet: juhtugu mis tahes – ma tulen toime igas olukorras!

Merko Ehitus: Launch of Allveelaeva development project in Noblessner seafront quarter (Tallinn, Estonia)

Merko EhitusKodusadam OÜ, a joint venture of AS Merko Ehitus Eesti and AS BLRT Grupp, has decided to launch Allveelaeva development project in Noblessner seafront quarter, which comprises of one residential building with 148 apartments and 11 commercial premises.

The residential building at Allveelaeva 4 (merko.ee/allveelaeva) will have the energy class rating “B” and the size of the apartments will range in between 28–104 square metres, price per square metre starting from 3500 euros. Parking spaces will be located under the building and there will be a private courtyard with recreational areas and playgrounds. The architectural solution of the building has been designed by Arhitektuuribüroo PLUSS architects.

Noblessner (noblessner.ee), a district with a dignified history, has been designed to a contemporary living environment where the residential buildings are surrounded by an integrated urban space of squares, parks, a seaside promenade and high quality recreational facilities. As the first co-operation project between Merko and BLRT, four residential buildings with 198 apartments and 17 office, catering and retail premises were completed in 2019 on Staapli street. The Vesilennuki real estate development with five residential buildings is currently under construction (merko.ee/vesilennuki).

Residential projects in Noblessner are developed by Kodusadam OÜ, a joint venture established in December 2014. Both AS Merko Ehitus Eesti and AS BLRT Grupp own 50% of the company.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) is an Estonian leading construction company which offers construction services in general construction, civil engineering, electrical and residential construction and develops residential real estate. To ensure the best quality and convenience for home buyers Merko manages all phases of the development: planning, design, construction, sales and service during the warranty period.

Arco Vara AS announcement on secondary public offering of shares

Arco VaraArco Vara AS (registry code 10261718) announces the secondary public offering of its shares. The offering is based on the offering document drafted by Arco Vara AS, attached to this announcement and available on the website of Arco Vara AS www.arcovara.com/en/investor-relations/. As the total amount of the offering is below EUR 2.5 million and the shares to be issued represent less than 20% of the shares already traded on a regulated market, no public offering, listing or trading prospectus is drafted or published. Shares are publicly offered only in Estonia.

Up to 1,000,000 new shares are offered publicly. The proceeds from the offering, amounting up to EUR 2.25 million, are intended to be used to develop real estate projects as described in the offering document.

The offer is directed at all retail and institutional investors in Estonia. Arco Vara AS intends to apply for the new shares issued as a result of the offering to be admitted to trading on the main list of Nasdaq Tallinn stock exchange.

Overview of the main conditions of the offering:

Offer period, during which time the shares can be subscribed, begins on 20 September 2021 at 10:00 and ends on 15 October 2021 at 16:00 (GMT+3).

The price per one share offered is EUR 2.25, from which EUR 0.7 is the nominal value of the share and EUR 1.55 the issue premium. Only integer number of shares can be subscribed for.

An investor wishing to submit a subscription order should contact the operator of its securities account opened with the Estonian Register of Securities.

Arco Vara AS has one class of shares and the shares offered belong to the same class.

IMPORTANT DATES

The below timeline specifies the most important dates related to the offering.

20 September 2021 at 10:00 Start of the offer period

15 October 2021 at 16:00 End of the offer period

18 October 2021 Announcing the results of the offering

On or about 20 October 2021 New shares are transferred to the investors and payment for the shares
On or about 28 October 2021 First trading day on Nasdaq Tallinn stock exchange

Form of the subscription order:

Securities account holder: [investor name]
Securities account: [securities account number of the investor]
Account operator: [investor’s securities account operator’s name]
Security: ARCO VARA SHARE additional 10
ISIN-code: EE380A034652
Amount of securities: [number of shares that the investor wishes to subscribe]
Price (per one share): EUR 2.25
Transaction amount: [number of shares that the investor wishes to subscribe multiplied by the price per share]
Counterparty: Arco Vara AS
Counterparty’s securities account: 99101908627
Counterparty’s securities account operator: AS LHV Pank
Value date of the transaction: 20.10.2021
Type of transaction: Purchase
Settlement type: Delivery versus payment

For additional information please contact:

Miko-Ove Niinemäe

CEO
+372 614 4630
miko.niinemae@arcovara.com

The information contained herein does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of, the securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. The information contained herein is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, United Kingdom or such other countries or otherwise in such circumstances in which the release, publication or distribution would be unlawful.

The offering of the shares is only based on the offering document and is addressed only to persons to whom the offering document is addressed. The offering document includes, among other things, risk factors and other information. This notice has not been approved by any supervisory authority and is not a prospectus. Therefore, investors should subscribe for shares on the basis of the information contained in the offering document and not only on the basis of this notice.

Arco Vara pakkumisdokument ENG

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

21.09.2021 Kinnisvara hindamise ABC