Uudiste arhiiv

 

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üürilepingu ülesütlemine üürniku võlgnevuse korral

Kõige sagedamini tuleb ette üürilepingu ülesütlemist just üürniku võlgnevuse korral, kuid paljud ei tea, et seadus näeb ette konkreetsed reeglid lepingu ülesütlemiseks. Nimelt saab eluruumi üürilepingu erakorraliselt üles öelda, kui üürnikul on probleemid maksedistsipliiniga või kui võlgnevus on kogunenud teatud

Koolitus “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine” toimub 12/12/2023

Koolitus “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine” toimub 12/12/2023 Kinnisvarakoolis. Koolitusel annavad kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ja kinnisvarajurist Evi Hindpere osalejatele oskuse koostada oma vajadustele vastav üürileping ja teadmised juba olemasoleva üürilepingu lõpetamiseks. Koolitusel saad: praktilised nõuanded üürilepingu koostamiseks ja lõpetamiseks; nõuanded

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üürilepingu erakorraline ülesütlemine

Üürnik peab üüripinda kasutama hoolikalt ja vastavalt sihtotstarbele, millest üürileandmisel lähtuti. Seega, kui tegemist on eluruumiga, siis on see mõeldud elamiseks ja igasugune muu tegevus pole lubatud. Samuti on oluline mitte ülemääraselt häirida majaelanikke ja naabreid. Eelkõige tuleb tagada öörahu.

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üürilepingu ülesütlemine

Üüriturul tuleb sageli ette olukordi, kus üürnikuga on sõlmitud tähtajaline üürileping aga üürnik otsustab ühel hetkel välja kolida ära ootamata lepingu tähtaja lõppemist. Kas selline tegevus on seaduspärane? Kindlasti mitte. Sõlmides tähtajalise üürilepingu peavad mõlemad pooled arvestama, et nad on

Konsultatsioonid üüriinvestoritele: üürituru arengud 11.2023

Tõnu Toompark

Üürikorterite pakkumine on jätkanud kasvu. Tallinnas on pakkumisel ~1750 üürikorterit. See seab jätkuvalt suure surve üürihindadele. Nii on KV.EE andmetel üüripakkumiste keskmine hind nii septembris kui oktoobris pisut allapoole tulnud. Üüriinvestori jaoks on jätkuvalt aktuaalne: Kas hoida või müüa? Kuidas

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üürilepingu kehtivus omaniku vahetumisel

Sageli esineb olukordi, kus omanik müüb korterit, mis on samaaegselt üürile antud. Selline tegevus on igati normaalne, kuid siin tuleb arvestada, et korteri müümisega üürileping ei lõpe. Seda ka siis, kui üürilepinguga on nii kokku lepitud või müügilepingus on klausel,

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Eluruumi allkasutusse andmine

Üldjuhul on üürnikul õigus majutada üüritavasse eluruumi oma perekonnaliikmeid, kui üürilepinguga ei ole määratud, et seda võib teha üksnes üürileandja nõusolekul. Kes siis on üürniku perekonnaliikmed – need on abikaasa, alaealised lapsed ja töövõimetud vanemad. Teised isikud ei ole seaduse

Koolitus “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine” toimub 13/11/2023

Koolitus “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine” toimub 13/11/2023 Kinnisvarakoolis. Koolitusel annavad kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ja kinnisvarajurist Evi Hindpere osalejatele oskuse koostada oma vajadustele vastav üürileping ja teadmised juba olemasoleva üürilepingu lõpetamiseks. Koolitusel saad: praktilised nõuanded üürilepingu koostamiseks ja lõpetamiseks; nõuanded

Hepsor: Hepsor ASi 2023. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2023. aasta üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 36 miljonit eurot ja puhaskasumiks kujunes 4,8 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 2,3 miljonit eurot). 2023. aasta kolmanda kvartali  konsolideeritud müügitulu kokku oli 15,5 miljonit eurot ja puhaskasum 1,2 miljonit

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Leppetrahv üürisuhtes

Võlaõigusseadus sätestab, et mitterahalise kohustuse rikkumise korral on üürilepinguga lubatud kokku leppida leppetrahvis, kui üürnik rikub mingit poolte kokkulepet. Kuid millise kokkuleppe rikkumise korral leppetrahvi nõuda saab, tuleks lepingus konkreetselt välja tuua. Näiteks, kui on kokku lepitud, et üürnikul ei

Everaus: Everaus Kinnisvarast saab Baltikumi suurim miniladude üüriteenuse pakkuja

Everaus Kinnisvara rajab lisaks Peetris asuvatele miniladudele uue kontaktivaba miniladude kompleksi Tallinnasse Haabersti ja Õismäe piirile. Pärast uue kompleksi avamist tuleval aastal saab Everaus Kinnisvarast suurim miniladude üüriteenuse pakkuja Baltikumis. „Kaks aastat tagasi tõime turule 100% kontaktivaba miniladude teenuse, mis

Konsultatsioonid üüriinvestoritele: üürituru arengud 10.2023

Tõnu Toompark

Üürikorterite pakkumine on Tallinnas stabiliseerunud pigem kõrgel tasemel. Suur pakkumine survestab hindu ega tee üürileandjate elu kergeks. Septembrikuine üüripakkumiste keskmine hind tuli augustist pisut allapoole. Üüriinvestori jaoks on jätkuvalt aktuaalne: Kas hoida või müüa? Kuidas minimeerida vakantsust? Saada aru, millises

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üürilepingu sätete kohustuslikkus

Eluruumi üürnikku peetakse üürisuhtes nõrgemaks pooleks, mistõttu vajab ta suuremat seaduse kaitset. Seetõttu tuleb üürilepingu koostamisel hoolega järgida seaduses kirja pandut. Kui üldiselt on seadused dispositiivsed ehk paindlikud ja võimaldavad osapooltel endil lepingu tingimustes kokku leppida, siis eluruumi üürilepingu puhul

19/10/2023 toimub koolitus “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine”

Koolitus “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine” toimub 19/10/2023 Kinnisvarakoolis. Koolitusel annavad kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ja kinnisvarajurist Evi Hindpere osalejatele oskuse koostada oma vajadustele vastav üürileping ja teadmised juba olemasoleva üürilepingu lõpetamiseks. Koolitusel saad: praktilised nõuanded üürilepingu koostamiseks ja lõpetamiseks; nõuanded

Uus Maa: Ärikinnisvara suund ja trendid 2024

Eesti ärikinnisvaraturg on pidevas muutumises nagu kogu muu meid ümbritsev elu. Turusegment, mis täna tundub tugev ning atraktiivne, võib aga osutuda juba homme Eesti väiksel turul üleinvesteerituks. Samas võivad hetkel vähematraktiivsed segmendid teha vaid loetud kvartalite jooksul korraliku taastumise ning

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

12.12.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine