Nordecon: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress mnt 158/1, 11317 Tallinn) korraline üldkoosolek toimus 29. mail 2019. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Gamma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused:

Päevakorrapunkt 1.  Seltsi 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

OTSUS nr. 2              

Jaotada Seltsi järgmiselt: Seltsi 2018. aasta konsolideeritud puhaskasum on 3 381 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 7 515 tuhat eurot, kokku moodustab jaotuskõlblik kasum 31.12.2018 seisuga seega 10 896 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 0,06 eurot aktsia kohta. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 12.06.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 11.06.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 21.06.2019.

Päevakorrapunkt 2.  Audiitori valimine 2019. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2019. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3.  Seltsi aktsiakapitali vähendamine

OTSUS nr. 4

4.1  Vähendada Seltsi aktsiakapitali 1 942 528,98 euro võrra  16 321 014,70 eurolt 14 378 485,72 euroni. Aktsiakapitali vähendamine toimub aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,06 euro võrra aktsia kohta. Seltsi aktsiate koguarv ei muutu ning aktsiate arvestuslik väheneb võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena on Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 14 378 485,72 eurot, mis jaguneb 32 375 483 nimiväärtuseta aktsiaks.

4.2  Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,06 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse teha aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kuid hiljemalt kolme kuu ja 14 kalendripäeva möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

4.3  Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi tegevusmahtudega ja strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega.

4.4  Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.06.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 11.06.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid.

Vastavalt koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale oli AS üldkoosolekul esindatud 21 660 664 Seltsi lihtaktsiatega määratud häält ehk 68,70% aktsiatega määratud häältest.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC