Uudiste arhiiv

 

Ülemistele hakatakse ühisterminali kavandama

Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldab Ülemiste ühisterminali arhitektuurse ideekonkursi. Reisiterminali on planeeritud Rail Baltic raudtee lõppjaam ja Tallinna linna ühisterminal. Teises etapis nähakse ette võimalus maaliinide bussijaama ehitamiseks. „Loodetavasti laekub konkursile ohtralt arvestatavaid ja teostatavaid ideekavandeid ning saame neist parima reisiterminali

Tallinn ja MAXIMA Eesti OÜ sõlmivad koostöölepingu Haabersti ristmiku rekonstrueerimiseks

Tallinna Linnavalitsuse istungil kiideti heaks Tallinna linna ja MAXIMA Eesti OÜ vahel sõlmitava koostöölepingu projekt, mille kohaselt finantseerib Maxima Ehitajate tee ja Õismäe tee ristmiku ehitust maksimaalselt 931 188,9 euroga ja volitati abilinnapea Taavi Aasa lepingule Tallinna linna nimel alla

Kohus ei tunnustanud Viru Keskuse hiigelhüvitise nõuet

Riigikohus jättis tunnustamata Viru Keskuse nõude enam kui 10 mln euro hüvitamiseks. „Riigikohtu halduskolleegiumi vastset otsust kajastanud ajakirjandusväljaannetest võib jääda eksitav mulje, nagu oleks Riigikohus tunnustanud Viru Keskuse nõuet Viru Poja detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega tekitatud kahju hüvitamiseks,“ nentis abilinnapea Taavi

Tulevase muusikakooli detailplaneering peagi avalikul väljapanekul

Pärnu mnt 59 kinnistule muusikakoolide kompleksi kavandav detailplaneering on 6.-20. veebruarini avalikul väljapanekul. Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18 hoovimaja, tuba 32) ning Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7, I korrus). Detailplaneeringu materjalidega

Ülikooli ühiselamu asemele rajatakse muusikakoolide kompleks

Tallinna linnavalitsus võttis vastu Pärnu mnt 59 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärgiks on luua võimalused ehitada 2,7 ha suurusele maa-alale muusikakoolide kompleks.  Pärnu mnt 59 krundile on plaanis ehitada amortiseerunud ühiselamu asemele kuni neljast hoonest koosnev, kuni 6 maapealse

Kadrioru ajalooline supelasutus ehitatakse ümber korterelamuks

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule kehtestamiseks detailplaneeringu, mis annab võimaluse Kadriorus asuvad arhitektuurimälestiseks tunnistatud kunagised supelasutuse hooned korterelamuks rekonstrueerida. Narva mnt 80 kinnistu detailplaneering hõlmab 0,31 ha suuruse maa-ala. „Tegemist on Kadriorus asuva kinnistuga, millel kunagi tegutses populaarne Georg Witte supelsalong,“

Astangule kavandatakse ärihooneid

Tallinna linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaneku kehtestada Astangu asumisse neli ärihoonet rajada võimaldav detailplaneering. Astangu tn 35, 35a, 66a ja 72b kinnistute ning lähiala detailplaneering hõlmab 2,03 ha suuruse planeeringuala. Moodustatavatele ärimaa kruntidele määratakse ehitusõigus kuni nelja ärihoone ehitamiseks. Samuti on

Äriline sihtotstarve planeeringulahenduses anti elanikele vastu tulles

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa sõnul on halduskohus TOPi detailplaneeringu õiguspärasuse hindamisel välja toonud hinnanguliselt viisteist erinevat teemat, mis on seotud detailplaneeringu menetluse ja planeeringulahendusega. „Näitena võib välja tuua planeeritud hoonete mahu ja otstarbe, samuti liikluskorralduse küsimused, menetlusliku poole pealt avalike

Pirita rannaalale koostatakse detailplaneering

Tallinna linnavalitsus algatas Pirita rannaala detailplaneeringu koostamise. Pirita rannaala detailplaneeringusse kaasatud maa-ala suurus on 44,92 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Pirita supelranna ja sellega vahetult külgneva metsaala planeerimine, Pirita rannaala kinnistule ehitusõiguse määramine rannapaviljonide, ajutise vabaõhulava ja tribüünide ning randa

4. trammiliin viib tulevikus lennujaama

Tallinnas tutvustati täna 4. trammiliini pikendamise ehitustööde I etappi, mis hõlmab rööbastee ehitamist Majaka tänavalt üle Peterburi tee. Tööde käigus vahetatakse Peterburi tee alla jäävad kommunikatsioonid ning uue, kaasaegse tehnoloogia järgi ehitatakse betoonalusel trammitee. Abilinnapea Taavi Aasa sõnul on trammiliini

Taavi Aas: Uuringud Ülemiste terminali tegemiseks on valmis

Ülemiste ühisterminali loomiseks viis Tallinna Linnaplaneerimisamet koostöös Inseneribüroo Stratum OÜ läbi uuringud, mille eesmärk oli välja tuua Ülemiste ühisterminali rajamise vajadused ja terminali ühenduse tingimused lennujaamaga. Uuringu käigus selgitati välja Ülemiste ühisterminali  rajamise vajadus Tallinnas Ülemiste raudteejaama ja Peterburi tee

Taavi Aas: Pirita Seltsi kaebus on perspektiivitu

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa sõnul on Pirita TOP detailplaneeringu kehtestamise otsuse tühistamise taotlejaist mõttetu kohtus oma raha tuulde loopida. „Ei ole mõistlik TOPi detailplaneeringu üle peetava kohtuvaidluse kulude tasumist rahaliselt toetada, sest Tallinna Halduskohus ei pea Pirita Seltsi kaebust Pirita

Linnavalitsus seisab Pirita heaolu eest

Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse (TOP) ja selle lähiala detailplaneeringu üle on arutletud pikalt ja põhjalikult. Pirita elanikud on olnud kaasatud kõnealuse detailplaneeringu menetlusse juba 2003. aasta novembrikuust, mil toimus detailplaneeringu esimene avalik arutelu. Pika planeerimisprotsessi käigus on toimunud mitu avalikku väljapanekut, seitse

Kultuurikatla piirkonna detailplaneering pannakse avalikule väljapanekule

Aprillikuu jooksul on Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneering täiendaval avalikul väljapanekul. Avaliku väljapaneku korraldavad Põhja-Tallinna Valitsus, Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Avalik väljapanek kestab 2. – 30. aprillini. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis (Niine tn

Tallinlased saavad juurde puhkevõimalusi

Tallinna linnavolikogu kehtestatud teemaplaneering parandab linlaste puhkevõimalusi Nõmme–Mustamäe maastikukaitsealal. Uus planeering täpsustab ala arengusuundi, sealset inimtegevust ja puhkevõimalusi, kaitstes ühtaegu maastikuväärtusi, taimekooslusi ja elustikku. Määratletud on tingimused avalike alade ja radade kasutamiseks, looduslike ja ajalooliste vaatamisväärsuste eksponeerimiseks, parandatud juurdepääsuvõimalusi puhkealale.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

29.11.2021 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine