Tartu maantee algusse kavandatakse kõrghoonet

TallinnTallinna linnavalitsus algatas detailplaneeringu, millega soovitakse luua võimalus rajada Tartu mnt 17 kinnistule kuni 42 maapealse korrusega hoone.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 0,35 ha suuruse Tartu mnt 17 kinnistu ärimaa sihtotstarve elamu- ja ärimaaks ning määrata ehitusõigus kuni 42 maapealse ja kuni 3 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks.

Ühtlasi algatati Tartu mnt 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus omab olulist keskkonnamõju.

Planeeritav maa-ala asub Tartu maantee, Gonsiori, E. Viiralti ja Kivisilla tänava vahelises kvartalis, linnaehituslikult olulises kohas linna keskuses. Kontaktvööndis paiknevatel hoonetel on kuni 27 korrust. Ärimaa sihtotstarbega Tartu mnt 17 kinnistu omanik on OÜ Viis Veeringut. Kinnistul asub 3-korruseline endine kauplus „Turist“, mis on ümber ehitatud ööklubiks.

Planeeritav maa-ala jääb Tartu maantee sihilisse Tallinna vanalinna muinsuskaitsealaga liituvasse vaatekoridori, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

Planeeritav ala jääb teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas” kohase Maakri kõrghoonete piirkonna 9. kvartalisse, kus hoonete suurim lubatud absoluutkõrgus on 130 meetrit. Kavandatav on teemaplaneeringuga kooskõlas.

Kõrghoonete teemaplaneeringule korraldatud keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusena on eksperdid teinud ettepaneku, et kuna kõrghooned on olulise keskkonnamõjuga objektid, on iga kõrghoonet taotleva detailplaneeringu puhul vaja läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine kõrghoonete mõju ulatuse täpsemaks määratlemiseks.

Teemaplaneeringu kohaselt tuleb kõrghoone või kõrghoonete grupi kavandamisel mingisse piirkonda arvestada nende mõju avalikule välisruumile ja inimesele ning looduskeskkonnale ja liiklusele.

Kuna Tartu mnt 17 kinnistu ümbrus on tihedalt hoonestatud linnakeskkond, tuleb antud detailplaneeringu puhul hinnata mõju eelkõige linnaruumile ning nii olemasolevale kui ka planeeritavale elukeskkonnale. Planeeritavasse kõrghoonesse kavandatakse nii äri- kui eluruumid. Detailplaneeringus kavandatava tegevuse mõju hindamisel tuleb arvestada ka teiste piirkonnas paiknevate ja kavandatavate hoonetega ning võimalike kumulatiivsete mõjude avaldumisega. Detailplaneeringus tuleb hinnata ka võimalikku mõju kultuuriväärtustele ning linnaruumile, sh visuaalset mõju, mis seisneb eelkõige vaadete muutumises.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

04.-12.10.2022 Kinnisvara täiendkoolitus