Valitsus kiitis heaks uue planeerimisseaduse eelnõu

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks uue planeerimisseaduse eelnõu, millega korrastatakse ja ajakohastatakse planeerimise valdkonda, et tagada isikute õiguste parem kaitse.

Uues eelnõus on planeeringud ja nende menetlused eristatud liikide kaupa. Lisaks juba kehtivas seaduses olemasolevatele üleriigilisele, maakonna-, üld- ja detailplaneeringule on eelnõus uute liikidena välja toodud riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringud, mida nõuavad riigi või rahvusvaheliselt seisukohalt tähtsad ehitised.

Eriplaneeringute koostamisel on kohustuslik kavandatavale ehitisele sobivaima asukoha leidmiseks kaaluda alternatiivseid asukohti. Erimenetluses kehtestatud planeeringu alusel on võimalik alustada ehitusprojekti koostamist.

Eelnõu kohaselt on planeerimine kohustuslik ka merealadel kuni territoriaalmere välispiirini ning teatud juhtudel kuni majandusvööndi välispiirini.

Kohalikul omavalitsusel on muudatuste tulemusel võimalik üksikelamu ehitamise korral detailplaneeringu menetlusest loobuda ja asendada see projekteerimistingimustega. Seejuures tuleb järgida piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringut. Lisaks on sätestatud detailplaneeringu menetlemisele tähtaeg 3 aastat. Eelnõuga muudetakse ka planeeringute ülevaatamise tähtaegu, et see ei oleks niivõrd seotud valimiste toimumise kui just pikaajalise planeerimisega.

Eelnõu mõjutab nii üksikisikuid, riigiasutusi, kohalikke omavalitsusi kui ka ettevõtjaid ning planeeringute menetlemiseks luuakse elektrooniline infosüsteem. Eelnõu jõustumine on kavandatud 1. juuliks 2015.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.09.2022 Kinnisvara hindamise ABC