EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse

EftenEfTEN Kinnisvarafond AS-i (registrikood 11505393; edaspidi nimetatud “Fond”) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 25. septembril 2018. a algusega kell 10.00.

Üldkoosoleku toimumise koht: Radisson Blu Sky hotelli II korruse konverentsikeskus (Hansa saal) aadressil Tallinn, Rävala pst 3.

Vastavalt nõukogu otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Juhatuse ülevaade fondi tegevusest
2. Kasumi jaotamine
3. Fondi põhikirja ja valitsemislepingu muudatuste kinnitamine
4. Aktsiakapitali vähendamine

Fondi nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1:

Juhatus esitab ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2:

23.04.2018. a fondi korralisel üldkoosolekul otsustati jaotamata kasumist seisuga 31.12.2017. a summas 46 322 445 teha eraldis reservkapitali summas 519 850 eurot ja aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa suuruseks (netodividendiks) määrata 5 357 226 eurot (13,6 senti aktsia kohta). Pärast nimetatud eraldiste tegemist jäi jaotamata kasumi jäägiks 40 445 369 eurot. Arvestades fondi raha jääki, 2017. majandusaasta tulemusi ja eelnevat dividendi otsust, teeb juhtatus ettepaneku maksta täiendavalt netodividendina aktsionäridele välja 393 914 eurot (1 eurosent aktsia kohta).

Otsuse eelnõu: Jaotada aktsionäride vahel täiendavalt 393 914 eurot (1 sent aktsia kohta). Jaotamata kasumi jääk pärast täiendava eraldise tegemist on 40 051 455 eurot.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 03.10.2018. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 10.10.2018. a
ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Päevakorrapunkt 3:

Fondi juhatus ja nõukogu on arutanud fondi tegevusstrateegiat ning eelnevalt esitanud aktsionäridele ülevaate erinevatest võimalustest. Juhatuse ja nõukogu ettepanek on tähtaega pikendada viie aasta võrra ja sellega seonduvalt maksta fondivalitsejale välja üldkoosoleku toimumise hetkeks müüdud varade eest arvestatud edukustasu. Samuti sellega seonduvalt muuta fondi põhikirja tähtaja osas ja täiendada edukustasu maksmist puudutavaid sätteid valitsemislepingus.

3.1. Otsuse eelnõu: Pikendada fondi tähtaega viie aasta võrra ning sellega seonduvalt maksta fondivalitsejale välja otsuse tegemise hetkeks müüdud varade eest arvestatud edukustasu summas
1,31 miljonit eurot.

3.2. Otsuse eelnõu: Seoses tähtaja muutmisega kinnitada põhikirja uus redaktsioon ja anda juhatusele volitused valitsemislepingu muutmiseks.

Päevakorrapunkt 4:

Kapitali struktuuri muutmisega seoses vähendada aktsiakapitali 3 939 137,1 eurot vähendades lihtaktsia nimiväärtust 0,1 euro võrra. Uueks lihtaktsia nimiväärtuseks on 0,5 eurot. Aktsiakapitali
vähendamise tulemusel on uueks aktsiakapitali suuruseks 19 695 685,5 eurot. Aktsiakapitali vähendamisel maksta aktsionäridele välja kokku 9 060 015 eurot (0,23 eurot aktsia kohta).

Väljamaksete saajate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 03.10.2018. a Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väljamaksed tehakse proportsionaalselt
aktsionäridele kuuluvate aktsiate arvuga ülekandega aktsionäri pangaarvele kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest.

Täiendav informatsioon:

Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse viis tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigi üldkoosolekuga seotud dokumentidega saab tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise päevani Fondi asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5, III korrusel) tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Fondi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Koosolekule registreerimine algab 25.09.2018. a kell 9.30.

Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal lisaks isikut tõendavale dokumendile ka volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

Palume Teil saata kinnitus erakorralise üldkoosoleku kättesaamise kohta viivitamata omal valikul kirjalikult (aadressil Tallinn, A. Lauteri 5) või elektrooniliselt (viljar.arakas@eften.ee).

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

56 + = 65

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

26.01.2022 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida?