EfTEN Real Estate Fund III: Korralise üldkoosoleku otsused 18.06.2020

EfTEN Real Estate Fund18.06.2020 toimus Radisson Blu Sky hotelli konverentsikeskuses II korrusel aadressil Tallinn, Rävala pst 3, EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekul oli esindatud 142 aktsionäri, kes esindasid  75,16 % kõikide aktsiatega esindatud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

2019. majandusaasta aruande kinnitamine
Aktsionärid otsustasid 2 732 552 hääle ehk 86,10 % poolthäälega kinnitada EfTEN Real Estate Fund III AS-i majandusaasta aruande 2019 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Kasumi jaotamine
Aktsionärid otsustasid 3 147 431 hääle ehk 99,17 % poolthäälega kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku. Fondi 2019. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 7 737 201 eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2019 on kokku 18 351 557 eurot, mis jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali: 386 852 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 2 744 648 eurot (65 eurosenti aktsia kohta).
Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 15 220 097 eurot.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 07.07.2020fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 06.07.2020. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 10.07.2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Põhikirja muutmine
Aktsionärid otsustasid 2 716 967 hääle ehk 85,61 % poolthäälega kinnitada põhikirja uue redaktsiooni üldkoosolekule esitatud kujul.

Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Aktsionärid otsustasid 2 647 638 hääle ehk 83,42 % poolthäälega pikendada nõukogu liikmete Arti Arakase, Sander Rebase, Siive Penu ja Olav Miili volitusi otsuse vastuvõtmisest järgmiseks viieks aastaks, s.o kuni 18.06.2025.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC