Konjunktuuribaromeetrid 2015. a aprillis

Eesti KonjunktuuriinstituutTöötleva tööstuse ettevõtete kindlustunne viimase kuuga ei muutunud. Kindlustunde indikaator püsib plusspoolel (+1), kuid on jätkuvalt madalam pikaajalisest keskmisest (+4). Viimased 3 kuud toodangu maht liikus mõõdukal tõusutrendil (saldo 2), kuid nõudlus püsib alla tavalise taseme (−23), seda nii sise- kui välisturul.

Lähema 3 kuu väljavaated on positiivsed, toodangu mahtu loodab suurendada 35 % ettevõtteid (saldo +25) ja ka töötajate arvu kavatsetakse suurendada (saldo +7). Tootmisvõimsuste rakendatuse tase on madal (70%) ja toodangu müügihinnad on jätkuvalt kerges languses.

Ehitusettevõtete olukord on koos kevade lähenemisega paranenud, tööde mahu kasvust viimasel 3 kuul teatas aprillis 20% ettevõttteid, kuid endiselt on ülekaalus need ettevõtted, kelle töö maht kahanes (37%-l ettevõtteid).

Väljavaated eelseisva 3 kuu osas on valdavalt positiivsed – toodangu võimalikust kasvust teatas aprillis 2/3 ettevõtteid. Hinnang tellimuste portfellile on viimaste kuude võrdluses natuke paranenud, kuid tervikune on tellimusi ikkagi tavalisest vähem (saldo –42). Olukord on ligilähedaselt sama kui eelmise aasta aprillis. Pooleliolevad tööd ja sõlmitud lepingud tagavad ettevõtetele töö keskmiselt 3,4 kuuks (aasta varem 3,0 kuuks). Ehitushindade langus on pöördunud väikesele tõusule.

Kaubandusbaromeeter on taas parem pikaajalisest keskmisest ning võrreldes märtsiga on kindlustundeindikaator tõusnud 8 punkti võrra (aprillis 17). Ärikonjunktuuri hindasid ettevõtted aprillis enamasti rahuldavaks (72% ettevõtteid või heaks (17%).

Samas on terava konkurentsi tingimustes hinnang ärikonjunktuurile mõnevõrra kehvem kui aasta tagasi. Müük eelseisval 3 kuul kasvab, nii teatab 62% kauplusi (saldo +56). Väljavaated ärikonjunktuuri osas 6 kuu pärast on samuti positiivsed (saldo +19).

Teenindusbaromeeter on väga hooajast sõltuv ja seda eriti hotellide, turismi ja restoranide osas. Kõigis nendes sektorites on kindlustundeindikaator aprillis võrreldes märtsiga tõusnud. Majutusettevõtete kindlustundeindikaator on aprillis tõusnud, kuid on oluliselt halvem kui eelmisel aastal samal ajal.

Stabiilselt on tänavu edukad olnud infotehnoloogia ja kinnisvara sektorid. Teenindussektor tervikuna ootab lähikuudel nõudluse suurenemist, mis jääb aga märgatavalt tagasihoidlikumaks kui aasta tagasi.

Maanteetranspordi baromeeter. Maanteetranspordi ettevõtete ja logistikaettevõtete kindlustunne on Venemaa-Ukraina konflikti tõttu halvem pikaajalisest keskmisest ja karta on, et valitsuses arutav (ettevõtetele olulise sisendi) kütushindade võimalik tõus kindlustunnet kindlasti ei tõsta.

Aprillis oli maanteetranspordi ettevõtete kindlustunde indikaator –5 (eelmisel aasta samal ajal +3). Viimasel 3 kuul teenuste müük vähenes igas kolmandas ettevõttes. Järgneval 3 kuul küll tellimusi lisandub, kuid vähem kui antud hooajale tüüpiline ja sellise konjunktuuri taustal on languses nii teenuste hinnad kui töötajate arv. Ka 6 kuu ärikonjunktuuri prognoos on negatiivne.

Tarbijabaromeeter informeerib keskmisest soodsama olukorra püsimisest, kindlustunde indikaator näitab aprillis –3 (pikaajaline keskmine on –9).

Väljavaated eelseisva 12 kuu osas on positiivsed nii oma pere kui ka riigi majandusolukorra suhtes (saldod vastavalt +5 ja +6). Perede inflatsiooniootused on kasvanud (kindlasti annab siin oma osa poliitikate poolt plaanitavad maksutõusud).

Kinnisvara. Kinnisvaraettevõtete kindlustunde indikaator (+3) on positiivne, kuid madalam kui eelmisel kuul (+12), sest kõik kindlustunde komponendid on veidi allpool eelmise kuu taset.

Teenuste müük näitas eelmisel 3 kuul väikest kasvu (saldo +7), kuid osal ettevõtetel (24%-l) nõudlus vähenes (saldo –10).Järgmisel 3 kuul peaks nõudluse kasv eeldatavasti jätkuma (prognoosi saldo +11), kuid väljavaated ei ole nii soodsad kui aasta tagasi (saldo +22). Hinnatase jääb valdaval osal ettevõtetel (94%-l) samaks. Ettevõtete hinnangul ärikonjunktuur lähemal poolel aastal eriti ei muutu (saldo –4).

Äritegevust piirab lisaks vähesele nõudlusele (38%-l ettevõtetel) ka tööjõu puudus (28%-l). Töötajate arvu ei ole õnnestunud plaanitud määral suurendada ja eelmisel 3 kuul see pigem vähenes (saldo –4). Järgmisel 3 kuul kavatseb lisatöötajaid võtta neljandik ettevõtteid.

Aprillis oli rakendamata ressursse 86%-l ettevõtetel, keskmiselt 20% ulatuses (mediaan), nagu ka eelmisel aastal samal ajal (87%-l ca 20%).

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

17.-19.01.2023 Kinnisvara ABC