Kopli liinide maa-ala ootab võimekat arendajat

Tallinna linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku panna Kopli liinide ala enampakkumisele.

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna linna omandis olevate kinnistute (Kopli liinide) müük” kohaselt müüakse Tallinna linnale kuuluvad Kopli liinide alal asuvad kinnistud kombineeritud pakkumise korras ühtse müügiobjektina alghinnaga kokku 1,5 miljonit eurot. Enampakkumise objektiks on kokku 82 kinnistut.

„Eesmärk on leida Kopli liinide maa-alale arendaja, kes ehitab välja sealse elamuala koos elamuala teenindamiseks vajaliku taristuga – kanalisatsiooni- ja veetrassid, tänavad, spordiväljakud, haljasalad jms,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

„Kopli liinide projekt hõlmab ca 17 ha suuruse maa-ala, millest hoonestatavate kinnistute pindala on ca 6 ha, ligi 11 ha on aga üldkasutatav, ühiskondlike ehitiste ja transpordimaa. Kopli liinide ja lähiala detailplaneeringu kohaselt on võimalik sellele alale ehitada ühe- kuni viiekorruselisi korterelamuid – kokku kuni 527 korterit – ja 38 ühepereelamut.

„Kopli liinide alale on püütud hoonestusõiguse seadmise teel korduvalt edutult arendajat leida, paraku luhtusid ka peale tingimuste leevendamist tehtud uued katsed,“ nentis Võrk. „Seetõttu oleme otsustanud teha linnavolikogule ettepaneku Kopli liinide alal paiknevatele kinnistutele mitte hoonestusõigust seada vaid need võõrandada, tagamaks võimekate rahvusvahelise mastaabiga kinnisvaraarendajate huvi enampakkumisel osaleda. Samas tahab kaheetapiline konkurss kandidaatide põhjaliku vaagimise ja potentsiaalse võitja lubaduste vettpidavuse.“

Võrk nentis luhtunud katsetele osundades, et hoonestusõiguse müük ei paku arendajatele piisavat huvi. Potentsiaalse Kopli liinide projekti arendajana nähakse kinnisvarafondi või suuremat arendusfirmat ning kohalike kinnisvaraarendajate piiratud võimekust arvestades on eesmärgiks äratada atraktiivsete müügitingimustega huvi ka välisriikide arendajates, lisas Võrk.

Eelnõuga tehakse ettepanek müüa Kopli liinide alal asuvad kinnistud kombineeritud pakkumise korras. Kombineeritud pakkumine on kaheetapiline müügiviis. Esimene etapp on pakkuja kvalifitseerimine ning teine etapp eelläbirääkimistega pakkumine, kuhu kutsutakse esimesel etapil nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad.

Kombineeritud pakkumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad Tallinna Linnavaraameti, Põhja-Tallinna Valitsuse, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti, Tallinna Kommunaalameti ja Eesti Arhitektide Liidu esindaja.

Pakkuja kolme viimase lõppenud majandusaasta netokäive peab olema igal majandusaastal vähemalt 10 miljonit eurot. Koos pakkumisega tuleb pakkujal esitada kinnituskiri pangalt ning Kopli liinide linnaehituslik visioon, võttes võimalikult suures osas aluseks olemasolev teedevõrk ning säilitamisele kuuluvad munakivikattega teed. Väärtusliku hoonestusstruktuuriga aladel tuleb kasutada piirkonnale omaseid viimistlusmaterjale. Uushoonestuse kavandamisel tuleb tagada kõrguslikult ja arhitektuurilt sobiv üleminek väärtusliku hoonestusstruktuuriga aladele ning säilitatavatele hoonetele. Arendajal tuleb kavandada ka avalikult kasutatavad rannapromenaad ja rannapark; ranna ja hoonete vahelisele alale spordi- ja mänguväljakud, koerte jalutusalad jms, arvestada tuleb ka supelranna rajamise võimalusega.

Pakkumise teise etapi võimalikud lisatingimused on investeeringute kava (äriplaani) esitamine, ala infrastruktuuri väljaehitamise kohustuse täitmise tagamise ja ala turvalisuse tagamise tingimused. Müügileping sõlmitakse isikuga, kelle pakkumise on Tallinna Linnavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda.

Kopli liinide alal paiknevate kinnistute võõrandamise väljakuulutamisel arvestatakse piisavalt pika pakkumiste esitamise perioodiga ning Tallinna Linnavaraamet planeerib aktiivset müügitegevust nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel kinnisvaraturul.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

10.10.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika