Lasnamäele kavandatakse moodsat tööstuskvartalit

kehtestas Betooni tn 18 detailplaneeringu, mis võimaldab rajada 9,23 ha suurusele -alale kokku kuni 14 tootmis- ja ärihoonet.

võimaldab rajada alale kaks 1-korruselist tootmishoonet, kuus kuni 5-korruselist tootmishoonet ja kuus kuni 5-korruselist tootmis- või äri- ja tootmishoonet. Planeeringuala asub linnaosas Sõjamäe tööstusrajoonis. Betooni tn 18 on Betooni OÜ.

Betooni tn 18 kinnistul paiknevad autoteenindus, kunagise eksperimentaaltehase “Ehitusdetail” hooned ning mõned pooleliolevad ehitised, aktsiaseltsile kuuluv katlamaja ning aktsiaseltsile kuuluv alajaam.

Planeeritud maa-ala kontaktvööndi maakasutus on monofunktsionaalne, domineerib tootmismaa ja ärimaa maakasutuse sihtotstarve. Kehtivates detailplaneeringutes kavandatud hoonestus lubab piirkonda ehitada 1- kuni 5-korruselisi hoonemahte.

Planeeritud paikneb ühistranspordi suhtes soodsas asukohas, lähimad ühistranspordi peatused jäävad ligikaudu 150 meetri kaugusele Betooni tänava äärde. Ühistranspordi peatuste lähedus on oluline, kuna detailplaneeringu lahenduse elluviimisel lisandub piirkonda uusi töökohti.

Planeeringulahendus on Tallinna üldplaneeringuga kooskõlas – Tallinna üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtotstarbeks määratud tööstusettevõtete ala, mis on mõeldud põhiliselt tööstusettevõtetele ja ladudele ning kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi.

Planeeringulahenduse kohaselt kavatsetakse rajada linna piirimail paiknevasse perspektiivsesse äri- ja tootmispiirkonda kaasaegne äri- ja tootmiskvartal. Planeeringus on olemasolevate amortiseerunud tootmishoonete asemele kavandatud uued, kaasaegsed äri- ja tootmishooned, mis moodustavad tervikliku kvartali.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Universal Industries OÜ. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 14. oktoobri 2009 korraldusega. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda Valitsuses 28. oktoobrist kuni 4. novembrini 2009 ning 5. novembril 2009 toimus avalik arutelu.

Betooni tn 18 detailplaneeringu koostas Linnaruumi OÜ. võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 korraldusega ning oli 29. juunist kuni 13. juulini 2010 avalikul väljapanekul. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal ei esitatud ühtegi vastuväidet ega ettepanekut.

Kuna Betooni tn 18 omanik soovis pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikku väljapanekut detailplaneeringu lahendust muuta – korrigeerida kruntide arvu ja suurust, hoonestusalade ulatust ja hoonete arvu, parkimislahendust ja haljaspinna osakaalu – tunnistati vastuvõtmise korraldus kehtetuks ning Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2012 korraldusega võeti vastu muudetud planeeringulahendus, mis oli avalikul väljapanekul 27. veebruarist kuni 11. märtsini 2012. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 11. aprillil 2012.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC