Nordecon: Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

NordeconNordecon AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) erakorraline üldkoosolek toimus 2. oktoobril 2017. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Beta (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmise otsuse:

Päevakorrapunkt 1. Täiendav kasumi jaotamine

Otsus nr 1

Täiendavalt jaotada Seltsi kasum järgmiselt: 2016. a. majandusaasta aruande kohaselt oli Seltsi 2016. aasta konsolideeritud puhaskasum 3 044 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 10 047 tuhat eurot, kokku jaotuskõlblik kasum 31.12.2016. a seisuga seega 13 091 tuhat eurot, millest 24.05.2017 otsustati dividendidena maksta välja 1 384 tuhat eurot (0,045 eurot aktsia kohta) ning jätta ülejäänud jaotamata kasum summas 11 707 tuhat eurot jaotamata. Määrata Seltsi aktsionäride vahel täiendavalt jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 2 009 tuhat eurot (0,065 eurot aktsia kohta). Jätta ülejäänud jaotamata kasum summas 9 698 tuhat eurot jaotamata. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 16.10.2017 kell 23.59. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta, dividendikõlbulike aktsiate arv on 30 913 031. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 23.10.2017.

Vastavalt erakorralisel üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale oli Nordecon AS üldkoosolekul esindatud 19 066 299 Seltsi lihtaktsiatega määratud häält ehk 61,68% aktsiatega määratud häältest.

Nordecon AS teatab, et võrreldes 06.09.2017 ajalehes „Eesti Päevaleht“ avaldatud Nordecon AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates ja 05.09.2017 börsiteates Nordecon AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate kohta (ja selle lisaks olevates aktsionäride 2. oktoobri 2017. a erakorralise üldkoosoleku otsuse eelnõu tekstis) ja Nordecon AS-i kodulehel avaldatud erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate ja üldkoosoleku otsuse eelnõu versioonis sisalduva tekstiga võttis Nordecon AS-i erakorraline üldkoosolek 02.10.2017 vastu otsuse täiendava kasumi jaotamise kohta täpsustatud sõnastuses (täpsustus järgmistes lausetes): „Määrata Seltsi aktsionäride vahel täiendavalt jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 2 009 tuhat eurot (0,065 eurot aktsia kohta).“ ja „Jätta ülejäänud jaotamata kasum summas 9 698 tuhat eurot jaotamata.“ ning „Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta, dividendikõlbulike aktsiate arv on 30 913 031.“ Võrreldes eelviidatud erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate ja otsuse eelnõu versiooni sõnastusega on dividendikõlbulike aktsiate arv 30 913 031 ja jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 2 009 tuhat eurot ning ülejäänud jaotamata kasumi summaks 9 698 eurot. Täpsustus on tehtud seoses asjaoluga, et Nordecon AS-i tegevjuhtkonnale antud optsioonide realiseerimise tulemusena kuulus Nordecon AS-le endale üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ringi määramise päeva seisuga 1 462 452 aktsiat. Seetõttu on dividendikõlblike aktsiate arv 30 913 031 ja jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 2 009 tuhat eurot ning ülejäänud jaotamata kasumi summaks 9 698 eurot.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2016. aasta konsolideeritud müügitulu oli 183 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 740 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.03.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika