Refereering: Büroohoone arendamine

Sissejuhatus

Büroohoonete arendamine on arendustegevuse üks kõige keerukamaid ja konkurentsitihedamaid segmente. Büroohoonete arendajate suurus varieerub ühemehefirmadest kuni suurte rahvusvaheliste arendusfirmadeni. Büroode kasutajad varieeruvad tegevusalati üürides ruume suurusega alates paarikümnest ruutmeetrist kuni miljonite ruutmeetrini.

Järgnevalt on keskendutud alustajate kinnisvaraarendajate rajatavatele kontorihoonetele, mille ehitusmaksumus jääb alla 10 miljoni USA dollari ning suurus vahemiku 500-10000 m².

Büroohoonete arendajate töö algab turuanalüüsi või üürnikuga. Spekulatiivne arendusprojekt eeldab sihtturu, sobiva asukoha ning arhitektuurilise lahenduse valikut. Seejärel ankurüürniku leidmist, vajalike lubade hankimist, finantseerimisskeeme, ehitustegevust ning väljaüürimist. Üürnikust lähtuvad arendajad ehitavad hoone lähtuvalt üürniku spetsiifikast.

Alljärgnevalt on refereeritud materjali “Office Development”. Tekstis toodud näited on pärit samast materjalist ning käivad peamiselt USA büroopindade turu kohta.

Büroohoonete arendamise kategoriseerimine

Kõige lihtsamad kategooriad jagavad büroohooned kvaliteediklassideks:
– A – suurepärase asukohaga hooned, kõrge kvaliteediga üürnikud ja ehitusmaterjalid, üürimäär on konkureeriv teiste uute hoonete üürimääraga;
– B – hea asukohaga, haldamise ja ehituskvaliteediga ehitised, vähesel määral funktsionaalsuse halvenemine;
– C – ehitised vanusega 15-25 aastat, stabiilne ruumide hõivatus.

Paljudes linnades on A-klassile vastavat büroopinda pool B- ja C-klassi büroopinnast. Lisaks klassifitseeritakse büroohooneid hoone korruselisuse, turu ja asukoha järgi.

Hoone tüübi ehk toote järgne alajaotus on järgmine:
– kõrghooned – tavaliselt üle 20 korruse;
– keskmised hooned – 4-15 korrust;
– madalad hooned – 1-3 korrust;
– 1-5-korruselised hooned märkimisväärse maastikukujundusega;
– R&D – 1-5 korrusega hooned laboratooriumite, võib-olla ka kergema tööstusega (kontori-tootmise hübriid) hooned;
– büroo/tehniline – sama, mis R&D, kuid ilma tootmispinnata.

Turgude järgi jagatakse bürood viieks suuremaks klassiks:
– institutsionaalsed/professionaalsed – suured projektid, kus üürnikeks on pangad ja sarnased institutsioonid, parim asukoht on sellistel puhkudel kriitilise tähtsusega;
– kaubanduspindadega seotud bürood – ehitised, mis teenindavad seda turgu on eelmises punktis toodutest väiksemad ning otsene asukoht ei ole nii tähtis, üürnikel võib olla tugev müügile orienteeritus ning vajadus asuda turgudele lähedal, samuti transpordi lihtne juurdepääs ja piisavad parkimisvõimalused;
– meditsiinilised/hambaravi – suuremate haiglate läheduses büroohooned müügiks või väljaüürimiseks, parkimisvõimalustel väga suur tähtsus;
– kontor/laopind – bürood, mis asuvad tööstusparkides, kus on juurdepääs teatud teenustele, üürnike jaoks on oluline madal maa hind ning paindlike alternatiivide olemasolu;
– tootmispinnaga seotud büroo – kontoripind, mis on osa suuremast tootmiskompleksist.

Erinevatel büroode üürnikel kalduvad olema erinevad asukohaeelistused. Enamus linnades võib eristada vähemalt neli erisusi pakkuvad piirkonda.
– Keskne äripiirkond (Central Business District – CBD) – suurim suurte büroohoonete kontsentratsioon kesklinnas enamus suurtes linnades.
– Äärelinna büroode piirkonnad – suuremate ja väiksemate büroode keskused kiirteede ja äärelinna kaubanduskeskuste läheduses. Äärelinna büroohoonete keskused on hoonestatud madalate või keskmise kõrgusega büroohoonetega., piirkonda iseloomustab vabad parkimisvõimalused, lihtne juurdepääs ning kesksest äripiirkonnast madalamad üürimäärad. Üürnikeks on suurfirmade regionaalsed peakontorid ja väiksemate ettevõtete peakontorid. Samuti teenindusele suunatud firmad, kel puudub vajadus asuda keskses äripiirkonnas. Äärelinna büroopiirkond on hakanud üha enam ligi tõmbama õigusbüroosid, raamatupidamisfirmasid ning ka korporatsioonide peakortereid.
– Naabruskonna bürood – väiksed büroohooned, mis asuvad äärelinnas ning kaugemal suurematest sõlmpunktidest kohalike elanike teenindamisele suunatud firmadele. Naabruskonna bürood võivad olla integreeritud osa kaubanduskeskusest või eraldiseisvad ehitised.
– Äripargid – bürood, mis sageli on integreeritud osa äri- ja tööstusparkidest. Ehitised on keskmise suurusega või väiksed (1-3 korrust), kus pakutakse kontoripinda suures mahus. R&D büroohooned, mis pakuvad võimalusi laboratooriumiteks ja piiratud mahus laopinda, asuvad tavaliselt äriparkides.

Büroopindade arendustegevuse trendid

Alates 1950-ndatest ja osariikidevaheliste kiirteede süsteemi rajamisest on bürood ümberpaigutunud kesksest äripiirkonnast äärelinnadesse. Äärelinna piirkonnad pakuvad lisaks madalamale maa ja ehitushinnale odavamaid transpordikulusid töötajatele.

Suur hulk äärelinna büroopiirkondi pakuvad mitmeid eeliseid – vaba ruumi parkimiseks, lähedal asuvaid elamispiirkondi (tööjõudu), rohelust ja avatud ruumi. Paraku loovad uued sõlmpunktid ka probleeme – liiklusummikuid, mille eest algselt kesksest äripiirkonnast põgenetigi. Samas loovad äärelinna liiklusummikud taas huvi linna sisepiirkonna arendamiseks.

Transpordiprobleemid, demograafilised, tehnoloogilised ja turutrendid aitavad kujundada tuleviku büroopindade nõudlust ja asukohta. Nihked majanduse struktuuris põhjustavad ebavõrdseid arengumustreid piirkondlikes büroopindade arendustegevuses. Sügavuti arusaamine asjaoludest, mis mõjutavad büroopindade nõudlust, on kriitilised tegurid uute büroohoonete arendamisvõimaluste avastamisel.

Oluline tegur, mis mõjutab töökoha kui sellise arengut on kontoris arvutite kasutamise suurenemine. Üürnikud vajavad järjest enam ja järjest keerukamaid sidevõrke, mis ideaaltingimustes on hoone sisemusse integreeritud. Need süsteemid hakkavad määrama hoonete ehituslikku väljanägemist. Samuti on arvutustehnoloogia abil võimalik vähendada hoonete ventileerimis- ja küttekulusid ning seeläbi muuta hoone haldamine efektiivsemaks.

Projekti teostatavuse analüüs

Esimene büroohoone arendamist kavandava ettevõtte tegevus on turuanalüüs. Enne vastava firma palkamist on vaja välja selgitada, millist laadi info on arendajal endal olemas ning millist informatsiooni milliselt turuanalüüsi pakkuvalt ettevõttelt võib saada. Mõned eksperdid soovitavad siin pöörduda võimalikult suure andmebaasiga turuanalüüsi pakkuja poole. Näitena võib tuua suured maaklerfirmad, kes säilitavad info iga üürniku ja iga hoone kohta mitmetes linnades. Sellistel ettevõtetel on olemas info üürilepingute lõppemise, lepingutingimuste ning selle kohta, kes otsustab üürilepingu pikendamise või mittepikendamise üle. Maaklerfirmadel on samuti olemas info, millistes turusegmentides on suurim pakkumise üle- või puudujääk.

Paljud maaklerfirmad on nõus taolist infot jagama ainult tingimusel, et tema saab ainuõiguse potentsiaalset arendatavat uut büroohoone vahendamiseks. Üüriotsused erinevad siiski turuanalüüsist, seetõttu on mainitud ainuesinduse nõudmisest otstarbekas loobuda.

Büroopinna nõudluse analüüs algab kohaliku keskuse majanduse analüüsist. See hõlmab tööandjate, tootmisettevõtete ning nende kasvupotentsiaali uurimist. Tööhõive kasvumäär on võtmeelement, mis määrab büroopinnal töötajate arvu kasvu. Infoallikaks on siin kohalikud omavalitsused, kaubanduskojad, kuid selle info juures tuleb jälgida, et tegemist oleks realistlike, aga mitte loodetud numbritega. Eriti hoolikalt tuleb uurida iga ülevaadet või analüüsi, mis pakub välja eelnevaid perioode märkimisväärselt ületava tööhõive kasvu. Nõudluse analüüs peab endas sisaldama nii piirkonda kolivad ettevõtteid, kui ka olemasolevate ettevõtete laienemist.

Turuanalüüs peab endas sisaldama piirkondlike eelistuste ja vajaduste kogumit. 95% üürnikest tuleb uude ehitisse 100 kilomeetri raadiusest. Selle põhjusteks on peamiselt:
– uue töötajaskonna või osakonna majutamine;
– olemasoleva ettevõtte laienemine;
– büroo kvaliteedi parandamine;
– erinevates asukohtades oleva ettevõtte toomine ühtedesse ruumidesse;
– ettevõtte imidþi parandamine.

Võimalikud üürnikud määravad arendatava büroohoone üleüldise projekti, sh. pindala, sissepääsude arvu, vestibüülide ja koridoride asupaiga jne. Kui suur üürnik võib üürile võtta kogu korruse, siis väiksed üürnikud vajavad ruumide juurde täiendavat koridoripinda.

Turuanalüüs peab keskenduma sellele, kas piirkonnas on peakortereid, regionaalseid või piirkondlikke kontoreid. Suur institutsionaalne üürnik võib näiteks muretseda selle pärast, et ta kasutaks põrandapinda efektiivselt. Teisest küljest on väikefirmade või korporatsioonide peakorterite turusegmendis olulisem see, et hoone aitaks välja tuua ettevõtte identiteedi.

Võimalike üürnike pinnavajadus mõjutab hoone lahendust. Näiteks on suured üürnikud nõus maja sisse minevate sügavama ruumilahendusega, kuid väiksemates kontorites on kontoris olevate päevavalgust pakkuvate akende hulk tähtsam. Samuti on oluline tegur ettevõtte töötajate struktuur. Kui keskmine töötaja kasutab ca 25 m² kontoripinda, siis sekretärile piisab 10-15 ruutmeetrist, kuid presidendile on vaja 40 m².

Peale nõudluse analüüsimist tuleb büroohoone arendajal keskenduda turul olevale pakkumisele. Arendajal või turuanalüüsi pakkujal tuleb luua põhjalik olemasolevast, planeeritavast ja potentsiaalsest büroopinnast, mis peab sisaldama järgmist:
– asukoht;
– hoonete bruto- ja netopind;
– üürimäär;
– üüritingimused;
– üürnikupoolsed lepingu lõpetamise tingimused;
– ehitusteenused;
– parkimisvõimalused ja -tasud;
– lisateenused (toitlustus, konverentsiruumid, terviseklubid…);
– üürnike nimekiri ja kontaktisik.

Nende tegurite abil määratakse, millises turuniðis arendustegevus võiks konkureerida. Andmed annavad aluse üürimäära, vajalike möönduste, ruumilahenduse ja nõutavate lisateenuste prognoosimiseks. Palju sellisest infost võib saada kinnisvarafirmade toodetavatest avalikest ülevaadetest.

Pakkumise uurimine annab arendajale ülevaate olemasolevast ja tuleviku pakkumisest. Lahutades oodatavast nõudlusest oodatava pakkumise saame büroopinna oodatava üle- või puudujäägi. Need teadmised aitavad arendajal prognoosida turuolukorda ajal, mil rajatav hoone turule tuleb. Kui nõudlus suureneb pakkumisest kiiremini, siis vakantsuse määr langeb ning see loob arendajale soodsama turuolukorra.

Loomulik vakantsuse määr on paratamatu. Büroopinna kogupakkumine peab olema reguleeritud vakantsuse määra poolt, mis kaldub suurem olema kiiresti arenevates linnades (piirkondades). Väga kiiresti arenevates linnades võib vakantsus ulatuda kuni 10 protsendini, samas kui aeglasemini arenevas linnas ulatub vakantsus kõigest 3 protsendini.

Arendajad usuvad tavaliselt, et nad suudavad turu keskmisest edukamad olla. Neil on suurepärane asukoht, hoone lahendus, kulueelis või parimad väljaüürimisega tegelejad. Siiski on selge, et kõik ei saa turu keskmisest paremad olla. Arendajatel peab olema piisav rahaline varu katmaks olukordi, kus näiteks väljaüürimine võtab oodatust kauem aega.

Turuanalüüsi juures on oluline mõista vahet nominaalse ja efektiivse üürimäära vahel. Nominaalne üürimäär võib sisaldada ruumide parendusi ja soodustusi, mis kõik vähendavad efektiivset üürimäära. Sellised kokkulepped on tänapäeval väga tavalised. Taolised soodustusi pakkuvad üürilepingud muudavad turuolukorra analüüsimise keerulisemaks. Maaklerid ja üürileandjad ei ole huvitatud soodustuste laiast reklaamimisest, sest uus üürilevõtja ei pruugi soodustuste saamisest teadlik olla. Nii võivad analüütikud eksiteele sattuda ning eeldada turult reaalsest kõrgemaid üürimäärasid. Turu-uuring peab kajastama üürimäärasid, turu absorbtsiooni ning võimalikke üürilepingute juurde käivaid vajalikke lisakokkuleppeid, mis on vajalikud teiste arendajatega konkureerimiseks. Samasid numbreid kasutatakse ka projekti finantsanalüüsis. Samuti tuleb tähelepanu pöörata turu absorbtsioonile. Tavapärane viga on see, et usutakse, et haarab ebarealistlikult suure osa kogu juurde tulevast turust.

Üldised nõuanded turu-uuringu jaoks:
– Mida suurem üürnik, seda keerulisem on määrata, kui palju üürnik tegelikult üüri maksab. Arvestades seejuures erikokkuleppeid, üürileandja poolt teatud kulude katmist, tasuta parkimist ja täiendavaid ruumide parendusi.
– Suured turud on killustunud ruumide suuruse, kvaliteedi, üürimäära ja asukoha järgi. Näiteks väljaöeldud 10% vakantsus võib olla eksiteele viiv kui turu suurim üüripind on 2000m². 5000m² büroopinna üürilevõtjate erineb väga palju 10000m² üürilevõtjate turust.
– Suurte hoonete puhul on olulisem tähelepanu pöörata ühe suure üürilevõtja olemasolule, kui hoone üldpinna kogusuurusele.
– Vaatamata keerukatele turuanalüüsimise meetoditele kehtib väike- ja keskmiste ettevõtete kohta fakt, et nad võtavad bürooruumid üürile “seal, kus boss elab”.

Asukoha valik

Büroo asukohavaliku juures tuleb tähelepanu pöörata kõigile samadele aspektidele, mis iga teise kauba juures – asukoht, suurus, kuju jne. Büroopindu võib leida igal pool, igasuguse kujuga. Siiski on enamus büroohooneid koondunud kobaratesse kesklinna, äärelinna, äripiirkondadesse, äriparkidesse. Büroohoone annab maa kasutamise eest nõuda kõrgeimat üürimäära ja seetõttu on kõrgeima maahinnaga piirkondades sageli büroohooned.

Niisiis ei tohiks kõrge maa hind peletada büroohoone arendajat, sest kõrge hind peegeldab asukoha ihaldatavust. Büroohoone asukoha valiku kohta on järgmised soovitused.

– Büroohoone peab paiknema “mõistlikus kohas”. Tähtis on sünergia büroohoone ja toetavate tegevusalade (restoranid, kaubandus, klubid) vahel. Mitmekesine keskkond loob eelised, mis viivad kõrgemate üürimäärade ja lihtsama väljaüürimiseni.
– Büroohooned peavad asuma kiirteede või kohaliku piirkonna suuremate teede läheduses. Palju madala hinnaga kinnisvaraarendamise võimalusi on äärelinna kaubanduspiirkondades. Need piirkonnad ei paku konkurentsieelist, et olla üürilevõtjatele atraktiivne asukoht.
– Liiklustihedus tipptundidel on sageli kohalike võimude murepunkt. Kui tihe liiklus on soodne tegur jaekaubandusele, siis büroohoone ei tohiks olla vahetult väga tiheda liiklusega tänava ääres.
– Algajatele arendajatele pakuvad sageli võimalust büroohoonete piirkonnas olevad tühjad krundid. Eeliseks on sellisel puhul juba olemasolevad kommunikatsioonid, infrastruktuur ja planeeringud.
– Krundile peab olema võimalik rajada efektiivne hoone. Büroohooned on suuruselt ja kujult tootmis-, elamis- ja kaubanduspindadest vähempaindlikud. Suured kontorid (üle 2000m²) eelistavad tervel ühel korrusel asumist. Väikefirmad soovivad enam aknapinda. Kõige efektiivsem hoone on 35 korda 70 meetrit.
– Efektiivne parkla on 40 või 60 meetrit pikk ja vähemalt 60 meetrit lai. Eraldiseisva parkla ehitised on büroohoone külge ehitatavast parklast odavam. Võimaluse korral võiks mõlemad parklad olemas olla.
– Suur tähtsus on krundi topograafial. Künklik krunt võib nõuda tasandamist ja seeläbi suurendada ehitushinda. Samas võib künklik krunt anda võimaluse odavamaks mitmekordse parkla rajamiseks.
– Kriitilise tähtsusega on juurdepääs mööduvatelt teedelt. Parklasse minevate juurdepääsuteede asukoht, arv ja sealne liikluskorraldus muudavad hoonele juurdepääsu ja hoone juurest minemapääsu lihtsaks või keeruliseks. Kiirtee ääres paikneva büroohoone suurepärase visuaalse nähtavuse võib nullida juurdepääsuteede puudumine.

Regulatsioonialased küsimused

Tavaliselt piiravad büroohoone ehitajaid ainult tsoneering ja ehitusalased piirangud ja regulatsioon. Ehitatava pinna suuruse paneb paika ehitusaluse maa osakaal krundist, kõrguse piirangud ja parkimisvajadused. Piirangud võivad tulla ka omavalitsuselt, kes soovib piirata büroohoone ehitusest tulenevaid negatiivseid mõjutusi (nt. liiklustihedus). Teisalt soovivad kohalikud omavalitsused hoida tulubaasi – büroohooned on puhtad, ei tooda saastet, loovad töökohti. Nii võib kohalike omavalitsuste tegevus olla mõnes osas vastukäiv.

Parkimiskohtasid nõutakse 100m² büroopinna kohta tavaliselt kolm. Siiski keelduvad finantseerijad sageli rahastamast projekte, kus on alla nelja parkimiskoha 100m² büroopinna kohta, sest on laialt teada, et kehvad parkimistingimused peletavad üürnikud minema. Samal ajal üritavad omavalitsused suurendada ühistranspordi kasutamist vähendades parkimiskohtade arvu tänavatel.

Üks tundlikumaid küsimusi arendustegevuse juures on liiklus. Ummikud olid kunagi probleemiks kesklinnas. Tänasel päeval on ummikud kandunud ka äärelinnadesse. Paljud büroohoonete arendusprojektid vajavad ehitusloa saamiseks tänapäeval liiklustiheduse uuringuid. Büroohoone tekitab tipptundidel suure liiklusvoo, mille lahendamine võib määrata arendustegevuseks loa saamise. Lahendamine võib seisneda tänavate laiendamises, kõrvalteede rajamises jne. Arendaja jaoks on objektiga kaasnevate infrastruktuuride rajamisega tegelemine väga kulukas ja ajamahukas.

Arendajatelt võidakse nõuda järgmist:
– vöötradade rajamist;
– aeglustus- ja kiirendusradade ehitamist;
– teele eraldusribade ehitus;
– fooride rajamine büroohoone juurdepääsuteede juurde;
– tänavate laiendamine hoone ees;
– teede laiendamine projekti ja suuremate teede vahel;
– uute teede rajamine;
– teede peale- ja mahasõitude rahastamine.

Konkreetsete nõuete asemel on välja töötatud ka tasu mõjutuste ees, mis lisanduv liiklusvoog tipptunnil tekitab. Tipptundidele langevate liiklusummikute vähendamiseks lisatakse büroohoonetele jaekaubandust, pakutakse elamispinda büroohoones või läheduses, tuuakse lähedusse ühistransport.

Projekteerimine ja ehitamine

Üldised põhimõtted

Esialgne peab olema paindlikult ümber kohandatav, sest täna ehitatavat projekti võivad kasutada üürnikud ka 50 aasta pärast. Turuanalüüs peab välja pakkuma olulised projekti parameetrid – koridoride paigutus, tuletõkkeseinte paigutus, puhkeruumide vajadus jne.

Ruudu kujuline bürooruum on kõige kuluefektiivsem ehitada. Samas annab see kõige madalamat tulu ruutmeetri kohta.. Ristküliku kujuline või väljavenitatud kujuga ruumide üürimäär on kõrgem, sest need pakuvad ruumile rohkem aknapinda. Arendajad eelistavad spekulatiivse mitme üürniku jaoks tehtava projekti korral ristküliku kujulisi ruume, sest need pakuvad üürnikule paremat lahendust. Kontorihooned koosnevad mitmetest ruumide moodulitest, mis võimaldavad struktuuri ja viimistluse kordamist. Sellekohase info peab saama turuanalüüsist, kus tuuakse välja, millist tüüpi bürooruume nõuab.

Kõige tavalisem on, et bürooruumis on kandevpostid. Nende vahele ehitavate seinte abil on võimalik üks suurem ruum jagada soovitud arvuks väiksemateks. Üheks seinaks kujuneb sellisel puhul tavaliselt hoone välissein, kus asub aken.

Turuanalüüs peaks pakkuma samuti infot ruumide sügavuse kohta, mis tähendab kaugust aknast hoone keskkohani. Siin kehtib reegel, et mida suurem üürnik, seda suurem on aktsepteeritav ruumi sügavus.

Krundi planeering

Üldise krundi hoonestamata osa planeering sõltub asukohast. Otstarbekas on olla võimalikult avatud mööduvatele tänavatele ning viidad/reklaamid hoonele peaksid olema kõigile nähtavad. Hea krundi planeering tähendab loogilist tänavalt krundile pääsu, seal parkla ning hoone sissepääsu leidmist.
Maastikukujundus võib köita erinevad hooned tervikuks. Maastikukujunduselemendid võivad olla piiravad, juhatavad, suunavad, varjavad, paljastavad, täiendavad, müra summutavad… Mõistlik maastikukujundus on 1-2,5% projekti maksumusest.

Välisviimistlus

Hoone välisviimistlus hõlmab välisviimistlusmaterjale, valgustust, viitasid/reklaame. Perspektiivsed üürnikud ja külastajad loovad esmamulje hoonest selle välisviimistluse alusel. Nii võib hoone välimus olla turundusargument.

Ehitusmaterjalid jagunevad üldiselt hoone konstruktsiooni ja välisviimistluse vahel, mis kaitseb konstruktsiooni ilmastiku eest. Tavapäraselt on välisele vaatlejale nähtav ainult välisviimistlus. Välisviimistlusel kaetakse konstruktsioon tellismüüri, klaasi, metallpaneelide (alumiinium), kivi (graniidi, marmori, paekivi…), puidu, krohvi või plastkattega.

Viitade/reklaamide ülesanne on lisaks hoone identifitseerimisele anda ehitisest esmakülastajale positiivne mulje. Reklaamidele võivad kehtida piirangud, mis määravad reklaamide suuruse, kuju, paigutuskoha, sisu. Üks välisvalgustuse funktsioone on turvalisuse suurendamine. Oskusliku välisvalgustusega annab esile tõsta hoone arhitektuurset omapära ja maastikukujundust. Kindlasti tuleb valgustada parkla.

Ruumilahendus

Ruumilahendus saab alguse kõigest sellest, mis määrab hoone edasise kasutuse. Ruumide paigutuse lahendus hõlmab endas lifte, torustike, küttesüsteeme, ventilatsiooni, konditsioneerimist, valgustust ning kõik see peab olema paindlik perspektiivse üürniku silme läbi.

Iga büroopinna turuosaline vajab, et büroo pakuks teatavat hulka ühiskasutuses olevat pinda, nt. lobby-d. Nende ruumide kulu kannab arendaja edasi üürnikele. Siin muutub oluliseks üüripinna arvutamine, millest peavad sarnaselt aru saama arhitekt, arendaja ja maakler.

Tavaliselt maksab üürnik proportsionaalse osa üldkasutavate pindade kuludest lisaks büroopinna üürile ning selle osas on üürnikud väga tundlikud. Üüripinna arvestamiseks on välja töötatud kolm hoone pinna tüüpi – üldpind, väljaüüritav pind ja kasutatav pind.

– Üldpinda mõõdetakse ehitise püsivatest välisseintest. See on kõigi korruste pindade summa, sh. keldrid, mehaanikaruumid, katusekorrused.
– Väljaüüritav pind mõõdetakse püsivate seinte siseseintest. Väljaüüritav pind sisaldab kõiki sisepindu, välja arvatud liftiðahtid, trepid, muu tehnilise varustuse ðahtid. Väljaüüritav pind võib vahel sisaldada liftide eesruume, tualette, sanitaarruume ning tehnilise varustuse ruume.
– Kasutatav pind mõõdetakse püsivate seinte sisepinnast. Kogu korrust kasutava üürniku puhul sisaldab kasutatav pind koridore. Kasutatav pind ei sisalda üldkasutatavaid koridore, liftide ooteruume, kõigile avatud tualette.

Efektiivse ruumilahenduse põhikomponendid on pind ise; inimesed, kes ruume kasutavad; tegevusala; tulevikukasutusalad ja energiatarve. Pinna suuruse ja selle funktsionaalsuse panevad paika välisseinad, põrandad, laed, kandevpostide asetus ja suurus, ehitisest tulenevad liftide ja treppide paigutus jne. Ühe üürnikuga büroohoones on üürnik vastutav halli ja koridoride heakorra eest. Mitme üürnikuga hoones haldab ühises kasutuses olevaid ruume arendaja (haldaja). Seetõttu eelistavad arendajad üürnike, kes võtavad üürile kogu hoone või kogu korruse.

Optimaalne korruse pind sõltub üürnikust, kellele hoone on kavandatud. Mitmekorruselise büroohoone optimaalne pind on 1600 kuni 2500m². Suuremad korrused võivad olla sobilikud suurematele üürilevõtjatele. Väiksema korruse pindalaga hooned on küll kallimad, kuid neis on enam akendega ruume. Palju kasutatakse avatud kontorit. See muudab büroo ümberplaneerimise odavamaks, samuti on madalam algne ehitushind. Avatud kontori pinnakasutus on kõrge efektiivsusega. Samas vähendavad liikuvad seinad privaatsust ja helikindlust.

Lisaks eelnevalt toodud punktidele tuleb veel tähelepanu pöörata hoone sisevalgustusele, liftide arvule ja nende kandevõimele, küttele, ventilatsioonile ja konditsioneeridele, kogu hoone energiasäästlikkusele.

Finantseerimine

Büroohooned on tavapärasel eelistatud investeeringud pensionifondidele ja kindlustusfirmadele. Oluliseks kinnisvaraarenduse finantseerijaks on läbi väärtpaberistatud hüpoteeklaenude muutunud Wall Street.

Ehituslaenud on analoogsed muudele ärilaenudele. Laenuandja on siin ainult enamhuvitatud väljaüürimisest ning sageli nõutakse üüri eellepinguid (mahus 20-50% hoonest). Uuelt kogemusteta arendajalt nõutakse tavalisel turul 40-50% ja riskantsematel turgudel 50-70% büroopinnale eellepinguid.

Büroohoonete puhul finantseeritakse ehituslaen ümber hüpoteeklaenuks hoone täituvuse jõudmisel mingi kokkulepitud tasemeni, mis võimaldab hüpoteeklaenu teenindada. Reeglina jääb see hoone täituvuse tase 70-80 protsendi juurde. Laenuandjad keskenduvad rahavoogude juures efektiivsele üürimäärale, sest neil on raske hinnata kokkuleppeid, mis üürilevõtjatele võivad atraktiivsed olla.

Kõige levinum laen büroohoonete arendamisel on 30-aastane hüpoteeklaen. Lisaks kasutatakse erinevaid finantseerimisskeeme, mis seisnevad ühisettevõttes arendaja ja finantseerija vahel. Reeglina nõuavad finantseerijad, et arendajal peab olema 20-30% projekti maksumusest. Täpsem omafinantseering sõltub arendusmeeskonna tugevusest, projekti hinna ja väärtuse suhtest, turu tugevusest ning üldisest laenuturu olukorrast.

Turundus

Turundusstrateegia

Turunduse eesmärk on hoonesse leida üüri maksvad üürilevõtjad. Olulisim on seejuures määrata turu sihtsegment ning seejärel neid veenda, et hoone on neile sobilik. Turundusargumentideks võib olla:
– hoone tuntud arhitekt või märkimist vääriv arhitektuurne lahendus;
– efektiivne korruste jaotus;
– väljapaistvad kaasnevad teenused;
– liberaalne ruumide ümberkujundamise poliitika;
– erandlik asukoht;
– tasuta parkimine;
– head liftid;
– konkurentsivõimeline üür;
– hea ligipääs.

Turundust toetab järgmiste hüvede olemasolu: sportimisvõimalused; kohvikud, klubid, jaekaubandus; konverentsiruumid; postiteenus.

Eduka turunduse võtmeelement on sihtgrupi määratlemine ning seejärel hoone sobilikkuse väljamängimine. Büroohoone väljaüürimine ja turundus peavad keskenduma küsitlustele, turundusmaterjalidele, reklaamile, PR-ile, turustamisele ning tihedale koostööle maakleritega.

Üürihinnad

Eristatakse nelja üüri maksmise võimalust, milles kõigis on nii üürilevõtja, kui -andja jaoks omad head ja vead.

– Brutoüür – üürileandja maksab kõik tegevuskulud. Siin on üürilevõtjal kulude tõusu risk kanda. Seda tüüpi üürihind on eelistatud väikeste üürilevõtjate puhul, kes soovivad konstantseid makseid, mis aja jooksul ei suurene.
– Netoüür – siin on kolm variatsiooni.
* Esimese puhul maksab üürilevõtja kommunaalkulud, kinnisvaramaksu ja muud kulud.
* Teisel puhul maksab üürilevõtja eelmises punktis toodu ning lisaks remondi ja halduskulud.
* Kolmanda variandi juures maksab üürilevõtja eelmises punktis toodu ning lisaks kapitaalsemate parenduste eest.
– Kulude jaotamine – siin jaotavad üürileandja ja -võtja kulud omavahel. Üürileandja maksab kokkulepitud summa kuludest, üürilevõtja maksab seda summat ületava kulude summa. Üürileandja makstavate kulude piir pannakse paika esimese aasta tegevuskulude alusel. Nii maksab üürilevõtja kinni hinnatõusu.
– Üür käibest – üürilevõtja maksab kas kokkulepitud baasüüri või protsendi käibest – kumb toodud kahest numbrist on suurem. See on tavapärane lähenemine jaekaubanduse puhul. Büroohoone puhul on käibe alusel arvestatav üür sobilik toitlustusasutuste ja kontoriteenuste puhul, kus üürniku müügikäive on sõltuvuses konkreetsest asukohast.

Üürimäär ja -tingimused

määrab tingimused, mille alusel üürilevõtjal on õigus büroopinda kasutada. Enamus arendajatel on olemas oma standardlepingud, mis võetakse lepinguläbirääkimiste aluseks. Paljudel suurfirmadel on samuti olemas omad lepingu alused, millest nemad soovivad lähtuda. Sellistel juhtudel on üüriläbirääkimiste algu see, kelle lepinguprojektist hakatakse edaspidises lähtuma.

Üüriläbirääkimistel keskendutakse üürimäärale, tingimustele, erikokkulepetele ja üürnikupoolsete parendustele. Üürimäär varieerub sõltuvalt üüripinna suurusest ning arendusprojekti staadiumis, kus ollakse üürilepingu allkirjastamise ajal. Ankurüürnikule pakutakse madalamat üürihinda, sageli pakutakse talle ka osalust hoones.

Ankurüürnikuga sõlmitakse leping 10-15 aastaks, kus üürimäära tõstetakse 3 või 5 aasta järel. Ülejäänud üürnikega sõlmitakse lepingud 3-5 aastaks. Lühem leping annab arendajale võimaluse lepingutingimuste sagedamaks läbirääkimiseks ning samuti annab see üürnikule suurema paindlikkuse.

Üürilepingus võib sisalduda klausel, mis paneb kõik tegevuskulude tõusu üürilevõtja kanda. Sageli seotakse üürimäär tarbijahinnaindeksiga, mis kaitseb arendajat inflatsiooni eest.

Edukate üüriläbirääkimiste võtmetegur on üürniku vajaduste määramine. Kas lepingu sõlmimiseks on üürnikule vaja pakkuda tasuta üüri, head asukohta, madalat üüri üüriperioodi algul? Kõik on läbiräägitav.

Juhtimine ja haldamine

Vara haldamine on büroohoone arenduse viimane faas. Igapäevaseid tegevusi suunab tavaliselt haldusjuht, kelle peamine ülesanne on hoida üürnikud rahul. Suuremate hoonete puhul on haldaja koha peal, väiksemad hooned võivad kasutada mitme peale sama haldurit.

Haldusleping määrab halduri ülesanded ja vastutusala, õiguse allkirjastada üürilepinguid ja muid dokumente, reklaamida hoonet, samuti haldustasu. Halduri tasu on vahemikus 3-5% kogu üüritulust.
Haldaja väljast palkamine võib tunduda mugavam ja odavam. Sellegi poolest haldavad suuremad arendajad oma hooneid ise. Seda mitte ainuüksi täiendava rahavoo tõttu, vaid ka selleks, et olla üürnikega tihedais sidemetes. Arendusfirmadel, kes ise haldavad oma hooneid, on võimalus tuleviku arendusprojekte teha olemasolevatele laienevatele firmadele.

Projekti müük

Peaaegu kõik projektid mingis etapis müüakse. Müügiotsus sõltub partneritest, laenutingimustest, kinnisvarainvesteeringute turust ning arendaja turu- ja alternatiivsete investeerimisvõimaluste analüüsist. Büroohoone müüakse tavaliselt ühes kolmest punktist – stabiilse täituvuse saavutamisel, esimese täistäituvusega aasta järel (mil on võimalus üüri tõsta) või peale üürilepingute uuendamist.

Arendaja eesmärk on müüa punktis, mil see pakub suurimat tulu vastavalt investori eesmärkidele, milleks on kõrgeima tootluse saavutamine ning pikaajalise investeeringu tegemine. Tavaliselt saavutatakse suurim sisemine tulunorm (IRR) siis kui hoone müüakse kohe peale stabiilse täituvuse saavutamist. Arendajad siiski soovivad sageli oodata esimeste üürilepingute kehtivuse lõppemiseni ja nende uuendamiseni, kus on võimalus üürihinda tõsta. Sellisel puhul on projekti praegune puhasväärtus (NPV) suurim.

Pikaajalised investorid soovivad hoonete omanikuks olla tavaliselt ligi 7 aastat. Mõned investorid on märkinud, et nemad soovivad investeeringut hoida igavesti.

Kokkuvõte

Büroohoone arendamine on komplekse tegevus. See hõlmab endas põhjaliku turuanalüüsi, mis peab välja selgitama kellele büroohoonet arendatakse. Sihtgrupi määramine on eduka projekti juures kriitilise tähtsusega tegur. Lisaks peab turuanalüüs välja selgitama sihtgrupi vajadused – millist asukohta, millist tüüpi hoonet, millise suurusega jne. sihtgrupp vajab.

Büroopindade nõudluse ja pakkumise analüüsimise juures on oluline arendusprojektide valmimise ajaline viide. St. täna arendama hakatav peab vastama turu nõudmistele tulevikus.

Hoone arhitektuurse ja projekti lahendamisel tuleb lähtuda kindlatest põhimõtetest ruumide kuju ja sügavuse osas, millest kõrvalekalded ei ole üürilevõtjate jaoks vastuvõetavad. Kõik need tegurid sõltuvad taas suuresti üürniku tegevusalast, suurusest, tema klientidest.

Büroohoone krundi planeering peab olema hea juurdepääsuga, lahendatud loogiliselt ning esmakordsele külastajale esmapilgul mõistetav.

Büroohoonete arendust rahastatakse alati võõrkapitali abil. Laenukapitali kaasamine on alati lihtsam juba kogemustega arendaja jaoks. Siiski on ka uutel arendajatel võimalus, kui nad suudavad laenuandjatele näidata, kellest saavad hoone tulevased üürilevõtjad. Arendaja kog

Eluasemelaenude turu mahu kasv väheneb

Eesti pangandusturg on arenenud lausa silmnähtavalt. Kui veel mõned aastad tagasi oli see justkui pangapoolne isiklik teene, et laenu üldse väljastati, siis täna pakuvad pangad erinevaid laenutooteid üliaktiivselt ise. Kinnisvara puhul on alati tegemist suurte rahasummadega. Seetõttu kaasatakse kinnisvara ostmiseks laenuraha. ERI Kinnisvara hinnangul ostetakse 80-85% elukondlikus kinnisvarast (korterid, elamud, elamukrundid) võõrkapitali ehk eluasemelaenu abil.

Eluasemelaenude prioriteetsust pankade jaoks tõestab muuhulgas fakt, et eluasemelaenude osakaal kõigist eraisikulaenudest on viimased kolm aastat pidevas tõusutrendis olnud.

Kasvava tehingute arvuga aktiivse kinnisvaraturu tingimustes on eluasemelaenude väljastamine järjest kasvanud. 2002. aastal väljastati eluasemelaene 4,8 miljardi krooni väärtuses. See on rohke kui 2000. ja 2001. aasta jooksul kokku. Võrreldes 2001. aastaga suurenes eelmisel aastal eluasemelaenude väljastamine 75%. Eluasemelaenude jääk ehk summa, mida laenuvõtjad jooksvalt pankadele tagasi maksavad, suurenes eelmisel aastal 9,3 miljardi kroonini. Suhteliseks kasvuks teeb see 53%.

Kolmas oluline parameeter eluasemelaenude jäägi ja käibe kõrval on intressimäär. 1998. a. lõpus väljastasid Eesti pangad Saksa margal põhinevaid eluasemelaene keskmise intressimääraga 12,8%, mis täna tundub suisa röövellik. 2001. aasta lõpuks oli keskmine intressimäär langenud juba 8,8 protsendi peale. Siis lõpetas Saksa mark kehtivuse ning käibele tuli euro. Eurol põhinevate eluasemelaenude keskmine intressimäär oli Eesti Panga andmetel 2003. aasta jaanuaris juba 6,6 protsenti.

Paistab, et intressi langus ei ole veel peatunud. Märtsis tuli Nordea pank välja kampaaniaga, kus pakuti eluasemelaenu intressimäära alla 5 protsendi. Samas suurusjärgus intressi küsib ka Ühispank ning ka Sampo Panga kodulehel leiab viite eluasemelaenu 4,9 protsendisele intressimäärale.

Arvata on, et Eesti eluasemelaenu intressimäära aluseks oleva Euribori langus ei ole lõppenud. See tähendab omakorda, et kodu soetamiseks võib tulevikus veelgi soodsamat laenu saada. Viimast toetavad ka pankade langetatud marginaalid, mis viimased kampaaniad ongi ellu kutsunud.

Eluasemelaenude intressimäära juures on laenuvõtja jaoks oluline veel maksusoodustusest tulenev positiivne efekt. Teatavasti on eluasemelaenu intressid tulumaksuvabad. See on taas tegur, mis aitab ühest küljest laenukoormust vähendada või teisest küljest kallima ja parema kodu soetamist kaaluda. Tulumaks tuleb algul siiski tasuda, kuid järgmisel aastal saab selle tuludeklaratsiooni esitamise järel maksuametilt tagasi taotleda.

Laenumahtude kasv on suurendanud tarbijatepoolset nõudlust elukondliku kinnisvara järgi märkimisväärselt. Samas ei ole pakkumine nõudlusele samas tempos järele tulnud. Nii ei ole kogetud kinnisvara meeletud hinnahüpped sugugi imekspandavad.

Suured kasvunumbrid panis 2002. aasta sügisel Eesti Panga muretsema võimaliku turu ülekuumenemise pärast. Mure puudutas toona peamiselt kaubanduspindu, kuid paljus ka elukondlikku kinnisvara. Sügisesed soovitused pankadele olid omafinantseeringu taseme tõstmine ning tihedam sõel klientide valikul. Statistikast hoiatussõnade mõju ei näe, küll aga on hoiatustel positiivne efekt liigse ja põhjendamatu optimismi pärssimisel.

Ehitustegevus on 2002. aastal suure hoo sisse saanud. Siiski on 2003. aastalt oodata kinnisvaraturu väiksemamastaabilist kasvu. See tähendab ka väiksemat laenuturu kasvu. Laenude väljastamist reguleerivad otseselt pangad. Nemad on käesoleva aasta laenuturu keskmiseks kasvuks prognoosinud ligi 20%. Arvata on, et eluasemelaenude turg kasvab sellest tempost siiski kiiremini.

Laenuturu jätkuvat kiiret kasvu ka käesoleval aastal toetab ühest küljest aktiivne elamuehitus. Juba visuaalselt on Tallinna linnapildis igal sammul näha kraanasid ja tellinguid, kus peamiselt kesklinnas on valmimas uued korterelamud ning Pirita ja Kakumäe suunal uued elamurajoonid. Teisest küljest jälle inimeste sissetulekud ei suurene sellisel määral, et olemasolevaid laenukohustusi (sh. tarbimislaenud) märkimisväärselt suurendada.

Tänastel laenuvõtjatel on oluline vaadata suuremat pilti. Intressimäär on küll aastast aastasse ja isegi kuust kuusse langenud. Siiski ei ole intressilangus pidev protsess ning üsna kindel on, et langusele järgneb kunagi tõus. See tähendab, et tänased madala intressiga eluasemelaenu võtjad peavad kindlasti xarvestama asjaoluga, et intressimäära tõustes võib nende laenukoormus kasvada.

Kokkuvõtvalt võib eluasemelaenude turu kohta öelda, et turg on endiselt kasvusuunas, kuid üsna tõenäoliselt sai tipp 2002. aastal läbitud. Tipu läbimine ei tähenda veel languseteele pöördumist. Tegemist on eeskätt turu korrastumise ja stabiliseerumisega, kus mitmekümneprotsendilised kasvunumbrid möödanikuks saavad.

Elamispindade turg on stabiilne

Uute kinnisvaraprojektide arendamisel on täheldatavad trendid, mis on kinnisvaraturu viinud endisest märkimisväärselt kõrgemale kvaliteedile.

Turg on jõudnud välja faasist, kus iga uusehitus vaatamata kvaliteedile või asukohale kiiresti müügiks läks. Täna on edukad läbimõeldud projektid, mis on sihitud kindlale kliendigrupile ning vastavad viimaste ootustele nii asukohalt, kvaliteedilt kui hinnalt.

Mõne aasta taguse ajaga võrreldes on pakkumine märkimisväärselt laienenud. Laienenud on nii pakutava geograafiline haare, kui ka hinnaklass. Täna võime rahulikult öelda, et iga maksejõulise kliendigrupi jaoks on turul toode, mis talle vastuvõetav peaks olema. Iseasi on see, kui tugev on kinnisvaraprojektide konkreetsele sihtgrupile suunatud turundustegevus, mis võimalike kliente heast kaubast teavitab.

Kinnisvaraturu kvaliteedi areng sisaldab endas ka klientide arengut. See tähendab, et tänased kliendid on muutunud turuteadlikumaks. Oma osa on sellele kaasa aidanud erinevate kinnisvarafirmade laialt levitatavad turuülevaated. Kindlasti ka ajalehtede kinnisvaraveerud, mis laialt olulist informatsiooni levitavad.

Klientide turuteadlikkus hõlmab endas suuremaid nõudmisi kvaliteedile ja laiemale elukeskkonnale, mis jääb kortermaja seinade või elamurajooni aia taha. Tänane ostja pöörab suuremat tähelepanu elukeskkonnale kui tervikule, mis haarab endasse nii kaubandus- ja teenindusasutused, parkimis- ja transpordivõimalused jne. Hea ja kvaliteetne maja ilma kaasneva infrastruktuurita enam ei müü.

Toimub igikestev piirkondade diferentseerumine. See tähendab, et ühte piirkonda koondub sarnaste parameetritega elanikkond, kes soovib soetada sarnase kvaliteedi ja hinnaklassiga kinnisvara. Eriti selgelt on taoline diferentseerumine näha uuselamurajoonide juures, kus ühetaoline hinnaklass elanikkonna struktuuri määrab. Pisut vähem juba olemasolevates ja väljakujunenud asumites. Siiski võib ka viimaste puhul üsna selgelt eristumise suundumust märgata – näiteks on ja kesklinna kliendid tavapäraselt üsna erinevate soovide ja maksevõimega.

Kinnisvarahindade kasv stabiliseerub. Elukondliku kinnisvara turgu, kuid ka kogu kinnisvaraturgu laiemalt puudutab hinnatõusu stabiliseerumine. Kui eelnevatel aastatel oleme näinud mitmekümneprotsendilist hinnatõusu, siis tulevikus muutuvad kasvunumbrid märkimisväärselt väiksemaks.

See tähendab omakorda, et iga kinnisvara ostuotsus tuleb eelnevast põhjalikumalt läbi mõelda, sest kaob fenomen, et aastases perspektiivis on ostetud kinnisvara soetusmaksumusest kindlasti kallim, st. investeering positiivse tootlusega.

Kinnisvara hinnakasvu stabiliseerumist toetab ka pankade prognoos, et 2003. a. kasvab eluasemelaenude turg kuni 20%, mis jääb eelmiste aastate kasvunumbritele mitmekordselt alla. Väiksemad laenumahud vähendavad nõudlusepoolset survet kinnisvarahindadele.

Kinnisvaraturg venib Tallinnast järjest kaugemale. Aastatetagune üldlevinud 30 kilomeetrit, millest linnapiirist kaugemale ei tahetud kinnisvara soetada, on tänaseks veninud juba 40-50 kilomeetrini.

Taolise turu laienemise põhjuseks on kinnisvara kiire hinnatõus, mis on sundinud odavamaid, kuid kaugemaid alternatiive otsima. Sellele on kaasa aidanud inimeste liikumisvabadust ja -valmidust suurendav autode arvu kiire kasv.

Kinnisvaraturu laienemine Tallinnast väljapoole puudutab uusi rajatavaid elamurajoone. Samuti ka juba olemasolevaid suuremaid ja väiksemaid asulaid, kus kaubeldakse nii elamute, kruntide, kui korteritega.

Täheldatav on teise eluaseme ostmise trendi algus. Siin on tegemist peamiselt korteriomanikega, kes soetavad omale rohelusse 300000-500000 krooni maksva linnalähedase suvila, kuhu tööpingeid maandama põgeneda. Suvila on enamasti ümberehitatud aastaringseks elamiseks.

Siin on eelistatud Tallinnast ida või lääne suunas jäävad juba ammutuntud suvilarajoonid. Tugevat potentsiaali selles vallas omavad Tallinnast lääne suunda jäävad Laulasmaa, Lohusalu, Vääna-Jõesuu ja Suurupi piirkonnad. Tallinnast idasuunda jäävad Kaberneeme, Salmistu. Vähetähtsad pole ka suvepealinn Pärnu ja saared.

Turule on tulnud mitmeid väga hea asukohaga korterelamuid. Parimate näidetena võib siin tuua Maakri Maja ja Tuvi tänava korterid. Elamurajooni näitena võib tuua TTP Pirital arendatava elamurajooni. Neid projekte iseloomustab kinnisvara peamise parameetri ehk asukoha väga hea ärakasutamine, mis sisuliselt tähendab õiges kohas õige toote pakkumist.

Populaarsust on kogunud puumajad. Kui veel mõni aasta tagasi oli klientide kindel nõudmine, et korter peab asuma kivimajas, siis järjest enam lähevad müügiks renoveeritud puumajad. Viimased asuvad reeglina rohelistes rajoonides, kus ei ole parkimisprobleeme ning kesklinn kogu toetava infrastruktuuriga on käe-jala juures.

Korterite kiire kallinemine ei ole tõstnud elamispindade üürihindu. See tähendab, et kallima vara puhul, kuid stabiilse üüritulust saadava rahavoo näol on tegemist kahaneva vara tootlikkusega. Teisisõnu – üüriäri on kaotanud oma kunagise sära ja kasumlikkuse. Kahanev tootlikkus kaotab turult väikeinvestoreid, kes on ostnud kortereid kokku, et neid siis välja üürida.

Kokkuvõtteks võib öelda, et elamispindade turg on jõudnud stabiilsesse ajajärku. Uue projekti õnnestumise alustaladeks on professionaalsus ja läbimõeldud tegutsemine konkreetse sihtgrupi nõudmiste rahuldamisel.

Turuteadlik majaostja oskab oma hooviväravast kaugemale vaadata

Kinnisvaraturg on väljunud faasist, kus iga uusehitus vaatamata kvaliteedile või asukohale kiiresti müügiks läks – edukad suudavad olla vaid läbimõeldud projektid, mis on sihitud kindlale kliendigrupile ning vastavad ootustele nii asukohalt, kvaliteedilt kui hinnalt.

Mõne aasta taguse ajaga võrreldes on pakkumine märkimisväärselt laienenud. Laienenud on nii pakutava geograafiline haare, kvaliteet kui hinnaklass. Praegu võime öelda, et iga maksejõulise kliendigrupi jaoks on turul toode, mis talle vastuvõetav peaks olema. Iseasi, kui tugev on kinnisvaraprojektide konkreetsele sihtgrupile suunatud turundustegevus, mis võimalike kliente heast kaubast teavitab.

Kinnisvaraturu kvaliteedi areng sisaldab endas ka klientide arengut – kliendid on muutunud turuteadlikumaks. Sellele kaasa aidanud erinevate kinnisvarafirmade laialt levitatavad turuülevaated. Kindlasti ka ajalehtede kinnisvaraveerud, mis laialt olulist informatsiooni levitavad. Turuteadlikkus hõlmab endas senisest suuremaid nõudmisi kvaliteedile ja elukeskkonnale.

Ostja pöörab suuremat tähelepanu elukeskkonnale kui tervikule, mis haarab endasse nii kaubandus- ja teenindusasutused, parkimis- ja transpordivõimalused jne. Hea ja kvaliteetne, kuid infrastruktuurita maja enam ei müü.

Toimub igikestev piirkondade diferentseerumine – ühte piirkonda koondub sarnaste parameetritega elanikkond, kes soovib soetada sarnase kvaliteedi ja hinnaklassiga kinnisvara. Eriti selgelt on diferentseerumine näha uuselamurajoonide juures, kus ühetaoline hinnaklass elanikkonna struktuuri määrab. Pisut vähem ilmneb see olemasolevates asumites. Siiski võib ka viimaste puhul üsna selgelt eristumise suundumust märgata – näiteks on Kopli ja Tallinna kesklinna kliendid tavapäraselt üsna erinevate soovide ja maksevõimega.

Kui eelnevatel aastatel oleme näinud mitmekümneprotsendilist hinnatõusu, siis tulevikus muutuvad kasvunumbrid märkimisväärselt väiksemaks – iga ostuotsus tuleb eelnevast põhjalikumalt läbi mõelda, sest kaob fenomen, et aastases perspektiivis on ostetud kinnisvara soetusmaksumusest kindlasti kallim, st investeering positiivse tootlusega. Kinnisvara hinnakasvu stabiliseerumist toetab ka pankade prognoos, et 2003. aastal kasvab eluasemelaenude turg kuni 20%, mis jääb eelmiste aastate kasvunumbritele mitmekordselt alla.

Kinnisvaraturg suundub Tallinnast järjest kaugemale. Aastatetagune üldlevinud 30 kilomeetrit, millest linnapiirist kaugemale ei tahetud kinnisvara soetada, on tänaseks veninud juba 40-50 kilomeetrini. Taolise turu laienemise põhjuseks on kinnisvara kiire hinnatõus, mis on sundinud odavamaid, kuid kaugemaid alternatiive otsima. Sellele on kaasa aidanud inimeste liikumisvabadust ja -valmidust suurendav autode arvu kiire kasv.

Täheldatav on teise eluaseme ostmise trendi algus. Siin on tegemist peamiselt korteriomanikega, kes soetavad omale rohelusse 300 000-500 000 krooni maksva linnalähedase suvila, kuhu tööpingeid maandama põgeneda. Suvila on enamasti ümberehitatud aastaringseks elamiseks. Eelistatud on Tallinnast ida või lääne suunas jäävad juba ammutuntud suvilarajoonid. Tugevat potentsiaali omavad Laulasmaa, Lohusalu, Vääna-Jõesuu ja Suurupi piirkonnad, samuti Kaberneeme, Salmistu. Vähetähtsad pole Pärnu ja saared.

Turule on tulnud mitmeid väga hea asukohaga korterelamuid. Parimate näidetena võib tuua Maakri Maja ja Tuvi tänava korterid. Eduka elamurajooni näitena võib tuua TTP Pirital arendatava elamurajooni. Neid projekte iseloomustab kinnisvara peamise parameetri ehk asukoha hea ärakasutamine, mis sisuliselt tähendab õiges kohas õige toote pakkumist.

Populaarsust koguvad puumajad. Kui veel mõni aasta tagasi oli klientide kindel nõudmine, et korter peab asuma kivimajas, siis nüüd lähevad müügiks ka renoveeritud puumajad. Viimased asuvad reeglina rohelistes rajoonides, kus ei ole parkimisprobleeme ning kesklinn kogu toetava infrastruktuuriga on käe-jala juures.

Korterite kiire kallinemine ei ole tõstnud elamispindade üürihindu. Kallima vara puhul, kuid stabiilse üüritulust saadava rahavoo näol on tegemist kahaneva vara tootlikkusega. Teisisõnu – üüriäri on kaotanud oma kunagise sära ja kasumlikkuse. Kahanev tootlikkus kaotab turult väikeinvestoreid, kes kortereid väljaüürimiseks kokku ostsid.

Kokkuvõtteks – elamispindade turg seilab stabiilses ajajärgus. Uue projekti õnnestumise alustalad on professionaalsus ja läbimõeldud tegutsemine konkreetse sihtgrupi nõudmiste rahuldamisel.

Artikkel on avaldatud 24.03.2003 väljaandes Äripäev –

Juhtkirja taustainfo: Asjatundjate hinnangud kinnisvaraturu võimalikele arengutele lähitulevikus

Ain Kivisaar, Uus Maa Kinnisvara analüütik:

Ostjate ootustele vastavad projektid on jätkuvalt müüdud enne, kui maja vundament valmis saab. Samas on turul ka piisavalt 3-6 kuud tagasi valminud kortereid, millele ei leita liiga kõrge hinna tõttu “kosilasi”.

Kui laene antakse endise hooga peale, siis on ka turg kiirelt kasvav. Esialgu pole küll mingeid märke näha eluasemelaenude piiramisest, mistõttu võib prognoosida tõusu jätkumist. ÄP 19.03.2003

Tõnu Toompark ERI Kinnisvara analüütik:

Meil tegelevad kinnisvaraga advokaadid, laevafirmad, koguni kommivabrikud. Pangast on arendustegevuse jaoks kapitali juba päris raske saada, peab olema hea ja kontrollitav taust. Hansapank ja Eesti Pank on juba hoiatanud, et vaadake ette, võib tulla ülekuumenemine. ÄP 19.03.2003

Kersti Arro Hansa Capitali eraisiku pikaajaliste finantseerimistoodete arendusjuht:

Eluasemelaenuturg näitab jätkuvat kasvutrendi, kuid on mõnevõrra aeglasem. ÄP 19.03.2003

Helena Hannula Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium:

Täna ei saa veel rääkida kinnisvaraturu reaalsest ülekuumenemisest. Ohtu võib küll näha kinnisvaraturu struktuuri muutumises, kus uutesse korteritesse elama asudes vabanevatesse vanadesse korteritesse on samuti vaja leida uued elanikud. ÄP 19.03.2003

Toomas Annus ASi Merko Ehitus nõukogu esimees:

Kui inimeste sissetulekud suurenevad, pole pangakaart ega mobiil elatustaseme parandamiseks piisav. Eestis saab praeguse ehitustempo juures inimene uue eluaseme 100-200 aasta jooksul, mis on selgelt liiga aeglane tempo ehk turu ülekuumenemisest pole põhjust rääkida. PM 14.03.2003

Artikkel on avaldatud 21.03.2003 väljaandes Äripäev –

Tallinn property market turns into a real estate bubble

In the opinion of Ąripäev- a real estate bubble is rapidly building up in Tallinn. Opinions whether this is the case differ.

There are at least 3-000 new expensive apartments- private houses and lots that are currently offered in Tallinn each costing at least one million kroons. The big question is whether there are enough buyers for all this property?

If not and the bubble bursts- it will push several developers into bankruptcy and affect consumer since most property is sold before it is completed.

The Ąripäev Real Estate Catalogue that was published in early March shows that developers and real estate agents are selling around 150-000 square metres of new apartments in Tallinn and Viimsi in the outskirts. About as much as already been sold or booked in advance in renovated buildings. If we calculate that the average floor space is 80 square metres it means that there must be at least 1-850 vacant apartments on offer in addition to 460 private homes and 600 lots.

It means that the Tallinn market needs 3-000 buyers that are capable of paying more than a million kroons for their housing since new apartments or houses don’t come cheaper than that. In the opinion of Äripäev this shows that a real estate bubble is building up which may turn out to be the swansong for several developers and affect consumers who have paid for the housing up front.

Statistics upholds this view since the construction business went up 34 percent in 2002. The increase in the second quarter was as high as 41 percent.

Also the volume of housing loans went up in 2002 by 75 percent. Nordea Pank and ܜhispank are already offering housing loans are less than five percent. In comparison- in January 1999 the banks were offering loans at 11.4 percent. A total of 5.7 billion kroons in housing loans and consumer leasing was issued by banks in 2002. Around ten percent of households have loans or leasing liabilities.

“The question is how well property developers are monitoring changes in demand-” said Ain Kivisaar- analyst for Uus Maa- a real estate agent. “Projects that comply with buyers’ wishes continue to be sold long before the ground is being broken. At the same time there are many apartments on the market that were completed 3 to 6 months ago and whose price is too high to find a buyer. This shows that competition on the market is growing.”

Tõnu Toompark- analyst of ERI Real Estate- says that competition was becoming cutthroat mainly because of the arrival of new developers. “Real estate development has become the business for lawyers- shipping companies and even candymakers-” said Toompark- referring to recent cases where Tallink- the leading ferry operator- paid 52.7 million kroons for Teenindusmaja in Tallinn to convert it into a hotel and Kalev- Estonia’s leading candymaker- leased out its premises to the police board and acquired Keila-Joa state summer cottage area for 52 million kroons in cooperation with Skanska EMV.

Toompark added that this situation has made banks increasingly worrying and they have tightened their borrowing requirements. “Hansabank and Eesti Pank have already warned developers for a possible bubble-” he said.

Claims that the market was overheating are disputed by Martin Otsa- analyst or Arco Vara- a leading developer and property firm. Otsa says that demand is likely to remain stable for the next couple of years allowing to sell around a thousand apartments a year.

“I don’t see any signs of overheating-” said Otsa. “There are no signs of lower demand. What I believe is that the period of sale could extend and the number of apartments sold before they are completed will fall.”

Also representatives of the ministry of economic affairs say that it was too early to talk about a property bubble. “Today we are not seeing overheating markets-” said Helena Hannula from the ministry’s economic development department.

Artikli autor on Toomas Hõbemägi. Artikkel ilmus 19/03/2003 väljaandes Balticbusinessnews.com.

Uus mull?

Kinnisvaraarendajad müüvad Tallinnas nii palju uusi kalleid kortereid, eramuid ja krunte, et neid jätkuks kolmele tuhandele perekonnale. Sellise kodu soetamiseks peaks aga välja käima üle miljoni krooni. Kas maksejõulisi tallinlasi jätkub?

Märtsi alguses ilmunud Äripäeva Kinnisvarateatmikul põhinevatest arvutustest selgub, et Tallinnas ja Viimsis on praegu müügis ligi 150 000 ruutmeetrit uut korteripinda, teist sama palju on äsja ehitatud või renoveeritud elamutest juba müüdud või broneeritud. Kui võtta keskmiseks korteri suuruseks 80 ruutmeetrit, saame vabade korterite arvuks 1850. Lisaks ootavad ostjaid 460 maja ja 600 elamukrunti.

Kokku vajab Tallinna korteriturg ligi kolme tuhandet maksujõulist perekonda, kes jaksavad uue kodu eest maksta rohkem kui miljon krooni. Sest odavamalt uues majas korterit ei saa või maja ei ehita. Äripäeva hinnangul on kinnisvaraturul tekkimas mull, mis lõhkedes võib pankrotti viia nii mõnegi arendusfirma ja jätta uue kodu eest ettemaksu teinud inimesed pika ninaga.

Ehitusturu kiire kasv tõi lisategevust ka elamuehituse valda. Eelmise aasta kolmandas kvartalis kasvas ehitustegevus Eestis 2001. aasta sama perioodiga võrreldes 34 protsenti, teises kvartalis koguni 41 protsenti.

Samas kasvas eluasemelaenude käive mullu tervelt kolme neljandiku jagu. Lisaks alandasid Nordea Pank ja Eesti Ühispank eluasemelaenude intresse hiljuti alla viie protsendi. Võrdluseks – 1999. aasta jaanuaris küsis pank intressina 11,4 protsenti. 2002. aastal andsid Eesti pangad ja liisingufirmad kodu finantseerimiseks kokku välja ca 5,7 miljardit krooni (kodulaen + liising). Praeguseks on kodulaenu või liisingukohustus ca 10 protsendil leibkondadest.

Lisaks tuntud ja suurtele tegijatele on kinnisvaraarenduse turul hulganisti väiksemaid ettevõtteid.

“Palju on juhuslikke suure tulu otsijaid,” tõdeb Tiskre elamurajooni arendava Kodumajagrupi juhatuse esimees Urmas Laur.

“Konkurents on täiesti tuntav ja järjest suureneb,” nendib ka Pro Kapitali Eesti müügiosakonna juhataja Endo Tõnuver. “Hästi läbi mõeldud ja teostatud projektide puhul siiski probleemi ei näe.”

“Küsimus on pigem selles, kui hoolikalt kinnisvaraarendajad nõudlust jälgivad,” selgitab Uus Maa Kinnisvara analüütik Ain Kivisaar. “Ostjate ootustele vastavad projektid on jätkuvalt müüdud enne, kui maja vundament valmis saab. Samas on turul ka piisavalt juba 3-6 kuud tagasi valminud kortereid, millele ei leita liiga kõrge hinna tõttu “kosilasi”. See annab tunnistust konkurentsi tihenemisest ja arendajate professionaalsuse tõusust.”

Ka ERI Kinnisvara analüütiku Tõnu Toomparki hinnangul konkurents järjest tiheneb, paljuski uute turule tulijate tõttu. “Meil tegelevad kinnisvaraga advokaadid, laevafirmad, koguni kommivabrikud. Pangast on arendustegevuse jaoks kapitali juba päris raske saada, peab olema hea ja kontrollitav taust. Hansapank ja Eesti Pank on juba hoiatanud, et vaadake ette, võib tulla ülekuumenemine,” rääkis ta.

Eesti Ühispanga jaepanganduse divisjoni direktori asetäitja Eerika Vaikmäe-Koit lisas, et ei Ühispangal ega Ühisliisingul pole seni arendajatega negatiivseid kogemusi olnud. “Samas me jälgime rangelt ka projekti kulgemist ja uute finantseeringute väljastamisel on muutunud tingimused oluliselt konservatiivsemateks kui näiteks aasta tagasi.”

Võimaliku kinnisvaramulli kohta ei taha keegi midagi konkreetset öelda.

Lauri sõnul on pigem ülehinnatud vanad korterid ja osa kinnistuid, kuid mitte uued elamispinnad. Tõnuver näeb trendi, kus seni määravaks olnud hinna asemel hakkab ostja järjest enam väärtustama asukohta. Kivisaare hinnangul tuleks Tallinna elamufondi amortiseerimise peatamiseks ehitada veel kaks-kolm korda rohkem, kuid elanike maksevõime on siin takistavaks teguriks.

Arco Vara hindaja-analüütik Martin Otsa ennustab lähiaastateks püsivat nõudlust, mis võimaldab müüa tuhat korterit aastas. Arco Vara statistika järgi on praegu ostjat ootavate korterite arv ka tunduvalt väiksem.

“Kindlasti ei näe ma ülekuumenemise ohtu,” ütles Otsa. “Olulist nõudluse vähenemist ei paista kusagilt. Küll aga võivad pikeneda müügiperioodid – juhud, kus korterid on realiseeritud enne maja valmimist, vähenevad.”

Onix Investi projektijuht Külli Hansen hindab turul nõudlust vaat et suuremakski kui pakkumist.

“Täna ei saa veel rääkida kinnisvaraturu reaalsest ülekuumenemisest,” kommenteeris Helena Hannula majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonnast. “Ohtu võib küll näha kinnisvaraturu struktuuri muutumises, kus uutesse korteritesse elama asudes vabanevatesse vanadesse korteritesse on samuti vaja leida uued elanikud.”

Et mull tõesti tekiks, peaksid pangad analüütik Toompargi arvates olema valmis suurendama laenamist jätkuvalt 75 või rohkem protsenti aastas. “Vahel küll vaatan mõnda maja ja imestan, et kes selle küll ära ostab,” nentis ta.

Analüütikud mures, pangad optimistlikud

Analüütikud muretsevad võimaliku ülekuumenemise pärast. “Palgad tulevad ümbrikust välja ja üha enam inimesi saab panga silmis laenukõlblikuks, kuigi reaalne sissetulek ei pruugigi olla eriti kasvanud,” nentis Tõnu Toompark ERI Kinnisvarast. “Madalam intress annab sama tagasimakse summa juures võimaluse rohkem laenu võtta. Suureneb nõudlus kallimate projektide järele. Intressid võivad aga väga kiiresti jälle tõusma hakata ning siis ongi meil Tallinnas hulk uhkeid kortermaju, mis kipuvad pooltühjaks jääma.” Toompargi sõnul üritab Eesti tarbija võtta laenu nii palju, kui vähegi kannatab. Sellele lisab veel hoogu omafinantseerimise osa vähenemine ja lisatagatiste võimalus.

Ka Uus Maa Kinnisvara analüütiku Ain Kivisaare sõnul on jäme ots pankade käes. “Laenumahtude kiire kasv peaks suhteliselt tagasihoidlikku sissetulekute tõusu kompenseerima,” ütles ta. “Kui laene antakse endise hooga peale, siis on ka turg kiirelt kasvav. Esialgu pole küll mingeid märke näha eluasemelaenude piiramisest, mistõttu võib prognoosida tõusu jätkumist.”

Pangad on optimistlikud ega plaani eluasemelaenude osakaalu vähendada. “Arvan, et Tallinnas leidub küll 3000 peret, kelle maksevõime on piisav, teenindamaks miljonikroonist laenu,” ütles Hansa Capitali eraisiku pikaajaliste finantseerimistoodete arendusjuht Kersti Arro. Eluasemelaenuturg näitab tema sõnul jätkuvat kasvutrendi, kuid on mõnevõrra aeglasem. 2002. aasta laenumahu hüppelist kasvu põhjendab Arro peamiselt kinnisvara hindade tõusuga.

Eesti Ühispanga jaepanganduse divisjoni direktori asetäitja Eerika Vaikmäe-Koit nentis, et tõenäoliselt ei realiseerita kõiki müügil olevaid kinnisvaraobjekte ühe aasta jooksul. “Teiselt poolt on Tallinnas ja Eestis kindlasti palju peresid, kes oleksid laenuvõimelised ja kavatsevad eluaseme soetamiseks laenu võtta, kuid ei ole seda veel teinud,” lisas ta.

Artikli autor on Gea Velthut-Sokka. Artikkel on avaldatud 19.03.2003 väljaandes Äripäev –

Kinnisvaraturul tõusevad esile uued teenused

Kinnisvaraturg on normaliseerumas. Aktiivne turg jätkab soodsate laenutingimuste ja majanduskasvu najal stabiilses tõusujoones. Hinnatõus on samuti normaliseerumas, st. meeletud hinnahüpped hakkavad kaduma. Kui, siis võib suuremaid hinnatõuse kohata veel üksikutes kinnisvarasektorites. Turu “rahunemine” tekitab nõudluse kinnisvara-alaste konsultatsioonide järele.

Kinnisvaraturu stabiliseerumine tähendab, et üha keerulisem on kinnisvaraturul kasumit teenida. Õnneotsijad peavad suunduma uutele turgudele, kus kiire areng on alles ees. Kinnisvara-alale edasi tegutsema jäävad firmad peavad iga projekti nimel endisest enam ja põhjalikumalt töötama.

See tähendab alates projekti algatamise esimestest sammudest väga konkreetse visiooni omamist, mida ja kellele arendama hakatakse. Siin tuleb omavahel kombineerida kinnisvaraarenduse erinevad aspektid – asukohavalik, ehitus, turundus, müük.

Huupi lahmimine viib arendusprojekti väga tõenäoliselt kahjumisse. Üha enam tuleb lisaks ühe ettevõtte sees olevale oskusteabele kombineerida erinevate partnerfirmade tugevaid külgi. Nagu iga äritegevuse juures, nii ka kinnisvaraarenduses määrab projekti edukuse keti viimane aste ehk müügitöö.

Kliendikeskne lähenemine nõuab juba projekti algatades kliendi vaatenurga mängu toomist. Siin on piiramatul hulgal ressursse vahendustegevusele keskendunud kinnisvarafirmadel, kes nö. jaeklientidega igapäevaselt suhtlevad. Päevast päeva vahendustegevusega haaratud maaklerid oskavad hästi öelda, mis müüb hästi ja mis müüb väga hästi. Samuti on maakleritel hea ülevaade erinevate juba turul olevate konkureerivate objektide müügiedukusest.

Eestis on palju kinnisvaraarendajaid, kel endal laiem müügistruktuur puudub. Nii puudub ka kõikne teave turul erinevates sektorites valitseva nõudluse ja pakkumise kohta. Ainult ajaleheveergudelt ja kinnisvaravahendajate koostatavatest ülevaadetest kogu infot ei leia.

Kinnisvara-alaste konsultatsioonide juures võib tõmmata paralleeli kunagise maaklerteenuse kasutamisega. Eesti kinnisvaraturu algusaastatel nähti maakleris eeskätt tülitegijat, kellest üritati kõikvõimalike meetodeid kasutades kõrvale hoiduda. Täna on valdav enamus äriotstarbelist kinnisvara väljaüürijatest või müüjatest maaklerite pakutava lisaväärtuse enda jaoks avastanud. Elamispindade turg on jõudsalt samas suunas rühkimas. Paari aasta pärast võime tõdeda, et iga olulisema kinnisvara arendusobjekti juures on kaasatud ühte või mitut turu arengusuundumustes kohta visiooni omavat kinnisvara-alaste konsultatsioonide pakkujat.

Viimsi elamu hinna määrab merelähedus

Ostjate huvi Tallinna lähiümbrusesse jäävate elamute vastu on aasta-aastalt kasvanud. See on tingitud peamiselt soodsast elukvaliteedi ja hinna suhtest.
Tallinnast eemale otsitakse elamispinda kolmel peamisel põhjusel – vaikus, rohelus ning madalam hinnatase võrreldes pealinnaga. Need asjaolud võimaldavad leibkonnal soetada suurema ja mugavama eluaseme kui sama raha eest Tallinnas.

Samas tehakse järeleandmine pealinnaga suhtlemise aja- ja sõidukuludes, sest Tallinn on lähiümbruse elanikkonnale siiski peamine tööandja ja hariduskeskus.

Tallinna piiridesse jäävates väljaarenenud elamurajoonides on hinnad kõrgemad ja kõikumisi esineb harva. Seevastu Tallinna lähiümbruses võib leida korralikke elamuid kortereid soodsamate hindadega.

Populaarsemad Tallinna lähiümbruses asuvad elamurajoonid on Viimsi, Keila, Harku, Saue ja Saku vallad, mis oma hinnatasemelt on jõudnud järgi Tallinna äärelinna hindadele. Üheks prestiiþikamaks peetavasse Tallinna-lähedasse valda – Viimsisse on kerkimas mitmeid elamurajoone. Näitena võib siin tuua Astri tee, Heldri, Haabneeme Ranna, Kivineeme, Leppneeme-Miku, Pärtle, Palumetsa, Soosepa, Pringi arendusprojektid.

Hinna määrajaks Tallinna lähiümbruse kinnisvaraturul on just piirkonna infrastruktuuri areng – teedeühendus, koolide, lasteaedade olemasolu, kaubandus- ja teenindusasutused. Kui viimati mainitud tegurid on puudulikud, võib elamu hind olla mitmeid kordi madalam võrreldes piirkonnaga, kus antud keskused on olemas.

Erandiks on uued elamurajoonid, kus müügihinnad kujunevad vastavalt elamurajooni arendaja arenduskuludele, kuid mille järelturu kohta on andmed puudulikud.

Uute ja renoveeritud elamute sektoris domineerib Viimsis nõudlus 250 m² elamute järele. Müügihinnad on sellistel elamutel olnud vahemikus 8000-12000 kr/m², mis sõltuvalt projekti omapärast ning ehitus- ja viimistlusmaterjalide valikust. Oluline tegur hinna juures on kaugus merest. Eksklusiivsemate projektide müügihinnad küünivad kuni 14500 kroonise ruutmeetrihinnani.

Üle 300 m² üldpinnaga elamute müügihinnad on olnud vahemikus 7000-10000 kr/m². Hind tuleneb siin hoone mastaapsusest – suurema projekti puhul reeglina ühe ruutmeetri hind langeb.

Hoonestamata kinnistute hinnad on Viimsi valla Miiduranna külas ja Pirita linnaosa Merivälja asumis olnud vahemikus 400-700 kr/m², erandjuhul on hinnad olnud ka kõrgemad, kuid seda ainult väga eksklusiivsete objektide puhul mere vahetus läheduses.

ERI Kinnisvara prognoosib aastases perspektiivis Viimsi elamutele stabiilset hinnatrendi. Samuti püsivad kruntide hinnad stabiilsed tänu üha jätkuvale suurele kruntide ja elamute pakkumisele Pirita-Viimsi suunal.

Viimsi elamute hinnad, kr/m²

kuni 250m²
kaasaegsed elamud ehitatud alates 1990-ndatest
9000-12000
1960-ndatel kuni 1980-ndatel ehitatud elamud
8000-10000

Viimsis on nõutud 250-ruutmeetrised elamud

Viimsis on enim nõutud 250 ruutmeetri suurused uued ja renoveeritud elamud.

Selliste elamute müügihind sõltub projekti omapärast ning ehitus- ja viimistlusmaterjalide valikust ning jääb vahemikku 8000 – 12 000 kr/m2.

Oluline tegur hinna kujunemisel on kaugus merest. Eksklusiivsemate projektide ruutmeetrihind ulatub kuni 14 500 kroonini.

Üle 300-ruutmeetrise üldpinnaga elamute hind on olnud vahemikus 7000 – 10 000 kr/m2. Hind tuleneb siin hoone mastaapsusest. Suurema projekti puhul ruutmeetri hind reeglina langeb.

Hoonestamata kinnistud maksavad Viimsi valla Miiduranna külas ja Pirita linnaosa Merivälja asumis 400 – 700 kr/m2. Erandjuhul on hinnad olnud ka kõrgemad, kuid seda ainult väga eksklusiivsete objektide puhul mere vahetus läheduses.

Tänu kruntide ja elamute suurele pakkumisele Pirita-Viimsi suunal püsivad nende hinnad stabiilsed.

Viimsisse on praegu kerkimas mitu elamurajooni. Ostjaid ootavad Astri tee, Heldri, Haabneeme Ranna, Kivineeme, Leppneeme-Miku, Pärtle, Palumetsa, Soosepa, Pringi arendusprojektid.

Peale Viimsi asuvad Tallinna lähiümbruses populaarsed elamurajoonid Keilas, Harkus, Saue ja Saku vallas. Nende hinnatase on jõudnud järgi Tallinna äärelinna hindadele.

Hinna määrajaks Tallinna lähiümbruse kinnisvaraturul on just piirkonna infrastruktuuri areng – teedeühendus, koolide, lasteaedade olemasolu, kaubandus- ja teenindusasutused. Kui viimati mainitud tegurid on puudulikud, võib elamu hind olla mitu korda madalam.

Artikli autor on Oliver Makko. Artikkel on avaldatud 12.03.2003 väljaandes Eesti Päevaleht – http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=229982

Office space market in Tallinn ventures into new areas

The market for office space in Tallinn is now looking for new niches and challenges. One of such novelties is a possibility to buy a few thousand square metre lots together with a detail plan. On the one hand the buyer can match the lot to his needs while being saved to go through the lengthy approvals procedure. There are now offers for lots planned either for warehousing- production- service or office space -says Tõnu Toompark- property analyst for ERI Kinnisvara.

Developers have also began to co-operate. The first developer purchases the land and organizes detail planning. He then sells the lot to a new developer who will buy the land and build the edifices.

Cheap credit means that banks are relatively content to borrow money for projects that do not yet suffer under oversupply. Constant growth in incomes and purchasing power means that there are more clients and more choice for them.

Prices are likely to remain relatively stable over time. There will always be overoptimistic and overpessimistic expectations.

As companies become financially more stable- they begin to look for alternatives to renting office space. Those firms that have a stable inflow of income have started to replace renting with property ownership.

Toompark says that the market for office space is generally well divided according to the function. On the one hand are boutiques and small service companies that are mainly located in the Old Town. On the other hand are groceries and other vendors that serve masses have found their place in large shopping malls outside the centre. Also car dealers have found their place in the suburbs.

Artikkel ilmus 11/03/2002 väljaandes Balticbusinessnews.com.

Madalamad hinnad meelitavad Tallinnast välja

Tallinna eeslinnade Maardu (ca 15 000 elanikku) ja Keila (ca 9500 elanikku) korteriturgu mõjutavad peamiselt Tallinna lähedus ja ühistranspordiühendus Tallinnaga.

Maardule loob negatiivse fooni tööstusobjektide (valdavalt endise fosforiidikombinaadi hooned) lähedus ja püsielanikkonna puudumine. Samuti linna suur võlakoormus.

Keila asub Tallinnast kaugemal. Neil põhjustel jääb Maardu ja Keila hinnatase madalamaks Tallinna teiste satelliitasumite (Laagri, Saue, Saku, Tabasalu, Jüri, Haabneeme alevikud ja Saue linn) hinnatasemetest.

Positiivsete, hinda mõjutavate asjaoludena võib esile tuua Maardu linnas suure tööandja Muuga sadama naabrust ja Keila linnas toimiva raudteeühenduse ning uue populaarse tervisekeskuse olemasolu.

Keila linna korterite hinnatase on vahemikus 4500-6500 kr/m², seejuures on Keila linna uusimas (ehitatud 1997. a.) korterelamus on hinnad tõusnud ka kuni tasemeni 8500 kr/m².

Maardu linna enam hinnatud ja kõrgeima hinnatasemega piirkond on Maardu kiriku tagune, uuem (ehitatud 1980-ndate lõpus ja 1990-ndate algul) korterelamute rajoon (nn Põhja-rajoon). Korterite hinnad Maardu uuemas rajoonis on vahemikus 3500-5500 kr/m², vanemas rajoonis ja vanemates elamutes 3000-4500 kr/m².

Tallinna naabervaldade keskustes (Laagri, Saue, Saku, Tabasalu, Jüri, Viimsi alevikud) on väljakujunenud ja heatasemeline infrastruktuur, samuti hea ühistranspordiühendus Tallinnaga. Nõudlus nende piirkondade korterite järele on viimastel aastatel jätkuvalt tõusnud ja kohati hakanud pakkumist ületama.

Piirkondade korterite hinnatase vastab Tallinna äärelinna korterite hinnatasemele. Erandiks on siinkohal Viimsi valla alevikud (Viimsi ja Haabneeme), kus hinnaskaala on juba võrreldav Tallinna kesklinna madalama hinnatasemega.

Tallinna naabervaldade keskustesse otsitakse kortereid eelkõige rohelisema ja rahulikuma ümbruse tõttu. Eelistust rõhutab väikeste eriprojektiga korterelamute suur arv.

Tallinnast 20-40 km kaugusel paiknevate väiksemate külade ja alevike (Lagedi, Kiiu, Kuusalu, Kostivere, Aruküla, Ääsmäe, Kose) kinnisvara hinnatase sõltub eelkõige kaugusest Tallinnast. Olulised on ka kohaliku infrastruktuuri areng (koolide, lasteaedade, kaupluste, sportimisvõimaluste olemasolu) ja ühistranspordiühenduse olemasolust Tallinnaga. Kui viimati mainitud elemendid on puudulikud, siis võib korteri hind olla mitmeid kordi madalam võrreldes piirkonnaga, kus nimetatud võimalused on olemas.

Väikealevike ja külade hinnatase on ebaühtlane ja turg vähemlikviidne. See on tingitud korterite (korterelamute) väiksemast hulgast ning müügihind sõltub palju müügihetkel olemasolevate pakkumiste arvust.

Tallinnast väljapoole otsitakse elamispinda peamiselt kolmel põhjusel: vaikus, rohelus ning madalam hinnatase võrreldes pealinnaga. Viimane võimaldab leibkonnal soetada suurem ja mugavam eluase, kui sama raha eest saaks Tallinnasse osta.

Tallinnast välja kolides tehakse tavaliselt järeleandmisi sõidu- ja ajakulus, sest enamasti jääb lähiümbruse elanikele endiselt pealinn piirkonna peamiseks tööandjaks ja hariduskeskuseks.

Üldise elamispindade turutrendina on täheldatav suurem renoveeritud ja heas seisukorras korterite nõudlus. Kapitaalremonti vajavate korterite vastu on huvi väiksem.

Korterite hinnatase on otseselt sõltuv Tallinna äärelinna korterite hinnatasemest, mõjustatuna peamiselt samadest faktoritest – laenutingimustest ja majanduse hetkeseisust.

ERI Kinnisvara prognoosib aastases perspektiivis Tallinna ümbruse korteritele hinnatõusu kuni 10%. Enam puudutab prognoos eriprojektiga kortereid. Nõudlust Tallinna ümbruse korterite vastu võib vähendada soodsa hinnatasemega korterite juurdetulek Tallinna äärelinna.

Tallinna lähiümbruse korterite keskmised hinnad, kr/m²

Viimsi, Haabneeme alevikud
8000-12000
Laagri, Saue, Saku, Tabasalu, Jüri alevikud
6000-9000
Lagedi, Ääsmäe, Kostivere, Aruküla
3000-6000
Kiiu, Kuusalu, Kose
2500-5000
Keila
4500-6500
Maardu
3000-5500

Kinnisvarahinnad – veebruar

Korterite keskmised hinnad (kr/m²)

1toal
2toal
3toal
4- ja enamatoal
Tallinna kesklinn:
uuselamu
16500
16500
14500
14000
renoveeritud kivimaja
16000
14000
13500
11500
renoveerimata kivimaja
15000
12700
12500
11000
puitelamu
11000
11000
9500
9000
Tallinna äärelinnad:
Õismäe
9500
9400
7500
7300
Mustamäe
9000
8500
7400
7200
Lasnamäe
8000
8400
7200
6900
Kopli, Pelgulinn
8500
7500
7200
7000

Eramute hinnad (kr/m²)

Uuseramu
Remontivajav
Amortiseerunud
Tallinna kesklinn, vanalinn, Kadriorg
Tallinna äärelinnad:
Merivälja, Kakumäe
12000
9500
9000
Nõmme, Lilleküla
12000
9500
8500
Laagri, Saue
10000
7000
6000
Kalamaja, Kopli
8000
6000
4000

Korterite ja eramute üürihinnad (kr kuus)

1toal
2toal
3toal
4toal
Eramud
Tallinna kesklinn
4000
5000
5500
7000
15000
Tallinna äärelinnad
2000
2500
3500
4000
3-20000

Äripindade rendihinnad (kr/m² kuus)

Büroo
Kaubandus
Kaasaegne laopind
Tootmispind
Tallinna kesklinn
110-190
150-800
60-110
40-85
Tallinna äärelinnad
60-150
80-180
50-110
20-70

Kinnisvarakalender: veebruar 2003

Kuuteemad:

– Jamad riigiametnike korterite ja erisoodustusmaksu ümber.
– Segadused Kalevi hoone Politseiametile üürileandmisega.
– Kroonides väljastatud eluasemelaenu intressimäär kõigi aegade madalaimal 7,2% tasemel.

Muud teemad:

04/02 Saksa kauplusteket Lidl registreeris end eelmise aasta lõpus Eestis Lidl Holding Eesti OÜ nime all. Lidli kõrval sihib Baltimaade turgu Euroopa juhtiv jaekaubandusfirma Prantsuse Carrefour.
05/02 Tallinna linnavalitsus kinnitas eelnõu, millega linn müüb 2,3 miljoni kroonise alghinnaga mõttelise osa Lai 20 asuvast hoonest.
07/02 KC Grupp kaalub Tallinnas Lastehaigla kõrval oleva Seppo kliiniku hoone ümberehitust korterelamuks.
09/02 Tallinna linnavalitsus avas Erika tänaval uue 120 korteriga munitsipaalmaja.
10/02 Arco Vara alustab Saaremaal Kuressaare kaubamaja vastas asuval parkimisplatsil valmiva ärihoone ehitustööde ettevalmistust.
11/02 AS Kalev müüs oma Tallinnas Pärnu maanteel asuva endise olmehoone koos selle juurde kuuluva teenindusmaaga 43 miljoni krooni eest OÜ-le Corigeer.
11/02 Eesti elamumajanduse arengukava kohaselt hakkab riik Kredexi vahendusel väljastama elamumajanduse olukorra parandamiseks toetusi ja tagatisi.
13/02 Riigikogu võttis vastu maareformi seaduse muudatuse, mis taastab vabade metsamaade erastamise korra füüsilisest isikust ettevõtjatele.
13/02 Rahandusministeerium kuulutas välja Keila-Joa puhkekompleksi enampakkumise, Riigi Kinnisvara müüb 47 majaga puhkeala alghinnaga 26 miljonit krooni.
13/02 Tallinna linnavalitsus korraldab kahele linnale kuuluvale kinnistule Tondiraba tänaval hoonestusõiguse seadmise enampakkumise, kuhu peavad sinna kerkima kaubanduskeskus ja bensiinijaam.
13/02 Riigi Kinnisvara ja AS Esmar sõlmisid Lohusalu konverentsikeskuse ostu-müügilepingu, Esmar maksis keskuse eest 14,6 miljonit krooni.
14/02 Tallinna Merirahu elamurajooni ostjaks valiti Seldom Invest OÜ, kes maksab kokku 61,7 miljonit krooni.
17/02 Keskkonnaminister Heiki Kranich kavatseb Miidurannas üliodavalt müüdud 4,2-hektarilise maatüki suhtes eelisostuõiguse kasutamist.
20/02 Riigi Kinnisvara AS annab keskkriminaalpolitseile üle Tallinnas Tööstuse tänaval asuva uue peahoone võtmed.
21/02 Tallinna volikogu kinnitas valitsusele esitatava taotluse anda linna omandisse kolm maatükki Pärnu maantee ja Tondi tänava vahelises kvartalis, omandisuhte taga seisneb Osten Tori kvartali väljaehitamine.
21/02 Tallinna linnavolikogu kinnitas Aegviidu puhkebaasi müügi eelnõu, mille kohaselt müüakse puhkebaas ühe miljoni kroonise alghinnaga.
27/02 Politseiamet korraldas sisejuurdluse uurimaks Tallinna prefektuuri üürilepingut Keskerakonna suurrahastaja Oliver Kruuda firmaga, mis nõuab 20 aasta jooksul kokku ligi 600 miljonit krooni.

Annelinna korterite hinnad kasvavad aeglaselt

Annelinna korteriturg on traditsiooniliselt kõige likviidsem ning läbipaistvam osa Tartu kinnisvaraturust, kus tehakse kõige enam tehinguid. Positiivse tegurina võib välja tuua Annelinna suhteliselt hea infrastruktuuri. Negatiivselt mõjub piirkonna ühetaoline hoonestus ja kõrghaljastuse puudumine.

2002. a. kevadel leidis aset mõningane korterite hinnalangus, mille põhjustasid ajakirjanduses ilmunud artiklid vanemate elamute ülehinnatuse teemadel. Nüüdseks on hinnalangus pöördunud ning 2003. aasta alguses on Annelinna korterite hinnad aktiivse kinnisvaraturu tingimustes jõudnud samale tasemele, kust hinnalangus algas.

Ostjate seas on traditsiooniliselt enimhinnatud heas seisukorras remonditud sanitaarruumidega elamispinnad. Oluliselt on kasvanud nõudlus kapitaalselt renoveeritud korterite järele.

Kapitaalset remonti vajavate korterite vastu on ostuhuvi väiksem ning nende müügiperiood on pikem. Suurim nõudlus Annelinnas on 1- ja 2-toaliste korterite järele. 3-, 4- ja enamatoaliste korteritega toimub tehinguid vähem ja nende hinnaklass korteri üldpinna ruutmeetri kohta võrreldes 1- ja 2 toalistega on üldjuhul madalam.

Annelinna korteriturul on eelistatud kesklinna poole jääv nn Anne kanali piirkond. Põhjuseks eelkõige kesklinna lähedus ning kaupade ja teenuste hea pakkumine piirkonnas. Mõnevõrra väiksem on ostuhuvi keskmisest halvema infrastruktuuriga Annelinna tagumise osa suhtes (Mõisavahe 9-korruselised korterelamud).

Annelinna keskmises seisukorras korterite hinnad on olenevalt maja üldseisukorrast ja tüübist ning paiknevusest linnaosas püsinud keskmiselt vahemikus 5000-6000 kr/m² korteri üldpinna kohta.

Remonditud, heas seisukorras korterite hinnad on olnud vastavalt vahemikus 6000-7500 kr/m². Erandjuhtudel on korterite hinnad olnud ka kõrgemad, kuid seda ainult väga eksklusiivsete korterite puhul.

ERI Kinnisvara nõudluse hüppelist kasvu lähiaastateks ei prognoosi. Kinnisvaraturg jätkab arengu ehk aeglase kasvu faasi, kus nõudlus turul kasvab 5-10 % aastas. Survet vanemate korteri hindade kasvule avaldab suhteliselt väike uute korterite pakkumine Tartus.

Annelinna korterite hinnad: veebruar 2003. a.

A
B
C
1-toaline
7200
6600
6000
2-toaline
6900
6200
5700
3-toaline
6100
5400
5000
4-toaline
5800
5200
4700

A – remonditud korter, uksed-aknad vahetatud, remont moraalselt-füüsiliselt kaasaegne kasutades kõiki kaasaegseid materjale, remont kvaliteetne
B – keskmine seisukord, vaja sanitaarremonti, elamiskõlbulik, remont moraalselt vananenud
C – remonti vajav korter, uksed-aknad vahetamata, samal tasemel, mis korterikarp, mitteelamiskõlbulik, moraalselt ja füüsiliselt vananenud remont

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

07.12.2021 Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?