Pro Kapital: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Pro KapitalAS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus neljapäeval, 27. mail 2020 algusega kell 13.00 Tallinn Art Space galeriis, T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskuse 1. korrusel Peterburi tee 2, Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 7 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 35 230 954 häält, mis moodustab kokku 62,15% aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused

1.            Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:
Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela. Protokollijaks valiti Liisa Kirss.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

2.            Ühingu auditeeritud 2019.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2019.a. majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

3.            Kahjumi katmise otsustamine

Vastuvõetud otsus:
Katta 31. detsembril 2019 lõppenud majandusaasta kahjum summas 26 981 682 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

4.            Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine, tagasi kutsumine ja valimine

Vastuvõetud otsused:

  1. Pikendada Ühingu nõukogu liikme Emanuele Bozzone volitusi kuni 05. juuli 2023.
  2. Pikendada Ühingu nõukogu liikme Petri Olkinuora volitusi kuni 05. juuli 2023..
  3. Valida Ühingu nõukogusse Oscar Crameri alates 27. mai 2020 kuni 05. juuli 2023.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest, igat otsust hääletati eraldi.

5.            Audiitori valimine

Vastuvõetud otsus:
Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2020 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.
Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete 2020. majandusaasta aruannete auditeerimise eest makstav tasu summas 58 300 eurot (käibemaksuta).
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 01. juunil 2020.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

12.12.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine