Pro Kapital: AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Pro KapitalAS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus kolmapäeval, 07.07.2021.a. algusega kell 13.00 Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru väljak 4, 10111 Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 33 268 913 häält, mis moodustab kokku 58,69% aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Karin Madisson. Protokollijaks valiti Ilona Nurmela.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

2. Ühingu auditeeritud 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2020.a. majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

3. Kahjumi katmise otsustamine

Vastuvõetud otsus:

Katta 31. detsembril 2019 lõppenud korrigeeritud majandusaasta kahjum summas 2 096 645 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Katta 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaasta kahjum summas 55 677 271 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt summas 47 646 533 eurot, ümberhindluse reservkapitali arvelt summas 2 983 778 eurot, kohustusliku reservkapitali arvelt summas 1 133 759 eurot, ja ülekursi arvelt summas 3 913 201 eurot.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

4. Audiitori valimine

Vastuvõetud otsus:

Valida Ernst & Young Baltic AS audiitoriks 2021 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.

Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete auditeerimise eest 2021. majandusaastal makstav tasu summas 62 900 eurot (käibemaksuta).

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 09.07.2021.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC