Statistikaamet: Teenuste eksport jätkas kasvu ka teises kvartalis

Statistikaamet / Statistics EstoniaStatistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas 2022. aasta teises kvartalis teenuste eksport 32%, import langes aga 5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Teenuseid eksporditi teises kvartalis 2,5 miljardi ning imporditi 1,8 miljardi euro väärtuses.

Teenuste väliskaubanduse bilansi ülejääk käesoleva aasta teises kvartalis oli 658 miljonit eurot, mille suurust viimaste aastate jooksul ületab vaid 2021. aasta neljanda kvartali ülejääk. Bilansi ülejääki teises kvartalis suurendas sarnaselt esimesele kvartalile enim reisiteenuste ekspordi kasv ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste impordi vähenemine.

Statistikaameti analüütiku Jane Leppmetsa sõnul on teises kvartalis teenuste väliskaubanduse bilanss sarnases seisus nagu esimeses kvartalis ehk Eesti majandusüksused müüvad mitteresidentidele oma teenuseid rohkem kui sisse ostavad. „Tavapäraselt ongi teenuste eksport importi ületanud ning see on hea tasakaalustaja kaupade väliskaubanduse negatiivsele bilansile,“ lisas Leppmets.

Teenuste eksport kasvas nii Euroopa Liitu kui ka kolmandatesse riikidesse. Import Euroopa Liidu liikmesriikidest vähenes suuresti Saksamaa arvelt (585 miljonit eurot), kuid teenuste ost EL-i välistest riikidelt hoopis kasvas. Kogu teenuste väliskaubandusest moodustas Euroopa Liidu osatähtsus ekspordis 65% ja impordis 73%.

Käesoleva aasta teises kvartalis eksporditi enim transporditeenuseid, muid äriteenuseid ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes enim ehk 251 miljoni euro võrra reisiteenuste müük. Suurenesid ka telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste (140 miljonit eurot) ning transporditeenuste (112 miljonit) eksport. Ainsatena vähenesid intellektuaalse omandi kasutamise tasude, hooldus- ja remonditeenuste ning töötlemisteenuste osutamine.

Teenuste suurim ekspordipartner oli teises kvartalis jätkuvalt Soome, kuhu osutati enim reisi- ja transporditeenuseid. Järgnesid Rootsi, kuhu eksporditi enim transporditeenuseid, ning Ameerika Ühendriigid, kuhu müüdud teenuste hulgas oli suurim osakaal telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenustel. Teises kvartalis suurenes teenuste müük enim Lätti, kuhu eksporditi varasemast enam muid äriteenuseid (sh ametialase ja juhtimiskonsultatsiooni teenuseid) ning reisiteenuseid. Järgnes Soome, kuhu kasvas reisi- ja transporditeenuste eksport, ning Holland, kuhu müüdi varasemast enam muid äriteenuseid ja transporditeenuseid.

Kõige rohkem imporditi teises kvartalis Eestisse transporditeenuseid, telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid ning muid äriteenuseid. Võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga suurenes enim reisiteenuste (163 miljonit eurot), transporditeenuste (118 miljonit) ja muude äriteenuste (98 miljonit) ost. Enim vähenes eelmise aasta kõrge võrdlusbaasi tõttu 498 miljoni euro võrra telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste import.

Teenuseid osteti Eestisse kõige enam Soomest, kust imporditi peamiselt transpordi- ja reisiteenuseid. Suurimate impordipartneritena järgnesid Saksamaa ja Leedu, sealjuures mõlemast riigist osteti enim transporditeenuseid ning muid äriteenuseid. Teenuste import teises kvartalis kasvas enim Iirimaalt, kust osteti varasemast enam sisse muid äriteenuseid, ning Soomest, kust kasvas transporditeenuste import.

Eesti peamised teenuste väliskaubanduse partnerid, II kvartal 2022
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, % Sihtriik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, %
KOKKU 2499 100 32 KOKKU 1841 100 -5
EL27 1634 65 44 EL27 1338 73 -12
Euroala 19 riiki 1285 51 49 Euroala 19 riiki 1071 58 -19
EL-i välised riigid 866 35 14 EL-i välised riigid 503 27 19
1. Soome 463 19 56 1. Soome 168 9 46
2. Rootsi 187 7 24 2. Saksamaa 161 9 -78
3. Ameerika Ühendriigid 162 6 43 3. Leedu 129 7 26
4. Läti 151 6 64 4. Ühendkuningriik 124 7 37
5. Saksamaa 141 6 19 5. Iirimaa 119 6 108
6. Ühendkuningriik 136 5 6 6. Läti 108 6 33
7. Leedu 127 5 36 7. Rootsi 104 6 33
8. Holland 81 3 53 8. Poola 70 4 4
9. Šveits 69 3 16 9. Holland 62 3 38
10. Venemaa 67 3 -22 10. Ameerika Ühendriigid 60 3 18
Teenuste eksport ja import teenuse liikide järgi, II kvartal 2022
Teenuse liik (EBOPS2010 järgi) Teenuste eksport Teenuste import Bilanss, mln eurot
milj eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % milj eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 2499 100 32 1841 100 -5 658
Töötlemisteenused (SA) 81 3 -2 26 1 17 55
Hooldus- ja remonditeenused (SB) 53 2 -6 22 1 -18 31
Transport (SC) 656 26 20 610 33 24 46
Reisiteenused (SD) 356 14 241 277 15 143 79
Ehitus (SE) 90 4 12 17 1 -1 73
Kindlustusteenused ja pensionifondid (SF) 7 0 41 9 0 6 -2
Finantsteenused (v.a kindlustus ja pensionifondid) (SG) 27 1 39 33 2 23 -6
Intellektuaalse omandi kasutamise tasud (SH) 15 1 -31 12 1 2 3
Telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused (SI) 550 22 34 405 22 -55 145
Muud äriteenused (SJ) 620 25 16 404 22 32 216
Isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused (SK) 32 1 65 19 1 33 13
Valitsemissektori kaubad ja teenused (SL) 14 1 14 7 0 7 7

Teenuste väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib koostöös Eesti Pangaga statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2022 Kinnisvaraturu ülevaade 2022 IV kvartal