Uudiste arhiiv

 

EKFLi , Nordea ja Arengufondi konverents 2015: „Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?“

Eesti Kinnisvarafirmade Liit / EKFL

      Eesti Kinnisvarafirmade Liidu konverents koostöös Nordea Panga ja Eesti Arengufondiga „Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?“ 9.aprillil 2015 Meriton Grand Conference & SPA Hotelli konverentsikeskuses, Paldiski mnt.4 Päevakava ja esinejad 9.00 – 9.30 Osavõtjate registreerimine ja hommikukohv 9.30 –

EKFLi konverents 2015: „Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?“

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL)

      Eesti Kinnisvarafirmade Liidu konverents koostöös Nordea Panga ja Eesti Arengufondiga „Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?“ 9.aprillil 2015 Meriton Grand Conference & SPA Hotelli konverentsikeskuses, Paldiski mnt.4 Päevakava ja esinejad 9.00 – 9.30 Osavõtjate registreerimine ja hommikukohv 9.30 –

EKFLi kinnisvarakonverents: „Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?“

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL)

      Eesti Kinnisvarafirmade Liidu konverents koostöös Nordea Panga ja Eesti Arengufondiga „Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?“ 9.aprillil 2015 Meriton Grand Conference & SPA Hotelli konverentsikeskuses, Paldiski mnt.4 Päevakava ja esinejad 9.00 – 9.30 Osavõtjate registreerimine ja hommikukohv 9.30 –

Riigikohtu praktika: Muinsuskaitseameti pädevus muinsuskaitse eritingimuste andmisel

Muinsuskaitseamet jättis Pärnus Lai tn 10 asuva kinnistu hoonestamise muinsuskaitse eritingimused soovitud kujul kooskõlastamata ja esitas oma tingimused kinnistu hoonestamisele. Riigikohtul tuli kohtuasjas 3-3-1-82-14 vastata küsimusele, kas Muinsuskaitseameti mittenõustumine 70 meetri kõrguse hooneosa rajamisega ja hoonele 30-meetrise kõrguspiirangu seadmine oli

Riigikohtu praktika: Ehituse töövõtulepingu järgne tasu

Kohtuasjas 3-2-1-145-14 pidi Riigikohus lahendama küsimuse, kas hageja nõue tööde eest tasu saamiseks oli põhjendatud. Nimelt telliti töövõtulepinguga ehitise juurdeehitus- ja renoveerimistöid ning nende eest tuli tasuda kolmes osas. Tellija jättis tööde eest osaliselt maksmata ning esitas töövõtulepingu ülesütlemise teate,

Riigikohtu praktika: Kulutuste hĂĽvitamine olukorras, kus kinnisasja omandamise eelleping on tĂĽhine

Kohtuasjas nr 3-2-1-168-14 pidi Riigikohus vastama küsimusele, kas isikule tuleb hüvitada kulutused, mis on tehtud kinnisasja omandamise eellepingu alusel juhul, kui müügileping jääb sõlmimata. Isik, kellele lubati eellepinguga maatükk müüa, tegi enne maa omandamist kulutusi, sh tasus elektrivõrguga liitumise eest,

Riigikohtu praktika: HĂĽpoteegi kehtivus kui kinnisasja omandamise leping on tĂĽhine

Kohtuasjas nr 3-2-1-147-14 asjas oli küsimuse all olukord, kus varasemalt oli tuvastatud, et kinnisasja omandamise tehing oli tühine kuid samas oli kinnistule seatud hüpoteek. Analüüsiti, kas selline hüpoteek kehtib. Hüpoteegi omandaja omandas hüpoteegi teadmata, et kinnisasja omandi üle käib kohtus

Maksurisk seoses korteris asuva äripinnaga

Rahandusministeerium on avaldanud kahetsusväärse seisukoha, mille kohaselt osadelt äripindadelt pole sisendkäibemaksu mahaarvamine õigustatud. Tavapärane on olukord, kus ettevõtja on äripindade rentnik, mitte omanik. Tavapäratu ei ole ka olukord, kus renditavad pinnad asuvad kortermajas. Seejuures tekib vaevalt kellelgi kahtlus, kas äripindade

Riigikohtu praktika: avalike teede väljaehitamise kulude hüvitamine

Kohtuasjas nr 3-3-1-73-14 nõudis isik kohalikult omavalitsuselt detailplaneeringuga ette nähtud teede ja tänavavalgustuse kohaliku omavalitsuse poolt ülevõtmist ning ehitamise kulude hüvitamist ehitusseaduse § 13 alusel olukorras, kus isikul ei olnud vallaga kokkulepet teede väljaehitamise ja finantseerimise osas. Isik tõlgendas maavanema

Riigikohtu praktika: kinnisasja ostueesõiguse teate sisu

Kohtuasjas nr 3-2-1-142-14 käsitles Riigikohus küsimust, millisest hetkest hakkab kulgema ostueesõiguse teostamise tähtaeg ja milline peab olema ostueesõiguse teate sisu. Seadus ütleb, et kinnisasjade puhul võib ostueesõigust teostada kahe kuu jooksul pärast seaduse nõuetele vastava teate saamist, kui seaduses või

Riigikohtu praktika: Üürpinna parenduste hüvitamine üürnikule

Riigikohus lahendas kohtuasjas nr 3-2-1-118-14 vaidlust küsimuses, kas üürileandja peab hüvitama üürnikule üüritud ruumide parendamise ja muutmisega seotud kulutused olukorras, kus parenduste tegemiseks puudus üürnikul üürileandja kirjalik kooskõlastus ja nõusolek. Samas üürileandja esindaja oli parendustöödest teadlik ja andis juhiseid konkreetsete

Uus planeerimisseadus puudutab kõiki inimesi

Justiitsministeeriumi väljatöötatud planeerimisseadus sai 30.01.2015 Riigikogult lõpliku heakskiidu ja saadeti Eesti Vabariigi presidendile väljakuulutamiseks. Uue seaduse vajadust on põhjendatud peamiselt sellega, et eelmine sisaldas paljude muudatuste tõttu tekkinud vastuolusid, oli raskelt loetav ja võimaldas erinevaid tõlgendusi. Planeerimisseaduse eelnõu on selle

Riigikohtu praktika: kortermaja majandamise kulude kandmine

Tsiviilasjas nr 3-2-1-61-14 selgitas kohus, millised kulutusi on võimalik teha korteriomanike kokkuleppel ja milliseid kulutusi tuleb lugeda majandamiskuludeks. Lisaks selgitas kohus, kas korteriomanikul on õigus jätta tasumata küttearved aja eest, mil ta ei saanud oma korterit remondi tõttu kasutada ning

Riigikohtu praktika: Kas elektrialajaam on ehitise oluline osa

Tsiviilasjas nr 3-2-1-86-14 pidi kohus lahendama küsimuse, kas alajaam on vallasasi või kinnisasja oluline osa ning seega ka kinnisasja ja hoonestusõiguse oluline osa. Kinnisasja omanik leidis, et kuna alajaam asub temale kuuluval maal, kuulub ka sellel asuv alajaam tema omandisse.

Glikman Alvin & Partnerid: kasvava metsa ebaseadusliku raiega tekitatud kahju

Tsiviilasjas nr 3-2-1-25-14 oli küsimuse all kinnisasja omaniku loata puude raie ja sellega seotud tagajärjed. Riigikohus selgitas, et kasvav mets on kinnisasja oluline osa ja kuulub kinnisasja omanikule. Raiutud metsamaterjal on kinnisasjast saadav vili ja seega vallasasi, mille omanikuks saab

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC