Tallinna arengukava aastaiks 2014-2020 saab viimast lihvi

Tallinna Linnakantselei kutsub interneti vahendusel Tallinna arengukava 2014–2020 projektiga tutvuma ning esitama arengudokumenti täiendavaid ettepanekuid.

„Linnakeskkonnas on viimastel aastatel toimunud nii rahvastikus, majanduses kui sotsiaalsfääris suured muutused,“ tõdes linna arengudirektor Kaarel-Mati Halla. „Arvestades sellega tuleb muutunud oludele vastavalt seada uued eesmärgid ja kavandada neile vastavad tegevused.“

Arengukava muutmine korraldati laiapõhjalise protsessina, milles osalesid kõik linna ametiasutused ja kaasati linnaelanikud, vabaühenduste esindajad ja eksperdid. Kava koostamise käigus esitati rohkearvuliselt ettepanekuid, millest enamik leidis ka arvestamist.

Arengukava periood on seotud Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodiga aastani 2020, mis võimaldab linnal paremini planeerida investeeringuprojekte ja sealhulgas välisrahastuse kaasabil finantseeritavaid.

Linna arendamise strateegiliseks eesmärgiks aastatel 2014–2020 on kõrgekvaliteedilise elukeskkonnaga Tallinn, mis on ka atraktiivne sihtkoht väliskülalistele ja investoritele. Sellest tulenevalt on linna üheks olulisemaks väljakutseks Euroopa Rohelise pealinna tiitli saavutamise 2018. aastaks, milleks on koostamisel ka eraldi tegevuskava, rõhuasetusega keskkonnasaaste vähendamisele, sealhulgas vähendada CO2 emissioone aastaks 2030 vähemalt 40% ning linnaruumi säästlikumaks, ohutumaks ja inimkesksemaks muutmisele.

Üheks olulisemaks prioriteediks seab arengukava linnaelanike sotsiaalse kaitse tagamise. Efektiivsemaks ennetustööks riskirühmadega suurendatakse lastekaitsetöötajate arvu ja avatakse mitu uut päevakeskust. Jätkatakse munitsipaalehitust ja lastekodulastele peremajade ehitamist, Iru hooldekodule ehitatakse uued korpused, rekonstrueeritakse ja laiendatakse Tallinna Laste Turvakeskust ning Tallinna Perekeskust.

Hariduse ja noorsootöö peamised eesmärgid on tagada igale lapsele koolikoht kodu lähedal ning soovijatele üldkeskhariduse kättesaadavus. Samuti on eesmärgiks kindlustada igale lapsele lasteaiakoht läbi linna vastava programmi elluviimise, mille raames rajab ligi 5000 uut lasteaiakohta.

Tööhõive parandamiseks ja ettevõtlusaktiivsuse ergutamiseks on oluline alustavatele ettevõtetele soodsa kasvukeskkonna loomine ning ettevõtete rahvusvahelistumise toetamine, linnaelanikele ja ettevõtjatele mõeldud abiprogrammide elluviimine ning täiskasvanute täiendusõppe edendamine. Tähtsamate projektide seas on siin tööstuspargi laiendamine ja Suur-Sõjamäe tööstuspargi valmisehitamine.

Linnatranspordi arengus tähtsaim ülesanne on ühistranspordi eelisarendamine (sh tasuta ühistransport). Olulised on nii trammiliini väljaehitamine ja 4. trammiliini rekonstrueerimine kui ka Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise lõpuleviimine, eritasandristmiku väljaehitamine ning Põhjaväila ehitus.

Kultuurielus on eesmärgiks tagada professionaalkultuuri arendamise kõrval mitmekesised võimalused kultuuriliseks harrastustegevuseks ja toetada kodanikuühendusi. Strateegilised investeeringuobjektid on Kultuurikatel, Tallinna Loomaaed, Tallinna Lauluväljak, Vene Kultuurikeskus, linnamüür ja tornid, Mustpeade maja, Linnateatri ajalooline hoonetekompleks, Salme Kultuurikeskus, Kanuti gildi hoone, Keskraamatukogu osakonnad ja Vene muuseum.

Linna juhtimisel tihendatakse koostööd Harjumaa omavalitsustega. Samuti on linna konkurentsivõime tõstmisel tähtis Helsingi, Peterburi ja Riiaga. Tallinna avalike teenuste arendamisel suurendatakse eeskätt e-teenuste osakaalu.

Tallinna arengukava 2014-2020 projekt on üles seatud Tallinna kodulehel http://www..ee/arengukava.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC