Tõnismäele kavandatakse uusi äri- ja eluhooneid

TallinnTallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule kehtestamiseks mnt 44 // Tõnismägi 11a ja mnt 46 // Tõnismägi 13 kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneering annab võimaluse rajada 0,59 ha suurusele Tõnismäe tänava, maantee ja Hariduse tänava vahelisele maa-alale kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ning kuni 6 maapealse ja 2 maa aluse korrusega äriruumidega korterelamu.

Detailplaneeringu koostas OÜ Plesart Stuudio. Planeeritud maa-ala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne. Alal paiknevad mitmeotstarbelised hooned, mis on ehitatud erineval ajal. Kvartalis, kus planeeritud maa-ala asub, paiknevad 2–6-korruselised hooned. Planeeritud maa-ala kontaktvööndi krundid on vähese kõrghaljastusega. Ühissõidukite liiklus piirkonnas on väga hästi korraldatud ning linna teiste piirkondadega on hea ühendus.

Kinnistule on seatud Tallinna linna kasuks tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus, mille kohaselt on Tallinna linnal õigus omada kasutusõiguse alal Paul Kerese monumenti koos haljastuse, valgustuse ja juurdepääsuteega. Isikliku kasutusõiguse ala suuruseks on 1163 m2. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamisel oli eesmärgiks kavandada korrastatud ja hooned, mis sobivad linnaehituslikult olulisse kohta ning piirkonna hoonestusega. Samuti oli eesmärk eksponeerida väärikalt Paul Kerese monumenti, säilitada kaugvaated Niguliste kiriku tornile, säilitada planeeritud alale jääv dekoratiivne I väärtusklassi läänepärn, parandada jalakäijate liikumistingimusi maanteel, Hariduse tänaval ja Tõnismäel, kavandades laiemad kõnniteed, suurendada magistraaltänava äärse ala elavust nähes ette äriruumidega hooned, milles saab osutada avalikkusele suunatud teenuseid ning kavandada turvatunde suurendamiseks mitmeotstarbeline hoone, et tagada inimeste ööpäevaringne kohalolu ja kontroll avaliku ruumi üle.

Planeeringualale on kavandatud avalikult kasutatav väike väljak, kus eksponeeritakse Paul Kerese monumenti. Jalakäijate liiklusvoo hajutamiseks on kavandatud hoonete esimesele korrusele ette nähtud läbipääs maanteelt Tõnismäele. Tänavaruumi ilmestamiseks on Hariduse tänava äärde ette nähtud istutada reana kõrgeid põõsaid.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Redmont Invest AS. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 28. novembri 2012 korraldusega. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai tutvuda 6.-13. veebruarini 2013 ning 14. veebruaril 2013 korraldas Tallinna Kesklinna Valitsus detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku arutelu.

Redmont Invest AS on võtnud kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede väljaehitamine ja Paul Kerese monumendi ümbertõstmine ning monumenti ümbritseva platsi rajamine.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 26. novembri 2014 korraldusega. Detailplaneering oli 3.-17. veebruarini 2015 avalikul väljapanekul, avaliku väljapaneku kestel ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kuna lahendamata planeeringuvaidlust ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC