Arco Vara AS aktsiate avaliku pakkumise teade

Arco VaraArco Vara AS (registrikood 10261718, registreeritud aadress Rävala pst 5, 10143 Tallinn; edaspidi Selts) kuulutab käesolevaga välja Seltsi täiendavate aktsiate (edaspidi Pakutavad Aktsiad) avaliku pakkumise Seltsi olemasolevatele aktsionäridele ning teavitab Pakutavate Aktsiate kavandatavast noteerimisest ja kauplemisele võtmisest Nasdaq Tallinn AS’i (registrikood 10359206, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) poolt korraldataval reguleeritud turul.

Pakutavate Aktsiate avalik pakkumine

Selts pakub avalikult kuni 2 670 000 täiendavat Seltsi aktsiat nimiväärtusega 0,70 eurot aktsia kohta Seltsi olemasolevatele aktsionäridele. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis.

Praegu on Seltsi aktsiakapital 4 554 908,40 eurot, mis on jagatud 6 507 012 aktsiaks, mis on registreeritud Nasdaq CSD Societas Europaea (edaspidi NCSD) juures ISIN koodi EE3100034653 all. Tingimusel, et pakkumine on edukas ja kõik Pakutavad Aktsiad (kokku 2 670 000 aktsiat) märgitakse ning emiteeritakse Seltsi poolt, on Seltsi aktsiate arvuks pärast pakkumist 9 177 012.

Pakutavad Aktsiad on elektrooniliselt registreeritud esitajaaktsiad, mida hoitakse elektroonilises vormis. Pakutavad Aktsiad kuuluvad Seltsi olemasolevate aktsiatega samasse klassi. Pakutavate Aktsiate märkimisel kasutatakse ajutist ISIN koodi EE3808034658, mis hiljem konverteeritakse ISIN koodiks EE3100034653, mille all on registreeritud Seltsi olemasolevad aktsiad.

Pakutavaid Aktsiaid pakutakse hinnaga 1,50 eurot ühe aktsia kohta, millest 0,70 eurot moodustab ühe aktsia nimiväärtus ning 0,80 eurot on ülekurss.

Pakutavate Aktsiate pakkumise ajakava on järgmine:

29.12.2017 kell 09:00 Aktsiate märkimisperioodi algus
15.01.2018 kell 16:00 Aktsiate märkimisperioodi lõpp
17.01.2018 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate jaotamistulemuste avalikustamine
18.01.2018 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investorite väärtpaberikontodele
25.01.2018 või sellele lähedane kuupäev Eeldatav Pakutavate Aktsiate noteerimine ja kauplemise alustamine Nasdaq Tallinn AS’i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas)

Pakutavate Aktsiate märkimiseks esitab investor märkimisperioodi jooksul oma NCSD juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse (edaspidi Märkimiskorraldus), mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

1 Väärtpaberikonto omanik: Märkimiskorralduse esitanud investori nimi
2 Väärtpaberikonto: Investori väärtpaberikonto number
3 Kontohaldur: Investori kontohalduri nimi
4 Väärtpaber: Arco Vara täiendav aktsia
5 ISIN kood: EE3808034658
6 Väärtpaberite arv: Investori poolt määratud aktsiate kogus
7 Hind (aktsia kohta): 1.5 eurot
8 Tehingu summa: Tehingu koguväärtus
9 Vastaspool: Arco Vara
10 Vastaspoole väärtpaberikonto: 99101908627
11 Vastaspoole kontohaldur: LHV Pank AS
12 Tehingupäev (trade date): Märkimiskorralduse esitamise päev
13 Tehingu väärtuspäev: 18.01.2018
14 Tehingu tüüp: “ost”
15 Arvelduse tüüp: “makse vastu”

Märkimiskorraldus edastatakse NCSD-le.

Pakutavate Aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine

Seltsi aktsiad on noteeritud ja võetud kauplemisele Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas. Selts kavatseb taotleda Pakutavate Aktsiate noteerimist ja kauplemisele võtmist samal turul. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 25. jaanuar 2018 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi Selts teeb kõik jõupingutused Pakutavate Aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Selts Pakutavate Aktsiate noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti kättesaadavus

Seltsi aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekt on avalikustatud ning see on elektroonilises vormis kättesaadav Seltsi veebilehel aadressil http://www.arcorealestate.com ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil http://www.fi.ee/index.php?id=22054. Lisaks eelnevale on prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.

Enne Seltsi aktsiatesse investeerimist palume tutvuda prospektiga tervikuna.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC