AS Pro Kapital Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

Pro KapitalAS Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 09. aprillil 2015.a. algusega kell 16.00 Ühingu kontoris Põhja pst 21 Tallinn. Üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 8 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 34 403 832 häält, mis moodustab kokku 63,59% aktsiatega määratud häältest.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused

Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku juhatajaks valiti ja protokollijaks valiti Liisa Kirss.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Põhikirja muutmine

Vastuvõetud otsus:

Muuta Ühingu põhikirja punkti 5.3 ja kinnitada selle uus sõnastus järgmises redaktsioonis:

“5.3.Aktsiaseltsi nõukogu koosneb vähemalt kolmest (3) liikmest ning maksimaalselt seitsmest (7) liikmest. Nõukogu liikmed valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt kuni viieks (5) aastaks. Aktsionäride üldkoosoleku otsusel võib nõukogu liikme sõltumata põhjustest tagasi kutsuda.”

Kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatusega.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Vastuvõetud otsus:

Pikendada nõukogu liikme Pertti Huuskonen (sünniaeg 02.08.1956) volituste tähtaega kuni 05.07.2016.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Pikendada nõukogu liikme Petri Olkinuora (sünniaeg 02.05.1957) volituste tähtaega kuni 05.07.2016.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Nõukogu liikmete tasustamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada nõukogu liikmete tasud ja maksmise kord alljärgnevatel tingimustel:

Nõukogu liikmele makstakse tasu 25 000 eurot aastas (brutosumma). Nõukogu esimehele makstakse tasu 27 500 eurot aastas (brutosumma). Tasusid makstakse igakuiste maksetena hiljemalt iga vastava kuu viimasel tööpäeval. Pooliku kuu eest makstakse nõukogu liikmele tasu proportsionaalselt päevade arvule, mil kehtisid nõukogu liikme volitused.

Lisaks tasutakse nõukogu liikmele sh nõukogu esimehele 600 eurot (brutosumma) iga nõukogu koosoleku eest, kus nõukogu liige osales.

Lisaks nõukogu liikmete tasule hüvitatakse nõukogu liikmetele nende sõidu- ja majutuskulud seoses nõukogu või komiteede tööst osavõtmisega.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Vahetusvõlakirjade tingimuste muutmine

Vastuvõetud otsus:

Muuta 13.04.2009 aktsionäride otsusega kehtestatud ja 06.02.2013 aktsionäride otsusega muudetud vahetusvõlakirjade tingimuste punkti 4.3. ja kinnitada järgnev sõnastus:

4.3. kehtib kuni kustutuspäevani (edaspidi kustutuspäev), milleks on:

4.3.1. üks alljärgnevatest päevadest:

4.3.1.1. päev, mis saabub 4 (neli) aastat pärast vastava võlakirja registris registreerimist, kusjuures käesolevas punktis nimetatud päev on kustutuspäev iga võlakirja suhtes, mille omanik (st isik, kes on selle võlakirja käesolevas punktis nimetatud kustutuspäeval kell 10.00) ei ole andnud ettevõttele nõustumust võlakirja kustutuspäeva muutmiseks; või

4.3.1.2. Ettevõte võib teha võlakirjaomanikule, kes ei ole vahetanud võlakirja ettevõtte aktsia vastu, ettepaneku pikendada võlakirja kehtivuse tähtaega kuni 4 (nelja) aasta võrra ettepaneku hetkel registris registreeritud kustutuspäevast. Võlakirja, mille võlakirjaomanik esitab ettevõttele kirjaliku nõustumuse võlakirja kehtivuse tähtaja pikendamiseks, kustutuspäevaks loetakse ettevõtte poolt võlakirjaomanikule saadetud teates märgitud uus kustutuspäev (uus kustutuspäev kantakse registrisse), või

4.3.2. käesolevate tingimuste punktis 7. viidatud vahetuspäev, kui vahetatakse ettevõtte aktsia vastu.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Nõukogu liikme Ernesto Achille Preatoni tagasiastumise teadmiseks võtmine

Aktsionäride üldkoosolek võttis nõukogu liikme Ernesto Achille Preatoni tagasiastumise teadmiseks.

Erakorralise üldkoosoleku protokoll avaldatakse AS koduleheküljel www.prokapital.com mitte hiljem kui 14.04.2015.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

*

+ 68 = 69

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

25.05.2022 Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest