EfTEN Real Estate Fund III: Korralise üldkoosoleku otsused 17.04.2019

17.04.2019. aastal toimus Radisson Blu Sky hotelli konverentsikeskuses II korrusel aadressil Tallinn, Rävala pst 3, EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekul osales 172 aktsionäri, kes esindasid 78,55% kõikide aktsiatega esindatud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

2018. majandusaasta aruande kinnitamine
Aktsionärid otsustasid 2 531 162 hääle ehk 100 % poolthäälega kinnitada EfTEN Real Estate Fund III AS-i majandusaasta aruande 2018 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Kasumi jaotamine
Aktsionärid otsustasid 2 531 162  hääle ehk 100 % poolthäälega jaotamata kasumi seisuga 31.12.2018. a summas 13 990 000 eurot jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali – 315 000 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend)  0,95 eurot aktsia kohta –  kokku 3 061 408 eurot;
Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 07. mail 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 06. mai 2019. aasta. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 09. mail 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas
Aktsionärid otsustasid 2 530 087 hääle ehk 99,96 % poolthäälega suurendada fondi põhikirjalise investeerimistegevuse jätkamiseks aktsiakapitali 10 000 000 euro võrra uute aktsiate emiteerimise teel alljärgnevalt:
a) Emiteeritakse 1 000 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 10 eurot, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 42 225 350 eurot;
b) Aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega fondi arvelduskontole nr EE532200221061960175 Swedbankis;
c) Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 10 eurot ning ülekurss alampiiriga 6,0 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks, 30.04.2019 seisuga aktsia puhasväärtuse alusel;
d) Uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt enne pakkumise algust avaldatavas prospektis märgitud korrale ajavahemikul 16. mai 2019 kl 09.00 – 31. mai 2019 kl 16.00.
e) Fondi olemasolevatel aktsionäridel, s.t isikutel, kes on kantud fondi aktsionäride nimekirja 07. mai 2019. aasta Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga, on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest.
f) Aktsiate pakkumine loetakse liigmärgituks, kui märkimisavaldusi on rohkem kui 1 000 000 aktsia märkimiseks. Liigmärkimise korral otsustab fondi nõukogu aktsiate jaotuse ja tühistamise;
g) Juhul, kui märgitud on vähem kui 1 000 000 aktsiat, on fondi juhatusel õigus pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
h) Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates 2019. majandusaasta eest.

Aktsionärid otsustasid 2 530 087 hääle ehk 99,96 % poolthäälega eeltooduga seoses esitada taotlus kõigi uute emiteeritavate fondi aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas ning anda fondi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

12.12.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine