Keskkonnaministeerium: Eestis on tuumajaama rajamiseks sobilikke kohti

KeskkonnaministeeriumTuumaenergia töörühm tutvustas täna ruumianalüüsi, mis toob erinevate stsenaariumite ja kriteeriumite põhjal välja piirkonnad Eestis, kuhu on põhimõtteliselt võimalik tulevikus tuumaelektrijaam rajada. Töö käigus läbiviidud sotsiaalmajandusliku analüüsi tulemusena leiti, et tuumajaama rajamine omab tõenäoliselt tugevaimat regionaalset positiivset mõju neljas piirkonnas.

Valminud ruumianalüüsi eesmärk oli uurida, kas Eesti leidub kohti, kuhu oleks võimalik tuumaelektrijaam ja kasutatud tuumkütuse lõppladustuspaik rajada. Analüüs näitab, et sotsiaalmajanduslikult oleks kõige positiivsem mõju jaama rajamisel pealinnast kaugemale kahanevatesse ja madalama sissetulekutega elanikkonnaga piirkondadesse. Selliste piirkondadena tuuakse välja Loksa, Toila, Varbla ja Kunda.
Töörühma juhi, keskkonnaministeeriumi kantsleri Meelis Mündi sõnul ei tähenda see, et neisse piirkondadesse tuumajaam tuleb. „Eesti riik ei ole täna teinud otsust tuumaenergia kasutuselevõtmiseks. Juhul, kui riik peaks sellise otsuse langetama, selguvad jaama tegelik asukoht ja teised nüansid täiendavate analüüside ja planeeringu käigus,“ märkis ta.

Ruumianalüüsi alltöörühma juht, rahandusministeeriumi asekantsler Kaia Sarnet selgitas, et esmaste kriteeriumite alusel (jahutusvee olemasolu, kaugus riigipiirist, lennujaamade kaitsevööndid, üleujutusohuga alad, kaitsealad jm) joonistus aasta alguses kõigepealt välja rannikuäärne vöönd 15 piirkonnaga, mida analüüsiti täiendavalt sotsiaalmajanduslikust vaatest. „Sotsiaalmajanduslik lähenemine vaatab asja maksimaalse kasu vinklist – kellele ja milline oleks jaama rajamisel võimalik positiivne mõju,“ rääkis Sarnet. „Tegu on laiaulatusega objektiga, mis avaldaks soodsat mõju kogu regiooni arengule. Asukohapiirkonnas saaks tekkida sünergia olemasolevate tööstusettevõtetega, suureneks elanikkond ja asustus, suuremat rõhku pandaks teenuste kättesaadavusse ja elukeskkonna arendamisse,“ tõi Sarnet välja. „Pikemas perspektiivis võib jaama rajamine tõsta vähemvõimakamate kohalike omavalitsuste puhul nende finantspositsiooni,“ lisas ta.

Analüüsis välja toodud piirkondi asutakse tulevikus hindama detailsemate kriteeriumite alusel, mille käigus võivad selguda täiendavad välistavad asjaolud.

Valitsus kutsus tuumaenergia töörühma kokku 2021. aastal. Töörühma ülesanne on analüüsida tuumaenergia kasutuselevõtmise võimalusi Eestis, töö lõpparuanne valmib käesoleva aasta lõpuks. Seisukoht tuumajaama võimaliku rajamise osas peaks riigi otsusel selguma 2024. aastal.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

05.06.2023 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?