Kohtusse pöördumine muutub lihtsamaks ja soodsamaks

Kauaoodatud riigilõivuseaduse muudatus jõustub juba 1. juulil käesoleval aastal. Seaduse muudatusega vähendatakse riigilõive kohtusse pöördumisel. Loodetavasti muudab lõivude vähenemine inimeste juurdepääsu õigusemõistmisele lihtsamaks ja kättesaadavamaks.

Lisaks riigilõivude olulisele vähenemisele, hakatakse eristama ka hagiavalduse esitamise viisi. Avalduse elektroonilisel esitamisel veebilehe www.e-toimik.ee kaudu on riigilõiv oluliselt soodsam, kui paberkandjal esitamisel.

Näiteks tuleb täna kohtu kaudu 1 500 euro suuruse võla sissenõudmisel maksma riigilõivu 319,55 eurot. Juulist alates aga tuleb maksta ainult 200 eurot, kui avaldus esitatakse paberkandjal ja vaid 150 eurot, kui avaldus esitatakse elektrooniliselt.

On muudetud ka riigilõivu määra avalduse esitamisel maksekäsu kiirmenetluse korras. Riigilõivu ulatus 3% põhinõudelt jääb kehtima, kuid alammäära 47,93 eurot on alandatud 45 eurole. Samas tänane ülemmäär 1 278,23 eurot kaotatakse sootuks.

Lisaks riigilõivude vähendamisele, mis peaks muutma õigusemõistmise lihtsamaks ja kättesaadavamaks, on kehtestatud ka meetmed kiirendamaks kohtumenetlust tsiviilasjades.

Täna on üheks peamiseks kohtuasjade venimise põhjuseks menetlusdokumentide kättetoimetamine. Umbes kolmandik kuni pool menetluses olevatest tsiviilasjadest seisab esimese astme kohtutes kättetoimetamise staadiumis. Ühe osapoole pahatahtliku venitamise tõttu ei peaks aga ootama teiste inimeste õiguste kaitse.

Seda probleemi peaks oluliselt vähendama tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine, millega täiendatakse kohtudokumentide kättetoimetamise korda. Nimelt 1. jaanuaril 2013. aastal hakkab kehtima uus dokumentide elektroonilise kättetoimetamise kord.

Uue korra kohaselt võib kohus teavituse dokumendi kättesaadavaks tegemise kohta edastada ka avalikust arvutivõrgust leitud telefoninumbril, elektronpostiaadressil, virtuaalse sotsiaalvõrgustiku oletataval kasutajakonto lehel või muu virtuaalse suhtluskeskkonna lehel, mida avalikus arvutivõrgus avaldatud teabe kohaselt võib adressaat eeldatavasti kasutada või millel edastatud teave võib eeldatavasti jõuda adressaadini.

Menetlusdokument loetakse kätte toimetatuks, kui saaja avab selle infosüsteemis või kinnitab infosüsteemis selle vastuvõtmist dokumenti avamata, samuti siis, kui seda teeb muu isik, kellel saaja võimaldab infosüsteemis dokumente näha.

Selline meede hõlbustab kindlasti seadusekuulekate inimeste elu ja teeb kibedamaks elu neil, kes hoiavad kohtust teadlikult eemale. Kokkuvõttes aga muudab õigusemõistmise lihtsamaks ja kiiremaks.

Seaduse muudatusega vähendatakse riigilõive kohtusse pöördumisel. Loodetavasti muudab lõivude vähenemine inimeste juurdepääsu õigusemõistmisele lihtsamaks ja kättesaadavamaks.

Evi Hindpere
Raid & Ko OÜ jurist

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

17.-19.01.2023 Kinnisvara ABC