Mäepealse asumisse kavandatakse korterelamuid ja büroohoonet

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule Mäepealse piirkonda 7-9-korruselised elu- ja ärihooned rajada võimaldava detailplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu.

Kadaka pst 142 // 144 ning Kadaka pst 138 ja 140a kruntide detailplaneering näeb ette võimaluse rajada 2,85 ha suurusele maa-alale kaks kuni 7 maapealse korrusega korterelamut, kaks kuni 9 maapealse korrusega korterelamut ning ühe kuni 8 maapealse korrusega ärihoone.

Planeeritav maa-ala asub Mustamäe linnaosas Mäepealse tänava, Kadaka puiestee ja Mäealuse tänava vahelises kvartalis. Planeeringuala on peaaegu hoonestamata, alal asub üksnes üks amortiseerunud elamu koos abihoonetega.

Territooriumi põhjaosas paikneb paeklint, mis kulgeb paralleelselt Mäealuse tänavaga ja tekitab kõrguste vahe kuni 8 meetrit, planeeringuala edelapoolses osas paikneb loodusobjekt – Kadaka puiestee Suurkivi.

Planeeritava ala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne, siin on nii korterelamuid, kui ka äri- ja tootmishooneid. Viimaste aastate ehitustegevuse käigus on senised peamiselt tootmishoonete alad asendatud äri- ja elamufunktsiooniga ning tühjana seisnud krundid võetakse kasutusse – senised amortiseerunud hooned lammutatakse ning kasutuseta seisnud ja seetõttu tihtilugu olmeprügi mahapaneku kohaks muutunud alad likvideeritakse.

Teisel pool Kadaka puiesteed paiknevad hiljuti ehitatud kolm 7-korruselist korterelamut ning Mäepealse tänava äärde on rajatud 6- ja 4-korruselised korterelamud. Planeeringuala kontaktvööndis on kehtestatud detailplaneeringud, mis annavad õiguse nelja 9-korruselise korterelamu ja kolme 7-korruselise korterelamu, üheksa 4-6-korruselise korterelamu ja kolme 8 korruselise korterelamu ning 4-korruselise kaupluse ehitamiseks, samuti spordi- ja mänguväljakute rajamiseks.

„Arvestades piirkonnas olevat hoonestust ning menetluses olevaid ning kehtestatud detailplaneeringuid sobib planeeringuga kavandatu sealsesse linnaruumi ja arvestab ümbrusega,“ ütles abilinnapea Taavi Aas.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. märtsi 2008 korraldusega. Detailplaneeringu koostas OÜ Puusepp & Mänd.

Detailplaneeringualale jäävate kinnistute omanik OÜ Fund Ehitus võttis 25. juunil 2012 sõlmitud lepinguga kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringu kohaste teede, üldkasutatava haljastuse ning vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamine.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 2012 korraldusega ning oli 17. – 30. septembrini 2012 avalikul väljapanekul. Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.03.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika