Nordecon ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

NordeconNordecon AS (edaspidi ka „Selts“) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. Vastav teade avaldati 29. aprillil 2021 Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi vahendusel ja Seltsi kodulehel ning 30.aprillil 2021 väljaandes „Postimees“.

Oma hääle andis tähtaegselt, s.o 1. juuniks 2021 kell 9:00 Eesti aja järgi kokku 12 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 22 065 812 häält, mis moodustab kokku 69,99% aktsiatega määratud häältest. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu ning need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

Seltsi aktsionärid võtsid 1. juunil 2021 vastu järgmised otsused:

1. Seltsi 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 22 065 812 häält ehk 69,99% häältest.

2. Kasumi jaotamine

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi kui emaettevõtte aktsionäridele kuuluv 2020. aasta konsolideeritud puhaskasum on 2 466 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 12 077 tuhat eurot, kokku moodustab jaotuskõlblik kasum 31.12.2020 seisuga seega 14 543 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 0,06 eurot aktsia kohta. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 15.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 14.06.2021; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 29.09.2021.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 22 065 812 häält ehk 69,99% häältest.

3. Audiitori valimine 2021. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Valida 2021. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 22 020 606 häält ehk 69,84% häältest.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

13.06.2023 Kinnisvaraturu ülevaade 2023 II kvartal