Enne ostu uuri turgu

Sageli – paar-mitu korda kuus või isegi nädalas juhtub, et kinnisvarafirmasse helistab klient, kes soovib näiteks osta kahetoalist korterit Mustamäel, Õismäel või Lasnamäel. Kui suurt hinda klient välja on nõus käima, seda ei oska või taha ta öelda.

Kliendi soov pannakse firmas ilusti kirja, kuid mingi aja pärast helistab sama klient uuesti, kuid nüüd juba vihasena – miks ei ole temaga ühendust võetud ega talle sobivat korterit leitud.

Maakleril ei ole kindlasti klienti rahuldavat õigustust, kuid milles on ühenduse mittevõtmise põhjus?

Maaklerile sajab selliseid küsimisi kukile terve trobikond. Maaklergi on kõigest inimene. Ta tegeleb edasi nende soovide ja pakkumistega, millel ta näeb perspektiivi. Äriliselt mõtlev maakler tegutseb selle kliendiga, kellega kõige soodsamalt on võimalik tehinguni jõuda.

Mida peaks tegema klient, et maakler temaga ühendust võtaks?

Kinnisvara ostes tuleb alustada enese harimisest. Internetis ja ajalehtedes on hulgi saadaval kinnisvaraturu ülevaated, kommentaarid ja nõuanded. Esmane info tuleks kindlasti nendest ammutada, et edaspidi osata oma soove täpselt kirjeldada.

Järgmise tähtsa punktina on väga tähtis paika panna suurusjärk, millise hinnaklassi vastu huvi tuntakse. Hinnaklass annab maaklerile kohe pildi ette, mida klient saab võimaldada. Detailide täpsustamisel ütleb maakler koheselt, kas neid on nimetatud hinna sees võimalik saada või on kliendil ülepingutatud ootused.

Järgmisena tuleks kliendil määrata piirkond, kuhu ta soovib kinnisvara soetada. Reeglina tegeleb iga maakler mingi kindla piirkonnaga, mille kohta ta teab kõike, kuid muude piirkondade osas piirdub ta vaid üldiste teadmistega. Loomulikult teevad maaklerid firmasiseselt ja firmadevaheliselt tihedat koostööd, kuid oluline on teada, et kogu infot ei saa üks maakler erinevate piirkondade kohta momentaanselt telefoni teel anda.

Laialivalguvaid ja mittemidagiütlevaid soove ja pakkumisi on maakleritel jalaga segada, kuid nendega on mingigi tulemuseni jõudmine äärmiselt küsitav. Kokkuvõtteks võib öelda, et maakler tegeleb kindlasti selle kliendiga, kes on informeeritum, kes suudab oma soovid selgelt ja üheselt edasi anda.

Ostja tehinguni jõudmise etapid:

– vii end turuga kurssi;
– täpsusta oma soovid ja hinnaklass;
– otsusta finantseerimine;
– vali maakler;
– leia objekt;
– vormista tehing.

Enne kinnisvara ostu tuleb uurida turgu

Korteriostu kiirendamiseks tuleb oma soovid ja võimalused eelnevalt kindlaks teha

Sageli juhtub, et kinnisvarafirmasse helistab klient, kes soovib osta näiteks kahetoalist korterit Mustamäel või Lasnamäel, kuid ei ole nõus ütlema kui palju on ta valmis korteri eest maksma.

Kliendi soov pannakse firmas ilusti kirja, kuid mingi aja pärast helistab sama klient uuesti, kuid nüüd juba vihasena – miks ei ole temaga ühendust võetud ega talle sobivat korterit leitud.

Maakleril ei ole kindlasti klienti rahuldavat õigustust, kuid milles on ühenduse mittevõtmise põhjus?

Maaklerile sajab selliseid küsimisi kukile terve trobikond. Maaklergi on kõigest inimene. Ta tegeleb edasi nende soovide ja pakkumistega, millel ta näeb perspektiivi. Äriliselt mõtlev maakler tegutseb selle kliendiga, kellega kõige soodsamalt on võimalik tehinguni jõuda.

Mida peaks tegema klient, et maakler temaga ühendust võtaks?

Kinnisvara ostes tuleb alustada enese harimisest. Internetis ja ajalehtedes on hulgi saadaval kinnisvaraturu ülevaated, kommentaarid ja nõuanded. Esmane info tuleks kindlasti nendest ammutada, et edaspidi osata oma soove täpselt kirjeldada.

Järgmise tähtsa punktina on väga tähtis paika panna suurusjärk, millise hinnaklassi vastu huvi tuntakse. Hinnaklass annab maaklerile kohe pildi ette, mida klient saab endale võimaldada. Detailide täpsustamisel ütleb maakler koheselt, kas neid on nimetatud hinna sees võimalik saada.

Järgmisena tuleks kliendil määrata piirkond, kuhu ta soovib kinnisvara soetada. Reeglina tegeleb iga maakler mingi kindla piirkonnaga, mille kohta ta teab kõike, kuid muude piirkondade osas piirdub ta vaid üldiste teadmistega.

Laialivalguvaid ja mitte midagi ütlevaid soove ja pakkumisi on maakleritel jalaga segada, kuid nendega on mingigi tulemuseni jõudmine äärmiselt küsitav. Kokkuvõtteks võib öelda, et maakler tegeleb kindlasti selle kliendiga, kes on informeeritum, kes suudab oma soovid selgelt ja üheselt edasi anda.

Ostja tehinguni jõudmise etapid:

– vii end turuga kurssi
– täpsusta oma soovid ja hinnaklass
– otsusta finantseerimine
– vali maakler
– leia objekt
– vormista tehing

Artikkel on avaldatud 29.08.2001 väljaandes Eesti Päevaleht – http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=87900

Kinnisvara hinnatõus – hea või halb?

Käesolevat lugu ajendas autorit kirjutama juhuslikult taas näppu satunud uuringukokkuvõte käesoleva aasta algusest, mis väitis, et 44% inimestest eelistaks kinnisvarahindade langust. Seejuures on oluline teada, et suurem osa Eesti elanikest on ühel või teisel moel kinnisvaraomanikud.

Mis siis see kinnisvara hinnatõus ikkagi on, millest analüütikud üksteisevõidu kirjutavad? On hinnatõus halb või on see hea?

Kinnisvara hinnatõusu on lihtne defineerida. Kinnisvara hinnatõus tähendab seda, et samas konditsioonis vara maksab täna rohkem kui see maksis mingi ajaperiood (tavaliselt üks aasta) tagasi. Hinnatõusu võime mõõta absoluutsummas (maja maksab 25000 krooni mullusest enam) või protsendina (aasta algusest on “mägede” hinnad tõusnud 30,5%).

Hinnatõusu headuse või halbuse üle otsustamine on juba keerukam. Siin nii lihtsat vastust ei ole. Hinnamutust saab vaadelda mitmest seisukohast.

Ostja suunalt on hinnatõus kuni ostutehingu sooritamiseni ja omandiõiguse momendini negatiivne nähtus. Kellele ikka meeldiks kauba eest tuhandeid kroone lisaraha taskupõhjast juurde otsida? Samas on rohkem kui kindel, et peale ostutehingut ostjast omanikuks muutunud inimene suhtub omandi hinnatõusu ainult positiivselt.

Müüja seevastu rõõmustab iga kord kui leheveergudelt asetleidnud hinnatõusust lugeda saab. Müüja on ju see õnneseen, kes ostja lisatuhanded oma pangakontole kokku korjab.

Kinnisvara omanikul on samuti põhjust suunurki ülevalpool hoida. Aktiivne inimene saab vara pangalaenu tagatiseks pannes suuremat laenu võtta, mis näiteks äritegevusse suunata. Soovi korral kinnisvara maha müüa on omanikul lootust rohkem teenida, kui hinnatõusu puudumise või koguni hinnalanguse korral.

Üürnikel-rentnikel seevastu tuleb muude samade tingimuste korral kõrgema väärtusega vara kasutamise eest kõrgematt hinda ehk üüri või renti maksta, mis rahakotiraudasid sunnib täiendavalt avama.

Mis juhtuks kinnisvara hinnalanguse korral? Laenu abil kodu soetanud laenutagatise väärtus väheneks. Kui täiendavat tagatist või sularaha leida ei ole, siis tuleb tagatis maha müüa ja kuuse alla kolida. Ei midagi positiivset.

Kokkuvõtlikult tuleb öelda, et kinnisvara on kapital. Kapitali väärtuse suurenemine selle mõistlikul kasutamisel on osa turumajandusest. Sestap ehk ei ole hinnatõusu heaks või halvaks olemise küsimus päris õigesti püstitatud.

Kinnisvara võime võrrelda aktsiatega – kui väärtus kahaneb või ei suurene, siis on kusagil midagi väga valesti, kusagil tehakse järjepanu valeotsuseid. Valeotsuste tegemine on aga kindlasti halb. Olgu hinnalangus tingitud majanduskeskonnast – isegi seda ei saa positiivseks nähtuseks pidada.

Kui nüüd loo alguse ja kinnisvara hinnalanguse ihaldajate juurde tagasi tulla, siis jääb arusaamatuks, miks 44% inimestest sooviksid kaaskondlaste vaesumist. Selline lähenemine on bolshevistlik – selle asemel, et hävitada vaesus, suunati relvad hoopis rikaste vastu.

ELiga liitumisel kinnisvarahinnad tõusevad

Palju on spekuleeritud teemal kinnisvara ja Euroopa Liit. Mis saab kinnisvarahindadest Eesti ELi astumisel? Kuidas muutuvad rendi- ja üürihinnad? Kas maa hind tõeseb tõesti kümnekordseks?

Ühest ja konkreetset vastust, et kui mitu korda hinnad suurenevad, on raske anda. Hinnatõusu võib aga sellegi poolest ennustada.

Euroopa Liidu põhimõtete hulka kuuluvad inimeste, kapitali ja kaupade vaba liikumine.

Siit saab järeldada, et kapital hakkab Eestisse veelgi vabamalt tulema, sarnaselt ka inimesed. See omakorda suurendab nõudlust kinnisvara järgi. Suurenev nõudlus stabiilse pakkumise korral viib hinnatõusuni. Seda vaatamata isegi asjaolule, et kapital niigi vabalt Eestisse võib tulla – oluline on selle teadvustamine läbi ELi liikmeks olemise.

ELiga liitumine vähendab partnerriikide silmis Eesti kui riigi riski.

Kas reaalne risk väheneb või suureneb – see ehk polegi nii määrava tähtsusega, kuid emotsionaalses mõttes on positiivne efekt enam kui kindel. Riski kahanemine annab taas positiivse taganttõuke kinnisvara soovivate inimeste ja kapitali Maarjamaale vooluks.

Riski vähenemine peegeldub otseselt intressimääras, millega Eesti pangad raha sisse laenavad. Selle kahanemine avardab eestimaalaste võimalusi laenu abil kinnisvara soetada. Madalamal intressimääral on oma positiivne mõju kogu majanduse ja jõukuse arenemisele.

EL pöörab suurt tähelepanu põllumajandusele kaasates dotatsioone, subsiidume ja toetusi, mis ka juba Eestit puudutavad.

SAPARD on üks näide sellest vallast. Teraviljakasvatuse toetuse saamiseks peab kusagil põllumaal ikkagi pisut vilja ka kasvama. Toetuste suurenedes suureneb järelikult nõudlus põllumaa järele.

Vähesel määral puudutab ELiga liitumine ametnikearmee suurenemist, kes mugavat euroremondiga eurobürood tahavad. Hirmutekitavatest ametnikehordidest tähtsam on ELi mõju majanduskasvule, mida mitmed tunnustatud majandusanalüütikud on ennustanud ELiga liitumisele järgnevat. Majanduskasv ja kinnisvarasektori areng on aga teineteisega käsist-jalust seotud.

Vähetähtis ei ole Eesti ELiga liitumise kajastamine maailmameedias, mis teeb Eestile kui riigile positiivses valguses reklaami.

Kui seda reklaami suudetakse efektiivselt ära kasutada, siis peegelduub see varem või hiljem makromajanduse edenemises ning viimase positiivsed arengud jõuavad kinnisvaraturulegi.

Palgatase ELiga liitudes läheb kindlasti tõusutrendi.

Järelikult ei saa ehitushinnad vähemalt selle komponendi arvelt langeda. See on taas üks põhjus kinnisvara hinnatõusuks.

Naiivne oleks arvata, et ELiga liitumisel toimub igas kinnisvarasektoris igas vallas meeletu hinnahüpe ja kogu Eesti kinnisvara ostetakse kurjade eurokapitalistide poolt kokku. Hinnamuutused saavad peamiselt ikkagi puutuma “suurlinnasid”. Muudesse piirkondadesse jõuab hinnasurve vastavalt kohaliku elu-olu edenemisele. Veendunult võib väita, et juba tänagi on palju kinnisvarainvesteeringuid tehtud perspektiiviga, mis arvestab Eesti Euroopaga ühinemist.

Mis saab siis kui Eesti ELiga ei liitu?

Kas ELiga ühinemise visiooni järgides tehtud investeeringud luhtuvad ja seetõttu võib oodata 2-3 kordset hinnalangust igas sektoris? Mingisugu kollapsit ei ole kindlasti karta. ELiga liitumine avaldab kindlasti negatiivset mõju, kuid senine ebakindlus hinnamuutuse olemasolu või puudumise kohalt ei luba krahhil tekkida.

Mida ülaltoodust järeldada?

Üks mis kindel – kinnisvara on Eestis suhteliselt turvaline koht raha paigutamiseks, mida tasub investeerimisportfeli koostades vägagi tõsiselt kaaluda. Teisest küljest ei maksa aga satuda eufooriasse ja dollarimärke silmile manades iga hinna eest kinnisvara kokku krabama, sest ühinemine pole ju sugugi kindel.

Euroliiduga liitumine tõstab kinnisvara hinda

Palju on spekuleeritud teemal kinnisvara hindade muutus ja Euroopa Liit. Mis saab kinnisvarahindadest Eesti astumisel Euroopa Liitu? Kuidas muutuvad rendi- ja üürihinnad? Kas maa hinda tõuseb tõesti kümnekordseks?

Ühest ja konkreetset vastust, et kui mitu korda hinnad suurenevad, on praegu raske anda. Kindlasti võib aga seoses liitumisega ennustada Eestis kinnisvara kallinemist.

Kapitali sissevool suurendab nõudlust kinnisvara järele

Euroopa Liidu oluliste põhimõtete hulka kuuluvad inimeste, kapitali ja kaupade vaba liikumine. Siit saab järeldada, et kapital hakkab Eestisse veelgi vabamalt tulema, sarnaselt ka inimesed. See omakorda suurendab nõudlust kinnisvara järgi. Suurenev nõudlus stabiilse pakkumise korral viib hinnatõusuni. Seda vaatamata isegi asjaolule, et ka juba praegu ei tehta Eestis kapital sissevoolule takistusi. Kuulumine Euroopa Liitu aitab aga seda laiemale hulgale investoritele teadvustada.

Euroliitu kuulumine vähendab partnerriikide silmis Eesti kui riigi riski. Kas reaalne risk väheneb või suureneb – see ei olegi nii määrava tähtsusega, kuid emotsionaalses mõttes on positiivne efekt enam kui kindel. Riski kahanemine annab taas positiivse taganttõuke kinnisvara soovivate inimeste ja kapitali Maarjamaale vooluks.

Inimeste maksevõime suureneb

Riski vähenemine peegeldub otseselt intressimääras, millega Eesti pangad raha sisse laenavad. Selle kahanemine avardab eestimaalaste võimalusi laenu abil kinnisvara soetada. Madalamal intressimääral on oma positiivne mõju kogu majanduse ja jõukuse arenemisele.

Euroopa Liit pöörab suurt tähelepanu põllumajandusele kaasates dotatsioone, subsiidiume ja toetusi, mis ka juba Eestit puudutavad. Abiprogramm SAPARD on üks näide sellest vallast. Teraviljakasvatuse toetuse saamiseks peab kusagil põllumaal ikkagi pisut vilja ka kasvama. Toetuste suurenedes suureneb järelikult nõudlus põllumaa järele.

Vähesel määral puudutab euroliiduga liitumine ametnikearmee suurenemist. See tähendab nõudluse suurenemist mugavate euroremonditud eurobüroode järele.

Hirmutekitavatest ametnikehordidest tähtsam on Euroopa Liidu mõju majanduskasvule. Mitmed tunnustatud majandusanalüütikud on ennustanud liitumine kiirendab Eesti majanduskasvu ja tagab majanduse stabiilse arengu. Majanduskasv ja kinnisvarasektori areng on aga teineteisega käsist-jalust seotud.

Eesti ühinemine Euroopa Liiduga leiab kajastamist maailmameedias, mis teeb Eestile kui riigile positiivses valguses reklaami. Kui seda reklaami suudetakse efektiivselt ära kasutada, siis peegeldub see varem või hiljem makromajanduse edenemises ning viimase positiivsed arengud jõuavad kinnisvaraturulegi.

Palgatase läheb Eestis kindlasti tõusutrendi. Järelikult ei saa ehitushinnad vähemalt selle ühe olulise komponendi – tööjõu maksumus – arvelt langeda. See on taas üks põhjus kinnisvara hinnatõusuks.

Naiivne oleks arvata, et ELiga liitumisel toimub igas kinnisvarasektoris ja igas piirkonnas meeletu hinnahüpe ning kogu Eesti kinnisvara ostetakse kurjade eurokapitalistide poolt kokku. Kinnisvara kallinemine toimub eeskätt Eesti suuremates linnades. Muudesse piirkondadesse jõuab hinnasurve vastavalt kohaliku elu-olu edenemisele. Veendunult võib väita, et juba tänagi on palju kinnisvarainvesteeringuid tehtud perspektiiviga, mis arvestab Eesti ühinemist Euroopa Liiduga.

Kinnisvara on Eestis turvaline investeering

Mis saab siis kui Eesti ei liitu? Kas Euroopa Liiduga ühinemise visiooni järgides tehtud investeeringud luhtuvad ja seetõttu võib oodata 2-3 kordset hinnalangust kogu kinnisvaraturul? Mingisugu kollapsit ei ole kindlasti karta. Euroopa Liidust välja jäämine avaldab hindade tõusule kindlasti negatiivset mõju, kuid krahhi selline areng Eesti kinnisvaraturul ei tekita.

Mida ülaltoodust järeldada? Kinnisvara on Eestis suhteliselt turvaline koht raha paigutamiseks. Teisest küljest ei maksa aga sattuda eufooriasse ja asuda dollarimärke silmile manades iga hinna eest kinnisvara kokku krabama, sest Euroopa Liiduga ühinemine pole praegu veel sugugi kindel.

Artikkel on avaldatud 01.08.2001 väljaandes Äripäev –

Üürileandja soovib kindlat puhastulu

Elamispindade turul on kevad-suvi toonud oodatud muutusi. Turu hinnamuutuste raskuspunkt on kandunud “mägedesse”. Seda eelkõige põhjusel, et üha suurem hulk inimesi on võimelised pikaajalise laenu võtmiseks, mille abil endale uus kodu soetada.

Õismäel on minimaalne korteri ruutmeetri hind 6000 krooni, Mustamäel 5000 ja Lasnamäel 4000. Väiksemate, 1- ja 2-toaliste korterite puhul on ruutmeetri hind tunduvalt kallim.

Laenuvõtmist soodustab omalt poolt pankade vastutulelik laenupoliitika, mis peamiselt seisneb omafinantseerimise allaviimise võimalustes ja alanenud laenuintressides.

Pakkumise poole on turule tulnud ja tulemas suur hulk korterelamuid ja elamurajoone.

Selgi on oma positiivne mõju turuaktiivsuse, so. tuehingute arvu ja rahalise mahu kasvule. Tõsi, siin tuleb tõdeda, et mägedesse pürgijad ja uusehituste ostjad kuuluvad erinevatesse kliendirühmadesse, kes teineteise mängumaale nii naljalt ei trügi.

Eramute puhul on põhiline tähelepanu pöördunud Tallinna lähistele.

Tallinna ümbruses asuvate eramute hinnad on nõudluse suurenemisest tingituna kasvanud käesoleva aasta algusest 5-10%.

Ostujõu kasvust annavad tunnustust erinevad elitaarsusele pürgivad või eliitrajoonid (Merirahu, Kaasiku, Kivineeme…), mis 1000 krooni piiridesse ja isegi sellest üle küündivaid maa ruutmeetrihindu klientidelt küsivad.

Üle ega ümber ei saa alati populaarsest Nõmmest, kus nüüdseks aktiivsel turul on alla 5000 kroonist ruutmeetrihinda pea võimatu mistahes kinnisvara osta.

Üürihindade juures on tähendada tendentsi, kus üürileandjal on soov stabiilne summa igakuiselt puhastulu teenida, mis ei sõltuks kommunaalteenuste sesoonsest kõikumisest. See tähendab, et kommunaalteenuste hinnad liidetakse nõutavale tulumäärale.

Üüriturg on suvisel ajal pealinnast taamale suvituslinnadesse taandunud.

Tallinna üüriturg tärkab taas sügisel, kui kõike viimasele hetkele jätvad tudengid õpingute perioodiks eluaset hakkavad otsima.

Suvi kinnisvaraturgu välja ei sureta.

Väga heade ilmade korral eelistavad inimesed muidugi rannas ja aiapidudel aega veeta, kuid “õnneks” öeldakse, et Eesti suvi on lühike, aga selle eest vihmane.

Üürileandja soovib kindlat puhastulu

Elamispindade turule tõi kevadsuvi oodatud hinnamuutused, mille raskuspunkt on kandunud mägedele. Seda põhjusel, et üha suurem hulk inimesi on võimelised võtma pikaajalist laenu, mille abil endale uus kodu soetada.

Laenuvõtmist soodustab pankade vastutulelik laenupoliitika, mis peamiselt seisneb omafinantseerimise alandamises ja alanenud laenuintressides.

Turule on tulnud ja tulemas suur hulk korterelamute pakkumisi. Rajatakse uusi elamurajoone, mis omakorda suurendab tehingute arvu ja kasvatab nende rahalist mahtu. Tõsi küll, mägedele pürgijad ja uusehituste ostjad kuuluvad erinevatesse kliendirühmadesse, kes teineteise mängumaale ei trügi. Tallinna ümbruses asuvate eramute hinnad on nõudluse suurenemise tõttu kasvanud käesoleva aasta algusega võrreldes 5-10%.

Ostujõu kasvust annavad tunnistust erinevad elitaarsusele pürgivad rajoonid (Merirahu, Kaasiku, Kivineeme), kus maa ruutmeetri eest küsitakse 1000 krooni või isegi rohkem. Alati populaarses Nõmme linnaosas on turg aktiviseerunud – alla 5000kroonise ruutmeetrihinna eest on seal võimatu mistahes kinnisvara osta.

Üürihindade juures on märgata, et üürileandja soovib stabiilset igakuist puhastulu teenida, mis ei sõltuks kommunaalteenuste hooajalisest kõikumisest – kommunaalteenuste hinnad liidetakse nõutavale üürimäärale. Üüriturg on suvel pealinnast suvituslinnadesse taandunud. Tallinna turg tärkab taas sügisel, kui kõike viimasele hetkele jätvad tudengid õpingute ajaks pealinnas eluaset hakkavad otsima.

Mägede kalleimad on Õismäe korterid

korterite minimaalsed ruutmeetrihinnad juunis 2000

– Õismäe – 6000 kr/m²
– Mustamäe – 5000 kr/m²
– Lasnamäe – 4000 kr/m²
– 1-2toaliste korterite puhul on ruutmeetri hind tunduvalt kallim
Allikas: ERI Kinnisvara

Artikkel on avaldatud 26.06.2001 väljaandes Äripäev –

Uuseramud on aasta algusest kallinenud 10%

Tallinna lähiümbruse uued eramajad on võrreldes aasta algusega muutunud kuni 10% kallimaks, hindab homse Äripäeva kinnisvararubriigis Eri Kinnisvara analüütik Tõnu Toompark.

“Turule on tulnud suur hulk uusi korterelamuid, rajatakse uusi elamurajoone,” märgib Toompark. “See omakorda suurendab tehingute arvu ja kasvatab nende rahalist mahtu.”

Rahva ostujõu kasvust annavad tunnustust erinevad elitaarsusele pürgivad rajoonid (Merirahu, Kaasiku, Kivineeme), mis küsivad maa ruutmeetri eest 1000 krooni või isegi rohkem, iseloomustab Toompark. Alati populaarses Nõmme linnaosas on turg aktiviseerunud – alla 5000 kroonise ruutmeetrihinna eest on seal võimatu mistahes kinnisvara osta, samas, kui Õismäel maksab tüüpkorter laias laastus 6000 krooni/m², Mustamäel 5000 ja Lasnamäel 4000 krooni/m².

Homsest kinnisvararubriigist saab lugeda ka juunikuu näitlikest, turuseisule iseloomulikest kinnisvaratehingutest.

Artikli autor on Ain Alvela. Artikkel on avaldatud 25.06.2001 väljaandes Äripäev –

Jahe suvi ergutab kinnisvara soetama

Suvituslinnades aktiveerub üüripindade turg

Kliendid huvituvad suvemajadest ja mereäärsetest kruntidest

Suvi, mida Eestis ka paariks kesiseks suusailmakuuks kutsutakse, tekitab kinnisvaraturul vastakaid suundumusi. Ühelt poolt soovivad inimesed aastasest rabelemisest puhata ja aja maha võtta, teisalt on suvi ainuõige aeg näiteks maa või maja ostuks.

Jaanipäevaeelsest nädalast alates võib aastast aastasse märgata, kuidas kinnisvaraturg vajub suveunne. Sellest virgumiseks kulub sõltuvalt vihma-päikese suhtest kuu kuni poolteist.

Osalt tähendab see ka kinnisvaraga jändamisest ajutist loobumist. Kui kliendil on valida, kas minna maakleriga järjekordset objekti üle vaatama või peesitada päikesepaistelisel rannal, siis valib ta viimase. Õnneks pole sel “suvel” maakleritel seda muret veel olnud.

Nii näiteks väheneb suveajal korterite ostmine. On ju korter suhteliselt standardiseeritud toode ja nende valik turul kuude lõikes muutub suhteliselt vähe. Kuivõrd firma otsustajadki puhkavad, siis võib tehingute arvu vähenemist täheldada ka äripindade turul.

Kuid ainult suvi annab võimaluse hinnata ümbruskonna loodusilu näiteks plaanitava maja- või maaostu puhul. Siia hulka kuulub ka suvilate ostmine, millele hakatakse suvehakul üha enam tähelepanu pöörama.

Üüripindade turg aktiveerub kevadel ja suve alguses suvituslinnades. Tallinlased otsivad väljapääsu linnamelust ning on paariks kuuks näiteks Pärnus või Haapsalus korteri üürimise eest nõus korralikke summasid maksma. Pealinnas on ainult suveperioodiks korteri väljaüürimisest huvitatud väga vähesed üürileandjad – siin oodatakse pikaajalisemaid kliente.

Tallinna enda üüriturg taastub suve teisel poolel, mil ettenägelikumad õppurid hakkavad endale elukohta otsima. Plahvatuslikult suureneb Tallinna üürituru nõudlusepool septembris, kus ka hilinenud õppurid suverammestusest või pohmellist ärkavad.

Kinnisvaraturu suvise aktiivsuse suur mõjutaja on laenuturg. Möödunud aastat mäletavad paljud kinnisvarasoetajad kui laenuturu avanemise aastat, mis tõttu kestis aktiivne kauplemine ka suvel. Kahjuks või õnneks ei ole sel aastal sellist olulist tõuget kusagilt tulnud ja kinnisvarainimesetelgi avaneb võimalus end välja puhata.

Artikkel on avaldatud 20.06.2001 väljaandes Eesti Päevaleht – http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=85161

Uuseramud on aasta algusest kallinenud 10 %

Tallinna lähiümbruse uued eramajad on võrreldes aasta algusega muutunud kuni 10 % kallimaks, hindab tänase Äripäeva kinnisvararubriigis ERI Kinnisvara analüütik Tõnu Toompark.

“Pakkumiste poole pealt on turule tulnud ja tulemas suur hulk korterelamuid ja elamurajoone,” märgib Toompark. “See omakorda suurendab tehingute arvu ja kasvatab nende rahalist mahtu.”

Rahva ostujõu kasvust annavad tunnustust erinevad elitaarsusele pürgivad rajoonid (Merirahu, Kaasiku, Kivineeme), mis küsivad maa ruutmeetri eest 1000 krooni või isegi rohkem, iseloomustab Toompark. Alati populaarses Nõmme linnaosas on turg aktiviseerunud – alla 5000 kroonise ruutmeetrihinna eest on seal võimatu mistahes kinnisvara osta, samas, kui Õismäel maksab tüüpkorter laias laastus 6000 krooni/m², Mustamäel 5000 ja Lasnamäel 4000 krooni/m².

Tänasest kinnisvararubriigist saab lugeda ka juunikuu näitlikest, turuseisule iseloomulikest kinnisvaratehingutest.

http://www.aripaev.ee/article/20010625/NEWS/306259992

Kodu olgu investeering

Uue kodu soetaja uurib kinnisvara reeglina pigem emotsionaalsest aspektist. Ostja tahab teada, millised on naabrid, kas aknast avaneb piisavalt kaunis vaade, kas tapeedivärv sobib või tuleb see ümber vahetada jne.

Ostja uurib potentsiaalset ostuobjekti lähtudes kriteeriumist, kas see meeldib talle või mitte.

Kui maja või korter meeldib, siis seejärel läheb hinna üle tingimiseks.

Kinnisvara ostmisel on peale emotsionaalse poole ka teinegi külg.

Iga soetatavat kinnisvaraobjekti saab vaadelda, kui ratsionaalset pikaajalist investeeringut.

Eriti oluliseks muutub eluaseme investeeringuna käsitlus juhul, kui ühes elukohas on soov vaid piiratud aeg elada – näiteks, et seejärel parem pind soetada. Isegi siis, kui ühes kohas on plaan elupäevade lõpuni elada, ei ole mõtet osta hääbuva väärtusega kinnisvara, sest siin kummitab oht avastada end ühel päeval heidikuna agulis elamas.

Eluaseme investeeringuna käsitlemine tähendab, et ostjal tuleb selgeks teha, kas kinnisvara omab väärtust võimaliku müügi ajal – olgu see aastate või aastakümnete pärast. Siin ei ole oluline enam mitte väärtuse säilumine, vaid oluliseks kriteeriumiks peab saama väärtuse suurenemine.

Kindlasti on raske hinnata, et kümne aastaga on maja või korteri väärtus suurenenud mingi kindla protsendi või rahahulga võrra. Siiski on võimalik hinnata, millises suunas hind liigub.

Kinnisvara väärtuse muutumist mõjutab kõige suuremas plaanis makromajandus – majanduskasvu puhul kinnisvarahinnad suurenevad. Majanduskasvu on üksikisikul raske suunata. Eeldades, et Eesti elu astub õiges suunas, siis on majanduskasv eeldatav ja tuleb asuda järgmise sammu juurde.

Järgmise sammuna tuleb uurida piirkonna tausta, kuhu on plaanis kinnisvara soetada.

Kas piirkonna kohta on tehtud üld- ja detailplaneeringuid? Kui jah, siis mida piirkonda on plaanitud – kas elamurajoon või tööstuspiirkond? Kas piirkonnal on eeldusi areneda ühes või teises suunas – näiteks suurte magistraalide ristumiskoht võib väga vabalt kujuneda äripiirkonnaks, kus keskel elada pole sugugi mõnus.

Kui piirkond on sobilikuks hinnatud, siis on aeg asuda konkreetse objektiga tutvuma.

Kas lisaks ostuhinnale on vaja viia läbi suuremaid või väiksemaid remonttöid? Kas katus on vahetada vaja aasta või kümne aasta pärast? Kas kortermaja naabrid on valmis osalema suuremate tööde finantseerimisel?

Nagu näha, siis neid küsimusi, millele vastama peab on palju.

Lihtsam ja märgatavalt odavam on võtta aega nende teemadega üksipulgi tegelemiseks, kui aasta-paari pärast kurta tehtud valeotsuse üle.

Kinnisvaraärist kaugelseisval kodanikul on rakse otsustada piirkonna tulevikuperspektiivide üle. Sestap on kasulik vägagi põhjalikult nõu pidada oma maakleriga ning samas kindlasti uurida järgi omavalitsusest, mis plaanid neil soetatava kodu asupaigaga on.

Kinnisvara tuleb ostmisel hinnata kui investeeringut

Uue kodu soetamisel tuleks lisaks emotsionaalsele küljele ostu hinnata ka pikaajalise investeeringu seisukohalt. Õigete otsuste korral väldite soetatava kinnisvara väärtuse langemist aja jooksul.

Uue kodu soetaja uurib kinnisvara reeglina emotsionaalsest aspektist – tahab teada, kes on naabrid, milline vaade avaneb aknast, kas tapeedivärv sobib jne. Lisaks sellele tuleks soetatavat kinnisvaraobjekti vaadelda aga kui ratsionaalset pikaajalist investeeringut.

Eriti oluliseks muutub selline hindamine juhul, kui ostetav kinnisvara on kavas mõne aja pärast, näiteks parema elukoha leidmisel, taas maha müüa. Isegi siis, kui on kavas ühes kohas elupäevade lõpuni elada, pole mõtet osta väärtust kaotavat kinnisvara, sest siis ähvardab oht avastada end ühel päeval heidikuna agulis elamas.

Eluaseme investeeringuna käsitlemine tähendab, et ostjal tuleb selgeks teha, millise väärtusega on kinnisvara võimaliku müügi ajal – olgu see aasta või aastakümnete pärast. Oluline pole vaid väärtuse säilimine, vaid ka võimalik suurenemine.

Kindlasti on raske hinnata, kui palju täpselt võib maja või korteri väärtus kümne aastaga suureneda või väheneda, kuid hinnaliikumise suunda on kindlasti võimalik prognoosida.

Kinnisvara väärtuse muutumist mõjutab eelkõige makromajandus – majanduskasvu puhul kinnisvarahinnad suurenevad. Kahuks on majanduskasvu üksikisikul raske suunata.

Järgmisena tuleb uurida kinnisvara asukoha tausta. Esmalt tuleks välja selgitada, kas piirkonna kohta on tehtud üld- ja detailplaneeringuid? Kui jah, siis mida sinna on plaanitud – kas elamurajoon või tööstuspiirkond? Kui ei, siis tuleks hinnata, kas piirkonnal on eeldusi areneda ühes või teises suunas – näiteks suurte magistraalide ristumiskoht võib kujuneda äripiirkonnaks, mille keskel elada pole sugugi mõnus.

Kui piirkond on sobilikuks hinnatud, siis tuleks lähemalt soetatava kinnisvara juurde asuda: kas tuleb teha suuremaid või väiksemaid remont-

töid, kas maja katust tuleb lähiajal vahetada, kas kortermaja naabrid on vajadusel valmis suuremaid remonttöid finantseerima jne.

Nagu näha, on vastust ootavaid küsimusi üsna palju. Lihtsam ja märgatavalt odavam on võtta aeg nende teemadega üksipulgi tegelemiseks enne ostu sooritamist, kui aasta-paari pärast valeotsust kahetseda. Nõu ja infot on mõistlik küsida ka maaklerilt ja omavalitsusest.

Artikkel on avaldatud 16.05.2001 väljaandes Eesti Päevaleht – http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=83338

Laenumahud kasvavad, intressimäärad püsivad stabiilsed

Eluasemelaenud

2001. aasta I kvartalis väljastasid Eesti kommertspangad eluasemelaene 411 miljonit krooni. Võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga suurenes laenude väljastamine 9%.

Eluasemelaenude jääk seevastu suurenes 3,5 miljardilt kroonilt 4,6 miljardini, mis kasvuprotsendiks teeb 34%.

Väljastatava laenu mahust kiiremini kasvav laenujääk tähendab laenutähtaegade pikenemist. See omakorda on märk laenuandjate usust stabiilsesse ja turvaliselt arenevasse laenu- ja kinnisvaraturgu.

Eluasemelaenude intressimäärad jätkavad endiselt kõikumist suhteliselt kitsas koridoris. Eesti kroonis väljastatud eluasemelaenu intress oli märtsi lõpul 10,8%, mis jäi alla DEMis väljastatud laenu intressile 11,5%, kuid ületas Euros väljastatud eluasemelaenu intressi 9,7%.

Pankade jätkuv huvi finantseerida eluaseme soetamist annab alust prognoosida laenude väljastamise mahu kasvu. Kuivõrd kinnisvaraturu tsükkel on tõusutrendis, siis võib eluasemelaenude väljastamise maht küündida II kvartalis kuni 600 miljoni kroonini.

Laenud äriühingutele

2001 I kvartalis äriühingutele väljastatud laenude maht on võrreldes 2000. aasta I kvartaliga vähenenud 20% vähenedes 3,3 miljardilt kroonilt 2,6-le.

Sellele vaatamata on laenujääk suurenenud 7%, mis taas annab tunnustust pikenevatest laenutähtaegadest. Äriühingutele väljastatud laenude maht suurenes 2000. a. I kvartali 15 miljardilt kroonilt 2001. aastaks 16 miljardile.

Analoogselt eluasemelaenude intressimääradega on ka äriühingutele väljastavate laenude intressid suhteliselt stabiilsed. Kuude lõikes võib täheldada küll hüppeid üles ja alla, kuid üldjoontes on muutumispiirid väiksed.

Eesti kroonis väljastatud laenude intressimäär oli märtsis 2001. a. 8,5%, DEMis väljastatud laenudel vastavalt 6,8, Euros 7,7 ja USDs 12,8%.

Lääne pankade laenutrend tungib Eesti turule

Kuigi kinnisvaralaenuturul on pakkumisel kümmekond erinimelist laenutoodet on need sisu poolest äravahetamiseni sarnased ning tõeliselt universaalset ja paindlike tingimustega laenu klient nii lihtsalt ei leia.

ASi Balti Investeeringute Grupp juhatuse esimees Ingo Põdra sõnul iseloomustab tänane olukord, justkui väga lai valik laenuvõimalusi, hästi Eesti finantsturu piiratust osalejate mõttes. Hetkel on peamised laenuturu kujundajad Eestis universaalpangad, kes juba olemuslikult ei saagi pakkuda midagi endasugustest oluliselt erinevat. Pankade poolt pakutavate teenuste kõrge standardiseeritus, mida eeldavad kohati liialt suured tegevusmahud vähendab pakutava paindlikust ehk individuaalset lähenemist kliendi vajadustele. Lisaks piirab Eesti jaoks uudsete, kuid mujal maailmas levinud laenutoodete arengut madal konkurents finantsteenuste turul.

Laenuturg muutub paindlikumaks

Euroopa Liiduga ühinemisel avaneb Eestis esmakordselt võimalus finantsturule siseneda ka väiksematel finantseerimis- ja krediidiasutustel, mis toob kaasa avaramad laenuvõimalused ja soodsamad laenutingimused.

“Praegu kehtiv Krediidiasutuste seadus praktiliselt välistab väikeste Eesti ettevõtetest välja kujunenud niðipankade tekke ja piirab väikeste väliskapitalil põhinevate finantseerimisasutuste tulekut Eestisse. Ebapiisavalt on reguleeritud finantseerimisasutuste tegevus ning olemasolevad võimalused seadusandluses laenu-hoiu ühistute ja investeerimisühingute näol pankade kõrval ei soodusta arengut ja uuendusi laenuturul,” nentis Põder.

Laenu riskitase kõrge

Ühispanga eralaenude arendusjuht Triin Messimase sõnul on praegu Eestis pakutavad laenutingimused- ja tooted välja kujunenud arvestades Eesti majanduse ja ühiskonna üldist arengutaset ja seisundit.

Paljusid mujal levinud lahendusi ei ole praegu veel Eestis võimalik rakendada ühelt poolt tulenevalt liiga lühikesest ajaloolisest taustast (hüpoteekpangad, investeerimistooted, krediidiinfo andmebaaside puudumine jne), teiselt poolt majanduse hetkel veel suhteliselt ebastabiilsest arengust.

“Laenu- ja investeerimistoodete riskitase on kindlasti kõrgem kui arenenud majandusega riikides ning kõrgem laenuintress on tingitud ainuüksi sellest, et Eesti pangad ei saa ressurssi välja laenamiseks nii soodsalt nagu arenenud majandusega riikide pangad. Majanduse arengu jätkudes alustatakse mujal levinud pangatoodete ja finantseerimislahenduste pakkumist kindlasti ka Eestis – oluline on, et tekkiks nõudlus hinna juures, millega finantsinstitutsioonid on nõus vastavat lahendust ka pakkuma,” ütles Messimas.

A.Alliksaare Kinnisvarabüroo analüütik Raul Rajasalu sõnul on loomulikult pankadel õigus, et meil ei ole veel nn. “laenukultuuri” ja piisavat ajaloolist tausta, kuid ega riskitase traditsioonidest ja kultuurist olenevalt vähene. “Kuna oleme viimase kümne aastaga proovinud tasa teha majanduse neljakümne aasta mahajäämust on loomulikult riskitase laenude väljastamisel suurem kui majanduslikult stabiilsematel riikidel.

Madal omafinantseerimine

Kui Eesti krediidiasutuste seadus võimaldab pangal laenu pakkuda kuni 2/3 kinnisvara tagatise turuväärtusest, siis mujal maailmas on järjest rohkem märgata pakkumisi, kus kodulaenu on võimalik võtta 95-100% tagatisvara väärtusest.

FKSM Kinnisvara arendusjuht ärikorraldusmagister Hannes Kuhlbachi sõnul oleks aeg hakata üle vaatama, kas omafinantseerimise määra ei võiks alandada. Nn. erijuhud nagu noor pere, õpetaja jne. on siiski erijuhud, milliste laenude maht moodustab väikese osa kogu laenuportfellist.

ERI Kinnisvara analüütiku Tõnu Toompargi sõnul on omafinantseerimine laenuteguritest kõige valusam punkt, kuna kõrge omafinantseerimise vajadus seab takistusi ennekõige uusehitiste ostmisel. Klient on küll valmis pikaajaliselt laenumakset tasuma, kuid omafinantseerimiseks vajalik summa on puudu. Omafinantseerimise taset on küll lisatagatisi kaasates võimalik kahandada, kuid lisanduv asjaajamine, lisatagatiste andmise kulud jms. tegurid raskendavad kliendi laenuturule sisenemise võimalusi märgatavalt. “Kuna aga alati ei ole lisatagatist võtta, võiks krediidiasutuste seadus anda võimaluse kinnisvaraobjekti finantseerimisel viia omafinantseerimine 10% peale,” lisas Toompark.

Suur valik kombineeritud tooteid.

Hansapanga eralaenuosakonna tootehalduri Kersti Arro sõnul on võrreldes Inglismaa pankadega Eesti pankadel võimalik arendada välja erinevaid kombineerituid tooteid, millest üks oleks investeerimislaenutooted. Klient võtab näiteks 30 aastase laenu, kuid laenu tagasimaksete ulatuses teeb ta hoopis sissemakseid investeerimisfondi. Kui laenuperiood lõpeb, on investeering tootnud laenu tagasimakseks vajaliku summa ja kui on olnud edukad aastad, siis lisaks veel lisaboonuse, mille klient saab enda kasutusse. Nõudlus sellise toote järele Eesti laenuvõtjate seas ilmselt täna veel väga suur ei ole. Vajame pikemat positiivset ajalugu investeerimistoodete tootlikkuse osas.

Suur valik erinevaid kindlustusvõimalusi

Erinevalt Eesti pankade poolt pakutavatele laenutoodetele saab mujal maailmas osta laenu kindlustuskaitsega, mis katab lisaks õnnetusjuhtumile ka töötuks jäämise riski. Laenuvõtja saab töötuks jäämisel uue töökoha leidmiseks aega kuni 12 kuud. Selle aja jooksul tasub laenumakseid pangale kindlustusselts. Arro sõnul on sellise toote järgi meie kliendil kindlasti nõudlus olemas, kuid meie kindlusseltsid veel selle riski vastu kaitset ei paku. “Pangad saavad pakkuda antud juhul vaid maksepuhkust laenu põhiosa tagastamisel, kuid intresside maksmist tuleb kliendil jätkata,” nentis Arro.

Kuhlbachi sõnul pakuvad täna Eesti pangad kombineeritud laenu/elukindlustus kaitset vaid õnnetuse ja surma puhuks, mistõttu võiks ju irooniliselt öelda, et kasulikum on siis kohe surma saada, saab vähemalt laenu tasutud. “Taolise kindlustustoote turuletoomist saame Eestis ilmselt veel kaua oodata, kuna tekib küsimus kuidas näiteks tuvastada kindlustuspettust ja riskiastet.

Rajasalu hinnangul on kõikides arenenud maades olemas kliendi töötuksjäämise risk, kuna ka statistika näitab, et umbes kaks kolmandikku üle kuue aasta vanustest firmadest pankrotistub ja toob turule suure hulga töötuid.

Suur valik laenuintresse

Kõrvutades Inglismaa pankasid Eesti pankadega, kus on kliendil laiem valik ujuvaid ja fikseeritud intresse, näeme et ka Eesti pankadel on selles osas palju arenguruumi. Vastavalt oma soovile saab näiteks 20aastast laenu osta kuuekuulise sammuga ujuva intressiga, viieaastase sammuga ujuva intressiga või siis terveks laenuperioodiks fikseeritud intressiga.

Kuhlbachi hinnangul võimaldavad erinevate intressimäärade ja laenutähtaegade kombinatsioonid laenajal kindlasti oma rahavoogusid pakutava laenuga kohaldada. Seni aga, kuni Eesti on väljaspool ELi asuv Venemaaga piirnev väikeriik, ei jõua meie riskireiting iialgi Lääne-Euroopa tasemele, samuti intressid. Kuivõrd sisemaine säästmine jääb krooniliselt alla tarbimisele, ei olegi me suutnud oma majanduskasvu kodumaise kapitaliga finantseerida. Tulemus – laenutingimused dikteeritakse Eestile väljastpoolt lähtudes rahvusvahelise raha hinnast.

Uus Maa analüütik Ain Kivisaare sõnul on tihenev konkurents pangandusturul viimase poole aastaga oluliselt alandanud laenuintresse ning Skandinaavia suurpankade aktiivne laenuturu jagamine annab lootust, et intresside alandamine jätkub veelgi.

Suur valik sihtotstarbelisi tooteid

Arro arvates on Eesti pankadel arenguruumi ka sihtotstarbeliste laenutoodete osas. Näiteks toode, mis on mõeldud üüriprojektide finantseerimiseks. Tegemist on eraisiku pikaajalise ärilaenuga. Ka Eesti pankade klientidel on täna võimalik võtta laenu korteri ostmiseks ning see siis välja üürida. Kuid omal initsiatiivil saab seda teha vaid ühe korteri projekti puhul. Kui aga kliendi soov on osta korterelamu selle väljaüürimise eesmärgil, siis laenu taotlust analüüsitakse nagu iga teist ärilaenu ja sellist taotlust käsitletakse pigem erandina.

Kivisaare sõnul võiks senisest avatum olla ka lähenemine kõikidele võetud laenudele s.t. laenude konsolideerimine ehk erinevate laenude vormistamine üheks laenuks, mis võimaldaks kliendile maksusoodustusi. Rikkamate klientide puhul on kohati olnud probleemne ka mitme eluaseme soetamiseks laenu saamine näiteks väljaüürimise eesmärgil.

Pikad tähtajad

Rajasalu sõnul on Eesti pankade poolt pakutavad laenude tähtajad liiga lühikesed. Kui Inglismaal loetakse suureks summaks miljoneid naelu siis arvestades meie majanduslikku olukorda ja elatustaset on meil suureks summaks juba mõnisada tuhat krooni. Kuna pangale tagastatud raha läheb ju nii või teisiti uuesti ringlusesse laenude näol ja prognoosides kinnisvara hindade muutusi saab ju eraldada potentsiaalselt stabiilse ja kasvava väärtusega objektid, võiks ju uusehitiste ja ka vanalinna korterite tagatisel eraldada krediiti kasvõi 50-60 aastaks (võrdluseks Londoni 100 aastat). Tähtaja pikendamisega suureneks potentsiaalsete klientide arv ostmaks uut eluaset.

Soodsamad laenukulud

Kivisaare sõnul on täna Eesti pankade poolt pakutavad laenukulud ehk kliendile varjatud laenukulud võrreldes lääne pankadega ülemäära suured.

Alandada tuleks näiteks lepingutasu, mis miljonilise laenu võtmisel on praegu 10 000 krooni. q

Lääne pangad erinevad Eesti õdedest-vendadest

Inglismaa pangad

– väiksem omafinantseering
– suurem valik erinevaid kindlustusvõimalusi
– suurem valik laenuintresse
– suurem valik kombineeritud tooteid
– suurem valik sihtotstarbeliste toodete osas

Kinnisvarafirmad ootavad pankadelt

– paindlikkust
– omafinantseeringu alandamist
– töötuks jäämise riski kindlustamist
– intressimäärade alandamist
– laenutähtaegade pikendamist
– laenukulude alanadamist
– soodustada miljoni krooniste laenude võtmist
– tõsta tarbijate mugavusastet laenu taotlemisel
– elektroonilist ühendus kindlustajatega
– laenude konsolideerimist

Ettepanekud riigile

– maksustavast tulust maha arvata kahe eluasemelaenu intressid
– renoveerimislaenude puhul lubada aastas mahaarvata ka mingi põhiosa makseid maksustavast tulust
Allikas: ÄP

Artikli autor on Eda-Liis Kann. Artikkel on avaldatud 11.04.2001 väljaandes Äripäev –

Krahhi ei ole karta

Kinnisvaraturu osalised on jagunenud kahte leeri. Ühed väidavad, et tulemas on kinnisvaraturu krahh. Teised arvavad seevastu, et mingist krahhist rääkida on alusetu.

Krahhi ootajad ei ole defineerinud, mida nad selle sõna all täpsemalt mõtlevad. Antud on ainult hägusaid vihjeid. Vastasleer on üritanud defineerida, mida nad kinnisvaraturult ei oota.

Krahhi mittetunnistajad arvavad, et kinnisvaraturul ei ole oodata kinnisvarahindade meeletut langust, mis põhjustaks laenutagatiste realiseerimise. Samuti ei oodata turu likviidsuse ehk tehingute arvu vähenemist, ega sedagi, et kinnisvarafirmad hakkaksid pankrotistuma.

Krahhi ennustajad on toonud peamiste hinnalanguse põhjustena välja järgmised tegurid.

1. Kinnisvara müügihinnad ületavad mitmekordselt ehitushinna, mis tähendab, et hinnas on palju “õhku”, mis tähendab hinnamulli.
2. Mujal maailmas käivad majandusasjad teed pidi, et pangakriisile ja börsikrahhile järgneb kinnisvaraturu kollaps.
3. Kinnisvara pakkumine ehk arendajate tegevus ei põhine mitte turu nõudlusel, vaid odava ja madala intressiga laenuraha pakkumisel.
4. Turul (siin peetakse silmas Tallinna kinnisvaraturgu) on märgatav ülepakkumine – kui valmib 300 ühikut (st. maja või korterit) elamispinda, siis nõudlus on ainult 200 ühikule.

Kommenteeriks järgnevalt krahhi-uskujate põhjendusi.

Esmalt ehitushinnast ja müügihinnast

Mitmekordselt ehitushinnast kõrgemat müügihinda võib kohata, kuid üliharva. Sellise hinnaga suudetakse müüa üksnes üksikuid ülimalt eksklusiivseid kortereid Tallinna vanalinnas.

Teha turu ühe väga kitsa segmendi alusel järeldusi kogu turu trendide kohta ei ole õige. Seda eriti veel juhul, kus kahe võrreldava väärtuse mõisted on tegelikult sisuliselt võrreldamatud.

Välispraktikast

Välisriikide kriisipraktikaga paralleelide tõmbamine on samuti kaheldava väärtusega, sest Eesti majandus on nii noor, et tsüklilisus siis ei ole veel välja arenenud. Eesti majanduse tsüklid sõltuvad pigem maailmamajanduse trendidest, kui järgivad juba kindlalt välja kujunenud arengustsenaariumeid.

Nõudlusest ja pakkumisest

Kõige tõsisemalt tuleb ülaltoodud väidetest võtta kahte viimast – kinnisvaraarenduse põhinemist odaval laenurahal, mitte turu nõudlusel ning pakkumise nõudlusele mittevastamist.

Kui kinnisvaraarendus ei vasta turu ootsutele, siis see tähendab, et äriplaan on läbi mõtlemata – sihtgrupp määramata, müügiprognoosid valed, turundus kehvake. Tehtud on valeotsuseid ja otsustajatel tuleb selle eest maksta.

Kui valeotsuse eest maksmine toimub müüdava kinnisvara hinna alandamise näol, siis oleks justkui tehtud esimene samm hinnalanguse pöörisesse. Paraku enamus kinnisvaraarendajaid siiski mõtleb oma plaanid suht põhjalikult läbi ja näeb äriplaanis ette võimalikke tagasiminekuid.

Turu nõudluse ja pakkumise tasakaal on kinnisvaraturul samuti oluline. Ärgem siiski unustagem, et tasakaal on olukord, mida kunagi ei saavutata – ikka on turg ühele või teisele poole kiivas.

Kokkvõtteks

Oluline on mitte unustada, et kinnisvara näol on tegemist kaubaga, mille hind järgib tõusu ja mõõna tsükleid – täpselt nagu iga teisegi kauba hind. Hinnamuutuse tsüklid panevadki turu nõudluse ja pakkumise igavesti otsima tasakaalupunkti. Kui hetkel pakkumine ületab nõudluse, siis ei tasu end lasta sellest hirmutada. Läheb aeg mööda ja kaalukauss kaldub teisele poole.

Hetkel näitavad Eesti majandusindikaatorid stabiilset kasvutrendi. Kuivõrd kinnisvaraturg järgib majanduskasvu tsükleid, siis ei ole alust arvata, et tulemas peaks krahh või kriis kinnisvaraturul, mis läbimõeldud kinnisvarainvesteeringud ohtu peaks panema.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika