Pro Kapital: AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Pro KapitalAS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus esmaspäeval, 19.06.2023.a. algusega kell 12.30, Hilton Tallinn Park hotellis, ruumis Atlantic City, F. R. Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 5 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 32 508 897 häält, mis moodustab kokku 57,35% aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused:

  1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela. Protokollijaks valiti Helena Purga.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

  1. Ühingu auditeeritud 2022.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2022.a. majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

  1. Kasumi jaotamise otsustamine

Vastuvõetud otsus:

Suunata 31. detsembril 2022 lõppenud majandusaasta kasum summas 13 451 868 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

  1. Audiitori valimine

Vastuvõetud otsus:

Valida Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299) Ühingu audiitoriks 2023-2024 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks ning jätta audiitori tasu suuruse otsustamine Ühingu juhatusele.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

  1. Nõukogu liikme ametiaja pikendamine ja uute liikmete valimine

Vastuvõetud otsused:

  1. Pikendada Ühingu nõukogu liikme Oscar Crameri volitusi alates 06.07.2023 kuni 05.07.2026.a.
  2. Valida Ühingu nõukogusse Patrick Werner alates 06.07.2023 kuni 05.07.2026.
  3. Valida Ühingu nõukogusse Giovanni Bozzetti alates 06.07.2023 kuni 05.07.2026.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest, igat otsust hääletati eraldi.

Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 20.06.2023.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.09.2023 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine