Tallina linnavalitsus esitab linnavolikogule linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia

TallinnTallinna Linnavolikogu määruse eelnõu kohaselt on linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia koostamise eesmärk pealinna ja seda ümbritseva üheksa omavalitsuse – ja Saue linn ning Harku, Jõelähtme, Kiili, Rae, Saku, Saue ja vald – ühiste plaanide tegemine regiooni arendamiseks perioodil 2015–2020.

Vastavalt Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavale aastateks 2014–2020 toetatakse prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng” kaudu ka Eesti suuremate linnapiirkondade arengut. Kaasfinantseerimise saamise eeldus on linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia olemasolu. Plaani kohaselt rahastatakse projektitoetusega lasteaiakohtade rajamist ja liikuvusprojektide elluviimist Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondades.

Strateegia koostati kümne Tallinna linnapiirkonna omavalitsuse tihedas koostöös, omavalitsusi nõustas uuringu- ja konsultatsioonifirma Cumulus Consulting OÜ. Strateegia projekti on läbi vaadanud Sise-, Sotsiaal- ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Siseministeeriumi kinnituse kohaselt vastab strateegia üldjoontes nõuetele ning on piisav alus linnapiirkonna tegevuskava koostamiseks.

Strateegia esitab Tallinna linnapiirkonna omavalitsuste ühise visiooni, eesmärgid ja tegevussuunad kolmes koostöövaldkonnas – haridus, sotsiaalvaldkond ning liikumine ja transport. Nimetatud valdkondade arendamisel kavatsetakse teha mitmekülgset koostööd.

Strateegia visiooni kohaselt on aastaks 2020 omavalitsuste koostöös tagatud kõigile Tallinna linnapiirkonna elanikele kättesaadav ning kvaliteetne alus-, üld- ja huviharidus; mitmekülgne, kättesaadav ja erisusi arvestav sotsiaalhoolekanne; eri liikumisviise lõimiv ning inimsõbralik ja keskkonnasäästlik avalik ruum.

Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2015–2020 näol on tegemist kokkuleppelise strateegiadokumendiga, mille linnapiirkond (keskuslinn koos piirnevate omavalitsustega) on ühiselt koostanud ja heaks kiitnud. Strateegia elluviimiseks koostatakse järgnevalt tegevuskava, milles sätestatakse eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused vähemalt prioriteetse suuna raames, s.o lasteaiakohtade rajamine ja liikuvusprojektide elluviimine.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC