Tallinn aitab erihooldekodu rajada

TallinnTallinna linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaneku seada erihooldekodu rajamiseks linna omandis olevale Kadaka tee 153a kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõigus AS-i Hoolekandeteenused kasuks.

„Hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on kinnisasjale erihooldekodu eluhoone rajamine,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

„Tallinna linn, AS Hoolekandeteenused ja Sotsiaalministeerium on sõlminud ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärgiks on tagada sujuv ja tõrgeteta koostöö psüühilise erivajadusega inimeste jaoks mõeldud teenusekohtade rajamiseks Tallinna linna territooriumile,“ selgitas abilinnapea Tõnis Mölder. Ühiste kavatsuste protokolli kohaselt on kavas ajavahemikus 2015 – 2023 rajada ligikaudu 200 ööpäevaringse ja toetatud elamise teenusekohta, mis asuksid teenuseüksustes Tallinna erinevates piirkondades.

„Nii linna kui ka riigi jaoks on oluline, et saaksime kvaliteetseid erihoolekandeteenuseid psüühilise erivajadustega inimestele pakkuda ööpäevaringselt. Kinnistu kõrval asub Tallinna Tugikeskus Juks, seega on hea tõdeda, et saame kõrvuti kaks väga kvaliteetseid sotsiaalteenuseid pakkuvat hoonet ning korda nende aiad, liikluskorralduse ja –turvalisuse, haljastuse ja heakorra,“ sõnas abilinnapea Mölder.

Kadaka tee 153a kinnisasja pindala on 5787 m2, kinnisasja sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks. Hoonestaja ehitab kinnisasjale erihooldekodu eluhoone, sõiduteed, kõnniteed ja parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega ning tehnovõrgud ja -rajatised. Hoonestaja võtab kohustuse lõpetada nimetatud hoone ja rajatiste ehitustööd ja vormistama ehitiste kasutusload hiljemalt ühe aasta jooksul arvates hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest ning kasutama erihooldekodu hoonet vastavalt selle ehitisregistris registreeritud kasutusotstarbele.

AS Hoolekandeteenused direktori Liina Lanno sõnul on nad Tallinna linnaga teinud juba mitu aastat head koostööd erivajadustega inimeste elutingimuste parandamise nimel. „Tallinnas peab olema rohkem spetsiaalselt vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimestele mõeldud teenusekohti, et inimesed ei peaks kolima vajaliku teenuse saamiseks oma kodukohast ja lähedastest eemale. See, et erivajadusega inimesed saavad elada kogukonnas oma pere ja sõprade läheduses ning teha võimetekohast tööd või siis õppida, on aga väga oluline ning toetab nende iseseisvust ja annab neile võimaluse panustada ühiskonda koos teistega,“ sõnas Lanno ning lisas, et tunnustab Mustamäe halduskogu, kes toetas Kadaka teele erivajadustega inimestele kodu loomist.

Ehitusprojektiga nähakse ette kinnisasjale 2-kordse hoone rajamine, milles osutatakse ööpäevaringset erihoolekandeteenust 24-le psüühilise erivajadusega täiskasvanule, kes on jagatud 4-ks 6-liikmeliseks pereks. Ühtlasi lahendatakse projektis krundisisene liikluskorraldus, parkimine, haljastus ja heakord, tehniline osa ning hoone sisearhitektuur.

AS Hoolekandeteenused tellimusel on Kadaka tee 153a kinnisasjale erihooldekodu eluhoone rajamiseks koostatud ehitusprojekt ning väljastatud ehitusluba. Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 15% ulatuses riigieelarvest.

Kui 2017. aastal oli pealinnas vaid 13 ööpäevaringse toetusega teenusekohta, siis juba 2018. aastal planeerivad AS Hoolekandeteenused koostöös Tallinna linnaga rajada Tallinnasse neli perekorteritega elamut ehk kokku 96 uut ööpäevaringse toetusega teenusekohta.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2022 Kinnisvaraturu ülevaade 2022 IV kvartal